***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 18:13
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.459 32.370.320 -442.646 34.332 -174.355.600 6.293.290 138.565.367 138.565.367
Transferler
-428 6.293.718 -6.293.290
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
385.489 35.625.470 36.010.959 36.010.959
Dönem Sonu Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.459 32.370.320 -57.157 33.904 -168.061.882 35.625.470 174.576.326 174.576.326
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.459 32.370.320 -57.157 33.904 -168.061.882 35.625.470 174.576.326 174.576.326
Transferler
35.625.470 -35.625.470
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.385.946 107.190.323 105.804.377 105.804.377
Dönem Sonu Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.459 32.370.320 -1.443.103 33.904 -132.436.412 107.190.323 280.380.703 280.380.703


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
47.131.441 9.551.651
Dönem Karı (Zararı)
107.190.323 35.625.470
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
107.190.323 35.625.470
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
54.770.374 49.003.705
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 15.189.263 5.831.819
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.148.329 6.464.656
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.148.329 6.464.656
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-426.681 2.122.204
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 205.930 255.538
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-632.611 1.866.666
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21 63.619.570 36.406.689
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
63.927.917 36.965.306
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
19 -308.347 -558.617
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.672.322 4.951.299
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -29.506.662 -7.101.244
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
74.233 328.282
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-114.939.244 -75.154.041
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-53.718.519 -49.439.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-53.718.519 -49.439.568
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.494.263 -2.813.450
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.494.263 -2.813.450
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-63.105.969 -72.173.079
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.662.491 54.681.053
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.662.491 54.681.053
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.717.016 -5.408.997
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.717.016 -5.408.997
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
47.021.453 9.475.134
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -138.142 -49.065
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 248.130 125.582
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-46.438.921 -137.651.964
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,1 407.760 806.720
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
407.760 806.720
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -46.846.681 -138.458.684
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-46.846.681 -138.458.684
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-680.903 123.240.013
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
228.392.068 241.089.938
Kredilerden Nakit Girişleri
228.392.068 241.089.938
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-229.072.971 -117.849.925
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-155.723.226 -83.161.021
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-73.349.745 -34.688.904
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.617 -4.860.300
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.617 -4.860.300
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28 437.060 5.297.360
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
448.677 437.060


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
28 448.677 437.060
Ticari Alacaklar
4,5 148.463.239 95.240.980
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 13.086.719 9.800.785
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 135.376.520 85.440.195
Diğer Alacaklar
6 7.284.460 6.597.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 7.284.460 6.597.377
Stoklar
7 277.850.159 214.744.190
Peşin Ödenmiş Giderler
8 7.219.464 4.924.308
Diğer Dönen Varlıklar
15 9.036.911 8.727.266
ARA TOPLAM
450.302.910 330.671.181
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
450.302.910 330.671.181
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
148.500
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
23 24.661.745 20.703.245
Maddi Duran Varlıklar
9 258.185.369 230.976.822
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 255.707 247.329
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 255.707 247.329
Peşin Ödenmiş Giderler
17.250
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 47.770.194 17.917.045
Diğer Duran Varlıklar
25.510.949 18.191.517
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
356.383.964 288.201.708
TOPLAM VARLIKLAR
806.686.874 618.872.889
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
26 107.042.104 208.017.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
26 107.042.104 208.017.809
Banka Kredileri
26 95.099.067 197.049.757
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
26 11.943.037 10.968.052
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
26 104.710.827 31.799.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
26 104.710.827 31.799.491
Banka Kredileri
26 104.710.827 31.799.491
Ticari Borçlar
5 101.019.839 95.665.695
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 6.122.449
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 101.019.839 89.543.246
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 1.462.065 1.019.308
Diğer Borçlar
6 979.292 587.813
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 979.292 587.813
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 12.364.345 4.537.124
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 12.364.345 4.537.124
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.928.635 3.155.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 385.368 172.025
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.543.267 2.983.694
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
715.963 660.404
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
715.963 660.404
ARA TOPLAM
330.223.070 345.443.363
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
330.223.070 345.443.363
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
26 192.697.577 97.862.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
26 192.697.577 97.862.371
Banka Kredileri
26 163.627.525 61.348.528
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
26 29.070.052 36.513.843
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 3.385.524 990.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 3.385.524 990.829
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
196.083.101 98.853.200
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
526.306.171 444.296.563
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
280.380.703 174.576.326
Ödenmiş Sermaye
16 272.650.000 272.650.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.894.212 1.894.212
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
121.459 121.459
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 30.927.217 32.313.163
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 30.927.217 32.313.163
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
32.370.320 32.370.320
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.443.103 -57.157
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 33.904 33.904
Yasal Yedekler
16 33.904 33.904
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-132.436.412 -168.061.882
Net Dönem Karı veya Zararı
107.190.323 35.625.470
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
280.380.703 174.576.326
TOPLAM KAYNAKLAR
806.686.874 618.872.889


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 641.160.628 373.985.924
Satışların Maliyeti
17 -458.856.399 -276.675.032
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
182.304.229 97.310.892
BRÜT KAR (ZARAR)
182.304.229 97.310.892
Genel Yönetim Giderleri
18 -9.809.607 -7.924.755
Pazarlama Giderleri
18 -27.091.319 -19.350.967
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.047.346 -652.483
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 16.395.276 20.817.792
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -10.411.212 -17.792.488
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
150.340.021 72.407.991
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-74.233 -328.282
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
150.265.788 72.079.709
Finansman Gelirleri
21 15.083.499 29.084.458
Finansman Giderleri
21 -87.665.626 -72.639.941
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
77.683.661 28.524.226
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 29.506.662 7.101.244
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 29.506.662 7.101.244
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
107.190.323 35.625.470
DÖNEM KARI (ZARARI)
107.190.323 35.625.470
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
107.190.323 35.625.470
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.385.946 385.489
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -1.732.433 494.217
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 346.487 -108.728
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
346.487 -108.728
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.385.946 385.489
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
105.804.377 36.010.959
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
105.804.377 36.010.959http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826387


BIST
14:031.918
Değişim :  0,38% |  7,29
Açılış :  1.917  
Önceki Kapanış :  1.910  
En Yüksek
1.925
En Düşük
1.899
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:03
RNPOL 10,89 154.398 % 10,00  
ACSEL 22,66 15.813.484 % 10,00  
YBTAS 13.347,40 505.906 % 10,00  
RAYSG 14,96 3.928.412 % 10,00  
PKENT 4.926,00 6.265.596 % 10,00  
14:03 Alış Satış %  
Dolar 13,7721 13,7732 % 0,40  
Euro 15,5708 15,5834 % 0,30  
Sterlin 18,2116 18,3029 % 0,57  
Frank 14,8824 14,9721 % -0,02  
Riyal 3,6605 3,6788 % 0,40  
14:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.782 -1,43  
Altın Gr. 789 789 2,78  
Cumhuriyet 5.215 5.294 -3,00  
Tam 5.192 5.322 3,07  
Yarım 2.510 2.574 1,48  
Çeyrek 1.259 1.287 0,74  
Gümüş.Ons 22,34 22,37 -0,19  
Gümüş Gr. 9,88 9,90 -0,05  
B. Petrol 71,52 71,52 1,64