***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 18:58
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.454 32.370.320 -443.073 33.394 -171.794.286 6.293.290 141.125.311 141.125.311
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.560.886 -2.560.886 -2.560.886
Transferler
6.293.290 -6.293.290
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
938 14.123 15.412.221 15.427.282 15.427.282
Dönem Sonu Bakiyeler
27.265.000 1.894.212 122.392 32.370.320 -428.950 33.394 -168.061.882 15.412.221 153.991.707 153.991.707
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.265.000 1.894.212 121.454 32.370.320 -57.584 34.332 -168.061.882 35.625.471 174.576.323 174.576.323
Transferler
12.905 35.625.471 -35.625.471 12.905 12.905
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
92.538.404 92.538.404 92.538.404
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.180.226 57.584 -255.979 -1.378.621 -1.378.621
Dönem Sonu Bakiyeler
27.265.000 1.894.212 121.454 31.190.094 47.237 -132.692.390 92.538.404 265.749.010 265.749.010


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-62.441.587 -1.964.824
Dönem Karı (Zararı)
92.538.404 15.412.221
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
92.538.404 15.412.221
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-28.187.288 25.688.263
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 5.617.982 6.799.900
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.078.769 4.447.989
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.203.119 1.182.459
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
148.500
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5 -272.850 3.265.530
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.499.917 289.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.197.550 101.194
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.734 188.538
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
291.633
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-8.835.726 23.892.965
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-77.197
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-11.989.459 23.549.237
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8.628.100 420.925
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-5.474.367
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-27.548.230 -9.373.867
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-368.456
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-368.456
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-126.509.480 -43.065.308
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-80.961.929 -6.891.942
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-80.961.929 -6.891.942
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.248.644 -16.506.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.248.644 -16.506.318
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-95.069.695 -122.711.217
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.202.711 -3.682.807
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
53.258.181 99.582.410
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
53.258.181 99.582.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.296.182
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.333.856 6.458.030
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.333.856 6.458.030
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-4.058.396
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.618.538 3.448.750
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-9.107.731
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7.489.193 3.448.750
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-62.158.364 -1.964.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-283.223
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-26.661.393 -113.276.919
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-26.661.393 940.738
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-26.841.393 940.738
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
180.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-114.217.657
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-114.217.657
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
89.002.264 117.815.467
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
89.002.264 117.815.467
Kredilerden Nakit Girişleri
89.002.264 117.815.467
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-100.716 2.573.724
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-100.716 2.573.724
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 4.462.441 5.297.360
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 4.361.725 7.871.084


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 4.361.725 437.060
Ticari Alacaklar
5 170.974.408 95.240.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 170.974.408 95.240.980
Diğer Alacaklar
7.846.020 6.597.376
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.846.020 6.597.376
Stoklar
6 315.197.909 214.744.190
Peşin Ödenmiş Giderler
7 7.144.268 4.924.308
Diğer Dönen Varlıklar
11 7.745.117 8.727.267
ARA TOPLAM
513.269.447 330.671.181
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
513.269.447 330.671.181
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
148.500
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
20.703.245 20.703.245
Maddi Duran Varlıklar
8 246.685.186 230.976.822
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
198.354 247.329
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
198.354 247.329
Peşin Ödenmiş Giderler
17.250
Ertelenmiş Vergi Varlığı
45.465.275 17.917.045
Diğer Duran Varlıklar
28.281.399 18.191.518
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
341.333.459 288.201.709
TOPLAM VARLIKLAR
854.602.906 618.872.890
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 263.430.787 208.017.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 263.430.787 208.017.809
Banka Kredileri
14 251.950.077 197.049.757
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 11.480.710 10.968.052
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 68.742.701 31.799.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 68.742.701 31.799.491
Banka Kredileri
14 68.742.701 31.799.491
Ticari Borçlar
5 143.449.509 95.665.695
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.050.000 6.500.001
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 142.399.509 89.165.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.656.378 1.019.308
Diğer Borçlar
1.935.190 587.813
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.935.190 587.813
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 9.173.433 4.537.124
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 9.173.433 4.537.124
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.210.872 3.155.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
172.025
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
3.210.872 2.983.694
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.241.000 660.408
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.241.000 660.408
ARA TOPLAM
494.839.870 345.443.367
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
494.839.870 345.443.367
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 91.147.087 97.862.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
91.147.087 97.862.371
Banka Kredileri
14 61.605.976 61.348.528
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
29.541.111 36.513.843
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.866.939 990.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.866.939 990.829
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
94.014.026 98.853.200
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
588.853.896 444.296.567
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
265.749.010 174.576.323
Ödenmiş Sermaye
272.650.000 272.650.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.894.212 1.894.212
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
121.454 121.454
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31.190.094 32.312.736
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31.190.094 32.312.736
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
31.190.094 32.370.320
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-57.584
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
47.237 34.332
Yasal Yedekler
47.237 34.332
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-132.692.391 -168.061.882
Net Dönem Karı veya Zararı
92.538.404 35.625.471
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
265.749.010 174.576.323
TOPLAM KAYNAKLAR
854.602.906 618.872.890


