***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.02.2017 18:21
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 0 121.454 21.943.307 -3.944.597 28.075 -178.340.308 -43.813.795 70.538.348
Transferler
-43.813.795 43.813.795 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.816.110 37.953.926 35.137.816
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
12.621.640 3.280.710 15.902.350
Dönem Sonu Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 0 121.454 34.564.947 -663.887 28.075 -224.970.213 37.953.926 121.578.514 0 121.578.514
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 0 121.454 34.564.947 -663.887 28.075 -224.970.213 37.953.926 121.578.514
Transferler
37.953.926 -37.953.926 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.227.319 15.227.319
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-375.691 -375.691
Dönem Sonu Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 0 121.454 34.564.947 -1.039.578 28.075 -187.016.287 15.227.319 136.430.142 0 136.430.142


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.335.353 -3.474.113
Dönem Karı (Zararı)
20.355.256 18.412.468
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
477.863 -5.573.378
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.249.087 4.192.099
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
343.157 -1.388.579
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
343.157 -1.388.579
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-5.114.381
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-235.222
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-235.222
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-8.141.676
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-18.497.766 -16.313.203
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.389.995 -984.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.389.995 -984.236
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-296.992 -194.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-296.992 -194.915
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.564.529 -33.561.747
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-571.476 322.627
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.676.915 17.467.101
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.676.915 17.467.101
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9.217 -144.949
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
98.058 -101.142
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
98.058 -101.142
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
4.121.821 -1.410.347
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
419.215 2.294.405
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
419.215 2.222.483
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 71.922
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.335.353 -3.474.113
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.815.616 -18.668.229
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
697.107 214.070
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
697.107 214.070
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.090.122 -18.882.299
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.090.122 -18.882.299
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
577.399
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.696.228 1.839.931
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.696.228 5.857.589
Kredilerden Nakit Girişleri
4.696.228 376.309
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
5.481.280
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.907.770
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.907.770
Ödenen Faiz
4.890.112
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
215.965 -20.302.411
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
215.965 -20.302.411
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.673.471 21.975.882
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.889.436 1.673.471


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 1.889.436 1.673.471
Ticari Alacaklar
43.740.324 29.350.329
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 43.740.324 29.350.329
Diğer Alacaklar
1.633.785 1.336.793
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.633.785 1.336.793
Stoklar
10 109.102.692 99.538.163
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.710.130 1.138.654
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 53.430
Diğer Dönen Varlıklar
19.838.597 19.419.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 19.838.597 19.419.382
ARA TOPLAM
177.914.964 152.510.222
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 20.703.245 20.703.245
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
198.618.209 173.213.467
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 83.585.122 81.441.694
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 504.053 642.051
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 11.334.810 16.449.191
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
95.423.985 98.532.936
TOPLAM VARLIKLAR
294.042.194 271.746.403
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 90.856.720 86.614.891
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 151.849
Ticari Borçlar
25.955.301 27.632.216
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 25.955.301 27.632.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 186.485 195.702
Diğer Borçlar
112.237 130.156
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 112.237 130.156
Ertelenmiş Gelirler
12 10.356.078 1.790.514
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 1.767
Kısa Vadeli Karşılıklar
647.110 714.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 43.400 38.762
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 603.710 676.137
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 168.586 148.090
ARA TOPLAM
128.436.133 117.226.468
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
128.436.133 117.226.468
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 28.136.341 27.833.791
Ertelenmiş Gelirler
12 4.443.743
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.039.578 663.887
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 1.039.578 663.887
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.175.919 32.941.421
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
157.612.052 150.167.889
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
136.430.142 121.578.514
Ödenmiş Sermaye
30 272.650.000 272.650.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 1.894.212 1.894.212
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 121.454 121.454
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33.525.369 33.901.060
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33.525.369 33.901.060
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 34.564.947 34.564.947
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -1.039.578 -663.887
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28.075 28.075
Yasal Yedekler
30 28.075 28.075
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -187.016.287 -224.970.213
Net Dönem Karı veya Zararı
30 15.227.319 37.953.926
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
136.430.142 121.578.514
TOPLAM KAYNAKLAR
294.042.194 271.746.403


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 202.652.381 162.563.810
Satışların Maliyeti
31 -162.641.672 -129.515.706
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
40.010.709 33.048.104
BRÜT KAR (ZARAR)
40.010.709 33.048.104
Genel Yönetim Giderleri
33 -5.035.327 -6.003.227
Pazarlama Giderleri
33 -12.131.730 -9.017.054
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -208.631 -210
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 12.388.296 14.886.732
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -3.322.777 -4.269.886
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.700.540 28.644.459
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 553.695 139.401
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
32.254.235 28.783.860
Finansman Gelirleri
37 9.424.735 9.579.622
Finansman Giderleri
37 -21.323.714 -19.951.014
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.355.256 18.412.468
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.127.937 19.541.458
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -13.556 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -5.114.381 19.541.458
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.227.319 37.953.926
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.227.319 37.953.926
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.227.319 37.953.926
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
38 0 12.368.950
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38 0 12.368.950
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 0 -650.997
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
38 0 13.019.947
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38 0 12.368.950
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38 15.227.319 50.322.876
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.227.319 50.322.876http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/586003


BIST
12:241.852
Değişim :  2,33% |  42,09
Açılış :  1.823  
Önceki Kapanış :  1.810  
En Yüksek
1.858
En Düşük
1.823
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:24
ISBTR 46.585,00 326.095 % 10,00  
SONME 34,12 1.106.341 % 9,99  
COSMO 10,57 202.120 % 9,99  
MIATK 33,80 20.469.537 % 9,95  
AKFGY 6,41 23.794.507 % 9,95  
12:24 Alış Satış %  
Dolar 12,8630 12,8860 % -5,74  
Euro 14,5701 14,6193 % -5,84  
Sterlin 17,5596 17,6477 % -3,12  
Frank 14,3280 14,4143 % -3,38  
Riyal 3,5159 3,5335 % -3,21  
12:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.780 1.780 8,97  
Altın Gr. 778 778 -0,43  
Cumhuriyet 4.986 5.061 156,00  
Tam 5.112 5.257 169,18  
Yarım 2.471 2.543 81,83  
Çeyrek 1.239 1.272 40,92  
Gümüş.Ons 22,79 22,84 0,03  
Gümüş Gr. 9,95 9,96 -0,05  
B. Petrol 71,78 71,78 2,55