***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2017 22:38***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 -1.195 25.770 37.852 3.345.057 953.604 4.861.088 4.861.088
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
15.880 937.724 -953.604 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
308.949 308.949 308.949
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-59.927 -59.927 -59.927
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 -1.195 25.770 53.732 4.222.854 308.949 5.110.110 5.110.110
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.004 -1.195 25.770 53.732 4.222.854 1.172.384 5.973.549 5.973.549
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
11.421 1.160.963 -1.172.384 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
96.973 96.973 96.973
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-50.000 -50.000 -50.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.004 -1.195 25.770 65.153 5.333.817 96.973 6.020.522 6.020.522


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.432 88.155
Dönem Karı (Zararı)
96.973 308.949
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
96.973 308.949
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
79.682 -132.358
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
972 388
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.610 2.015
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.610 2.015
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
58.679 1.927
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 58.679 1.927
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
38.140 -6.305
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.776 1.045
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-4.776 1.045
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-10.723 -13.928
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-10.723 -13.928
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.644
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-119.144
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-145.583 -87.353
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
23.141 10.480
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-299.721 -235.435
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15.715 8.688
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.636 35.333
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
145.858 118.015
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.940 -24.434
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-23.509 -22.521
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.431 -1.913
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
31.072 89.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-280 -146
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-360 -937
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-65.327 -46.192
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.051 -251
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.051 -251
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -75.790 -65.016
Alınan Temettüler
3 14.514 19.075
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
173.919 -282.586
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
738.023 1.822.973
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-539.172 -2.041.558
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
26.950 10.009
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-23.450 -2.896
Ödenen Temettüler
11 -50.000 -59.927
Ödenen Faiz
-5.071 -57.621
Alınan Faiz
26.639 46.434
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
139.024 -240.623
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
736 206
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 139.760 -240.417
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 507.001 893.899
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 646.761 653.482


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 653.264 511.204
Ticari Alacaklar
6 205.835 205.256
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7.408 10.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
198.427 195.090
Diğer Alacaklar
1.206 1.221
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.206 1.221
Türev Araçlar
1.198
Stoklar
7 1.501.804 1.066.462
Peşin Ödenmiş Giderler
8 79.483 96.466
Diğer Dönen Varlıklar
55.012 19.475
ARA TOPLAM
2.496.604 1.901.282
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.496.604 1.901.282
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 47.195 70.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
47.195 70.926
Stoklar
7 137.135
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 296.155 328.158
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 7.834.719 7.753.884
Maddi Duran Varlıklar
6.177 2.962
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
432 568
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
432 568
Peşin Ödenmiş Giderler
8 93.002 91.734
Diğer Duran Varlıklar
78.856 91.031
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.356.536 8.476.398
TOPLAM VARLIKLAR
10.853.140 10.377.680
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 688.657 144.096
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 675.373 1.104.235
Ticari Borçlar
6 111.661 141.262
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7.744 31.020
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
103.917 110.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.587 2.087
Diğer Borçlar
33.258 33.420
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
33.258 33.420
Türev Araçlar
2.149 4.450
Ertelenmiş Gelirler
8 1.303.199 935.496
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
360
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.179 15.508
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8.179 15.508
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.747 5.871
ARA TOPLAM
2.828.810 2.386.785
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.828.810 2.386.785
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 2.002.718 1.798.097
Ertelenmiş Gelirler
8 218.450
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.090 799
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.090 799
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.003.808 2.017.346
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.832.618 4.404.131
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.020.522 5.973.549
Ödenmiş Sermaye
500.004 500.004
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.195 -1.195
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.770 25.770
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
65.153 53.732
Yasal Yedekler
65.153 53.732
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.333.817 4.222.854
Net Dönem Karı veya Zararı
96.973 1.172.384
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.020.522 5.973.549
TOPLAM KAYNAKLAR
10.853.140 10.377.680


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 264.786 300.388 129.317 170.761
Satışların Maliyeti
12 -66.838 -115.986 -27.556 -73.561
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
197.948 184.402 101.761 97.200
BRÜT KAR (ZARAR)
197.948 184.402 101.761 97.200
Genel Yönetim Giderleri
13 -21.748 -17.296 -17.140 -11.877
Pazarlama Giderleri
13 -5.515 -4.451 -2.645 -3.140
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14.637 130.007 12.808 124.616
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-190 -4.245 -107 -1.093
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
185.132 288.417 94.677 205.706
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 10.723 13.928 573 6.729
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
195.855 302.345 95.250 212.435
Finansman Gelirleri
14 38.265 56.557 27.758 -15.021
Finansman Giderleri
14 -137.147 -48.309 7.414 -22.133
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
96.973 310.593 130.422 175.281
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.644 -704
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.644 -704
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
96.973 308.949 130.422 174.577
DÖNEM KARI (ZARARI)
96.973 308.949 130.422 174.577
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
96.973 308.949 130.422 174.577
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faal.Pay Başına Kazanç 0,19000000 0,62000000 0,26000000 0,35000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
96.973 308.949 130.422 174.577
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
96.973 308.949 130.422 174.577http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/623822


BIST
18:051.378
Değişim :  0,18% |  2,46
Açılış :  1.380  
Önceki Kapanış :  1.376  
En Yüksek
1.386
En Düşük
1.353
BIST En Aktif Hisseler18:05
ALCAR 369,60 89.781.040 % 10,00  
MTRKS 49,56 6.787.688 % 9,99  
QUAGR 21,90 1.238.533 % 9,99  
TKURU 368,20 4.719.138 % 9,98  
DERHL 7,72 21.441.906 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1068 8,1171 % 0,14  
Euro 9,6876 9,7019 % 0,05  
Sterlin 11,1251 11,1809 % -0,37  
Frank 8,7776 8,8305 % -0,27  
Riyal 2,1570 2,1678 % -0,44  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.746 1.746 0,41  
Altın Gr. 455 455 1,30  
Cumhuriyet 3.029 3.075 23,00  
Tam 3.016 3.094 25,35  
Yarım 1.458 1.496 12,26  
Çeyrek 731 748 6,13  
Gümüş.Ons 25,34 25,36 0,00  
Gümüş Gr. 6,60 6,61 -0,00  
B. Petrol 63,96 63,96 0,00