***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2017 18:20
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.454 34.564.947 -663.887 28.075 -224.970.213 37.953.926 121.578.514 121.578.514
Transferler
37.953.926 -37.953.926
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-375.691 15.224.602 14.848.911
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.717 2.717
Dönem Sonu Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.454 34.564.947 -1.039.578 28.075 -187.016.287 15.227.319 136.430.142 136.430.142
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.454 34.564.947 -1.039.578 28.075 -187.016.287 15.227.319 136.430.142 136.430.142
Transferler
15.227.319 -15.227.319
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-138.002 8.702.951 8.564.949
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5 5
Dönem Sonu Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.459 34.564.947 -1.177.580 -171.788.968 Konsolid 3.816.479
Amortismari) ve Giderleri İle İlgili Dü -284.207
Maddi Duran Vltmeler
i Alacaklardaki Azalış (Artış) rtış) ile İlgili Düzeltmeler
721.580 120.868
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
721.580 120.868
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
39.318.793 49.413.123
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-17.045.835 -11.620.501
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.204.117 -12.568.227
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.204.117 -12.568.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
137.762 107.311
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
229.257 245.521
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
229.257 245.521
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-3.556.873 -1.167.538
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.750.784 2.465.772
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.684.073 2.414.054
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
66.711 51.718
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
23.542.742 14.143.503
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.271.859 -2.737.906
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
539.715 609.867
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
539.715 609.867
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.811.574 -.773.748
Borçlanmadan Kayna5.005
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE889.436 flardan Diğer Alacaklar
109.10 47.621 171.579.799 elenmiş Vergi Varlığı
40 11.290.532 11.334.810
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
98.841.141 95.423.985
TOPLAM VARLIKLAR
291.124.185 294.042.194
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 46.408.139 90.856.720
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 40.972.395 151.849
Ticari Borçlar
27.159.418 25.955.301
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,7 72.665
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 27.086.753 25.955.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 324.247 186.485
Diğer Borçlar
9 343.261 112.237
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 343.261 112.237
Ertelenmiş Gelirler
12 6.799.205 10.356.078
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 1.767
Kısa Vadeli Karşılıklar
698.857 647.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 99.888 43.400
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 598.969 603.710
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 235.297 168.586
ARA TOPLAM
122.940.819 128.436.133
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
122.940.819 128.436.133
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 22.010.690 28.136.341
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.177.580 1.039.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 1.177.580 1.039.578
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.188.270 29.175.919
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
146.129.089 157.612.052
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
144.995.096 136.430.142
Ödenmiş Sermaye
30 272.650.000 272.650.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 1.894.212 1.894.212
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 121.459 121.454
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33.387.367 33.525.369
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 33.387.367 33.525.369
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 34.564.947 34.564.947
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -1.177.580 -1.039.578
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28.075 28.075
Yasal Yedekler
30 28.075 28.075
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -171.788.968 -187.016.287
Net Dönem Karı veya Zararı
30 8.702.951 15.227.319
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
144.995.096 136.430.142
TOPLAM KAYNAKLAR
291.124.185 294.042.194


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 118.777.235 106.451.872 62.821.662 60.223.384
Satışların Maliyeti
31 -95.809.808 -88.075.479 -50.111.169 -50.526.849
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.967.427 18.376.393 12.710.493 9.696.535
BRÜT KAR (ZARAR)
22.967.427 18.376.393 12.710.493 9.696.535
Genel Yönetim Giderleri
33 -2.525.391 -2.421.764 -1.472.102 -1.282.584
Pazarlama Giderleri
33 -7.852.630 -6.148.124 -3.897.060 -3.206.735
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -96.939 -93.217 -57.741 -46.687
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 3.798.038 2.828.128 1.397.652 585.878
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -3.550.600 -1.288.476 -1.530.115 -701.805
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.739.905 11.252.940 7.151.127 5.044.602
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 257.922 284.207 97.158 284.207
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.997.827 11.537.147 7.248.285 5.328.809
Finansman Gelirleri
37 13.428.547 3.468.416 326.566 -18.459
Finansman Giderleri
37 -17.679.145 -12.099.098 -4.598.604 -3.924.019
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.747.229 2.906.465 2.976.247 1.386.331
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-44.278 396.553 695.674 189.408
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -44.278 396.553 695.674 189.408
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.702.951 3.303.018 3.671.921 1.575.739
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.702.951 3.303.018 3.671.921 1.575.739
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.702.951 3.303.018 3.671.921 1.575.739
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-138.002 -206.483 -82.690 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-138.002 -206.483 -82.690 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-138.002 -206.483 -82.690 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38 8.564.949 3.096.535 3.589.231 1.575.739
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
38 8.564.949 3.096.535 3.589.231 1.575.739http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/625373


BIST
18:051.981
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.945  
Önceki Kapanış :  1.981  
En Yüksek
1.984
En Düşük
1.943
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKENT 5.418,60 7.339.802 % 10,00  
BASCM 13,31 718.234 % 10,00  
ISBIR 50,05 2.270.175 % 10,00  
INTEM 66,00 40.378.742 % 10,00  
ORCAY 18,72 68.698.865 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,5979 13,6007 % 0,82  
Euro 15,3502 15,3915 % 1,15  
Sterlin 17,9336 18,0235 % 0,69  
Frank 14,6328 14,7209 % 0,72  
Riyal 3,6063 3,6244 % 0,61  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.791 1.791 5,41  
Altın Gr. 785 785 10,31  
Cumhuriyet 5.173 5.251 -51,00  
Tam 5.153 5.284 -45,55  
Yarım 2.491 2.556 -22,04  
Çeyrek 1.249 1.278 -11,02  
Gümüş.Ons 22,51 22,54 0,01  
Gümüş Gr. 9,86 9,88 0,10  
B. Petrol 75,16 75,16 -0,28