***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor

10.08.2020 18:26
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 723.918 0 90.752 1.018.326 -33.854 1.480.717 80.727 -100.297 0 17.864.763 4.725.138 0 28.350.190 0 28.350.190
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.500.000 723.918 0 90.752 1.018.326 -33.854 1.480.717 80.727 -100.297 0 17.864.763 4.725.138 0 28.350.190 0 28.350.190
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 10.270 0 -558.129 0 77.847 0 0 0 1.018.791 548.779 0 548.779
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 386.995 0 0 0 0 0 0 0 -11.179 0 375.816 0 375.816
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.713.959 -4.713.959 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.713.959 -4.713.959 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 723.918 0 477.747 1.028.596 -33.854 922.588 80.727 -22.450 0 22.578.722 0 1.018.791 29.274.785 0 29.274.785
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 723.918 389.695 1.027.031 -106.165 2.240.754 80.727 789.300 0 22.578.722 2.802.291 0 33.026.273 0 33.026.273
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.500.000 723.918 389.695 1.027.031 -106.165 2.240.754 80.727 789.300 0 22.578.722 2.802.291 0 33.026.273 0 33.026.273
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 72.660 -972.633 520.187 0 0 0 3.241.387 2.861.601 0 2.861.601
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.405.622 5.579.359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.984.981 0 6.984.981
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -10.771 0 0 0 0 0 0 0 828.056 0 817.285 0 817.285
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.729.476 -2.729.476 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.729.476 -2.729.476 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.905.622 6.303.277 0 378.924 1.099.691 -106.165 1.268.121 80.727 1.309.487 0 25.308.198 900.871 3.241.387 43.690.140 0 43.690.140


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
158.729.493 239.221.942 397.951.435 129.917.675 204.655.091 334.572.766
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 37.051.398 47.939.391 84.990.789 37.521.713 39.814.329 77.336.042
Teminat Mektupları
V-III-1 36.861.950 27.703.260 64.565.210 37.372.041 21.552.240 58.924.281
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
2.459.740 8.502.857 10.962.597 2.904.236 7.080.944 9.985.180
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.681.275 0 1.681.275 1.322.033 0 1.322.033
Diğer Teminat Mektupları
32.720.935 19.200.403 51.921.338 33.145.772 14.471.296 47.617.068
Banka Kredileri
6.957 5.501.912 5.508.869 7.842 4.574.992 4.582.834
İthalat Kabul Kredileri
0 236.514 236.514 0 220.683 220.683
Diğer Banka Kabulleri
V-III-4 6.957 5.265.398 5.272.355 7.842 4.354.309 4.362.151
Akreditifler
V-III-4 182.491 14.604.563 14.787.054 141.830 13.590.815 13.732.645
Belgeli Akreditifler
182.491 14.604.563 14.787.054 141.830 13.590.815 13.732.645
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 5.456 5.456 0 4.736 4.736
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 85.703 85.703 0 49.964 49.964
Diğer Kefaletlerimizden
0 38.497 38.497 0 41.582 41.582
TAAHHÜTLER
60.222.753 31.675.879 91.898.632 50.016.515 32.356.366 82.372.881
Cayılamaz Taahhütler
V-III-1 52.360.080 2.458.532 54.818.612 42.933.038 5.561.794 48.494.832
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
V-III-1 911.526 2.458.532 3.370.058 2.407.191 5.561.794 7.968.985
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
3.150 0 3.150 7.500 0 7.500
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
V-III-1 23.632.737 0 23.632.737 18.076.739 0 18.076.739
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
V-III-1 4.900.652 0 4.900.652 3.528.150 0 3.528.150
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
V-III-1 20.727.949 0 20.727.949 17.293.741 0 17.293.741
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
613.052 0 613.052 484.519 0 484.519
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
1.571.014 0 1.571.014 1.135.198 0 1.135.198
Cayılabilir Taahhütler
7.862.673 29.217.347 37.080.020 7.083.477 26.794.572 33.878.049
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
7.862.673 29.217.347 37.080.020 7.083.477 26.794.572 33.878.049
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
61.455.342 159.606.672 221.062.014 42.379.447 132.484.396 174.863.843
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
61.455.342 159.606.672 221.062.014 42.379.447 132.484.396 174.863.843
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.060.349 3.098.360 5.158.709 2.320.043 2.217.584 4.537.627
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.032.315 1.549.291 2.581.606 1.163.458 1.109.150 2.272.608
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.028.034 1.549.069 2.577.103 1.156.585 1.108.434 2.265.019
Para ve Faiz Swap İşlemleri
50.975.090 137.138.078 188.113.168 30.978.513 114.418.040 145.396.553
Swap Para Alım İşlemleri
1.642.788 54.559.857 56.202.645 1.781.342 37.631.854 39.413.196
Swap Para Satım İşlemleri
46.062.302 10.252.983 56.315.285 25.527.171 14.130.170 39.657.341
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.635.000 36.162.619 37.797.619 1.835.000 31.328.008 33.163.008
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.635.000 36.162.619 37.797.619 1.835.000 31.328.008 33.163.008
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
9.499 418.812 428.311 576.987 759.416 1.336.403
Para Alım Opsiyonları
8.869 202.762 211.631 367.787 294.076 661.863
Para Satım Opsiyonları
630 216.050 216.680 209.200 465.340 674.540
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
8.410.404 18.951.422 27.361.826 8.503.904 15.089.356 23.593.260
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.980.498.818 2.466.719.196 5.447.218.014 2.288.614.670 1.572.574.150 3.861.188.820
EMANET KIYMETLER
81.818.568 14.382.269 96.200.837 67.575.728 9.468.191 77.043.919
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
71.020.487 7.260.700 78.281.187 56.872.721 5.230.911 62.103.632
Tahsile Alınan Çekler
8.196.479 1.329.863 9.526.342 8.150.422 1.086.651 9.237.073
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.273.093 344.654 1.617.747 1.380.244 300.226 1.680.470
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.152 274 2.426 2.152 238 2.390
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
309 1.217.357 1.217.666 309 97.508 97.817
Emanet Kıymet Alanlar
1.326.048 4.229.421 5.555.469 1.169.880 2.752.657 3.922.537
REHİNLİ KIYMETLER
859.681.950 295.449.774 1.155.131.724 775.988.471 242.582.316 1.018.570.787
Menkul Kıymetler
698.478 132.504 830.982 299.466 44.434 343.900
Teminat Senetleri
934.460 2.374.895 3.309.355 837.716 1.783.494 2.621.210
Emtia
107.811.471 3.161.350 110.972.821 106.248.275 2.762.344 109.010.619
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
585.871.096 243.194.852 829.065.948 552.289.678 193.747.833 746.037.511
Diğer Rehinli Kıymetler
163.785.566 46.484.299 210.269.865 115.697.559 44.107.197 159.804.756
Rehinli Kıymet Alanlar
580.879 101.874 682.753 615.777 137.014 752.791
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
2.038.998.300 2.156.887.153 4.195.885.453 1.445.050.471 1.320.523.643 2.765.574.114
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
3.139.228.311 2.705.941.138 5.845.169.449 2.418.532.345 1.777.229.241 4.195.761.586


