***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor

08.05.2020 19:07
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 723.918 0 90.752 1.018.326 -33.854 1.480.717 80.727 -100.297 0 17.864.763 4.725.138 0 28.350.190 0 28.350.190
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.500.000 723.918 0 90.752 1.018.326 -33.854 1.480.717 80.727 -100.297 0 17.864.763 4.725.138 0 28.350.190 0 28.350.190
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -678 0 -93.050 0 -295.118 0 0 0 651.222 262.376 0 262.376
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 2.762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.762 0 2.762
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 723.918 0 93.514 1.017.648 -33.854 1.387.667 80.727 -395.415 0 17.864.763 4.725.138 651.222 28.615.328 0 28.615.328
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 723.918 0 389.695 1.027.031 -106.165 2.240.754 80.727 789.300 0 22.578.722 2.802.291 0 33.026.273 0 33.026.273
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.500.000 723.918 0 389.695 1.027.031 -106.165 2.240.754 80.727 789.300 0 22.578.722 2.802.291 0 33.026.273 0 33.026.273
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -580.235 0 -667.158 0 0 0 1.716.170 468.777 0 468.777
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -29.323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.323 0 -29.323
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 723.918 0 360.372 1.027.031 -106.165 1.660.519 80.727 122.142 0 22.578.722 2.802.291 1.716.170 33.465.727 0 33.465.727


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
142.010.421 224.032.495 366.042.916 129.917.675 204.655.091 334.572.766
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 38.019.799 44.097.962 82.117.761 37.521.713 39.814.329 77.336.042
Teminat Mektupları
V-III-1 37.889.523 25.307.744 63.197.267 37.372.041 21.552.240 58.924.281
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
2.941.095 8.072.138 11.013.233 2.904.236 7.080.944 9.985.180
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.374.326 0 1.374.326 1.322.033 0 1.322.033
Diğer Teminat Mektupları
33.574.102 17.235.606 50.809.708 33.145.772 14.471.296 47.617.068
Banka Kredileri
6.957 5.099.330 5.106.287 7.842 4.574.992 4.582.834
İthalat Kabul Kredileri
0 234.712 234.712 0 220.683 220.683
Diğer Banka Kabulleri
V-III-4 6.957 4.864.618 4.871.575 7.842 4.354.309 4.362.151
Akreditifler
V-III-4 123.319 13.557.866 13.681.185 141.830 13.590.815 13.732.645
Belgeli Akreditifler
123.319 13.557.866 13.681.185 141.830 13.590.815 13.732.645
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 5.241 5.241 0 4.736 4.736
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 81.765 81.765 0 49.964 49.964
Diğer Kefaletlerimizden
0 46.016 46.016 0 41.582 41.582
TAAHHÜTLER
55.277.840 32.255.342 87.533.182 50.016.515 32.356.366 82.372.881
Cayılamaz Taahhütler
V-III-1 47.544.532 3.806.491 51.351.023 42.933.038 5.561.794 48.494.832
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
V-III-1 502.582 3.806.491 4.309.073 2.407.191 5.561.794 7.968.985
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
7.139 0 7.139 7.500 0 7.500
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
V-III-1 21.411.128 0 21.411.128 18.076.739 0 18.076.739
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
V-III-1 4.530.152 0 4.530.152 3.528.150 0 3.528.150
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
V-III-1 19.263.739 0 19.263.739 17.293.741 0 17.293.741
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
620.557 0 620.557 484.519 0 484.519
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
1.209.235 0 1.209.235 1.135.198 0 1.135.198
Cayılabilir Taahhütler
7.733.308 28.448.851 36.182.159 7.083.477 26.794.572 33.878.049
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
7.733.308 28.448.851 36.182.159 7.083.477 26.794.572 33.878.049
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
48.712.782 147.679.191 196.391.973 42.379.447 132.484.396 174.863.843
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
48.712.782 147.679.191 196.391.973 42.379.447 132.484.396 174.863.843
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.287.391 3.788.785 7.076.176 2.320.043 2.217.584 4.537.627
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.647.573 1.894.817 3.542.390 1.163.458 1.109.150 2.272.608
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.639.818 1.893.968 3.533.786 1.156.585 1.108.434 2.265.019
Para ve Faiz Swap İşlemleri
36.929.448 128.419.132 165.348.580 30.978.513 114.418.040 145.396.553
Swap Para Alım İşlemleri
1.642.788 45.901.564 47.544.352 1.781.342 37.631.854 39.413.196
Swap Para Satım İşlemleri
31.906.660 13.794.196 45.700.856 25.527.171 14.130.170 39.657.341
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.690.000 34.361.686 36.051.686 1.835.000 31.328.008 33.163.008
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.690.000 34.361.686 36.051.686 1.835.000 31.328.008 33.163.008
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
165.039 470.444 635.483 576.987 759.416 1.336.403
Para Alım Opsiyonları
164.409 142.724 307.133 367.787 294.076 661.863
Para Satım Opsiyonları
630 327.720 328.350 209.200 465.340 674.540
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
8.330.904 15.000.830 23.331.734 8.503.904 15.089.356 23.593.260
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.720.689.364 2.208.064.937 4.928.754.301 2.288.614.670 1.572.574.150 3.861.188.820
EMANET KIYMETLER
68.144.423 12.486.185 80.630.608 67.575.728 9.468.191 77.043.919
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
56.624.892 6.199.229 62.824.121 56.872.721 5.230.911 62.103.632
Tahsile Alınan Çekler
8.916.525 1.527.965 10.444.490 8.150.422 1.086.651 9.237.073
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.425.452 329.099 1.754.551 1.380.244 300.226 1.680.470
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.152 264 2.416 2.152 238 2.390
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
309 826.794 827.103 309 97.508 97.817
Emanet Kıymet Alanlar
1.175.093 3.602.834 4.777.927 1.169.880 2.752.657 3.922.537
REHİNLİ KIYMETLER
800.684.852 285.471.740 1.086.156.592 775.988.471 242.582.316 1.018.570.787
Menkul Kıymetler
880.001 101.276 981.277 299.466 44.434 343.900
Teminat Senetleri
916.838 2.050.252 2.967.090 837.716 1.783.494 2.621.210
Emtia
108.124.073 3.010.128 111.134.201 106.248.275 2.762.344 109.010.619
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
573.440.131 234.413.004 807.853.135 552.289.678 193.747.833 746.037.511
Diğer Rehinli Kıymetler
116.706.837 45.777.647 162.484.484 115.697.559 44.107.197 159.804.756
Rehinli Kıymet Alanlar
616.972 119.433 736.405 615.777 137.014 752.791
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.851.860.089 1.910.107.012 3.761.967.101 1.445.050.471 1.320.523.643 2.765.574.114
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.862.699.785 2.432.097.432 5.294.797.217 2.418.532.345 1.777.229.241 4.195.761.586


