***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor

10.08.2020 23:27
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 724.276 0 91.433 1.218.132 -41.357 441.729 307.342 -117.769 -102.292 18.245.881 5.096.704 0 28.364.079 741.674 29.105.753
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.500.000 724.276 0 91.433 1.218.132 -41.357 441.729 307.342 -117.769 -102.292 18.245.881 5.096.704 0 28.364.079 741.674 29.105.753
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 10.662 -599 -13.092 94.772 160.268 67.188 0 0 1.266.185 1.585.384 11.731 1.597.115
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 1 0 -70.731 0 0 0 0 0 0 -2.297 -47.999 0 -121.026 7.928 -113.098
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.238.455 -5.238.455 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.238.455 -5.238.455 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 724.277 0 20.702 1.228.794 -41.956 428.637 402.114 42.499 -35.104 23.482.039 -189.750 1.266.185 29.828.437 761.333 30.589.770
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 723.962 0 115.979 1.068.152 -105.972 697.496 407.474 879.787 -43.358 23.257.136 3.180.500 0 32.681.156 871.134 33.552.290
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.500.000 723.962 0 115.979 1.068.152 -105.972 697.496 407.474 879.787 -43.358 23.257.136 3.180.500 0 32.681.156 871.134 33.552.290
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 71.926 -738 -1.089 61.279 484.279 -31.049 0 0 4.192.264 4.776.872 30.183 4.807.055
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.405.622 5.579.361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.984.983 0 6.984.983
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -132.732 0 0 0 0 0 0 -17.430 10.768 0 -139.394 -204.533 -343.927
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.926.656 -2.926.656 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.926.656 -2.926.656 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.905.622 6.303.323 0 -16.753 1.140.078 -106.710 696.407 468.753 1.364.066 -74.407 26.166.362 264.612 4.192.264 44.303.617 696.784 45.000.401


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
159.910.893 241.160.050 401.070.943 130.858.298 206.289.254 337.147.552
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 37.432.190 48.607.034 86.039.224 38.069.926 40.210.391 78.280.317
Teminat Mektupları
V-III-1 36.861.950 27.886.109 64.748.059 37.379.041 21.625.025 59.004.066
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
2.459.740 8.502.857 10.962.597 2.904.236 7.080.944 9.985.180
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.681.275 0 1.681.275 1.322.033 0 1.322.033
Diğer Teminat Mektupları
32.720.935 19.383.252 52.104.187 33.152.772 14.544.081 47.696.853
Banka Kredileri
6.957 5.501.912 5.508.869 7.842 4.574.992 4.582.834
İthalat Kabul Kredileri
0 236.514 236.514 0 220.683 220.683
Diğer Banka Kabulleri
6.957 5.265.398 5.272.355 7.842 4.354.309 4.362.151
Akreditifler
182.491 14.604.563 14.787.054 141.830 13.590.815 13.732.645
Belgeli Akreditifler
182.491 14.604.563 14.787.054 141.830 13.590.815 13.732.645
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 5.456 5.456 0 4.736 4.736
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
267.004 388.878 655.882 324.144 142.897 467.041
Diğer Garantilerimizden
27.890 85.703 113.593 51.444 49.964 101.408
Diğer Kefaletlerimizden
85.898 134.413 220.311 165.625 221.962 387.587
TAAHHÜTLER
61.023.361 31.987.354 93.010.715 50.408.925 32.589.509 82.998.434
Cayılamaz Taahhütler
V-III-1 53.160.688 2.770.007 55.930.695 43.325.448 5.794.937 49.120.385
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
V-III-1 911.526 2.458.532 3.370.058 2.407.191 5.561.794 7.968.985
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
3.150 0 3.150 7.500 0 7.500
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
23.632.737 2.493 23.635.230 18.076.739 2.340 18.079.079
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
V-III-1 4.900.652 0 4.900.652 3.528.150 0 3.528.150
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
V-III-1 20.727.949 0 20.727.949 17.293.741 0 17.293.741
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
613.052 0 613.052 484.519 0 484.519
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.371.622 308.982 2.680.604 1.527.608 230.803 1.758.411
Cayılabilir Taahhütler
7.862.673 29.217.347 37.080.020 7.083.477 26.794.572 33.878.049
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
7.862.673 29.217.347 37.080.020 7.083.477 26.794.572 33.878.049
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
61.455.342 160.565.662 222.021.004 42.379.447 133.489.354 175.868.801
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
61.455.342 160.565.662 222.021.004 42.379.447 133.489.354 175.868.801
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.060.349 3.098.360 5.158.709 2.320.043 2.217.584 4.537.627
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.032.315 1.549.291 2.581.606 1.163.458 1.109.150 2.272.608
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.028.034 1.549.069 2.577.103 1.156.585 1.108.434 2.265.019
Para ve Faiz Swap İşlemleri
50.975.090 138.097.068 189.072.158 30.978.513 115.422.998 146.401.511
Swap Para Alım İşlemleri
1.642.788 55.045.416 56.688.204 1.781.342 38.137.242 39.918.584
Swap Para Satım İşlemleri
46.062.302 10.726.414 56.788.716 25.527.171 14.629.740 40.156.911
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.635.000 36.162.619 37.797.619 1.835.000 31.328.008 33.163.008
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.635.000 36.162.619 37.797.619 1.835.000 31.328.008 33.163.008
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
9.499 418.812 428.311 576.987 759.416 1.336.403
Para Alım Opsiyonları
8.869 202.762 211.631 367.787 294.076 661.863
Para Satım Opsiyonları
630 216.050 216.680 209.200 465.340 674.540
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
8.410.404 18.951.422 27.361.826 8.503.904 15.089.356 23.593.260
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.991.963.347 2.474.092.485 5.466.055.832 2.297.605.505 1.578.274.516 3.875.880.021
EMANET KIYMETLER
93.283.097 21.755.558 115.038.655 76.566.563 15.168.557 91.735.120
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.110.331 0 4.110.331 2.113.691 0 2.113.691
Emanete Alınan Menkul Değerler
71.381.966 7.260.700 78.642.666 57.617.522 5.230.911 62.848.433
Tahsile Alınan Çekler
8.764.917 1.480.081 10.244.998 8.743.308 1.190.464 9.933.772
Tahsile Alınan Ticari Senetler
7.267.017 1.271.320 8.538.337 6.704.176 1.084.425 7.788.601
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.152 274 2.426 2.152 238 2.390
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
419.190 7.513.762 7.932.952 204.705 4.909.862 5.114.567
Emanet Kıymet Alanlar
1.337.524 4.229.421 5.566.945 1.181.009 2.752.657 3.933.666
REHİNLİ KIYMETLER
859.681.950 295.449.774 1.155.131.724 775.988.471 242.582.316 1.018.570.787
Menkul Kıymetler
698.478 132.504 830.982 299.466 44.434 343.900
Teminat Senetleri
934.460 2.374.895 3.309.355 837.716 1.783.494 2.621.210
Emtia
107.811.471 3.161.350 110.972.821 106.248.275 2.762.344 109.010.619
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
585.871.096 243.194.852 829.065.948 552.289.678 193.747.833 746.037.511
Diğer Rehinli Kıymetler
163.785.566 46.484.299 210.269.865 115.697.559 44.107.197 159.804.756
Rehinli Kıymet Alanlar
580.879 101.874 682.753 615.777 137.014 752.791
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
2.038.998.300 2.156.887.153 4.195.885.453 1.445.050.471 1.320.523.643 2.765.574.114
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
3.151.874.240 2.715.252.535 5.867.126.775 2.428.463.803 1.784.563.770 4.213.027.573


