***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor

14.02.2020 18:35
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 723.918 0 91.823 873.080 -23.265 1.149.680 0 80.727 -157.573 0 0 14.296.045 3.723.383 0 23.257.818 0 23.257.818
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.636 0 0 0 570.122 0 731.758 0 731.758
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.636 0 0 0 570.122 0 731.758 0 731.758
Yeni Bakiye
2.500.000 723.918 0 91.823 873.080 -23.265 1.149.680 0 80.727 4.063 0 0 14.296.045 4.293.505 0 23.989.576 0 23.989.576
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 145.246 -10.589 331.037 0 0 -104.360 0 0 0 0 4.154.322 4.515.656 0 4.515.656
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -1.071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.971 0 -30.042 0 -30.042
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.568.718 -3.693.718 0 -125.000 0 -125.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125.000 0 -125.000 0 -125.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.568.718 -3.568.718 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 723.918 0 90.752 1.018.326 -33.854 1.480.717 0 80.727 -100.297 0 0 17.864.763 570.816 4.154.322 28.350.190 0 28.350.190
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 723.918 0 90.752 1.018.326 -33.854 1.480.717 0 80.727 -100.297 0 0 17.864.763 4.725.138 0 28.350.190 0 28.350.190
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.500.000 723.918 0 90.752 1.018.326 -33.854 1.480.717 0 80.727 -100.297 0 0 17.864.763 4.725.138 0 28.350.190 0 28.350.190
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 8.705 -72.311 760.037 0 0 889.597 0 0 0 0 2.802.291 4.388.319 0 4.388.319
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 298.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.179 0 287.764 0 287.764
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.713.959 -4.713.959 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.713.959 -4.713.959 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 723.918 0 389.695 1.027.031 -106.165 2.240.754 0 80.727 789.300 0 0 22.578.722 0 2.802.291 33.026.273 0 33.026.273


