***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor

18.05.2020 20:52
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 724.276 0 91.433 1.218.132 -41.357 441.729 307.342 -117.769 -102.292 18.245.881 5.096.704 0 28.364.079 741.674 29.105.753
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.500.000 724.276 0 91.433 1.218.132 -41.357 441.729 307.342 -117.769 -102.292 18.245.881 5.096.704 0 28.364.079 741.674 29.105.753
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -456 28 -5.121 93.660 -271.200 81.722 0 0 780.455 679.088 21.660 700.748
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 1 0 2.760 0 0 0 0 0 0 60.738 -181.827 0 -118.328 -60.092 -178.420
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 724.277 0 94.193 1.217.676 -41.329 436.608 401.002 -388.969 -20.570 18.306.619 4.914.877 780.455 28.924.839 703.242 29.628.081
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 723.962 0 115.979 1.068.152 -105.972 697.496 407.474 879.787 -43.358 23.257.136 3.180.499 0 32.681.155 871.134 33.552.289
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.500.000 723.962 0 115.979 1.068.152 -105.972 697.496 407.474 879.787 -43.358 23.257.136 3.180.499 0 32.681.155 871.134 33.552.289
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 266 -768 -145 6.781 -786.060 5.479 0 0 1.766.355 991.908 36.664 1.028.572
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -43.023 0 0 0 0 0 0 21.314 -87.729 0 -109.438 13.785 -95.653
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.866 -58.866 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.866 -58.866 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 723.962 0 72.956 1.068.418 -106.740 697.351 414.255 93.727 -37.879 23.337.316 3.033.904 1.766.355 33.563.625 921.583 34.485.208


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
143.056.672 225.602.276 368.658.948 130.858.298 206.289.254 337.147.552
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 38.500.991 44.522.755 83.023.746 38.069.926 40.210.391 78.280.317
Teminat Mektupları
V-III-1 37.896.523 25.387.409 63.283.932 37.379.041 21.625.025 59.004.066
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
2.941.095 8.072.138 11.013.233 2.904.236 7.080.944 9.985.180
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.374.326 0 1.374.326 1.322.033 0 1.322.033
Diğer Teminat Mektupları
33.581.102 17.315.271 50.896.373 33.152.772 14.544.081 47.696.853
Banka Kredileri
6.957 5.099.330 5.106.287 7.842 4.574.992 4.582.834
İthalat Kabul Kredileri
0 234.712 234.712 0 220.683 220.683
Diğer Banka Kabulleri
6.957 4.864.618 4.871.575 7.842 4.354.309 4.362.151
Akreditifler
123.319 13.557.866 13.681.185 141.830 13.590.815 13.732.645
Belgeli Akreditifler
123.319 13.557.866 13.681.185 141.830 13.590.815 13.732.645
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 5.241 5.241 0 4.736 4.736
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
357.962 158.224 516.186 324.144 142.897 467.041
Diğer Garantilerimizden
30.332 81.765 112.097 51.444 49.964 101.408
Diğer Kefaletlerimizden
85.898 232.920 318.818 165.625 221.962 387.587
TAAHHÜTLER
55.842.899 32.480.978 88.323.877 50.408.925 32.589.509 82.998.434
Cayılamaz Taahhütler
V-III-1 48.109.591 4.032.127 52.141.718 43.325.448 5.794.937 49.120.385
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
V-III-1 502.582 3.806.491 4.309.073 2.407.191 5.561.794 7.968.985
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
7.139 0 7.139 7.500 0 7.500
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
21.411.128 1.371 21.412.499 18.076.739 2.340 18.079.079
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
V-III-1 4.530.152 0 4.530.152 3.528.150 0 3.528.150
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
V-III-1 19.263.739 0 19.263.739 17.293.741 0 17.293.741
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
620.557 0 620.557 484.519 0 484.519
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
1.774.294 224.265 1.998.559 1.527.608 230.803 1.758.411
Cayılabilir Taahhütler
7.733.308 28.448.851 36.182.159 7.083.477 26.794.572 33.878.049
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
7.733.308 28.448.851 36.182.159 7.083.477 26.794.572 33.878.049
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
48.712.782 148.598.543 197.311.325 42.379.447 133.489.354 175.868.801
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