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
3.596.758 1.740.848
Alınan Faizler
8.773.964 8.777.020
Ödenen Faizler
-5.352.571 -7.018.696
Alınan Temettüler
151.402 1.337
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.469.013 1.208.466
Elde Edilen Diğer Kazançlar
70.943 45.001
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
781.810 509.122
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-827.876 -755.659
Ödenen Vergiler
-644.517 -342.052
Diğer
-825.410 -683.691
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-4.597.151 -4.707.561
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.229.408 -64.495
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-200.579 -3.605.619
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-36.020.055 -24.187.228
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.333.076 -611.792
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.141.992 2.527.161
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
16.336.778 16.276.310
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.701.237 -346.258
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
18.005.960 5.304.360
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.000.393 -2.966.713
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-11.232.006 -5.579.368
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-104.200 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
350 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-32.131 -58.509
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
13.859 101.413
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-15.659.534 -6.165.770
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.595.228 1.024.261
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-161.933 -741.660
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.120.948 175.667
Diğer
-4.593 85.230
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
5.979.953 6.131.297
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
15.031.953 10.253.754
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-8.956.338 -4.041.826
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-95.662 -80.631
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
270.473 -125.961
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-5.981.973 -2.540.745
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
29.765.174 19.472.141
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
23.783.201 16.931.396


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.716.170 651.222
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-1.247.393 -388.846
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-580.235 -93.728
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 -754
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-532.080 -100.234
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-48.155 7.260
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-667.158 -295.118
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-834.848 -372.149
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
167.690 77.031
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
468.777 262.376