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
5.394.143 336.085
Alınan Faizler
16.755.457 18.197.342
Ödenen Faizler
-10.977.086 -15.034.771
Alınan Temettüler
167.496 50.691
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.675.200 2.379.401
Elde Edilen Diğer Kazançlar
228.276 77.980
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
2.186.520 1.106.039
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.784.927 -1.557.288
Ödenen Vergiler
-751.740 -1.284.711
Diğer
-3.105.053 -3.598.598
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
320.555 7.112.119
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-5.645.182 1.395
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-253.644 -132.900
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-91.098.305 -27.970.067
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-274.689 -1.269.841
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
963.694 3.301.582
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
83.515.507 31.610.057
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.638.527 -1.782.682
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
11.474.647 3.354.575
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.714.698 7.448.204
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-18.614.398 -13.670.159
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-254.380 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
700 enkul ve Gayrimenkuller
60.743 229.705
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-28.885.328 -9.378.221
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
12.341.625 2.286.552
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-7.230.533 -6.001.964
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
6.578.646 447.853
Diğer
-21.598 -224.489
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
14.418.173 9.527.649
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
19.662.404 18.137.021
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-12.051.312 -8.441.315
İhraç Edilen Sermaye Araçları
7.000.000 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-192.919 -168.057
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-723 37.660
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.517.750 3.343.354
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
29.765.174 19.472.141
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
31.282.924 22.815.495


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.241.387 1.018.791
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-379.786 -470.012
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-899.973 -547.859
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
72.642 10.170
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-958.384 -580.089
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-14.231 22.060
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
520.187 77.847
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
648.699 96.302
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-128.512 -18.455
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.861.601 548.779


