***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.05.2019 20:50
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.454 32.370.320 -443.073 33.394 -171.794.286 6.293.290 141.125.311 141.125.311
Transferler
6.293.290 -6.293.290
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.193.877 4.193.877 4.193.877
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
14.117 14.117 14.117
Dönem Sonu Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.454 32.370.320 -428.956 33.394 -165.500.996 4.193.877 145.333.305 145.333.305
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.454 32.370.320 -57.584 34.332 -168.061.882 35.625.471 174.576.323 174.576.323
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
35.625.471 -35.625.471
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.684.652 11.684.652 11.684.652
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
43.466 57.584 14.118 14.118
Dönem Sonu Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.454 32.326.854 0 34.332 -132.436.412 11.684.652 186.275.092 186.275.092


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.386.114 -4.488.964
Dönem Karı (Zararı)
11.684.652 4.193.877
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.573.718 342.675
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.543.993 2.029.872
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
21.897 -136.283
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
50.308
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-28.411 -136.283
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
953.523 476.353
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
911.006 476.353
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
42.517
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.541.831 -93.224
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10.520.873 1.173.715
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
118.954
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-2.097.996 -1.266.939
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.788.900 2.110.800
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
723.574 -4.307.632
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
179.789
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
83.000
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
83.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-46.558.362 -8.866.904
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.653.893 -5.068.355
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-43.653.893 -5.068.355
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
76.116.762 23.872.424
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-25.308.694 -13.707.677
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.171.073 -9.482.946
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
147.275
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.159.982 -246.466
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-4.020.588
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.618.518 -360.571
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.067.182 2.622.394
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
8.685.700 -2.982.965
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-19.299.992 -4.330.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-86.122 -158.612
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.218.245 -8.023.498
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.218.245 -8.123.498
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.218.245 -8.123.498
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.967.673 16.723.665
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.967.673 16.723.665
Kredilerden Nakit Girişleri
30.967.673 16.723.665
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.363.314 4.211.203
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.363.314 4.211.203
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.462.441 5.297.360
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.825.755 9.508.563


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 12.825.755 4.462.441
Ticari Alacaklar
5 134.819.184 91.215.599
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 134.819.184 91.215.599
Diğer Alacaklar
9.664.559 6.597.376
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.664.559 6.597.376
Stoklar
6 141.968.292 214.744.190
Peşin Ödenmiş Giderler
7 30.233.002 4.924.308
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 30.233.002 4.924.308
Diğer Dönen Varlıklar
11 18.381.585 26.918.785
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 18.381.585 26.918.785
ARA TOPLAM
347.892.377 348.862.699
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
347.892.377 348.862.699
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
148.500 148.500
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
20.703.245 20.703.245
Maddi Duran Varlıklar
8 232.418.616 230.976.822
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
277.047 247.329
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
277.047 247.329
Peşin Ödenmiş Giderler
17.250
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17.193.897 17.917.045
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
270.741.305 270.010.191
TOPLAM VARLIKLAR
618.633.682 618.872.890
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 211.581.569 208.017.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 211.581.569 208.017.809
Banka Kredileri
14 200.113.408 197.049.757
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 11.468.161 10.968.052
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 76.561.958 31.799.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 76.561.958 31.799.491
Banka Kredileri
14 76.561.958 31.799.491
Ticari Borçlar
5 38.992.157 95.665.695
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
2.150.000 6.500.001
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 36.842.157 89.165.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.399.184 1.019.308
Diğer Borçlar
1.206.668 587.813
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.206.668 587.813
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 3.377.142 4.537.124
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 3.377.142 4.537.124
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.425.056 3.155.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
172.025
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
3.425.056 2.983.694
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
180.982 660.408
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
180.982 660.408
ARA TOPLAM
336.724.716 345.443.367
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
336.724.716 345.443.367
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 93.813.590 97.862.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 93.813.590 97.862.371
Banka Kredileri
14 58.579.760 61.348.528
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
35.233.830 36.513.843
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.820.284 990.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.820.284 990.829
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
95.633.874 98.853.200
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
432.358.590 444.296.567
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
186.275.092 174.576.323
Ödenmiş Sermaye
272.650.000 272.650.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.894.212 1.894.212
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
121.454 121.454
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 32.326.854 32.312.736
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 32.326.854 32.312.736
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 32.326.854 32.370.320
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-57.584
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34.332 34.332
Yasal Yedekler
34.332 34.332
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-132.436.412 -168.061.882
Net Dönem Karı veya Zararı
11.684.652 35.625.471
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
186.275.092 174.576.323
TOPLAM KAYNAKLAR
618.633.682 618.872.890


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 156.007.922 69.435.610
Satışların Maliyeti
12 -114.781.503 -57.402.126
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
41.226.419 12.033.484
BRÜT KAR (ZARAR)
41.226.419 12.033.484
Genel Yönetim Giderleri
-2.198.264 -1.456.633
Pazarlama Giderleri
-6.054.518 -3.898.840
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-220.240 -114.651
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.670.033 3.610.566
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.414.904 -1.601.840
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.008.526 8.572.086
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-83.000
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-50.308
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
33.958.218 8.489.086
Finansman Gelirleri
13 6.265.392 7.887.128
Finansman Giderleri
13 -27.815.384 -16.489.969
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.408.226 -113.755
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-723.574 4.307.632
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-723.574 4.307.632
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.684.652 4.193.877
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.684.652 4.193.877
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.684.652 4.193.877
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-43.466 14.117
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-43.466 14.117
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-43.466 14.117
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-43.466 14.117
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.641.186 4.207.994
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
11.641.186 4.207.994http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761946


BIST
18:051.910
Değişim :  1,61% |  30,35
Açılış :  1.897  
Önceki Kapanış :  1.880  
En Yüksek
1.914
En Düşük
1.894
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKENT 4.478,20 22.928.132 % 10,00  
SELVA 11,11 36.007.943 % 10,00  
MAKTK 3,74 66.866.320 % 10,00  
ISKUR 550.000,00 550.000 % 10,00  
ISATR 342.861,20 342.861 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,7265 13,7296 % 0,49  
Euro 15,5059 15,5679 % 0,38  
Sterlin 18,1135 18,2043 % -0,25  
Frank 14,8951 14,9848 % 0,53  
Riyal 3,6493 3,6676 % 0,27  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 15,34  
Altın Gr. 788 788 8,66  
Cumhuriyet 5.186 5.264 106,00  
Tam 5.159 5.293 110,82  
Yarım 2.493 2.561 53,60  
Çeyrek 1.251 1.280 26,81  
Gümüş.Ons 22,51 22,56 0,15  
Gümüş Gr. 9,93 9,95 0,09  
B. Petrol 69,66 69,66 -0,01