***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

14.05.2020 01:20
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.454 32.370.320 -57.584 34.332 -168.061.882 35.625.471 174.576.323 174.576.323
Transferler
35.625.471 -35.625.471
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-43.466 57.584 14.118 14.118
Dönem Sonu Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.454 32.326.854 34.332 -132.436.412 11.684.652 186.275.092 186.275.092
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.459 32.370.320 -1.443.103 33.904 -132.436.412 107.190.323 280.380.703 280.380.703
Transferler
107.190.322 -107.190.322
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-417.396 25.542.420 25.125.024 25.125.024
Dönem Sonu Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.459 32.370.320 -1.860.499 33.904 -25.246.090 25.542.420 305.505.726 305.505.726


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.571.496 -19.386.114
Dönem Karı (Zararı)
25.542.420 11.684.652
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.098.442 15.573.718
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.404.331 2.543.993
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.962.339 21.897
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.962.339
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
50.308
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-28.411
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.390.356 953.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
911.006
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.534.194 42.517
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-143.838
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14.577.858 8.541.831
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15.340.676 10.520.873
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
118.954
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-762.818 -2.097.996
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.578.516 2.788.900
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
175.108 723.574
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
9.934
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.917.119 -46.558.362
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.954.181 -43.653.893
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-38.954.181 -43.653.893
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.213.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.213.593
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
78.047.004 76.116.762
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-25.308.694
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.860.200 -58.171.073
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-29.860.200 -58.171.073
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.936.149 -1.159.982
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.936.149 -1.159.982
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.618.518
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.067.182
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
8.685.700
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
42.723.743 -19.299.992
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-152.247 -86.122
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.015.265 -3.218.245
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-18.858
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-18.858
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.996.407 -3.218.245
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.996.407 -3.218.245
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.107.683 30.967.673
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-34.107.683 30.967.673
Kredilerden Nakit Girişleri
-34.107.683 30.967.673
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.448.548 8.363.314
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.448.548 8.363.314
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
448.677 4.462.441
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.897.225 12.825.755


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 4.897.225 448.677
Ticari Alacaklar
5 187.417.420 148.463.239
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
13.086.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 187.417.420 135.376.520
Diğer Alacaklar
14.135.585 7.284.460
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.135.585 7.284.460
Stoklar
6 199.803.155 277.850.159
Peşin Ödenmiş Giderler
7 18.210.270 7.219.464
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 18.210.270 7.219.464
Diğer Dönen Varlıklar
11 9.387.155 9.036.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 9.387.155 9.036.911
ARA TOPLAM
433.850.810 450.302.910
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
433.850.810 450.302.910
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
24.661.745 24.661.745
Maddi Duran Varlıklar
8 256.807.813 258.185.369
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
234.264 255.707
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
234.264 255.707
Ertelenmiş Vergi Varlığı
47.699.863 47.770.194
Diğer Duran Varlıklar
18.569.601 25.510.949
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
347.973.286 356.383.964
TOPLAM VARLIKLAR
781.824.096 806.686.874
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 139.755.563 107.042.104
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 139.755.563 107.042.104
Banka Kredileri
14 127.301.218 95.099.067
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 12.454.345 11.943.037
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 110.118.417 104.710.827
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 110.118.417 104.710.827
Banka Kredileri
14 110.118.417 104.710.827
Ticari Borçlar
5 70.396.821 101.019.839
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 70.396.821 101.019.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.055.774 1.462.065
Diğer Borçlar
1.059.647 979.292
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.059.647 979.292
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 7.662.280 12.364.345
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 7.662.280 12.364.345
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.791.968 1.928.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
420.535 385.368
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.371.433 1.543.267
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
807.815 715.963
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
807.815 715.963
ARA TOPLAM
333.648.285 330.223.070
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
333.648.285 330.223.070
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 138.388.040 192.697.577
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 138.388.040 192.697.577
Banka Kredileri
14 109.766.000 163.627.525
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 28.622.040 29.070.052
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.282.045 3.385.524
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.282.045 3.385.524
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
142.670.085 196.083.101
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
476.318.370 526.306.171
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
305.505.726 280.380.703
Ödenmiş Sermaye
272.650.000 272.650.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.894.212 1.894.212
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
121.459 121.459
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30.509.821 30.927.217
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30.509.821 30.927.217
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
32.370.320 32.370.320
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.860.499 -1.443.103
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33.904 33.904
Yasal Yedekler
33.904 33.904
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-25.246.090 -132.436.412
Net Dönem Karı veya Zararı
25.542.420 107.190.323
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
305.505.726 280.380.703
TOPLAM KAYNAKLAR
781.824.096 806.686.874


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 216.205.547 156.007.922
Satışların Maliyeti
12 -161.573.171 -114.781.503
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
54.632.376 41.226.419
BRÜT KAR (ZARAR)
54.632.376 41.226.419
Genel Yönetim Giderleri
-2.850.030 -2.198.264
Pazarlama Giderleri
-8.754.089 -6.054.518
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-239.361 -220.240
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.904.652 3.670.033
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.952.182 -2.414.904
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
45.741.366 34.008.526
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
9.934
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-50.308
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
45.751.300 33.958.218
Finansman Gelirleri
13 1.856.922 6.265.392
Finansman Giderleri
13 -21.890.694 -27.815.384
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.717.528 12.408.226
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-175.108 -723.574
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-175.108 -723.574
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.542.420 11.684.652
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.542.420 11.684.652
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
25.542.420 11.684.652
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-417.396 -43.466
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-521.745
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
104.349 -43.466
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
104.349 -43.466
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-417.396 -43.466
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.125.024 11.641.186
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25.125.024 11.641.186http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844860


BIST10:232.003
Değişim :  1,12% |  22,24
Açılış :  1.990  
Önceki Kapanış :  1.981  
En Yüksek
2.006
En Düşük
1.990
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:23
ISBIR 55,05 1.259.929 % 9,99  
DOBUR 153,30 12.627.781 % 9,97  
PCILT 16,79 13.795.252 % 9,95  
RNPOL 13,16 382.745 % 9,94  
MZHLD 38,74 1.514.824 % 9,93  
10:23 Alış Satış %  
Dolar 13,6010 13,6083 % 0,88  
Euro 15,3584 15,3795 % 1,07  
Sterlin 17,9432 18,0332 % 0,75  
Frank 14,6557 14,7440 % 0,88  
Riyal 3,6129 3,6310 % 0,79  
10:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.788 1.788 2,73  
Altın Gr. 781 781 6,97  
Cumhuriyet 5.173 5.251 -51,00  
Tam 5.153 5.284 -45,55  
Yarım 2.491 2.556 -22,04  
Çeyrek 1.249 1.278 -11,02  
Gümüş.Ons 22,42 22,46 -0,08  
Gümüş Gr. 9,81 9,82 0,05  
B. Petrol 75,03 75,03 -0,41