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
35.013.113 42.744.669 77.757.782 23.795.849 49.054.453 72.850.302
Nakit ve Nakit Benzerleri
V-I-1 3.025.270 25.117.278 28.142.548 2.378.543 39.968.746 42.347.289
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 3.031.373 19.648.627 22.680.000 2.387.760 34.107.460 36.495.220
Bankalar
V-I-3 42 5.468.651 5.468.693 57 5.861.286 5.861.343
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
V-I-16 -6.145 0 -6.145 -9.274 0 -9.274
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-2 169.483 6.353.319 6.522.802 169.483 2.129.634 2.299.117
Devlet Borçlanma Senetleri
0 6.247.001 6.247.001 0 2.017.593 2.017.593
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
169.483 106.318 275.801 169.483 112.041 281.524
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 26.324.537 9.725.047 36.049.584 17.659.223 6.043.312 23.702.535
Devlet Borçlanma Senetleri
25.721.091 9.720.704 35.441.795 17.089.209 6.039.388 23.128.597
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 4.343 4.343 0 3.924 3.924
Diğer Finansal Varlıklar
603.446 0 603.446 570.014 0 570.014
Türev Finansal Varlıklar
V-I-2 5.493.823 1.549.025 7.042.848 3.588.600 912.761 4.501.361
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.493.823 1.549.025 7.042.848 3.588.600 912.761 4.501.361
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
247.802.634 111.616.830 359.419.464 222.157.099 101.300.068 323.457.167
Krediler
V-I-5 230.996.327 98.491.318 329.487.645 202.764.067 89.326.983 292.091.050
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-10 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-6 33.083.489 13.163.946 46.247.435 35.004.414 12.010.219 47.014.633
Devlet Borçlanma Senetleri
33.024.625 12.821.326 45.845.951 34.945.546 11.700.580 46.646.126
Diğer Finansal Varlıklar
58.864 342.620 401.484 58.868 309.639 368.507
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-16.277.182 -38.434 -16.315.616 -15.611.382 -37.134 -15.648.516
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 3.394.440 0 3.394.440 4.659.610 0 4.659.610
Satış Amaçlı
3.394.440 0 3.394.440 4.659.610 0 4.659.610
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
2.161.229 583.781 2.745.010 2.314.536 486.740 2.801.276
İştirakler (Net)
V-I-7 964.707 0 964.707 1.001.717 0 1.001.717
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
964.707 0 964.707 1.001.717 0 1.001.717
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-8 1.196.522 583.781 1.780.303 1.312.819 486.740 1.799.559
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
857.990 583.781 1.441.771 990.508 486.740 1.477.248
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
338.532 0 338.532 322.311 0 322.311
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.130.334 11.661 4.141.995 3.008.550 10.110 3.018.660
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
220.981 0 220.981 221.103 0 221.103
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
220.981 0 220.981 221.103 0 221.103
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-12 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-13 468.679 66.284 534.963 747.323 0 747.323
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-15 5.066.504 10.423.026 15.489.530 4.277.313 7.392.799 11.670.112
VARLIKLAR TOPLAMI
298.257.914 165.446.251 463.704.165 261.181.383 158.244.170 419.425.553
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 150.914.314 118.054.864 268.969.178 143.564.555 107.966.344 251.530.899
ALINAN KREDİLER
V-II-3 928.496 41.867.751 42.796.247 897.290 40.181.260 41.078.550
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
39.150.015 5.048.436 44.198.451 19.777.260 5.169.115 24.946.375
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-3 12.892.537 23.982.161 36.874.698 11.587.544 17.588.825 29.176.369
Bonolar
7.550.619 0 7.550.619 6.289.792 0 6.289.792
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
5.341.918 23.982.161 29.324.079 5.297.752 17.588.825 22.886.577
FONLAR
3.053 0 3.053 3.053 0 3.053
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.053 0 3.053 3.053 0 3.053
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-2 2.144.740 2.186.033 4.330.773 2.226.099 1.085.850 3.311.949
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.144.740 2.186.033 4.330.773 2.226.099 1.085.850 3.311.949
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-5 997.499 997.499 928.854 0 928.854
KARŞILIKLAR
V-II-7 2.287.130 6.595 2.293.725 2.203.931 5.873 2.209.804
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.182.290 0 1.182.290 1.142.042 0 1.142.042
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.104.840 6.595 1.111.435 1.061.889 5.873 1.067.762
CARİ VERGİ BORCU
V-II-8 519.587 3.004 522.591 1.113.379 3.003 1.116.382
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-8 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-9 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-10 6.248.203 11.074.572 17.322.775 6.394.877 12.850.576 19.245.453
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
6.248.203 11.074.572 17.322.775 6.394.877 12.850.576 19.245.453
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-4 9.099.564 2.829.884 11.929.448 9.362.274 3.489.318 12.851.592
ÖZKAYNAKLAR
V-II-11 33.778.157 -312.430 33.465.727 32.748.020 278.253
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000
Sermaye Yedekleri
889.570 194.720 1.084.290 933.222 180.391 1.113.613
Hisse Senedi İhraç Primleri
723.918 0 723.918 723.918 0 723.918
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
165.652 194.720 360.372 209.304 180.391 389.695
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.738.185 -156.800 2.581.385 3.306.170 -144.550 3.161.620
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
553.219 -350.350 202.869 627.615 242.412 870.027
Kar Yedekleri
22.578.722 0 22.578.722 22.578.722 0 22.578.722
Yasal Yedekler
2.523.836 0 2.523.836 2.480.184 0 2.480.184
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
19.604.486 0 19.604.486 19.648.138 0 19.648.138
Diğer Kar Yedekleri
450.400 0 450.400 450.400 0 450.400
Kar veya Zarar
4.518.461 0 4.518.461 2.802.291 0 2.802.291
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
2.802.291 0 2.802.291 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.716.170 0 1.716.170 2.802.291 0 2.802.291
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
258.963.295 204.740.870 463.704.165 230.807.136 188.618.417 419.425.553


