***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

03.11.2016 18:32
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor  )


***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.454 21.943.307 -3.944.597 28.075 -178.340.308 -43.813.795 70.538.348
Transferler
-43.813.795 43.813.795
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.621.640 -83.799 36.716.429 49.254.270
Dönem Sonu Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.454 34.564.947 -4.028.396 28.075 -222.154.103 36.716.429 119.792.618 119.792.618
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.454 34.564.947 -663.887 28.075 -224.970.213 37.953.926 121.578.514
Transferler
37.953.926 -37.953.926
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-266.345 2.717 11.835.377 11.571.749
Dönem Sonu Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.454 34.564.947 -930.232 28.075 -187.013.570 11.835.377 133.150.263 133.150.263


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.632.741 -5.769.145
Dönem Karı (Zararı)
11.835.377 15.912.593
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11.835.377 15.912.593
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.154.131 -5.195.797
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.871.381 3.285.999
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.178.171 -194.819
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-194.819
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.102.226
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
75.945
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
300.230
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-676.899
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.481.248 -145.301
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.481.248 -145.301
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-8.141.676
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.856.017 -16.485.941
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.860.337 -10.388.615
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.860.337 -10.388.615
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.238.559 327.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.238.559 327.441
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-21.281.884 -39.404.739
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-760.186 -1.618.023
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.497.235 40.562.821
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
29.497.235 40.562.821
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
99.103 -114.445
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
696.644 632.493
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
696.644 632.493
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-1.485.151 -1.077.646
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -5.405.228
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.898.968
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.506.260
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.133.491 -5.769.145
Ödenen Faiz
-5.255.545
Alınan Faiz
7.577.735
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
177.060
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.368.930 -14.499.956
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
577.281 74.629
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
577.281 74.629
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.946.211 -13.984.110
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.946.211 -13.984.110
Ödenen Faiz
-590.475
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.305.922 8.207.315
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.269.929 14.049.872
Kredilerden Nakit Girişleri
10.269.929 6.078.229
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
7.971.643
Ödenen Faiz
-8.964.007 -5.842.557
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.569.733 -12.061.786
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.569.733 -12.061.786
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.673.471 21.975.882
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.243.204 9.914.096


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 6.243.204 1.673.471
Ticari Alacaklar
7 52.210.666 29.350.329
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 52.210.666 29.350.329
Diğer Alacaklar
9 1.443.065 1.336.793
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.443.065 1.336.793
Stoklar
10 120.820.047 99.538.163
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.898.840 1.138.654
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 11.789 53.430
Diğer Dönen Varlıklar
29 18.116.192 19.419.382
ARA TOPLAM
200.743.803 152.510.222
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 20.703.245 20.703.245
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
221.447.048 173.213.467
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 84.938.943 81.441.694
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 527.595 642.051
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 15.772.292 16.449.191
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
101.238.830 98.532.936
TOPLAM VARLIKLAR
322.685.878 271.746.403
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 102.362.232 86.614.891
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 0 0
Ticari Borçlar
7 57.129.451 27.632.216
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 57.129.451 27.632.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 294.805 195.702
Diğer Borçlar
9 739.486 130.156
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 739.486 130.156
Ertelenmiş Gelirler
12 1.787.611 1.790.514
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 11.789 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
27 669.998 714.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 26.064 38.762
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 643.934 676.137
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 280.305 148.090
ARA TOPLAM
163.275.677 117.226.468
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
163.275.677 117.226.468
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 22.356.379 27.833.791
Ertelenmiş Gelirler
12 2.962.495 4.443.743
Uzun Vadeli Karşılıklar
27 941.064 663.887
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 941.064 663.887
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.259.938 32.941.421
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
189.535.615 150.167.889
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
133.150.263 121.578.514
Ödenmiş Sermaye
30 272.650.000 272.650.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 1.894.212 1.894.212
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
30 121.454 121.454
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 33.634.715 33.901.060
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 33.634.715 33.901.060
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 34.564.947 34.564.947
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -930.232 -663.887
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 28.075 28.075
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -187.013.570 -224.970.213
Net Dönem Karı veya Zararı
30 11.835.377 37.953.926
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
133.150.263 121.578.514
TOPLAM KAYNAKLAR
322.685.878 271.746.403


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 162.133.568 123.157.155 55.681.696 34.997.962
Satışların Maliyeti
31 -131.351.617 -95.731.352 -43.276.138 -26.684.546
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
30.781.951 27.425.803 12.405.558 8.313.416
BRÜT KAR (ZARAR)
30.781.951 27.425.803 12.405.558 8.313.416
Genel Yönetim Giderleri
33 -3.769.266 -4.905.367 -1.347.502 -1.589.104
Pazarlama Giderleri
33 -9.815.595 -5.761.969 -3.667.471 -1.752.463
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -172.598 -210 -79.381 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 4.979.459 14.403.137 2.151.331 1.945.257
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -2.090.532 -2.121.737 -802.056 -1.221.245
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.913.419 29.039.657 8.660.479 5.695.861
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 487.142 96.661 202.935 12.894
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.400.561 29.136.318 8.863.414 5.708.755
Finansman Gelirleri
37 8.993.059 2.516.555 5.524.643 1.014.544
Finansman Giderleri
37 -16.869.555 -15.740.280 -4.770.457 -7.401.979
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.524.065 15.912.593 9.617.600 -678.680
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
40 -688.688 20.803.836 -1.085.239 -285.468
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -11.789 0 -11.789 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -676.899 20.803.836 -1.073.450 -285.468
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.835.377 36.716.429 8.532.361 -964.148
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.835.377 36.716.429 8.532.361 -964.148
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
41 0
Ana Ortaklık Payları
11.835.377 36.716.429 8.532.361 -964.148
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
38 0 12.368.950 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 0 13.019.947 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38 0 -650.997 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
38 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 0 -650.997 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38 0 12.368.950 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38 11.835.377 49.085.379 8.532.361 -964.148
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
11.835.377 49.085.379 8.532.361 -964.148http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/566078


BIST
18:051.809
Değişim :  1,82% |  32,38
Açılış :  1.783  
Önceki Kapanış :  1.776  
En Yüksek
1.812
En Düşük
1.777
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BASGZ 12,76 485.241.716 % 10,00  
RAYSG 15,07 7.611.292 % 10,00  
LIDFA 4,07 39.801.795 % 10,00  
ISBTR 38.500,00 1.638.500 % 10,00  
KTSKR 31,24 58.541.612 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 12,7402 12,7419 % -0,58  
Euro 14,3457 14,4445 % -0,17  
Sterlin 17,0096 17,0949 % 3,27  
Frank 13,8320 13,9153 % 3,61  
Riyal 3,4091 3,4262 % 3,70  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.787 2,96  
Altın Gr. 736 736 22,69  
Cumhuriyet 4.832 4.905 151,00  
Tam 4.806 4.932 153,83  
Yarım 2.323 2.386 74,41  
Çeyrek 1.165 1.193 37,21  
Gümüş.Ons 22,93 22,96 0,09  
Gümüş Gr. 9,39 9,40 -0,02  
B. Petrol 73,25 73,25 0,13