***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor

09.11.2020 19:25
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 723.918 0 90.752 655.798 -33.854 1.480.717 80.727 -100.297 0 18.227.291 4.725.138 0 28.350.190 0 28.350.190
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.500.000 723.918 0 90.752 655.798 -33.854 1.480.717 80.727 -100.297 0 18.227.291 4.725.138 0 28.350.190 0 28.350.190
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -909 0 -266.612 0 534.542 0 0 0 1.521.993 1.789.014 0 1.789.014
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 376.281 0 0 0 0 0 0 11.179 -11.179 0 376.281 0 376.281
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.713.959 -4.713.959 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.713.959 -4.713.959 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 723.918 0 467.033 654.889 -33.854 1.214.105 80.727 434.245 0 22.952.429 0 1.521.993 30.515.485 0 30.515.485
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 723.918 0 389.695 653.324 -106.165 2.240.754 80.727 789.300 0 22.952.429 2.802.291 0 33.026.273 0 33.026.273
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.500.000 723.918 0 389.695 653.324 -106.165 2.240.754 80.727 789.300 0 22.952.429 2.802.291 0 33.026.273 0 33.026.273
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -9.930 0 -720.141 0 -437.931 0 0 0 4.341.416 3.173.414 0 3.173.414
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.405.622 5.579.359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.984.981 0 6.984.981
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 100.573 0 0 0 0 0 0 72.815 828.056 0 1.001.444 0 1.001.444
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.729.476 -2.729.476 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.729.476 -2.729.476 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.905.622 6.303.277 0 490.268 643.394 -106.165 1.520.613 80.727 351.369 0 25.754.720 900.871 4.341.416 44.186.112 0 44.186.112


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
139.348.265 246.845.394 386.193.659 129.917.675 204.655.091 334.572.766
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 39.843.476 54.881.251 94.724.727 37.521.713 39.814.329 77.336.042
Teminat Mektupları
V-III-1 39.566.935 31.481.177 71.048.112 37.372.041 21.552.240 58.924.281
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
2.669.890 9.726.705 12.396.595 2.904.236 7.080.944 9.985.180
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.973.532 0 1.973.532 1.322.033 0 1.322.033
Diğer Teminat Mektupları
34.923.513 21.754.472 56.677.985 33.145.772 14.471.296 47.617.068
Banka Kredileri
4.258 5.247.068 5.251.326 7.842 4.574.992 4.582.834
İthalat Kabul Kredileri
0 255.742 255.742 0 220.683 220.683
Diğer Banka Kabulleri
V-III-4 4.258 4.991.326 4.995.584 7.842 4.354.309 4.362.151
Akreditifler
V-III-4 272.283 18.031.988 18.304.271 141.830 13.590.815 13.732.645
Belgeli Akreditifler
272.283 18.031.988 18.304.271 141.830 13.590.815 13.732.645
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 6.172 6.172 0 4.736 4.736
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 105.981 105.981 0 49.964 49.964
Diğer Kefaletlerimizden
0 8.865 8.865 0 41.582 41.582
TAAHHÜTLER
61.608.943 36.813.563 98.422.506 50.016.515 32.356.366 82.372.881
Cayılamaz Taahhütler
V-III-1 52.891.989 1.589.369 54.481.358 42.933.038 5.561.794 48.494.832
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
V-III-1 39.777 1.589.369 1.629.146 2.407.191 5.561.794 7.968.985
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
3.150 0 3.150 7.500 0 7.500
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
V-III-1 24.388.093 0 24.388.093 18.076.739 0 18.076.739
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
V-III-1 5.344.163 0 5.344.163 3.528.150 0 3.528.150
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
V-III-1 20.651.329 0 20.651.329 17.293.741 0 17.293.741
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
754.533 0 754.533 484.519 0 484.519
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
1.710.944 0 1.710.944 1.135.198 0 1.135.198
Cayılabilir Taahhütler
8.716.954 35.224.194 43.941.148 7.083.477 26.794.572 33.878.049
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
8.716.954 35.224.194 43.941.148 7.083.477 26.794.572 33.878.049
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
37.895.846 155.150.580 193.046.426 42.379.447 132.484.396 174.863.843
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
37.895.846 155.150.580 193.046.426 42.379.447 132.484.396 174.863.843
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.883.422 3.189.179 5.072.601 2.320.043 2.217.584 4.537.627
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.067.121 1.474.425 2.541.546 1.163.458 1.109.150 2.272.608
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
816.301 1.714.754 2.531.055 1.156.585 1.108.434 2.265.019
Para ve Faiz Swap İşlemleri
27.360.188 127.952.178 155.312.366 30.978.513 114.418.040 145.396.553
Swap Para Alım İşlemleri
1.626.359 33.521.597 35.147.956 1.781.342 37.631.854 39.413.196
Swap Para Satım İşlemleri
22.453.829 12.730.283 35.184.112 25.527.171 14.130.170 39.657.341
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.640.000 40.850.149 42.490.149 1.835.000 31.328.008 33.163.008
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.640.000 40.850.149 42.490.149 1.835.000 31.328.008 33.163.008
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 621.790 621.790 576.987 759.416 1.336.403
Para Alım Opsiyonları
0 309.234 309.234 367.787 294.076 661.863
Para Satım Opsiyonları
0 312.556 312.556 209.200 465.340 674.540
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
241.832 240.560 482.392 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 240.560 240.560 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
241.832 0 241.832 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
8.410.404 23.146.873 31.557.277 8.503.904 15.089.356 23.593.260
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
3.685.167.398 3.742.558.972 7.427.726.370 2.288.614.670 1.572.574.150 3.861.188.820
EMANET KIYMETLER
64.559.925 18.111.477 82.671.402 67.575.728 9.468.191 77.043.919
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
52.885.274 8.848.468 61.733.742 56.872.721 5.230.911 62.103.632
Tahsile Alınan Çekler
8.923.546 1.444.225 10.367.771 8.150.422 1.086.651 9.237.073
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.382.475 371.769 1.754.244 1.380.244 300.226 1.680.470
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.152 310 2.462 2.152 238 2.390
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
309 1.827.536 1.827.845 309 97.508 97.817
Emanet Kıymet Alanlar
1.366.169 5.619.169 6.985.338 1.169.880 2.752.657 3.922.537
REHİNLİ KIYMETLER
800.783.139 330.783.537 1.131.566.676 775.988.471 242.582.316 1.018.570.787
Menkul Kıymetler
297.641 129.889 427.530 299.466 44.434 343.900
Teminat Senetleri
1.100.548 3.992.374 5.092.922 837.716 1.783.494 2.621.210
Emtia
109.468.315 3.652.329 113.120.644 106.248.275 2.762.344 109.010.619
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
524.726.905 276.889.693 801.616.598 552.289.678 193.747.833 746.037.511
Diğer Rehinli Kıymetler
164.623.447 46.021.807 210.645.254 115.697.559 44.107.197 159.804.756
Rehinli Kıymet Alanlar
566.283 97.445 663.728 615.777 137.014 752.791
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
2.819.824.334 3.393.663.958 6.213.488.292 1.445.050.471 1.320.523.643 2.765.574.114
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
3.824.515.663 3.989.404.366 7.813.920.029 2.418.532.345 1.777.229.241 4.195.761.586