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
42.201.128 52.949.468 95.150.596 23.795.849 49.054.453 72.850.302
Nakit ve Nakit Benzerleri
V-I-1 7.274.195 30.372.708 37.646.903 2.378.543 39.968.746 42.347.289
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 7.278.478 25.519.298 32.797.776 2.387.760 34.107.460 36.495.220
Bankalar
V-I-3 12 4.853.410 4.853.422 57 5.861.286 5.861.343
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
V-I-16 -4.295 0 -4.295 -9.274 0 -9.274
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-2 169.483 7.793.915 7.963.398 169.483 2.129.634 2.299.117
Devlet Borçlanma Senetleri
0 7.662.775 7.662.775 0 2.017.593 2.017.593
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
169.483 131.140 300.623 169.483 112.041 281.524
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 29.082.589 13.162.521 42.245.110 17.659.223 6.043.312 23.702.535
Devlet Borçlanma Senetleri
28.483.685 13.158.000 41.641.685 17.089.209 6.039.388 23.128.597
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 4.521 4.521 0 3.924 3.924
Diğer Finansal Varlıklar
598.904 0 598.904 570.014 0 570.014
Türev Finansal Varlıklar
V-I-2 5.674.861 1.620.324 7.295.185 3.588.600 912.761 4.501.361
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.674.861 1.620.324 7.295.185 3.588.600 912.761 4.501.361
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
301.319.449 116.417.855 417.737.304 222.157.099 101.300.068 323.457.167
Krediler
V-I-5 282.437.540 103.688.323 386.125.863 202.764.067 89.326.983 292.091.050
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-10 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-6 37.202.048 12.770.704 49.972.752 35.004.414 12.010.219 47.014.633
Devlet Borçlanma Senetleri
37.143.188 12.558.027 49.701.215 34.945.546 11.700.580 46.646.126
Diğer Finansal Varlıklar
58.860 212.677 271.537 58.868 309.639 368.507
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-18.320.139 -41.172 -18.361.311 -15.611.382 -37.134 -15.648.516
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 2.091.477 0 2.091.477 4.659.610 0 4.659.610
Satış Amaçlı
2.091.477 0 2.091.477 4.659.610 0 4.659.610
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
2.801.639 622.847 3.424.486 2.314.536 486.740 2.801.276
İştirakler (Net)
V-I-7 1.055.806 0 1.055.806 1.001.717 0 1.001.717
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
1.055.806 0 1.055.806 1.001.717 0 1.001.717
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-8 1.745.833 622.847 2.368.680 1.312.819 486.740 1.799.559
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
1.407.301 622.847 2.030.148 990.508 486.740 1.477.248
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
338.532 0 338.532 322.311 0 322.311
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.155.404 11.747 4.167.151 3.008.550 10.110 3.018.660
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
232.991 0 232.991 221.103 0 221.103
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
232.991 0 232.991 221.103 0 221.103
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-12 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-13 1.331.410 0 1.331.410 747.323 0 747.323
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-15 5.455.167 9.086.357 14.541.524 4.277.313 7.392.799 11.670.112
VARLIKLAR TOPLAMI
359.588.665 179.088.274 538.676.939 261.181.383 158.244.170 419.425.553
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 191.655.874 144.212.825 335.868.699 143.564.555 107.966.344 251.530.899
ALINAN KREDİLER
V-II-3 842.282 41.834.286 42.676.568 897.290 40.181.260 41.078.550
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
26.730.622 9.633.873 36.364.495 19.777.260 5.169.115 24.946.375
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-3 12.974.802 25.128.214 38.103.016 11.587.544 17.588.825 29.176.369
Bonolar
7.587.602 0 7.587.602 6.289.792 0 6.289.792
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
5.387.200 25.128.214 30.515.414 5.297.752 17.588.825 22.886.577
FONLAR
3.053 0 3.053 3.053 0 3.053
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.053 0 3.053 3.053 0 3.053
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-2 2.750.442 2.336.612 5.087.054 2.226.099 1.085.850 3.311.949
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.750.442 2.336.612 5.087.054 2.226.099 1.085.850 3.311.949
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-5 1.062.498 0 1.062.498 928.854 928.854
KARŞILIKLAR
V-II-7 2.331.431 7.132 2.338.563 2.203.931 5.873 2.209.804
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.168.695 0 1.168.695 1.142.042 0 1.142.042
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.162.736 7.132 1.169.868 1.061.889 5.873 1.067.762
CARİ VERGİ BORCU
V-II-8 2.137.970 1.897 2.139.867 1.113.379 3.003 1.116.382
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-8 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-9 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-10 6.393.675 11.362.567 17.756.242 6.394.877 12.850.576 19.245.453
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
6.393.675 11.362.567 17.756.242 6.394.877 12.850.576 19.245.453
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-4 10.682.329 2.904.415 13.586.744 9.362.274 3.489.318 12.851.592
ÖZKAYNAKLAR
V-II-11 43.426.398 263.742 43.690.140 32.748.020 278.253 33.026.273
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 3.905.622 0 3.905.622 2.500.000 0 2.500.000
Sermaye Yedekleri
6.474.451 207.750 6.682.201 933.222 180.391 1.113.613
Hisse Senedi İhraç Primleri
6.303.277 0 6.303.277 723.918 0 723.918
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
171.174 207.750 378.924 209.304 180.391 389.695
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.428.939 -167.292 2.261.647 3.306.170 -144.550 3.161.620
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.166.930 223.284 1.390.214 627.615 242.412 870.027
Kar Yedekleri
25.308.198 0 25.308.198 22.578.722 0 22.578.722
Yasal Yedekler
2.713.545 0 2.713.545 2.480.184 0 2.480.184
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
21.239.049 0 21.239.049 19.648.138 0 19.648.138
Diğer Kar Yedekleri
1.355.604 0 1.355.604 450.400 0 450.400
Kar veya Zarar
4.142.258 0 4.142.258 2.802.291 0 2.802.291
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
900.871 0 900.871 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
3.241.387 0 3.241.387 2.802.291 0 2.802.291
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
300.991.376 237.685.563 538.676.939 230.807.136 188.618.417 419.425.553