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
129.917.675 204.655.091 334.572.766 94.630.911 144.091.940 238.722.851
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 37.521.713 39.814.329 77.336.042 36.971.920 28.193.356 65.165.276
Teminat Mektupları
V-III-1 37.372.041 21.552.240 58.924.281 36.896.905 15.053.372 51.950.277
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
2.904.236 7.080.944 9.985.180 3.807.039 5.902.336 9.709.375
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.322.033 0 1.322.033 1.314.771 0 1.314.771
Diğer Teminat Mektupları
33.145.772 14.471.296 47.617.068 31.775.095 9.151.036 40.926.131
Banka Kredileri
7.842 4.574.992 4.582.834 24.005 2.948.104 2.972.109
İthalat Kabul Kredileri
220.683 220.683 0 586.987 586.987
Diğer Banka Kabulleri
7.842 4.354.309 4.362.151 24.005 2.361.117 2.385.122
Akreditifler
V-III-4 141.830 13.590.815 13.732.645 51.010 10.148.777 10.199.787
Belgeli Akreditifler
141.830 13.590.815 13.732.645 51.010 10.148.777 10.199.787
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 4.736 4.736 0 4.199 4.199
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 49.964 49.964 0 38.904 38.904
Diğer Kefaletlerimizden
0 41.582 41.582 0 0 0
TAAHHÜTLER
50.016.515 32.356.366 82.372.881 36.959.594 26.856.010 63.815.604
Cayılamaz Taahhütler
V-III-1 42.933.038 5.561.794 48.494.832 32.609.583 2.252.627 34.862.210
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
V-III-1 2.407.191 5.561.794 7.968.985 1.501.627 2.252.627 3.754.254
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
7.500 0 7.500 2.250 0 2.250
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
V-III-1 18.076.739 0 18.076.739 14.103.024 0 14.103.024
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
V-III-1 3.528.150 0 3.528.150 1.979.217 0 1.979.217
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
V-III-1 17.293.741 0 17.293.741 13.549.649 0 13.549.649
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
484.519 0 484.519 571.282 0 571.282
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
1.135.198 0 1.135.198 902.534 0 902.534
Cayılabilir Taahhütler
7.083.477 26.794.572 33.878.049 4.350.011 24.603.383 28.953.394
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
7.083.477 26.794.572 33.878.049 4.350.011 24.603.383 28.953.394
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
V-III-5 42.379.447 132.484.396 174.863.843 20.699.397 89.042.574 109.741.971
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
42.379.447 132.484.396 174.863.843 20.699.397 89.042.574 109.741.971
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.320.043 2.217.584 4.537.627 1.201.285 1.543.434 2.744.719
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.163.458 1.109.150 2.272.608 602.318 771.805 1.374.123
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.156.585 1.108.434 2.265.019 598.967 771.629 1.370.596
Para ve Faiz Swap İşlemleri
30.978.513 114.418.040 145.396.553 13.638.148 73.193.459 86.831.607
Swap Para Alım İşlemleri
1.781.342 37.631.854 39.413.196 2.532.776 19.685.170 22.217.946
Swap Para Satım İşlemleri
25.527.171 14.130.170 39.657.341 7.805.372 9.975.981 17.781.353
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.835.000 31.328.008 33.163.008 1.650.000 21.766.154 23.416.154
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.835.000 31.328.008 33.163.008 1.650.000 21.766.154 23.416.154
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
576.987 759.416 1.336.403 697.904 1.784.623 2.482.527
Para Alım Opsiyonları
367.787 294.076 661.863 349.778 865.498 1.215.276
Para Satım Opsiyonları
209.200 465.340 674.540 348.126 919.125 1.267.251
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
8.503.904 15.089.356 23.593.260 5.162.060 12.521.058 17.683.118
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.288.614.670 1.572.574.150 3.861.188.820 1.553.971.819 1.217.345.200 2.771.317.019
EMANET KIYMETLER
67.575.728 9.468.191 77.043.919 48.337.336 3.671.333 52.008.669
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
56.872.721 5.230.911 62.103.632 36.285.318 395.353 36.680.671
Tahsile Alınan Çekler
8.150.422 1.086.651 9.237.073 9.189.448 1.154.341 10.343.789
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.380.244 300.226 1.680.470 1.522.229 445.168 1.967.397
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.152 238 2.390 2.152 211 2.363
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
309 97.508 97.817 309 100.301 100.610
Emanet Kıymet Alanlar
1.169.880 2.752.657 3.922.537 1.337.880 1.575.959 2.913.839
REHİNLİ KIYMETLER
775.988.471 242.582.316 1.018.570.787 428.045.010 204.235.157 632.280.167
Menkul Kıymetler
299.466 44.434 343.900 354.739 9.824 364.563
Teminat Senetleri
837.716 1.783.494 2.621.210 681.820 1.135.681 1.817.501
Emtia
106.248.275 2.762.344 109.010.619 32.405.583 1.711.768 34.117.351
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
552.289.678 193.747.833 746.037.511 340.951.847 163.744.146 504.695.993
Diğer Rehinli Kıymetler
115.697.559 44.107.197 159.804.756 52.805.682 37.364.638 90.170.320
Rehinli Kıymet Alanlar
615.777 137.014 752.791 845.339 269.100 1.114.439
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.445.050.471 1.320.523.643 2.765.574.114 1.077.589.473 1.009.438.710 2.087.028.183
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.418.532.345 1.777.229.241 4.195.761.586 1.648.602.730 1.361.437.140 3.010.039.870


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
3.722.694 5.889.154
Alınan Faizler
37.597.067 28.510.420
Ödenen Faizler
-29.099.926 -22.157.979
Alınan Temettüler
50.939 61.419
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.453.801 3.320.133
Elde Edilen Diğer Kazançlar
137.761 78.954
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
2.577.980 3.372.562
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.113.819 -2.515.514
Ödenen Vergiler
-2.493.672 -1.135.686
Diğer
-7.387.437 -3.645.155
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
10.256.005 213.473
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.016.198 -70.898
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
5.204.139 -3.412.616
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-58.282.085 -38.614.794
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.097.875 -966.221
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
3.467.355 -2.727.333
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
69.090.068 25.619.294
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-221.344 12.883.988
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-3.888.055 7.502.053
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
13.978.699 6.102.627
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-16.134.516 -15.591.207
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkl 1.342 886
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-325.805 -2.853.607
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
617.246 1.781.202
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-22.714.132 -8.652.622
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
11.348.566 4.457.266
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-6.514.751 -11.162.210
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.664.238 841.350
Diğer
-29.644 16.971
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
12.252.309 9.652.395
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
30.548.498 21.450.192
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-17.940.337 -11.672.797
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 -125.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-355.852 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
196.541 13.365
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
10.293.033 177.180
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
V-VI-4 19.472.141 19.294.961
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
V-VI-4 29.765.174 19.472.141