48.712.782 148.598.543 197.311.325 42.379.447 133.489.354 175.868.801
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.287.391 3.788.785 7.076.176 2.320.043 2.217.584 4.537.627
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.647.573 1.894.817 3.542.390 1.163.458 1.109.150 2.272.608
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.639.818 1.893.968 3.533.786 1.156.585 1.108.434 2.265.019
Para ve Faiz Swap İşlemleri
36.929.448 129.338.484 166.267.932 30.978.513 115.422.998 146.401.511
Swap Para Alım İşlemleri
1.642.788 46.360.795 48.003.583 1.781.342 38.137.242 39.918.584
Swap Para Satım İşlemleri
31.906.660 14.254.317 46.160.977 25.527.171 14.629.740 40.156.911
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.690.000 34.361.686 36.051.686 1.835.000 31.328.008 33.163.008
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.690.000 34.361.686 36.051.686 1.835.000 31.328.008 33.163.008
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
165.039 470.444 635.483 576.987 759.416 1.336.403
Para Alım Opsiyonları
164.409 142.724 307.133 367.787 294.076 661.863
Para Satım Opsiyonları
630 327.720 328.350 209.200 465.340 674.540
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
8.330.904 15.000.830 23.331.734 8.503.904 15.089.356 23.593.260
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.730.321.029 2.214.721.188 4.945.042.217 2.297.605.505 1.578.274.516 3.875.880.021
EMANET KIYMETLER
77.776.088 19.142.436 96.918.524 76.566.563 15.168.557 91.735.120
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
2.531.287 0 2.531.287 2.113.691 0 2.113.691
Emanete Alınan Menkul Değerler
57.067.818 6.199.229 63.267.047 57.617.522 5.230.911 62.848.433
Tahsile Alınan Çekler
9.597.267 1.699.322 11.296.589 8.743.308 1.190.464 9.933.772
Tahsile Alınan Ticari Senetler
7.080.317 1.209.600 8.289.917 6.704.176 1.084.425 7.788.601
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.152 264 2.416 2.152 238 2.390
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
309.558 6.431.187 6.740.745 204.705 4.909.862 5.114.567
Emanet Kıymet Alanlar
1.187.689 3.602.834 4.790.523 1.181.009 2.752.657 3.933.666
REHİNLİ KIYMETLER
800.684.852 285.471.740 1.086.156.592 775.988.471 242.582.316 1.018.570.787
Menkul Kıymetler
880.001 101.276 981.277 299.466 44.434 343.900
Teminat Senetleri
916.838 2.050.252 2.967.090 837.716 1.783.494 2.621.210
Emtia
108.124.073 3.010.128 111.134.201 106.248.275 2.762.344 109.010.619
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
573.440.131 234.413.004 807.853.135 552.289.678 193.747.833 746.037.511
Diğer Rehinli Kıymetler
116.706.837 45.777.647 162.484.484 115.697.559 44.107.197 159.804.756
Rehinli Kıymet Alanlar
616.972 119.433 736.405 615.777 137.014 752.791
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.851.860.089 1.910.107.012 3.761.967.101 1.445.050.471 1.320.523.643 2.765.574.114
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.873.377.701 2.440.323.464 5.313.701.165 2.428.463.803 1.784.563.770 4.213.027.573


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
3.623.896 1.897.691
Alınan Faizler
9.051.723 9.040.633
Ödenen Faizler
-5.399.306 -7.094.075
Alınan Temettüler
381 1.337
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.254.845 1.201.981
Elde Edilen Diğer Kazançlar
511.196 363.831
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
801.560 510.818
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-871.689 -820.377
Ödenen Vergiler
-749.391 -388.029
Diğer
-975.423 -918.428
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-4.902.363 -4.710.909
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.199.469 -322.016
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-183.199 -3.605.619
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-36.391.628 -23.092.773
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.546.263 -1.164.173
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.141.977 2.527.124
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
16.183.252 16.483.259
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.626.273 -772.277
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
18.466.694 5.235.566
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.278.467 -2.813.218
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-11.487.901 -5.886.312