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
3.686.070 3.896.889
Alınan Faizler
27.518.003 28.068.428
Ödenen Faizler
-17.717.664 -22.581.533
Alınan Temettüler
167.668 50.804
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.843.376 3.755.099
Elde Edilen Diğer Kazançlar
282.596 101.227
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
3.760.190 1.730.296
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.614.106 -2.277.875
Ödenen Vergiler
-2.296.782 -1.671.485
Diğer
-9.257.211 -3.278.072
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
36.274.778 3.147.454
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-7.434.079 1.395
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-7.490.100 -23.335
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-130.276.018 -37.983.954
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-9.786.879 540.438
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
2.316.916 2.919.531
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
140.445.599 47.358.260
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
6.958.985 -3.059.770
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
41.540.354 -6.605.111
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
39.960.848 7.044.343
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-63.326.840 -13.312.234
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-256.117 -181.576
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
700 220
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.668.168 -1.158.530
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
368.671 222.691
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-73.075.764 -13.476.569
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
17.515.545 7.001.633
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-10.987.874 -6.306.183
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
4.824.545 812.410
Diğer
-48.378 -226.330
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
20.001.603 9.922.389
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
27.937.104 24.529.226
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-14.650.212 -14.344.666
İhraç Edilen Sermaye Araçları
7.000.000 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-285.289 -262.171
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
174.137 -90.668
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-3.190.252 3.563.830
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
29.765.174 19.472.141
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
26.574.922 23.035.971


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.341.416 1.521.993
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-1.168.002 267.021
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-730.071 -267.521
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-11.034 -1.009
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-690.927 -277.353
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-28.110 10.841
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-437.931 534.542
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-550.292 670.636
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
112.361 -136.094
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.173.414 1.789.014


