***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2018 18:19
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.454 34.564.947 -1.039.578 28.075 -187.016.287 15.227.319 136.430.142 136.430.142
Transferler
15.227.319 -15.227.319
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-226.007 12.867.528 12.641.521
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5 5
Dönem Sonu Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.459 34.564.947 -1.265.585 28.075 -171.788.968 12.867.528 149.071.668 149.071.668
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.454 32.370.321 -443.073 33.394 -171.794.287 6.293.290 141.125.311 141.125.311
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.560.886 -2.560.886 -2.560.886
Transferler
6.293.290 -6.293.290
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.123 938 15.412.221 15.427.282 15.427.282
Dönem Sonu Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.454 32.370.321 -428.950 34.332 -168.061.883 15.412.221 153.991.707 153.991.707


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.964.824 8.690.809
Dönem Karı (Zararı)
15.412.221 12.867.528
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15.412.221 12.867.528
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
25.688.263 12.759.719
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.799.900 4.618.270
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.447.989
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.182.459
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.265.530
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
289.732 59.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
101.194 63.735
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
188.538 -4.272
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23.892.965 6.331.805
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-77.197 -453.000
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23.549.237 6.784.805
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
420.925
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-9.373.867 98.993
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-368.456 -257.922
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-368.456 -257.922
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.909.110
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-43.065.308 -16.936.438
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.891.942 -19.382.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.891.942 -19.382.254
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.506.318 -3.417.896
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.506.318 -3.417.896
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-122.711.217 -33.452.734
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.682.807 -5.951.427
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
99.582.410 41.850.331
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
99.582.410 41.850.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.296.182 248.834
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.458.030 794.753
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.458.030 794.753
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-4.058.396 2.373.955
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.448.750 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.448.750
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.964.824 8.690.809
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-113.276.919 -10.227.932
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
940.738 542.295
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
940.738 542.295
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-114.217.657 -10.770.227
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
117.815.467 11.277.951
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
155.761.325
Kredilerden Nakit Girişleri
155.761.325
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-144.483.374
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-144.483.374
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.573.724 9.740.828
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.573.724 9.740.828
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.297.360 1.889.436
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.871.084 11.630.264


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
30 7.871.084 5.297.360
Ticari Alacaklar
5 62.375.736 55.483.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 62.375.736 55.483.794
Diğer Alacaklar
6 10.219.889 4.709.705
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 10.219.889 4.709.705
Stoklar
7 261.402.875 138.691.658
Peşin Ödenmiş Giderler
8 14.387.397 10.704.590
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14.387.397 10.704.590
Diğer Dönen Varlıklar
15 31.226.108 20.229.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
31.226.108 20.229.974
ARA TOPLAM
387.483.089 235.117.081
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
20.703.244 20.703.245
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
408.186.333 255.820.326
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
148.500
Maddi Duran Varlıklar
9 203.080.211 103.328.491
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 355.666 283.250
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 20.298.396 10.284.543
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
223.882.773 113.896.284
TOPLAM VARLIKLAR
632.069.106 369.716.610
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
27 184.399.775 103.358.146
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
184.399.775 103.358.146
Banka Kredileri
27 184.399.775 103.358.146
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
27 37.266.997 39.412.730
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
37.266.997 39.412.730
Banka Kredileri
27 24.481.457 36.536.068
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
27 12.785.540 2.876.662
Ticari Borçlar
5 141.125.668 41.543.258
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
885
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 141.125.668 41.542.373
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 1.695.800 399.618
Diğer Borçlar
6 1.023.101 356.196
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.023.101 356.196
Ertelenmiş Gelirler
8 7.616.722 11.675.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
7.616.722 11.675.118
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.599.134 731.272
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 216.922 121.134
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 5.382.212 610.138
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.135.082 211.819
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.135.082 211.819
ARA TOPLAM
379.862.279 197.688.157
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
379.862.279 197.688.157
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
96.885.957 29.603.677
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
96.885.957 29.603.677
Banka Kredileri
27 68.645.869 26.791.172
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
27 28.240.088 2.812.505
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.329.163 1.299.465
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.329.163 1.299.465
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
98.215.120 30.903.142
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
478.077.399 228.591.299
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
153.991.707 141.125.311
Ödenmiş Sermaye
272.650.000 272.650.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.894.212 1.894.212
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
121.454 121.454
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 31.941.364 31.927.247
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 31.941.364 31.927.247
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 32.370.320 32.370.320
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-428.956 -443.073
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 34.332 33.394
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-168.061.876 -171.794.286
Net Dönem Karı veya Zararı
15.412.221 6.293.290
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
153.991.707 141.125.311
TOPLAM KAYNAKLAR
632.069.106 369.716.610


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 240.649.684 179.687.195 92.726.130 60.909.960
Satışların Maliyeti
17 -180.204.108 -143.575.516 -58.336.464 -47.765.708
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
60.445.576 36.111.679 34.389.666 13.144.252
BRÜT KAR (ZARAR)
60.445.576 36.111.679 34.389.666 13.144.252
Genel Yönetim Giderleri
18 -5.914.806 -4.160.999 -2.787.282 -1.635.608
Pazarlama Giderleri
18 -13.540.876 -11.377.723 -4.824.482 -3.525.093
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -487.807 -208.785 -309.394 -111.846
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 27.167.010 6.101.986 19.192.082 2.303.948
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -16.337.640 -4.775.030 -12.084.480 -1.224.430
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
51.331.457 21.691.128 33.576.110 8.951.223
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 368.456 257.922 353.009 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-835.555 -285.241
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
50.864.358 21.949.050 33.643.878 8.951.223
Finansman Gelirleri
21 17.093.384 14.590.581 11.346.869 1.162.034
Finansman Giderleri
21 -61.919.388 -23.573.110 -35.260.528 -5.893.965
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.038.354 12.966.521 9.730.219 4.219.292
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 9.373.867 -98.993 -979.156 -54.715
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 9.373.867 -98.993 -979.156 -54.715
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.412.221 12.867.528 8.751.063 4.164.577
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.412.221 12.867.528 8.751.063 4.164.577
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
15.412.221 12.867.528 8.751.063 4.164.577
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
179.629 -226.007 379.134 -88.005
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
224.538 -226.007 379.134 -88.005
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-44.909
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-44.909
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
179.629 -226.007 379.134 -88.005
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.591.850 12.641.521 9.130.197 4.076.572
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.591.850 12.641.521 9.130.197 4.076.572http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/717760


BIST
18:051.981
Değişim :  2,78% |  53,65
Açılış :  1.945  
Önceki Kapanış :  1.927  
En Yüksek
1.984
En Düşük
1.943
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKENT 5.418,60 7.339.802 % 10,00  
BASCM 13,31 718.234 % 10,00  
ISBIR 50,05 2.270.175 % 10,00  
INTEM 66,00 40.378.742 % 10,00  
ORCAY 18,72 68.698.865 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,5245 13,5420 % -1,85  
Euro 15,2246 15,2492 % -2,12  
Sterlin 17,8666 17,9562 % -2,02  
Frank 14,5541 14,6418 % -1,98  
Riyal 3,5982 3,6162 % -1,86  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.786 6,73  
Altın Gr. 777 778 -11,66  
Cumhuriyet 5.173 5.251 -51,00  
Tam 5.153 5.284 -45,55  
Yarım 2.491 2.556 -22,04  
Çeyrek 1.249 1.278 -11,02  
Gümüş.Ons 22,54 22,57 0,15  
Gümüş Gr. 9,82 9,84 -0,10  
B. Petrol 76,05 76,05 2,97