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-104.200 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
350 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-42.010 -99.711
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
15.237 102.118
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-15.976.339 -6.417.451
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.664.401 1.024.261
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-161.933 -741.660
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.120.948 175.667
Diğer
-4.355 70.464
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
5.806.712 5.735.977
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
15.032.687 9.704.122
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-9.126.737 -3.884.333
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-99.238 -83.812
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.054.230 -78.893
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-5.905.426 -3.042.446
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
31.092.461 20.562.142
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
25.187.035 17.519.696


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.803.436 796.115
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-774.864 -95.367
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.064 451
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
334 288
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.436 218
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-181 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
219 -55
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-773.800 -95.818
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.781 93.660
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-959.983 -306.953
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
5.479 81.722
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
173.923 35.753
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.028.572 700.748


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
35.050.243 45.422.068 80.472.311 23.839.465 51.504.253 75.343.718
Nakit ve Nakit Benzerleri
V-I-1 3.041.599 25.365.219 28.406.818 2.399.213 40.329.046 42.728.259
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 3.031.540 19.657.831 22.689.371 2.387.874 34.116.718 36.504.592
Bankalar
V-I-3 1.792 5.707.430 5.709.222 6.120 6.212.378 6.218.498
Para Piyasalarından Alacaklar
14.416 0 14.416 14.535 0 14.535
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
V-I-16 -6.149 -42 -6.191 -9.316 -50 -9.366
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-2 176.153 6.353.319 6.529.472 178.298 2.129.634 2.307.932
Devlet Borçlanma Senetleri
196 6.247.001 6.247.197 198 2.017.593 2.017.791
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
171.307 106.318 277.625 173.286 112.041 285.327
Diğer Finansal Varlıklar
4.650 0 4.650 4.814 0 4.814
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 26.338.668 12.151.901 38.490.569 17.673.354 8.126.945 25.800.299
Devlet Borçlanma Senetleri
25.721.091 10.827.842 36.548.933 17.089.209 7.011.397 24.100.606
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
14.131 4.343 18.474 14.131 3.924 18.055
Diğer Finansal Varlıklar
603.446 1.319.716 1.923.162 570.014 1.111.624 1.681.638
Türev Finansal Varlıklar
V-I-2 5.493.823 1.551.629 7.045.452 3.588.600 918.628 4.507.228
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.493.823 1.551.629 7.045.452 3.588.600 918.628 4.507.228
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
249.536.661 116.928.226 366.464.887 224.392.334 106.479.466 330.871.800
Krediler
V-I-5 230.080.248 101.435.884 331.516.132 202.068.252 92.213.963 294.282.215
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-10 772.759 2.174.229 2.946.988 696.678 2.077.438 2.774.116
Faktoring Alacakları
2.188.094 363.830 2.551.924 2.504.062 369.208 2.873.270
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-6 33.083.489 13.163.946 46.247.435 35.004.414 12.010.219 47.014.633
Devlet Borçlanma Senetleri
33.024.625 12.821.326 45.845.951 34.945.546 11.700.580 46.646.126
Diğer Finansal Varlıklar
58.864 342.620 401.484 58.868 309.639 368.507
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-16.587.929 -209.663 -16.797.592 -15.881.072 -191.362 -16.072.434
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 6.809.420 416.278 7.225.698 7.240.607 456.388 7.696.995