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.802.291 4.154.322
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.586.028 361.334
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
696.431 465.694
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8.430 189.679
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-94.260 -13.236
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
735.027 356.838
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
47.234 -67.587
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
889.597 -104.360
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
1.113.111 -131.303
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-223.514 26.943
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.388.319 4.515.656


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
23.795.849 49.054.453 72.850.302 16.994.539 33.757.346 50.751.885
Nakit ve Nakit Benzerleri
V-I-1 2.378.543 39.968.746 42.347.289 5.234.656 32.032.981 37.267.637
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 2.387.760 34.107.460 36.495.220 5.235.557 27.018.932 32.254.489
Bankalar
V-I-3 57 5.861.286 5.861.343 4.544 5.014.049 5.018.593
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
V-I-18 -9.274 0 -9.274 -5.445 0 -5.445
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-2 169.483 2.129.634 2.299.117 1.395 69.766 71.161
Devlet Borçlanma Senetleri
0 2.017.593 2.017.593 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
169.483 112.041 281.524 0 69.766 69.766
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 1.395 0 1.395
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 17.659.223 6.043.312 23.702.535 7.727.407 1.274.971 9.002.378
Devlet Borçlanma Senetleri
17.089.209 6.039.388 23.128.597 7.662.348 1.271.520 8.933.868
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 3.924 3.924 0 3.451 3.451
Diğer Finansal Varlıklar
570.014 0 570.014 65.059 0 65.059
Türev Finansal Varlıklar
V-I-2 3.588.600 912.761 4.501.361 4.031.081 379.628 4.410.709
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.588.600 912.761 4.501.361 4.031.081 379.628 4.410.709
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
222.157.099 101.300.068 323.457.167 172.474.615 89.047.965 261.522.580
Krediler
V-I-5 202.764.067 89.326.983 292.091.050 150.932.385 81.474.522 232.406.907
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-10 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-6 35.004.414 12.010.219 47.014.633 32.377.288 7.603.222 39.980.510
Devlet Borçlanma Senetleri
34.945.546 11.700.580 46.646.126 32.326.808 7.413.026 39.739.834
Diğer Finansal Varlıklar
58.868 309.639 368.507 50.480 190.196 240.676
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-15.611.382 -37.134 -15.648.516 -10.835.058 -29.779 -10.864.837
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-16 4.659.610 0 4.659.610 1.618.562 0 1.618.562
Satış Amaçlı
4.659.610 0 4.659.610 1.618.562 0 1.618.562
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
2.314.536 486.740 2.801.276 2.647.659 403.558 3.051.217
İştirakler (Net)
V-I-7 1.001.717 0 1.001.717 619.582 0 619.582
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
1.001.717 0 1.001.717 619.582 0 619.582
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-8 1.312.819 486.740 1.799.559 2.028.077 403.558 2.431.635
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
990.508 486.740 1.477.248 1.726.174 403.558 2.129.732
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
322.311 0 322.311 301.903 0 301.903
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-12 3.008.550 10.110 3.018.660 2.557.495 10.130 2.567.625
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-13 221.103 0 221.103 218.152 0 218.152
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
221.103 0 221.103 218.152 0 218.152
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-14 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-15 747.323 0 747.323 29.776 0 29.776
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-17 4.277.313 7.392.799 11.670.112 3.279.602 8.316.242 11.595.844
VARLIKLAR TOPLAMI
261.181.383 158.244.170 419.425.553 199.820.400 131.535.241 331.355.641
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 143.564.555 107.966.344 251.530.899 109.592.026 69.815.881 179.407.907
ALINAN KREDİLER
V-II-3 897.290 40.181.260 41.078.550 747.607 40.602.229 41.349.836
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
19.777.260 5.169.115 24.946.375 26.614.533 2.109.204 28.723.737
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-3 11.587.544 17.588.825 29.176.369 7.375.071 14.971.993 22.347.064
Bonolar
6.289.792 0 6.289.792 3.645.695 0 3.645.695
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
5.297.752 17.588.825 22.886.577 3.729.376 14.971.993 18.701.369
FONLAR
3.053 0 3.053 3.054 0 3.054
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.053 0 3.053 3.054 0 3.054
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-2 2.226.099 1.085.850 3.311.949 2.123.319 425.858 2.549.177
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.226.099 1.085.850 3.311.949 2.123.319 425.858 2.549.177
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-5 928.854 0 928.854 0 0 0
KARŞILIKLAR
V-II-7 2.203.931 5.873 2.209.804 2.266.153 5.206 2.271.359
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.142.042 0 1.142.042 1.035.025 0 1.035.025
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.061.889 5.873 1.067.762 1.231.128 5.206 1.236.334
CARİ VERGİ BORCU
V-II-8 1.113.379 3.003 1.116.382 774.563 1.301 775.864
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-8 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-9 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-10 6.394.877 12.850.576 19.245.453 5.668.121 7.353.902 13.022.023
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
6.394.877 12.850.576 19.245.453 5.668.121 7.353.902 13.022.023
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-4 9.362.274 3.489.318 12.851.592 7.381.601 5.173.829 12.555.430
ÖZKAYNAKLAR
V-II-11 32.748.020 278.253 33.026.273 28.333.549 16.641 28.350.190
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000
Sermaye Yedekleri
933.222 180.391 1.113.613 814.670 0 814.670
Hisse Senedi İhraç Primleri
723.918 0 723.918 723.918 0 723.918
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
209.304 180.391 389.695 90.752 0 90.752
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.306.170 -144.550 3.161.620 2.469.172 -3.983 2.465.189
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
627.615 242.412 870.027 -40.194 20.624 -19.570
Kar Yedekleri
22.578.722 0 22.578.722 17.864.763 0 17.864.763
Yasal Yedekler
2.480.184 0 2.480.184 2.007.670 0 2.007.670
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
19.648.138 0 19.648.138 15.406.693 0 15.406.693
Diğer Kar Yedekleri
450.400 0 450.400 450.400 0 450.400
Kar veya Zarar
2.802.291 0 2.802.291 4.725.138 0 4.725.138
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 570.816 0 570.816
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.802.291 0 2.802.291 4.154.322 0 4.154.322
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
230.807.136 188.618.417 419.425.553 190.879.597 140.476.044 331.355.641