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
5.470.111 450.716
Alınan Faizler
17.163.089 18.742.402
Ödenen Faizler
-11.081.200 -15.188.258
Alınan Temettüler
17.287 7.810
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.527.842 2.367.528
Elde Edilen Diğer Kazançlar
341.928 674.093
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
2.210.432 1.108.399
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.806.330 -1.699.808
Ödenen Vergiler
-802.190 -1.305.108
Diğer
-3.100.747 -4.256.342
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
497.563 7.048.650
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-5.783.989 -293.200
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-236.264 -132.900
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-90.711.477 -27.085.502
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-767.330 -1.539.940
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
963.697 3.301.544
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
83.251.876 31.824.813
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.374.052 -2.056.048
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
11.406.998 3.029.883
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.967.674 7.499.366
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-18.806.678 -13.733.266
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-254.380 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
700 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.260.342 -1.090.718
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
63.626 230.612
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-29.521.793 -9.642.064
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
12.839.699 2.548.376
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-7.230.533 -6.001.964
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
6.578.646 447.853
Diğer
-22.301 -225.361
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
14.405.375 9.165.102
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
20.001.435 18.680.754
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-12.399.725 -9.344.414
İhraç Edilen Sermaye Araçları
7.000.000 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-196.335 -171.238
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
974 76.080
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.567.345 3.007.282
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
29.986.852 21.379.500
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
31.554.197 24.386.782


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.223.467 1.331.002
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
583.588 266.113
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
69.079 7.717
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
81.836 14.187
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.450 -719
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-3.475 -3.067
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.832 -2.684
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
514.509 258.396
Yabancı Para Çevrim Farkları
61.279 94.772
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
611.869 120.104
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-31.049 67.188
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-127.590 -23.668
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.807.055 1.597.115