Satış Amaçlı
6.809.420 416.278 7.225.698 7.240.607 456.388 7.696.995
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.526.941 3 1.526.944 1.481.250 3 1.481.253
İştirakler (Net)
V-I-7 1.168.929 3 1.168.932 1.138.780 3 1.138.783
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
446.686 0 446.686 447.762 0 447.762
Konsolide Edilmeyenler
722.243 3 722.246 691.018 3 691.021
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-8 358.012 0 358.012 342.470 0 342.470
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
358.012 0 358.012 342.470 0 342.470
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.149.533 12.883 4.162.416 3.029.550 11.417 3.040.967
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
237.598 312 237.910 237.755 304 238.059
Şerefiye
14.631 0 14.631 14.631 0 14.631
Diğer
222.967 312 223.279 223.124 304 223.428
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-12 624.328 0 624.328 608.990 0 608.990
CARİ VERGİ VARLIĞI
46 0 46 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-13 576.435 75.068 651.503 801.616 0 801.616
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-15 5.974.844 10.665.054 16.639.898 5.328.857 7.628.874 12.957.731
VARLIKLAR TOPLAMI
304.486.049 173.519.892 478.005.941 266.960.424 166.080.705 433.041.129
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 149.455.272 121.966.994 271.422.266 142.276.343 111.854.405 254.130.748
ALINAN KREDİLER
V-II-3 2.075.684 44.516.187 46.591.871 2.286.766 42.776.918 45.063.684
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
39.204.529 5.735.823 44.940.352 19.825.274 5.598.794 25.424.068
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-3 12.906.243 23.846.497 36.752.740 11.792.577 17.455.479 29.248.056
Bonolar
7.564.325 0 7.564.325 6.494.825 0 6.494.825
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
5.341.918 23.846.497 29.188.415 5.297.752 17.455.479 22.753.231
FONLAR
3.053 0 3.053 3.053 0 3.053
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.053 0 3.053 3.053 0 3.053
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-2 2.144.740 2.189.527 4.334.267 2.226.099 1.085.898 3.311.997
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.144.740 2.189.527 4.334.267 2.226.099 1.085.898 3.311.997
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1.295 0 1.295 1.823 549 2.372
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-5 1.000.929 78 1.001.007 935.839 99 935.938
KARŞILIKLAR
2.301.395 41.394 2.342.789 2.219.860 39.067 2.258.927
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.192.549 5.149 1.197.698 1.153.968 3.997 1.157.965
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
V-II-7 1.108.846 36.245 1.145.091 1.065.892 35.070 1.100.962
CARİ VERGİ BORCU
V-II-8 546.269 3.004 549.273 1.138.988 3.003 1.141.991
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
3.829 3.829 1.232 30.758 31.990
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-9 5.330.293 300.070 5.630.363 5.018.668 353.532 5.372.200
Satış Amaçlı
5.330.293 300.070 5.630.363 5.018.668 353.532 5.372.200
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-10 6.248.203 11.074.572 17.322.775 6.394.877 12.850.576 19.245.453
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
6.248.203 11.074.572 17.322.775 6.394.877 12.850.576 19.245.453
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-4 9.615.642 3.009.211 12.624.853 9.705.538 3.612.824 13.318.362
ÖZKAYNAKLAR
V-II-11 34.235.227 249.981 34.485.208 32.573.508 978.782 33.552.290
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000
Sermaye Yedekleri
796.918 0 796.918 839.941 0 839.941
Hisse Senedi İhraç Primleri
723.962 0 723.962 723.962 0 723.962
Hisse Senedi İptal Karları
V-II-11 0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
V-II-11 72.956 0 72.956 115.979 0 115.979
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.659.029 0 1.659.029 1.659.676 0 1.659.676
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
488.669 -18.566 470.103 561.289 682.614 1.243.903
Kar Yedekleri
23.115.710 221.606 23.337.316 23.057.072 200.064 23.257.136
Yasal Yedekler
2.585.276 17.882 2.603.158 2.538.782 10.669 2.549.451
Statü Yedekleri
6.337 0 6.337 6.337 0 6.337
Olağanüstü Yedekler
20.073.452 200.109 20.273.561 20.061.308 185.780 20.247.088
Diğer Kar Yedekleri
450.645 3.615 454.260 450.645 3.615 454.260
Kar veya Zarar
4.757.988 42.271 4.800.259 3.134.638 45.862 3.180.500