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 486.405.179 240.649.684 168.609.634 92.726.130
Satışların Maliyeti
12 -350.882.739 -180.204.108 -116.441.868 -58.336.464
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
135.522.440 60.445.576 52.167.766 34.389.666
BRÜT KAR (ZARAR)
135.522.440 60.445.576 52.167.766 34.389.666
Genel Yönetim Giderleri
-7.513.880 -5.914.806 -3.698.962 -2.787.282
Pazarlama Giderleri
-21.880.444 -13.540.876 -9.510.497 -4.824.482
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-888.918 -487.807 -388.045 -309.394
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15.039.217 27.167.010 6.839.353 19.192.082
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-11.068.533 -16.337.640 -7.063.295 -12.084.480
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
109.209.882 51.331.457 38.346.320 33.576.110
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
107.624 368.456 353.009
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
272.852 -835.555 17.413 -285.241
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
109.590.358 50.864.358 38.363.733 33.643.878
Finansman Gelirleri
13 17.948.586 17.093.384 12.709.063 11.346.869
Finansman Giderleri
13 -62.548.770 -61.919.388 -19.960.320 -35.260.528
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
64.990.174 6.038.354 31.112.476 9.730.219
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
27.548.230 9.373.867 28.268.857 -979.156
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27.548.230 9.373.867 28.268.857 -979.156
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
92.538.404 15.412.221 59.381.333 8.751.063
DÖNEM KARI (ZARARI)
92.538.404 15.412.221 59.381.333 8.751.063
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
92.538.404 15.412.221 59.381.333 8.751.063
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.513.110 224.538 19.036 424.043
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.513.110 224.538 19.036 424.043
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
332.884 -44.909 -4.188 -44.909
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.180.226 179.629 14.848 379.134
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
91.358.178 15.591.850 59.396.181 9.130.197
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
91.358.178 15.591.850 59.396.181 9.130.197http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798137


BIST
18:051.927
Değişim :  0,89% |  16,98
Açılış :  1.917  
Önceki Kapanış :  1.910  
En Yüksek
1.928
En Düşük
1.899
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKENT 4.926,00 6.403.524 % 10,00  
BAGFS 11,55 10.517.996 % 10,00  
RNPOL 10,89 199.287 % 10,00  
BASCM 12,10 496.198 % 10,00  
YBTAS 13.347,40 1.053.149 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,7807 13,7953 % 0,56  
Euro 15,5539 15,5916 % 0,36  
Sterlin 18,1829 18,2741 % 0,41  
Frank 14,8025 14,8917 % -0,55  
Riyal 3,6564 3,6747 % 0,29  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 -0,38  
Altın Gr. 789 790 2,99  
Cumhuriyet 5.223 5.302 5,00  
Tam 5.200 5.329 10,25  
Yarım 2.513 2.578 4,96  
Çeyrek 1.260 1.289 2,48  
Gümüş.Ons 22,31 22,34 -0,22  
Gümüş Gr. 9,88 9,90 -0,05  
B. Petrol 71,94 71,94 2,06