***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2020 18:15
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.454 32.370.320 -57.584 34.332 -168.061.882 35.625.471 174.576.323 174.576.323
Transferler
12.905 35.625.471 -35.625.471 12.905 12.905
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
92.538.404 92.538.404 92.538.404
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.180.226 57.584 -255.979 -1.378.621 -1.378.621
Dönem Sonu Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.454 31.190.094 47.237 -132.692.390 92.538.404 265.749.010 265.749.010
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.459 32.370.320 -1.443.103 33.904 -132.436.412 107.190.323 280.380.703 280.380.703
Transferler
19.289 107.171.034 -107.190.323
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-78.483 103.488.047 103.409.564 103.409.564
Dönem Sonu Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.459 32.370.320 -1.521.586 53.193 -25.265.378 103.488.047 383.790.267 383.790.267


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.077.413 -38.004.025
Dönem Karı (Zararı)
103.488.047 92.538.404
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
56.533.620 -4.208.370
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.281.430 5.617.982
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
689.134 1.078.769
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
689.134 1.078.769
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.576.751 1.499.917
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-152.713 10.734
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.729.464 1.489.183
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
40.404.323 6.515.092
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
43.809.719 11.989.459
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-3.405.396 -5.474.367
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6.110.636 8.628.100
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-6.528.654 -27.548.230
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-130.649.070 -126.239.480
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.843.727 -80.961.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-57.843.727 -80.961.929
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.461.611 -10.356.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-21.461.611 -10.356.375
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-186.085.273 -95.069.695
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
127.840.439 53.528.181
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
127.840.439 53.528.181
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.901.102 6.620.338
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.901.102 6.620.338
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
29.372.597 -37.909.446
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-307.837 -283.223
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12.653 188.644
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-41.138.303 -26.661.393
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.690.830 180.000
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.690.830 180.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-43.829.133 -26.841.393
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-43.829.133 -26.841.393
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.890.271 68.590.083
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
351.379.048 216.533.520
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
351.379.048 216.533.520
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-283.588.962 -134.546.944
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-283.588.962 -134.546.944
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
22.793.338 -1.407.034
Ödenen Faiz
-40.693.153 -11.989.459
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.829.381 3.924.665
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.829.381 3.924.665
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 448.677 437.060
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 38.278.058 4.361.725


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 38.278.058 448.677
Ticari Alacaklar
4 205.916.893 148.463.239
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 13.086.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 205.916.893 135.376.520
Diğer Alacaklar
9.571.634 7.284.460
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.571.634 7.284.460
Stoklar
6 463.935.432 277.850.159
Peşin Ödenmiş Giderler
7 6.417.442 7.219.464
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 6.417.442 7.219.464
Diğer Dönen Varlıklar
11 10.979.369 9.036.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 10.979.369 9.036.911
ARA TOPLAM
735.098.828 450.302.910
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
735.098.828 450.302.910
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
24.218.825 24.661.745
Maddi Duran Varlıklar
235.995.622 203.933.685
Diğer Maddi Duran Varlıklar
8 235.995.622 203.933.685
Kullanım Hakkı Varlıkları
71.590.332 54.251.684
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
186.972 255.707
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
186.972 255.707
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54.318.468 47.770.194
Diğer Duran Varlıklar
11 43.544.951 25.510.949
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
11 43.544.951 25.510.949
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
429.855.170 356.383.964
TOPLAM VARLIKLAR
1.164.953.998 806.686.874
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
211.405.455 95.099.067
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
211.405.455 95.099.067
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 211.405.455 95.099.067
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
77.674.390 116.653.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
77.674.390 116.653.864
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20.841.719 11.943.037
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 56.832.671 104.710.827
Ticari Borçlar
225.439.383 101.019.839
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15.894.218
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 209.545.165 101.019.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.141.358 1.462.065
Diğer Borçlar
1.812.720 979.292
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.812.720 979.292
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
14.388.615 12.364.345
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
14.388.615 12.364.345
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.091.386 1.928.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
546.263 385.368
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.545.123 1.543.267
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.406.811 715.963
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.406.811 715.963
ARA TOPLAM
538.360.118 330.223.070
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
538.360.118 330.223.070
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
237.540.559 192.697.577
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
237.540.559 192.697.577
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
43.166.578 29.070.052
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 194.373.981 163.627.525
Diğer Borçlar
771.367
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
771.367
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.491.687 3.385.524
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.491.687 3.385.524
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
242.803.613 196.083.101
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
781.163.731 526.306.171
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
383.790.267 280.380.703
Ödenmiş Sermaye
272.650.000 272.650.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.894.212 1.894.212
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
121.459 121.459
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30.848.734 30.927.217
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30.848.734 30.927.217
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12:031.948
Değişim :  1,06% |  20,41
Açılış :  1.945  
Önceki Kapanış :  1.927  
En Yüksek
1.953
En Düşük
1.943
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:03
PKENT 5.418,50 4.431.204 % 10,00  
BASCM 13,31 176.624 % 10,00  
ORCAY 18,72 67.601.199 % 9,99  
QNBFL 108,70 416.104 % 9,96  
PCILT 15,27 3.549.176 % 9,94  
12:03 Alış Satış %  
Dolar 13,6892 13,6983 % -0,72  
Euro 15,4210 15,4405 % -0,89  
Sterlin 18,0793 18,1699 % -0,86  
Frank 14,7310 14,8198 % -0,79  
Riyal 3,6347 3,6529 % -0,87  
12:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.778 1.779 -0,63  
Altın Gr. 783 783 -6,15  
Cumhuriyet 5.188 5.267 -35,00  
Tam 5.160 5.290 -39,05  
Yarım 2.494 2.559 -18,89  
Çeyrek 1.251 1.280 -9,45  
Gümüş.Ons 22,33 22,36 -0,06  
Gümüş Gr. 9,85 9,86 -0,08  
B. Petrol 74,59 74,59 1,51