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-1 10.231.814 9.677.364
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 8.290.255 7.969.735
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
17.256 99.110
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 27.300 66.749
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 1.894.251 1.538.407
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
12.849 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
737.453 400.039
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.143.949 1.138.368
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
2.752 3.363
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-2 -5.323.417 -7.332.592
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -3.002.893 -4.458.437
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -367.980 -370.336
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-715.310 -1.594.042
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
V-IV-2 -1.134.755 -870.306
Kiralama Faiz Giderleri
-39.134 -35.884
Diğer Faiz Giderleri
-63.345 -3.587
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
4.908.397 2.344.772
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.021.291 978.559
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.239.894 1.208.466
Gayri Nakdi Kredilerden
180.877 166.499
Diğer
1.059.017 1.041.967
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-218.603 -229.907
Gayri Nakdi Kredilere
-209 -63
Diğer
-218.394 -229.844
TEMETTÜ GELİRLERİ
151.402 1.337
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-3 -641.828 128.934
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 149.196 46.551
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
V-IV-3 -260.823 9.735
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 -530.201 72.648
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-4 2.545.911 1.369.707
FAALİYET BRÜT KÂRI
7.985.173 4.823.309
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-5 -3.086.386 -2.461.830
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-5 -32.014 -31.795
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-779.961 -688.538
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-6 -1.958.991 -859.529
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.127.821 781.617
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-7 2.127.821 781.617
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-8 -411.651 -130.395
Cari Vergi Karşılığı
V-IV-10 -82.162 -19.453
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
V-IV-10 -440.840 -628.226
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
V-IV-10 111.351 517.284
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-9 1.716.170 651.222
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-11 1.716.170 651.222
Grubun Karı (Zararı)
1.716.170 651.222
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

100 Adet Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL) III-XXIV 0,68650000 0,26050000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843815


BIST
'
17:5910.899
Değişim :  0,04% |  4,03
Açılış :  10.930  
Önceki Kapanış :  10.895  
En Düşük
10.801
En Yüksek
11.025
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
BJKAS 32,78 3.188.430.749 % 10,00  
HUBVC 12,43 72.441.159 % 10,00  
ORCAY 14,85 320.835.714 % 10,00  
MARKA 88,10 36.795.769 % 9,99  
TETMT 10.795,00 51.412.513 % 9,98  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 32,1720 32,2270 % 0,14  
Euro 34,9256 35,0301 % 0,51  
Sterlin 40,7260 40,9301 % 0,03  
Frank 34,9831 35,1584 % 0,07  
Riyal 8,5359 8,5787 % -0,00  
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,93 30,97 % 0,66  
Platin 1.037,36 1.040,17 % 0,66  
Paladyum 994,65 1.001,84 % 0,66  
Brent Pet. 81,72 81,72 % 0,66  
Altın Ons 2.382,86 2.383,23 % 0,66