***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor

09.02.2021 18:52
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 723.918 0 90.752 655.798 -33.854 1.480.717 0 80.727 -100.297 0 0 18.227.291 4.725.138 0 28.350.190 0 28.350.190
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.500.000 723.918 0 90.752 655.798 -33.854 1.480.717 0 80.727 -100.297 0 0 18.227.291 4.725.138 0 28.350.190 0 28.350.190
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -2.474 -72.311 760.037 0 0 889.597 0 0 0 0 2.802.291 4.377.140 0 4.377.140
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 298.943 0 0 0 0 0 0 0 0 11.179 -11.179 0 298.943 0 298.943
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.713.959 -4.713.959 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.713.959 -4.713.959 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 723.918 0 389.695 653.324 -106.165 2.240.754 0 80.727 789.300 0 0 22.952.429 0 2.802.291 33.026.273 0 33.026.273
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 723.918 0 389.695 653.324 -106.165 2.240.754 0 80.727 789.300 0 0 22.952.429 2.802.291 0 33.026.273 0 33.026.273
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.500.000 723.918 0 389.695 653.324 -106.165 2.240.754 0 80.727 789.300 0 0 22.952.429 2.802.291 0 33.026.273 0 33.026.273
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 194.996 -74.050 275.414 0 0 59.210 0 0 0 0 5.010.456 5.466.026 0 5.466.026
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.405.622 5.579.359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.984.981 0 6.984.981
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 106.507 0 0 0 0 0 0 0 0 72.815 828.056 0 1.007.378 0 1.007.378
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.729.476 -2.729.476 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.729.476 -2.729.476 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.905.622 6.303.277 0 496.202 848.320 -180.215 2.516.168 0 80.727 848.510 0 0 25.754.720 900.871 5.010.456 46.484.658 0 46.484.658


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
167.330.382 277.152.578 444.482.960 129.917.675 204.655.091 334.572.766
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 43.404.211 57.831.826 101.236.037 37.521.713 39.814.329 77.336.042
Teminat Mektupları
V-III-1 43.145.971 31.937.954 75.083.925 37.372.041 21.552.240 58.924.281
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
2.594.448 10.005.488 12.599.936 2.904.236 7.080.944 9.985.180
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
2.335.826 0 2.335.826 1.322.033 0 1.322.033
Diğer Teminat Mektupları
38.215.697 21.932.466 60.148.163 33.145.772 14.471.296 47.617.068
Banka Kredileri
4.258 5.111.534 5.115.792 7.842 4.574.992 4.582.834
İthalat Kabul Kredileri
0 289.665 289.665 0 220.683 220.683
Diğer Banka Kabulleri
V-III-4 4.258 4.821.869 4.826.127 7.842 4.354.309 4.362.151
Akreditifler
V-III-4 253.982 20.667.442 20.921.424 141.830 13.590.815 13.732.645
Belgeli Akreditifler
253.982 20.667.442 20.921.424 141.830 13.590.815 13.732.645
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 5.925 5.925 0 4.736 4.736
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 106.963 106.963 0 49.964 49.964
Diğer Kefaletlerimizden
0 2.008 2.008 0 41.582 41.582
TAAHHÜTLER
71.111.618 42.045.023 113.156.641 50.016.515 32.356.366 82.372.881
Cayılamaz Taahhütler
V-III-1 61.363.734 6.147.096 67.510.830 42.933.038 5.561.794 48.494.832
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
V-III-1 5.695.753 6.147.096 11.842.849 2.407.191 5.561.794 7.968.985
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
3.150 0 3.150 7.500 0 7.500
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
V-III-1 26.086.273 0 26.086.273 18.076.739 0 18.076.739
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
V-III-1 5.723.932 0 5.723.932 3.528.150 0 3.528.150
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
V-III-1 21.320.698 0 21.320.698 17.293.741 0 17.293.741
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
597.623 0 597.623 484.519 0 484.519
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
1.936.305 0 1.936.305 1.135.198 0 1.135.198
Cayılabilir Taahhütler
9.747.884 35.897.927 45.645.811 7.083.477 26.794.572 33.878.049
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
9.747.884 35.897.927 45.645.811 7.083.477 26.794.572 33.878.049
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
V-III-5 52.814.553 177.275.729 230.090.282 42.379.447 132.484.396 174.863.843
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
52.814.553 177.275.729 230.090.282 42.379.447 132.484.396 174.863.843
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.523.642 1.550.002 3.073.644 2.320.043 2.217.584 4.537.627
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
864.639 681.888 1.546.527 1.163.458 1.109.150 2.272.608
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
659.003 868.114 1.527.117 1.156.585 1.108.434 2.265.019
Para ve Faiz Swap İşlemleri
42.437.528 153.242.062 195.679.590 30.978.513 114.418.040 145.396.553
Swap Para Alım İşlemleri
1.681.464 55.734.413 57.415.877 1.781.342 37.631.854 39.413.196
Swap Para Satım İşlemleri
37.636.064 20.701.337 58.337.401 25.527.171 14.130.170 39.657.341
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.560.000 38.403.156 39.963.156 1.835.000 31.328.008 33.163.008
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.560.000 38.403.156 39.963.156 1.835.000 31.328.008 33.163.008
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
247.144 919.172 1.166.316 576.987 759.416 1.336.403
Para Alım Opsiyonları
143.814 430.420 574.234 367.787 294.076 661.863
Para Satım Opsiyonları
103.330 488.752 592.082 209.200 465.340 674.540
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
195.835 186.250 382.085 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 186.250 186.250 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
195.835 0 195.835 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
8.410.404 21.378.243 29.788.647 8.503.904 15.089.356 23.593.260
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
3.965.223.799 3.674.944.874 7.640.168.673 2.288.614.670 1.572.574.150 3.861.188.820
EMANET KIYMETLER
60.514.803 19.202.256 79.717.059 67.575.728 9.468.191 77.043.919
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
46.735.132 8.853.001 55.588.133 56.872.721 5.230.911 62.103.632
Tahsile Alınan Çekler
10.884.832 1.621.141 12.505.973 8.150.422 1.086.651 9.237.073
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.449.460 425.459 1.874.919 1.380.244 300.226 1.680.470
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.152 298 2.450 2.152 238 2.390
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
309 2.049.708 2.050.017 309 97.508 97.817
Emanet Kıymet Alanlar
1.442.918 6.252.649 7.695.567 1.169.880 2.752.657 3.922.537
REHİNLİ KIYMETLER
775.302.799 312.599.654 1.087.902.453 775.988.471 242.582.316 1.018.570.787
Menkul Kıymetler
321.148 200.660 521.808 299.466 44.434 343.900
Teminat Senetleri
1.153.894 4.085.645 5.239.539 837.716 1.783.494 2.621.210
Emtia
111.710.308 3.495.630 115.205.938 106.248.275 2.762.344 109.010.619
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
529.461.764 262.692.582 792.154.346 552.289.678 193.747.833 746.037.511
Diğer Rehinli Kıymetler
132.138.333 41.983.730 174.122.063 115.697.559 44.107.197 159.804.756
Rehinli Kıymet Alanlar
517.352 141.407 658.759 615.777 137.014 752.791
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
3.129.406.197 3.343.142.964 6.472.549.161 1.445.050.471 1.320.523.643 2.765.574.114
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
4.132.554.181 3.952.097.452 8.084.651.633 2.418.532.345 1.777.229.241 4.195.761.586


