***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2018 18:16
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.454 34.564.947 -663.887 28.075 -224.970.213 37.953.926 0 121.578.514 121.578.514
Transferler
37.953.926 -37.953.926
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.227.319 15.227.319
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-375.691 -375.691
Dönem Sonu Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.454 34.564.947 -1.039.578 28.075 -187.016.287 15.227.319 136.430.142 136.430.142
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.454 34.564.947 -1.039.578 28.075 -187.016.287 15.227.319 136.430.142 136.430.142
Transferler
5.319 15.222.000 -15.227.319 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.194.626 596.505 6.293.290 4.695.169
Dönem Sonu Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.454 32.370.320 -443.073 33.394 -171.794.286 6.293.290 141.125.311 141.125.311


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-41.300.425 2.335.353
Dönem Karı (Zararı)
6.293.290 20.355.256
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-13.728.743 477.863
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.921.707 5.249.087
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.406.381 343.157
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
208.846
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.615.227
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 343.157
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-16.567.985
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
495.144
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-17.063.129
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-534.222 -5.114.381
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-354.995
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-354.995
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
213.133
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-33.991.980 -18.497.766
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.128.243 -14.389.995
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.128.243 -14.389.995
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.075.920 -296.992
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.075.920 -296.992
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-29.588.966 -9.564.529
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-8.994.460 -571.476
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.587.957 1.676.915
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
15.587.957 1.676.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9.217
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
243.959 98.058
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
243.959 98.058
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
1.319.040 4.121.821
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-355.347 419.215
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-391.377
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
36.030
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-41.427.433 2.335.353
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
128.775
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.767
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-25.089.279 -6.815.616
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.825.555 697.107
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.825.555 697.107
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.914.834 -8.090.122
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.914.834 -8.090.122
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
577.399
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
69.797.628 4.696.228
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
69.797.628 4.696.228
Kredilerden Nakit Girişleri
69.797.628 4.696.228
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.407.924 215.965
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.407.924 215.965
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.889.436 1.673.471
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.297.360 1.889.436


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
52 5.297.360 1.889.436
Ticari Alacaklar
55.483.794 43.740.324
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 55.483.794 43.740.324
Diğer Alacaklar
4.709.705 1.633.785
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.709.705 1.633.785
Stoklar
10 138.691.658 109.102.692
Peşin Ödenmiş Giderler
10.704.590 1.710.130
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 10.704.590 1.710.130
Diğer Dönen Varlıklar
20.229.974 19.838.597
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 20.229.974 19.838.597
ARA TOPLAM
235.117.081 177.914.964
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
20.703.245 20.703.245
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
255.820.326 198.618.209
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 103.328.491 83.585.122
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 283.250 504.053
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 10.284.543 11.334.810
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
113.896.284 95.423.985
TOPLAM VARLIKLAR
369.716.610 294.042.194
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
106.234.808 90.856.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
106.234.808 90.856.720
Banka Kredileri
103.358.146 86.647.033
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.876.662 4.209.687
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
36.536.068 151.849
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 36.536.068 151.849
Banka Kredileri
47 36.536.068 151.849
Ticari Borçlar
41.543.258 25.955.301
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 885 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 41.542.373 25.955.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 399.618 186.485
Diğer Borçlar
356.196 112.237
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 356.196 112.237
Ertelenmiş Gelirler
11.675.118 10.356.078
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 11.675.118 10.356.078
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 1.767
Kısa Vadeli Karşılıklar
731.272 647.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25, 27 121.134 43.400
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 610.138 603.710
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
211.819 168.586
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 211.819 168.586
ARA TOPLAM
197.688.157 128.436.133
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
197.688.157 128.436.133
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
29.603.677 28.136.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
29.603.677 28.136.341
Banka Kredileri
47 26.791.172 22.077.747
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 2.812.505 6.058.594
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.299.465 1.039.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 1.299.465 1.039.578
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.903.142 29.175.919
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
228.591.299 157.612.052
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
141.125.311 136.430.142
Ödenmiş Sermaye
30 272.650.000 272.650.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 1.894.212 1.894.212
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 121.454 121.454
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31.927.247 33.525.369
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31.927.247 33.525.369
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 32.370.320 34.564.947
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -443.073 -1.039.578
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33.394 28.075
Yasal Yedekler
30 33.394 28.075
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-171.794.286 -187.016.287
Net Dönem Karı veya Zararı
6.293.290 15.227.319
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
141.125.311 136.430.142
TOPLAM KAYNAKLAR
369.716.610 294.042.194


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 235.258.862 202.652.381
Satışların Maliyeti
31 -190.725.102 -162.641.672
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
44.533.760 40.010.709
BRÜT KAR (ZARAR)
44.533.760 40.010.709
Genel Yönetim Giderleri
33 -5.649.536 -5.035.327
Pazarlama Giderleri
33 -15.132.916 -12.131.730
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -357.151 -208.631
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 7.800.568 12.388.296
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -5.478.794 -3.322.777
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.715.931 31.700.540
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 612.351 553.695
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.328.282 32.254.235
Finansman Gelirleri
36 5.183.799 9.424.735
Finansman Giderleri
36 -26.508.158 -21.323.714
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.003.923 20.355.256
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.289.367 -5.127.937
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -4.120 -13.556
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 1.293.487 -5.114.381
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.293.290 15.227.319
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.293.290 15.227.319
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.293.290 15.227.319
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.598.121
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
37 745.632
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.343.753
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
37 -2.194.626
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
37 -149.127
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.598.121
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.695.169 15.227.319
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.695.169 15.227.319http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667447


BIST
12:381.848
Değişim :  2,10% |  38,03
Açılış :  1.823  
Önceki Kapanış :  1.810  
En Yüksek
1.858
En Düşük
1.823
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:38
ISBTR 46.585,00 326.095 % 10,00  
SONME 34,12 1.141.314 % 9,99  
COSMO 10,57 202.120 % 9,99  
AKFGY 6,41 24.297.423 % 9,95  
MIATK 33,80 20.551.299 % 9,95  
12:38 Alış Satış %  
Dolar 12,9653 13,0803 % -4,32  
Euro 14,7168 14,7771 % -4,83  
Sterlin 16,9905 17,0758 % -6,26  
Frank 13,8623 13,9458 % -6,52  
Riyal 3,3997 3,4167 % -6,41  
12:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.779 7,64  
Altın Gr. 769 769 -9,52  
Cumhuriyet 5.107 5.184 123,00  
Tam 5.058 5.202 113,93  
Yarım 2.444 2.516 54,67  
Çeyrek 1.226 1.258 27,55  
Gümüş.Ons 22,81 22,84 0,04  
Gümüş Gr. 9,85 9,86 -0,16  
B. Petrol 71,96 71,96 2,73