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
40.030.045 103.455.065 143.485.110 23.795.849 49.054.453 72.850.302
Nakit ve Nakit Benzerleri
V-I-1 4.600.285 41.706.593 46.306.878 2.378.543 39.968.746 42.347.289
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 4.603.694 38.985.160 43.588.854 2.387.760 34.107.460 36.495.220
Bankalar
V-I-3 49 2.721.433 2.721.482 57 5.861.286 5.861.343
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
V-I-16 -3.458 0 -3.458 -9.274 0 -9.274
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-2 169.483 9.605.113 9.774.596 169.483 2.129.634 2.299.117
Devlet Borçlanma Senetleri
0 9.451.672 9.451.672 0 2.017.593 2.017.593
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
169.483 153.441 322.924 169.483 112.041 281.524
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 26.578.728 50.332.214 76.910.942 17.659.223 6.043.312 23.702.535
Devlet Borçlanma Senetleri
25.984.376 50.327.100 76.311.476 17.089.209 6.039.388 23.128.597
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 5.114 5.114 0 3.924 3.924
Diğer Finansal Varlıklar
594.352 0 594.352 570.014 0 570.014
Türev Finansal Varlıklar
V-I-2 8.681.549 1.811.145 10.492.694 3.588.600 912.761 4.501.361
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
8.681.549 1.811.145 10.492.694 3.588.600 912.761 4.501.361
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
332.303.048 133.040.151 465.343.199 222.157.099 101.300.068 323.457.167
Krediler
V-I-5 308.729.976 118.403.220 427.133.196 202.764.067 89.326.983 292.091.050
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-10 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-6 43.331.003 14.683.453 58.014.456 35.004.414 12.010.219 47.014.633
Devlet Borçlanma Senetleri
43.272.118 14.489.457 57.761.575 34.945.546 11.700.580 46.646.126
Diğer Finansal Varlıklar
58.885 193.996 252.881 58.868 309.639 368.507
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-19.757.931 -46.522 -19.804.453 -15.611.382 -37.134 -15.648.516
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 1.300.494 0 1.300.494 4.659.610 0 4.659.610
Satış Amaçlı
1.300.494 0 1.300.494 4.659.610 0 4.659.610
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
3.203.620 736.703 3.940.323 2.314.536 486.740 2.801.276
İştirakler (Net)
V-I-7 1.007.016 0 1.007.016 1.001.717 0 1.001.717
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
1.007.016 0 1.007.016 1.001.717 0 1.001.717
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-8 2.196.604 736.703 2.933.307 1.312.819 486.740 1.799.559
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
1.858.072 736.703 2.594.775 990.508 486.740 1.477.248
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
338.532 0 338.532 322.311 0 322.311
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
3.968.344 13.280 3.981.624 3.008.550 10.110 3.018.660
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
253.482 0 253.482 221.103 0 221.103
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
253.482 0 253.482 221.103 0 221.103
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-12 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
306.677 0 306.677 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-13 916.555 0 916.555 747.323 0 747.323
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-15 6.885.356 11.656.908 18.542.264 4.277.313 7.392.799 11.670.112
VARLIKLAR TOPLAMI
389.167.621 248.902.107 638.069.728 261.181.383 158.244.170 419.425.553
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 216.189.625 178.016.130 394.205.755 143.564.555 107.966.344 251.530.899
ALINAN KREDİLER
V-II-3 922.993 47.080.406 48.003.399 897.290 40.181.260 41.078.550
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
52.770.454 12.157.616 64.928.070 19.777.260 5.169.115 24.946.375
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-3 11.965.200 29.985.090 41.950.290 11.587.544 17.588.825 29.176.369
Bonolar
6.526.372 0 6.526.372 6.289.792 0 6.289.792
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
5.438.828 29.985.090 35.423.918 5.297.752 17.588.825 22.886.577
FONLAR
3.053 0 3.053 3.053 0 3.053
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.053 0 3.053 3.053 0 3.053
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-2 3.238.787 2.730.080 5.968.867 2.226.099 1.085.850 3.311.949
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.238.787 2.730.080 5.968.867 2.226.099 1.085.850 3.311.949
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-5 990.701 0 990.701 928.854 0 928.854
KARŞILIKLAR
V-II-7 2.433.675 8.067 2.441.742 2.203.931 5.873 2.209.804
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.239.279 0 1.239.279 1.142.042 0 1.142.042
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.194.396 8.067 1.202.463 1.061.889 5.873 1.067.762
CARİ VERGİ BORCU
V-II-8 521.650 2.034 523.684 1.113.379 3.003 1.116.382
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-8 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-9 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-10 6.248.868 13.320.310 19.569.178 6.394.877 12.850.576 19.245.453
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
6.248.868 13.320.310 19.569.178 6.394.877 12.850.576 19.245.453
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-4 12.672.377 2.626.500 15.298.877 9.362.274 3.489.318 12.851.592
ÖZKAYNAKLAR
V-II-11 44.065.595 120.517 44.186.112 32.748.020 278.253 33.026.273
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 3.905.622 0 3.905.622 2.500.000 0 2.500.000
Sermaye Yedekleri
6.547.818 245.727 6.793.545 933.222 180.391 1.113.613
Hisse Senedi İhraç Primleri
6.303.277 0 6.303.277 723.918 0 723.918
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
244.541 245.727 490.268 209.304 180.391 389.695
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.255.715 -197.873 2.057.842 2.932.463 -144.550 2.787.913
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
359.433 72.663 432.096 627.615 242.412 870.027
Kar Yedekleri
25.754.720 0 25.754.720 22.952.429 0 22.952.429
Yasal Yedekler
2.742.381 0 2.742.381 2.480.184 0 2.480.184
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
21.210.213 0 21.210.213 19.648.138 0 19.648.138
Diğer Kar Yedekleri
1.802.126 0 1.802.126 824.107 0 824.107
Kar veya Zarar
5.242.287 0 5.242.287 2.802.291 0 2.802.291
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
900.871 0 900.871 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
4.341.416 0 4.341.416 2.802.291 0 2.802.291
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
352.022.978 286.046.750 638.069.728 230.807.136 188.618.417 419.425.553