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
5.586.957 3.722.694
Alınan Faizler
39.185.363 37.597.067
Ödenen Faizler
-27.364.820 -29.099.926
Alınan Temettüler
167.839 50.939
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.876.183 5.453.801
Elde Edilen Diğer Kazançlar
332.172 137.761
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
4.581.483 2.577.980
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.629.655 -3.113.819
Ödenen Vergiler
-2.368.133 -2.493.672
Diğer
-10.193.475 -7.387.437
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
59.184.638 10.256.005
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.982.818 -2.016.198
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-28.590.543 5.204.139
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-143.828.933 -58.282.085
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-8.789.654 -3.097.875
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
12.482.729 3.467.355
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
150.008.964 69.090.068
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
5.968.459 -221.344
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
76.916.434 -3.888.055
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
64.771.595 13.978.699
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-62.790.792 -16.134.516
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-294.474 -181.576
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
700 1.342
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.805.046 -325.805
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.081.779 617.246
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-77.707.223 -22.714.132
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
22.252.495 11.348.566
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-10.980.105 -6.514.751
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
5.718.504 1.664.238
Diğer
-57.422 -29.644
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
23.284.857 12.252.309
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
35.730.459 30.548.498
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-19.071.449 -17.940.337
İhraç Edilen Sermaye Araçları
7.000.000 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-374.153 -355.852
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
20.761 196.541
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
25.286.421 10.293.033
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
V-VI-4 29.765.174 19.472.141
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
V-VI-4 55.051.595 29.765.174


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.010.456 2.802.291
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
455.570 1.574.849
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
396.360 685.252
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
216.662 -2.749
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-92.563 -94.260
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
346.758 735.027
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-74.497 47.234
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
59.210 889.597
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
71.371 1.113.111
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-12.161 -223.514
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.466.026 4.377.140


