***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2017 18:44***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 -1.195 25.770 37.852 3.345.057 953.604 4.861.088 4.861.088
Transferler
15.880 937.724 -953.604
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
315.662 315.662 315.662
Kar Payları
-59.927 -59.927 -59.927
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 -1.195 25.770 53.732 4.222.854 315.662 5.116.823 5.116.823
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.004 -1.195 25.770 53.732 4.222.854 1.172.384 5.973.549 5.973.549
Transferler
11.421 1.160.963 -1.172.384 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
114.342 114.342 114.342
Kar Payları
-50.000 -50.000 -50.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.004 -1.195 25.770 65.153 5.333.817 114.342 6.037.891 6.037.891


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.840 71.732
Dönem Karı (Zararı)
114.342 315.662
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
114.342 315.662
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
152.445 13.862
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.462 603
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
506 1.839
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6 506 1.839
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
85.940 10.409
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 85.940 10.409
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
86.009 137.582
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.787 832
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-4.787 832
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-16.685 -20.636
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.377
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-119.144
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-227.307 -255.947
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
51.964 20.060
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-412.853 -295.810
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
18.649 -2.024
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.565 -67.500
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-261 6.792
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
156.776 104.483
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.017 -21.948
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-30.017 -21.948
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
39.480 73.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-280 -188
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-360 -1.657
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-83.598 -69.577
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.200 -404
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -98.159 -88.248
Alınan Temettüler
3 18.761 19.075
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
308.380 -317.394
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.954.521 2.292.148
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.594.997 -2.501.591
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
26.950 10.009
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-23.450 -2.896
Ödenen Temettüler
11 -50.000 -59.927
Ödenen Faiz
-50.093 -117.341
Alınan Faiz
45.449 62.204
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
263.622 -315.239
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.137 6.875
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 266.759 -308.364
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 507.001 893.899
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 773.760 585.535


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 778.014 511.204
Ticari Alacaklar
6 179.821 205.256
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
179.821 195.090
Diğer Alacaklar
3.214 1.221
Türev Araçlar
1.198
Stoklar
7 1.614.936 1.066.462
Peşin Ödenmiş Giderler
8 76.549 96.466
Diğer Dönen Varlıklar
69.675 19.475
ARA TOPLAM
2.722.209 1.901.282
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.722.209 1.901.282
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 38.946 70.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
38.946 70.926
Stoklar
7 137.135
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 302.117 328.158
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 7.852.043 7.753.884
Maddi Duran Varlıklar
5.903 2.962
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
365 568
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
365 568
Peşin Ödenmiş Giderler
8 93.002 91.734
Diğer Duran Varlıklar
68.855 91.031
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
68.855 91.031
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.361.231 8.476.398
TOPLAM VARLIKLAR
11.083.440 10.377.680
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 606.089 144.096
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 733.388 1.104.235
Ticari Borçlar
6 105.732 141.262
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10.391 31.020
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
95.341 110.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.823 2.087
Diğer Borçlar
33.159 33.420
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
33.159 33.420
Türev Araçlar
1.444 4.450
Ertelenmiş Gelirler
8 1.314.117 935.496
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
360
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.789 15.508
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10.789 15.508
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.809 5.871
ARA TOPLAM
2.810.350 2.386.785
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.810.350 2.386.785
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 2.234.095 1.798.097
Ertelenmiş Gelirler
8 218.450
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.104 799
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.104 799
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.235.199 2.017.346
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.045.549 4.404.131
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.037.891 5.973.549
Ödenmiş Sermaye
500.004 518:051.408
Değişim :  0,03% |  0,38
Açılış :  1.406  
Önceki Kapanış :  1.408  
En Yüksek
1.413
En Düşük
1.400
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISKUR 360.855,00 360.855 % 10,00  
SONME 39,70 4.560.458 % 9,97  
QUAGR 29,12 193.153.535 % 9,97  
SNPAM 16,99 469.643 % 9,97  
DOBUR 20,34 2.575.037 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0604 8,0614 % 0,68  
Euro 9,6692 9,6770 % 0,74  
Sterlin 11,1278 11,1836 % 1,11  
Frank 8,7320 8,7846 % 0,94  
Riyal 2,1439 2,1546 % 0,68  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 13,27  
Altın Gr. 460 460 5,91  
Cumhuriyet 3.065 3.111 61,00  
Tam 3.042 3.121 54,28  
Yarım 1.470 1.510 26,26  
Çeyrek 737 755 13,13  
Gümüş.Ons 25,94 25,97 0,11  
Gümüş Gr. 6,72 6,73 0,07  
B. Petrol 66,71 66,71 -0,23