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-1 21.170.232 20.497.453 10.938.418 10.820.089
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 17.100.818 16.810.563 8.810.563 8.840.828
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
34.251 204.433 16.995 105.323
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 33.414 120.537 6.114 53.788
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
0 149 0 149
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 3.997.707 3.357.629 2.103.456 1.819.222
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
36.153 0 23.304 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.676.422 960.804 938.969 560.765
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.285.132 2.396.825 1.141.183 1.258.457
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
4.042 4.142 1.290 779
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-2 -10.795.176 -15.382.697 -5.471.759 -8.050.105
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -6.121.849 -9.256.351 -3.118.956 -4.797.914
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -695.494 -763.033 -327.514 -392.697
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.572.231 -3.358.756 -856.921 -1.764.714
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
V-IV-2 -2.210.322 -1.922.537 -1.075.567 -1.052.231
Kiralama Faiz Giderleri
-76.271 -75.975 -37.137 -40.091
Diğer Faiz Giderleri
-119.009 -6.045 -55.664 -2.458
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
10.375.056 5.114.756 5.466.659 2.769.984
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.764.507 1.834.045 743.216 855.486
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.156.349 2.379.401 916.455 1.170.935
Gayri Nakdi Kredilerden
363.529 350.171 182.652 183.672
Diğer
1.792.820 2.029.230 733.803 987.263
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-391.842 -545.356 -173.239 -315.449
Gayri Nakdi Kredilere
-300 -232 -91 -169
Diğer
-391.542 -545.124 -173.148 -315.280
TEMETTÜ GELİRLERİ
167.496 50.691 16.094 49.354
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-3 -859.798 -1.134.996 -217.970 -1.263.930
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 729.605 107.728 580.409 61.177
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
V-IV-3 -1.035.783 -1.493.350 -774.960 -1.503.085
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 -553.620 250.626 -23.419 177.978
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-4 3.881.786 2.430.923 1.335.875 1.061.216
FAALİYET BRÜT KÂRI
15.329.047 8.295.419 7.343.874 3.472.110
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-5 -6.280.627 -3.874.579 -3.194.241 -1.412.749
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-5 -52.330 -45.784 -20.316 -13.989
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.662.241 -1.343.449 -882.280 -654.911
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-6 -3.118.196 -1.830.694 -1.159.205 -971.165
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
4.215.653 1.200.913 2.087.832 419.296
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-7 4.215.653 1.200.913 2.087.832 419.296
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-8 -974.266 -182.122 -562.615 -51.727
Cari Vergi Karşılığı
V-IV-10 -1.704.326 -387.675 -1.622.164 -368.222
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
V-IV-10 -620.540 -696.089 -179.700 -67.863
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
V-IV-10 1.350.600 901.642 1.239.249 384.358
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-9 3.241.387 1.018.791 1.525.217 367.569
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-11 3.241.387 1.018.791 1.525.217 367.569
Grubun Karı (Zararı)
3.241.387 1.018.791 1.525.217 367.569
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

100 Adet Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL) I-XXIV 1,08780000 0,40750000 0,40140000 0,14700000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867489


BIST
'
16:3010.728
Değişim :  -0,60% |  -64,54
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.683
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:28
DIRIT 19,80 7.000.862 % 10,00  
BJKAS 39,64 2.765.535.781 % 9,99  
BURVA 158,60 164.019.142 % 9,99  
BURCE 297,50 205.554.199 % 9,98  
ARZUM 66,90 273.436.372 % 9,94  
16:28 Alış Satış %  
Dolar 32,2365 32,2452 % 0,21  
Euro 34,9670 34,9753 % 0,37  
Sterlin 40,7086 40,9127 % 0,18  
Frank 34,9727 35,1480 % -0,07  
Riyal 8,5379 8,5807 % 0,07  
16:28 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,54 30,57 % 0,66  
Platin 1.028,52 1.029,74 % 0,66  
Paladyum 969,38 973,03 % 0,66  
Brent Pet. 81,45 81,45 % 0,66  
Altın Ons 2.344,50 2.344,86 % 0,66