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
53.167.158 139.285.845 192.453.003 23.795.849 49.054.453 72.850.302
Nakit ve Nakit Benzerleri
V-I-1 14.847.059 81.111.670 95.958.729 2.378.543 39.968.746 42.347.289
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 14.662.009 78.526.777 93.188.786 2.387.760 34.107.460 36.495.220
Bankalar
V-I-3 26 2.584.893 2.584.919 57 5.861.286 5.861.343
Para Piyasalarından Alacaklar
187.753 0 187.753 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
V-I-18 -2.729 0 -2.729 -9.274 0 -9.274
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-2 169.893 7.161.038 7.330.931 169.483 2.129.634 2.299.117
Devlet Borçlanma Senetleri
0 7.000.000 7.000.000 0 2.017.593 2.017.593
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
169.482 161.038 330.520 169.483 112.041 281.524
Diğer Finansal Varlıklar
411 0 411 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 31.011.998 49.420.202 80.432.200 17.659.223 6.043.312 23.702.535
Devlet Borçlanma Senetleri
30.422.704 49.416.174 79.838.878 17.089.209 6.039.388 23.128.597
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 4.028 4.028 0 3.924 3.924
Diğer Finansal Varlıklar
589.294 0 589.294 570.014 0 570.014
Türev Finansal Varlıklar
V-I-2 7.138.208 1.592.935 8.731.143 3.588.600 912.761 4.501.361
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
7.138.208 1.592.935 8.731.143 3.588.600 912.761 4.501.361
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
340.947.234 135.693.100 476.640.334 222.157.099 101.300.068 323.457.167
Krediler
V-I-5 318.277.715 121.209.701 439.487.416 202.764.067 89.326.983 292.091.050
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-10 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-6 44.218.605 14.528.647 58.747.252 35.004.414 12.010.219 47.014.633
Devlet Borçlanma Senetleri
44.159.655 14.342.399 58.502.054 34.945.546 11.700.580 46.646.126
Diğer Finansal Varlıklar
58.950 186.248 245.198 58.868 309.639 368.507
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-21.549.086 -45.248 -21.594.334 -15.611.382 -37.134 -15.648.516
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-16 1.256.254 0 1.256.254 4.659.610 0 4.659.610
Satış Amaçlı
1.256.254 0 1.256.254 4.659.610 0 4.659.610
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
4.110.226 935.314 5.045.540 2.314.536 486.740 2.801.276
İştirakler (Net)
V-I-7 1.394.406 0 1.394.406 1.001.717 0 1.001.717
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
1.394.406 0 1.394.406 1.001.717 0 1.001.717
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-8 2.715.820 935.314 3.651.134 1.312.819 486.740 1.799.559
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
2.337.548 935.314 3.272.862 990.508 486.740 1.477.248
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
378.272 0 378.272 322.311 0 322.311
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-12 4.812.482 13.120 4.825.602 3.008.550 10.110 3.018.660
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-13 255.263 0 255.263 221.103 0 221.103
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
255.263 0 255.263 221.103 0 221.103
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-14 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-15 1.125.282 0 1.125.282 747.323 0 747.323
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-17 6.740.911 10.554.929 17.295.840 4.277.313 7.392.799 11.670.112
VARLIKLAR TOPLAMI
412.414.810 286.482.308 698.897.118 261.181.383 158.244.170 419.425.553
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 215.145.544 198.897.999 414.043.543 143.564.555 107.966.344 251.530.899
ALINAN KREDİLER
V-II-3 796.230 46.190.568 46.986.798 897.290 40.181.260 41.078.550
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
79.728.673 19.322.791 99.051.464 19.777.260 5.169.115 24.946.375
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-3 10.451.852 35.061.115 45.512.967 11.587.544 17.588.825 29.176.369
Bonolar
5.150.249 2.188.163 7.338.412 6.289.792 0 6.289.792
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
5.301.603 32.872.952 38.174.555 5.297.752 17.588.825 22.886.577
FONLAR
3.053 0 3.053 3.053 0 3.053
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.053 0 3.053 3.053 0 3.053
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-2 4.063.184 2.022.130 6.085.314 2.226.099 1.085.850 3.311.949
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.063.184 2.022.130 6.085.314 2.226.099 1.085.850 3.311.949
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-5 974.793 0 974.793 928.854 0 928.854
KARŞILIKLAR
V-II-7 2.960.665 11.742 2.972.407 2.203.931 5.873 2.209.804
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.540.264 0 1.540.264 1.142.042 0 1.142.042
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.420.401 11.742 1.432.143 1.061.889 5.873 1.067.762
CARİ VERGİ BORCU
V-II-8 898.173 4.329 902.502 1.113.379 3.003 1.116.382
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-8 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-9 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-10 6.401.461 13.057.337 19.458.798 6.394.877 12.850.576 19.245.453
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
6.401.461 13.057.337 19.458.798 6.394.877 12.850.576 19.245.453
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-4 12.681.408 3.739.413 16.420.821 9.362.274 3.489.318 12.851.592
ÖZKAYNAKLAR
V-II-11 45.541.699 942.959 46.484.658 32.748.020 278.253 33.026.273
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 3.905.622 0 3.905.622 2.500.000 0 2.500.000
Sermaye Yedekleri
6.552.489 246.990 6.799.479 933.222 180.391 1.113.613
Hisse Senedi İhraç Primleri
6.303.277 0 6.303.277 723.918 0 723.918
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
249.212 246.990 496.202 209.304 180.391 389.695
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.188.339 -4.066 3.184.273 2.932.463 -144.550 2.787.913
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
229.202 700.035 929.237 627.615 242.412 870.027
Kar Yedekleri
25.754.720 0 25.754.720 22.952.429 0 22.952.429
Yasal Yedekler
2.742.381 0 2.742.381 2.480.184 0 2.480.184
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
21.210.213 0 21.210.213 19.648.138 0 19.648.138
Diğer Kar Yedekleri
1.802.126 0 1.802.126 824.107 0 824.107
Kar veya Zarar
5.911.327 0 5.911.327 2.802.291 0 2.802.291
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
900.871 0 900.871 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
5.010.456 0 5.010.456 2.802.291 0 2.802.291
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
379.646.735 319.250.383 698.897.118 230.807.136 188.618.417 419.425.553