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
3.022.530 11.374 3.033.904 -148.390 -40.469 -188.859
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.735.458 30.897 1.766.355 3.283.028 86.331 3.369.359
Azınlık Payları
916.913 4.670 921.583 820.892 50.242 871.134
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
265.072.603 212.933.338 478.005.941 236.400.445 196.640.684 433.041.129


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-1 10.454.746 9.940.977
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 8.105.819
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
17.256 99.110
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 50.911 92.905
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
479 721
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 1.927.474 1.563.445
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
34.343 11.384
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
749.182 413.693
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.143.949 1.138.368
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
61.769 56.341
Diğer Faiz Gelirleri
15.652 22.636
FAİZ GİDERLERİ (-)
-5.373.608 -7.412.756
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -2.982.640 -4.410.622
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -418.950 -459.267
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-716.240 -1.594.172
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
V-IV-2 -1.139.661 -886.502
Kiralama Faiz Giderleri
-39.358 -36.282
Diğer Faiz Giderleri
-76.759 -25.911
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
5.081.138 2.528.221
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
800.395 973.118
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.025.726 1.201.981
Gayri Nakdi Kredilerden
180.326 165.843
Diğer
845.400 1.036.138
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-225.331 -228.863
Gayri Nakdi Kredilere
-1.546 -1.670
Diğer
-223.785 -227.193
TEMETTÜ GELİRLERİ
389 1.337
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-3 -579.835 170.929
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 152.705 52.137
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
V-IV-3 -260.984 8.924
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 -471.556 109.868
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-4 3.403.903 1.925.221
FAALİYET BRÜT KÂRI
8.705.990 5.598.826
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-5 -3.149.430 -2.547.551
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-5 -74.935 -33.928
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-862.459 -752.147
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-6 -2.368.624 -1.319.724
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.250.542 945.476
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
13.386 14.304
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-7 2.263.928 959.780
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-10 -460.492 -163.665
Cari Vergi Karşılığı
V-IV-10 -148.772 -52.003
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
V-IV-10 -454.551 -638.741
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
V-IV-10 142.831 527.079
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-9 1.803.436 796.115
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-11 1.803.436 796.115
Grubun Karı (Zararı)
1.766.355 780.455
Azınlık Payları Karı (Zararı)
37.081 15.660
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

100 Adet Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL) I-XXIV 0,70650000 0,31220000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845771


BIST
'
18:0510.657
Değişim :  -0,18% |  -19,69
Açılış :  10.701  
Önceki Kapanış :  10.677  
En Düşük
10.585
En Yüksek
10.759
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DESPC 58,85 245.805.345 % 10,00  
BURCE 327,25 368.858.925 % 10,00  
ORCAY 17,18 333.293.021 % 9,99  
IHEVA 3,64 550.165.581 % 9,97  
DERHL 8,83 111.410.367 % 9,96  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,0503 32,1359 % 0,01  
Euro 34,9054 35,0426 % 0,22  
Sterlin 40,7428 40,9470 % 0,04  
Frank 34,9477 35,1229 % 0,11  
Riyal 8,5042 8,5468 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,87 31,89 % 0,66  
Platin 1.057,00 1.058,30 % 0,66  
Paladyum 992,35 999,64 % 0,66  
Brent Pet. 82,92 82,92 % 0,66  
Altın Ons 2.355,06 2.355,41 % 0,66