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-1 42.074.839 33.953.817
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 34.700.820 27.331.620
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
295.226 389.604
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 187.630 177.189
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
300 18.657
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 6.883.468 6.032.692
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
6.025 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.154.955 1.008.530
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
4.722.488 5.024.162
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
7.395 4.055
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-2 -29.060.127 -23.113.130
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -18.132.430 -15.662.291
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -1.515.799 -1.218.563
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-5.137.653 -3.525.739
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
V-IV-2 -4.108.916 -2.704.252
Kiralama Faiz Giderleri
-154.905 0
Diğer Faiz Giderleri
-10.424 -2.285
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
13.014.712 10.840.687
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3.978.688 2.293.210
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.071.035 3.262.601
Gayri Nakdi Kredilerden
718.014 481.635
Diğer
4.353.021 2.780.966
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.092.347 -969.391
Gayri Nakdi Kredilere
-632 -415
Diğer
-1.091.715 -968.976
TEMETTÜ GELİRLERİ
V-IV-3 50.939 129.624
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-4 -2.583.694 643.635
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-4 479.903 155.578
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
V-IV-4 -3.663.040 262.077
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-4 599.443 225.980
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-5 4.035.254 2.003.613
FAALİYET BRÜT KÂRI
18.495.899 15.910.769
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -8.212.337 -4.350.468
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -52.362 -533.037
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.837.255 -2.191.782
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-7 -3.781.362 -3.681.555
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.612.583 5.153.927
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 3.612.583 5.153.927
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 -810.292 -999.605
Cari Vergi Karşılığı
-1.715.496 -745.141
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.061.183 -1.425.344
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.966.387 1.170.880
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-10 2.802.291 4.154.322
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-12 2.802.291 4.154.322
Grubun Karı (Zararı)
2.802.291 4.154.322
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

100 Adet Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL) III-XXIV 1,12090000 1,66170000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819224


BIST
'
18:0510.740
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.661  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.634
En Yüksek
10.775
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKART 123,20 154.811.083 % 10,00  
GSDDE 11,55 65.255.918 % 10,00  
DYOBY 64,90 156.151.115 % 10,00  
DIRIT 19,25 5.778.842 % 10,00  
BALAT 39,60 4.730.854 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1991 32,2197 % 0,13  
Euro 34,9608 34,9874 % 0,00  
Sterlin 40,6858 40,8898 % -0,02  
Frank 35,1515 35,3277 % -0,05  
Riyal 8,5422 8,5850 % 0,04  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,40 31,44 % 0,66  
Platin 1.034,76 1.036,47 % 0,66  
Paladyum 1.006,55 1.012,45 % 0,66  
Brent Pet. 83,24 83,24 % 0,66  
Altın Ons 2.414,27 2.414,55 % 0,66