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-1 47.263.551 42.074.839
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 36.731.110 34.700.820
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
151.349 295.226
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 42.653 187.630
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.412 300
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 10.328.692 6.883.468
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
90.514 6.025
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
4.346.248 2.154.955
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
5.891.930 4.722.488
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
8.335 7.395
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-2 -27.376.148 -29.060.127
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -16.506.836 -18.132.430
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -1.294.251 -1.515.799
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-4.534.706 -5.137.653
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
V-IV-2 -4.580.755 -4.108.916
Kiralama Faiz Giderleri
-136.597 -154.905
Diğer Faiz Giderleri
-323.003 -10.424
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
19.887.403 13.014.712
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3.395.062 3.978.688
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.230.713 5.071.035
Gayri Nakdi Kredilerden
771.180 718.014
Diğer
3.459.533 4.353.021
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-835.651 -1.092.347
Gayri Nakdi Kredilere
-465 -632
Diğer
-835.186 -1.091.715
TEMETTÜ GELİRLERİ
V-IV-3 167.839 50.939
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-4 -2.550.724 -2.583.694
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-4 1.604.919 479.903
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
V-IV-4 -1.551.158 -3.663.040
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-4 -2.604.485 599.443
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-5 6.273.122 4.035.254
FAALİYET BRÜT KÂRI
27.172.702 18.495.899
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -11.513.884 -8.212.337
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -255.734 -52.362
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-3.334.128 -2.837.255
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-7 -5.629.683 -3.781.362
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
6.439.273 3.612.583
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 6.439.273 3.612.583
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 -1.428.817 -810.292
Cari Vergi Karşılığı
V-IV-11 -1.899.145 -1.715.496
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
V-IV-11 -1.919.239 -1.061.183
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
V-IV-11 2.389.567 1.966.387
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-10 5.010.456 2.802.291
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-12 5.010.456 2.802.291
Grubun Karı (Zararı)
5.010.456 2.802.291
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

100 Adet Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL) I-XXIV 1,54080000 1,12090000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908697


BIST
'
18:0510.657
Değişim :  -0,18% |  -19,69
Açılış :  10.701  
Önceki Kapanış :  10.677  
En Düşük
10.585
En Yüksek
10.759
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DESPC 58,85 245.805.345 % 10,00  
BURCE 327,25 368.858.925 % 10,00  
ORCAY 17,18 333.293.021 % 9,99  
IHEVA 3,64 550.165.581 % 9,97  
DERHL 8,83 111.410.367 % 9,96  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1396 32,1469 % -0,24  
Euro 34,8629 34,9407 % 0,01  
Sterlin 40,7364 40,9406 % 0,05  
Frank 34,9191 35,0941 % -0,07  
Riyal 8,5040 8,5466 % -0,22  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,73 31,77 % 0,66  
Platin 1.053,69 1.056,04 % 0,66  
Paladyum 995,66 1.000,98 % 0,66  
Brent Pet. 82,92 82,92 % 0,66  
Altın Ons 2.353,99 2.354,32 % 0,66