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-1 33.442.027 31.357.637 12.271.795 10.860.184
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 26.640.667 25.854.758 9.539.849 9.044.195
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
89.803 280.207 55.552 75.774
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 37.321 153.589 3.907 33.052
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
0 265 0 116
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 6.666.581 5.062.396 2.668.874 1.704.767
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
246.131 0 209.978 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.811.628 1.541.078 1.135.206 580.274
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
3.608.822 3.521.318 1.323.690 1.124.493
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
7.655 6.422 3.613 2.280
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-2 -17.665.422 -22.940.899 -6.870.246 -7.558.202
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -10.284.106 -14.297.566 -4.162.257 -5.041.215
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -999.380 -1.119.297 -303.886 -356.264
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-2.607.231 -4.389.662 -1.035.000 -1.030.906
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
V-IV-2 -3.394.904 -3.009.877 -1.184.582 -1.087.340
Kiralama Faiz Giderleri
-107.415 -116.375 -31.144 -40.400
Diğer Faiz Giderleri
-272.386 -8.122 -153.377 -2.077
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
15.776.605 8.416.738 5.401.549 3.301.982
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.630.080 2.931.282 865.573 1.097.237
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.213.549 3.755.099 1.057.200 1.375.698
Gayri Nakdi Kredilerden
555.478 531.729 191.949 181.558
Diğer
2.658.071 3.223.370 865.251 1.194.140
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-583.469 -823.817 -191.627 -278.461
Gayri Nakdi Kredilere
-392 -401 -92 -169
Diğer
-583.077 -823.416 -191.535 -278.292
TEMETTÜ GELİRLERİ
167.668 50.804 172 113
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-3 -2.576.953 -2.021.808 -1.717.155 -886.812
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 1.435.880 239.085 706.275 131.357
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
V-IV-3 -1.179.956 -2.680.956 -144.173 -1.187.606
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 -2.832.877 420.063 -2.279.257 169.437
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-4 5.282.977 3.248.643 1.401.191 817.720
FAALİYET BRÜT KÂRI
21.280.377 12.625.659 5.951.330 4.330.240
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-5 -8.937.694 -5.807.804 -2.657.067 -1.933.225
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-5 -31.414 -34.633 20.916 11.151
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.491.400 -2.091.166 -829.159 -747.717
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-6 -4.336.793 -2.755.229 -1.218.597 -924.535
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.483.076 1.936.827 1.267.423 735.914
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-7 5.483.076 1.936.827 1.267.423 735.914
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-8 -1.141.660 -414.834 -167.394 -232.712
Cari Vergi Karşılığı
V-IV-10 -1.233.444 -1.212.212 470.882 -824.537
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
V-IV-10 -1.523.729 -922.387 -903.189 -226.298
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
V-IV-10 1.615.513 1.719.765 264.913 818.123
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-9 4.341.416 1.521.993 1.100.029 503.202
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-11 4.341.416 1.521.993 1.100.029 503.202
Grubun Karı (Zararı)
4.341.416 1.521.993 1.100.029 503.202
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

100 Adet Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL) I-XXIV 1,36950000 0,60880000 0,28170000 0,20130000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887358


BIST'
18:0510.677
Değişim :  -1,07% |  -115,88
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DIRIT 19,80 8.608.721 % 10,00  
ORCAY 15,62 393.292.742 % 10,00  
BJKAS 39,64 3.255.832.149 % 9,99  
DESPC 53,50 168.109.640 % 9,99  
BURVA 158,60 164.980.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1985 32,2247 % 0,14  
Euro 34,8747 34,9384 % 0,27  
Sterlin 40,7565 40,9608 % 0,30  
Frank 34,9858 35,1612 % -0,03  
Riyal 8,5319 8,5747 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,33 30,38 % 0,66  
Platin 1.025,78 1.029,24 % 0,66  
Paladyum 965,02 971,95 % 0,66  
Brent Pet. 82,13 82,13 % 0,66  
Altın Ons 2.333,61 2.334,31 % 0,66