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
42.407.192 56.263.294 98.670.486 23.839.465 51.504.253 75.343.718
Nakit ve Nakit Benzerleri
V-I-1 7.315.469 30.603.816 37.919.285 2.399.213 40.329.046 42.728.259
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 7.278.699 25.532.184 32.810.883 3.180.500
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
253.238 11.374 264.612 -148.390 -40.469 -188.859
Dönem Net Kâr veya Zararı
4.121.030 71.234 4.192.264 3.283.028 86.331 3.369.359
Azınlık Payları
692.114 4.670 696.784 820.892 50.242 871.134
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
304.490.087 246.392.895 550.882.982 236.400.445 196.640.684 433.041.129


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-1 21.523.890 21.028.965 11.069.144 11.087.988
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 17.244.675 17.074.308 8.863.470 8.968.489
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
34.251 204.433 16.995 105.323
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 65.793 178.359 14.882 85.454
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
750 1.962 271 1.241
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 4.042.983 3.429.257 2.115.509 1.865.812
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
55.012 41.577 20.669 30.193
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.702.839 990.855 953.657 577.162
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.285.132 2.396.825 1.141.183 1.258.457
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
123.424 115.883 61.655 59.542
Diğer Faiz Gelirleri
12.014 24.763 -3.638 2.127
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-2 -10.900.196 -15.536.474 -5.526.588 -8.123.718
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -6.104.374 -9.175.258 -3.121.734 -4.764.636
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -799.995 -934.836 -381.045 -475.569
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.574.239 -3.358.946 -857.999 -1.764.774
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
V-IV-2 -2.219.868 -1.957.610 -1.080.207 -1.071.108
Kiralama Faiz Giderleri
-76.818 -76.475 -37.460 -40.193
Diğer Faiz Giderleri
-124.902 -33.349 -48.143 -7.438
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
10.623.694 5.492.491 5.542.556 2.964.270
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.604.913 1.825.074 804.518 851.956
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.008.991 2.367.528 983.265 1.165.547
Gayri Nakdi Kredilerden
362.436 348.869 182.110 183.026
Diğer
1.646.555 2.018.659 801.155 982.521
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-404.078 -542.454 -178.747 -313.591
Gayri Nakdi Kredilere
-4.317 -2.746 -2.771 -1.076
Diğer
-399.761 -539.708 -175.976 -312.515
TEMETTÜ GELİRLERİ
17.287 8.432 16.898 7.095
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-3 -766.656 -1.063.874 -186.821 -1.234.803
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 733.698 121.141 580.993 69.004
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
V-IV-3 -1.035.944 -1.492.899 -774.960 -1.501.823
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 -464.410 307.884 7.146 198.016
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-4 5.295.242 3.479.032 1.891.339 1.553.811
FAALİYET BRÜT KÂRI
16.774.480 9.741.155 8.068.490 4.142.329
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-5 -6.368.294 -3.970.574 -3.218.864 -1.423.023
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-5 -78.167 -54.243 -3.232 -20.315
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.749.805 -1.483.825 -887.346 -731.678
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-6 -3.342.620 -2.675.446 -973.996 -1.355.722
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.235.594 1.557.067 2.985.052 611.591
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
27.957 32.422 14.571 18.118
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-7 5.263.551 1.589.489 2.999.623 629.709
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-10 -1.040.084 -258.487 -579.592 -94.822
Cari Vergi Karşılığı
V-IV-10 -1.773.065 -448.717 -1.624.293 -396.714
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
V-IV-10 -626.768 -720.419 -172.217 -81.678
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
V-IV-10 1.359.749 910.649 1.216.918 383.570
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-9 4.223.467 1.331.002 2.420.031 534.887
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-11 4.223.467 1.331.002 2.420.031 534.887
Grubun Karı (Zararı)
4.192.264 1.266.185 2.425.909 485.730
Azınlık Payları Karı (Zararı)
31.203 64.817 -5.878 49.157
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

100 Adet Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL) I-XXIV 1,35750000 0,50650000 0,63610000 0,19430000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867744


BIST'
17:5910.899
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.930  
Önceki Kapanış :  10.899  
En Düşük
10.801
En Yüksek
11.025
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
BJKAS 32,78 3.188.430.749 % 10,00  
HUBVC 12,43 72.441.159 % 10,00  
ORCAY 14,85 320.835.714 % 10,00  
MARKA 88,10 36.795.769 % 9,99  
TETMT 10.795,00 51.412.513 % 9,98  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 32,1850 32,1977 % 0,05  
Euro 34,9350 34,9820 % 0,37  
Sterlin 40,7420 40,9462 % 0,07  
Frank 35,0079 35,1834 % 0,14  
Riyal 8,5361 8,5789 % 0,00  
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,30 30,33 % 0,66  
Platin 1.028,70 1.030,10 % 0,66  
Paladyum 986,21 991,66 % 0,66  
Brent Pet. 81,39 81,39 % 0,66  
Altın Ons 2.362,45 2.362,89 % 0,66