***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor

18.02.2021 23:07
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 724.276 0 91.433 776.360 -41.357 441.729 307.342 -117.769 -102.292 18.687.653 5.096.704 0 28.364.079 741.674 29.105.753
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.500.000 724.276 0 91.433 776.360 -41.357 441.729 307.342 -117.769 -102.292 18.687.653 5.096.704 0 28.364.079 741.674 29.105.753
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -82.462 -64.615 255.767 100.132 997.556 58.934 0 0 3.369.359 4.634.671 13.521 4.648.192
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 -314 0 24.546 0 0 0 0 0 0 220.695 -562.521 0 -317.594 115.939 -201.655
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.723.042 -4.723.042 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
V-V-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
V-V-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.723.042 -4.723.042 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 723.962 0 115.979 693.898 -105.972 697.496 407.474 879.787 -43.358 23.631.390 -188.859 3.369.359 32.681.156 871.134 33.552.290
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 723.962 0 115.979 693.898 -105.972 697.496 407.474 879.787 -43.358 23.631.390 3.180.500 0 32.681.156 871.134 33.552.290
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.500.000 723.962 0 115.979 693.898 -105.972 697.496 407.474 879.787 -43.358 23.631.390 3.180.500 0 32.681.156 871.134 33.552.290
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 198.103 -75.295 195.366 259.352 17.691 -141.050 0 0 6.337.453 6.791.620 69.203 6.860.823
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.405.622 5.579.385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.985.007 0 6.985.007
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -153.799 0 0 0 0 0 0 208.869 -107.701 0 -52.631 -193.402 -246.033
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.864.691 -2.864.691 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
V-V-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
V-V-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.864.691 -2.864.691 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.905.622 6.303.347 0 -37.820 892.001 -181.267 892.862 666.826 897.478 -184.408 26.704.950 208.108 6.337.453 46.405.152 746.935 47.152.087


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
168.755.052 278.884.858 447.639.910 130.858.298 206.289.254 337.147.552
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 43.928.944 58.547.258 102.476.202 38.069.926 40.210.391 78.280.317
Teminat Mektupları
V-III-1 43.395.971 32.027.856 75.423.827 37.379.041 21.625.025 59.004.066
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
2.594.448 10.005.488 12.599.936 2.904.236 7.080.944 9.985.180
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
2.335.826 0 2.335.826 1.322.033 0 1.322.033
Diğer Teminat Mektupları
38.465.697 22.022.368 60.488.065 33.152.772 14.544.081 47.696.853
Banka Kredileri
4.258 5.111.534 5.115.792 7.842 4.574.992 4.582.834
İthalat Kabul Kredileri
0 289.665 289.665 0 220.683 220.683
Diğer Banka Kabulleri
V-III-4 4.258 4.821.869 4.826.127 7.842 4.354.309 4.362.151
Akreditifler
V-III-4 253.982 20.667.442 20.921.424 141.830 13.590.815 13.732.645
Belgeli Akreditifler
253.982 20.667.442 20.921.424 141.830 13.590.815 13.732.645
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 5.925 5.925 0 4.736 4.736
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
1.000 474.188 475.188 324.144 142.897 467.041
Diğer Garantilerimizden
187.331 106.963 294.294 51.444 49.964 101.408
Diğer Kefaletlerimizden
86.402 153.350 239.752 165.625 221.962 387.587
TAAHHÜTLER
72.066.613 42.415.370 114.481.983 50.408.925 32.589.509 82.998.434
Cayılamaz Taahhütler
V-III-1 62.318.729 6.517.443 68.836.172 43.325.448 5.794.937 49.120.385
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
V-III-1 5.695.753 6.147.096 11.842.849 2.407.191 5.561.794 7.968.985
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
3.150 0 3.150 7.500 0 7.500
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
V-III-1 26.086.273 2.419 26.088.692 18.076.739 2.340 18.079.079
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
V-III-1 5.723.932 0 5.723.932 3.528.150 0 3.528.150
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
V-III-1 21.320.698 0 21.320.698 17.293.741 0 17.293.741
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
597.623 0 597.623 484.519 0 484.519
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.891.300 367.928 3.259.228 1.527.608 230.803 1.758.411
Cayılabilir Taahhütler
9.747.884 35.897.927 45.645.811 7.083.477 26.794.572 33.878.049
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
9.747.884 35.897.927 45.645.811 7.083.477 26.794.572 33.878.049
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
V-III-5 52.759.495 177.922.230 230.681.725 42.379.447 133.489.354 175.868.801
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
52.759.495 177.922.230 230.681.725 42.379.447 133.489.354 175.868.801
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.523.642 1.550.002 3.073.644 2.320.043 2.217.584 4.537.627
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
864.639 681.888 1.546.527 1.163.458 1.109.150 2.272.608
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
659.003 868.114 1.527.117 1.156.585 1.108.434 2.265.019
Para ve Faiz Swap İşlemleri
42.382.470 153.888.563 196.271.033 30.978.513 115.422.998 146.401.511
Swap Para Alım İşlemleri
1.626.406 56.087.175 57.713.581 1.781.342 38.137.242 39.918.584
Swap Para Satım İşlemleri
37.636.064 20.995.076 58.631.140 25.527.171 14.629.740 40.156.911
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.560.000 38.403.156 39.963.156 1.835.000 31.328.008 33.163.008
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.560.000 38.403.156 39.963.156 1.835.000 31.328.008 33.163.008
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
247.144 919.172 1.166.316 576.987 759.416 1.336.403
Para Alım Opsiyonları
143.814 430.420 574.234 367.787 294.076 661.863
Para Satım Opsiyonları
103.330 488.752 592.082 209.200 465.340 674.540
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
195.835 186.250 382.085 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 186.250 186.250 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
195.835 0 195.835 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
8.410.404 21.378.243 29.788.647 8.503.904 15.089.356 23.593.260
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
3.978.687.376 3.684.354.649 7.663.042.025 2.297.605.505 1.578.274.516 3.875.880.021
EMANET KIYMETLER
73.978.380 28.612.031 102.590.411 76.566.563 15.168.557 91.735.120
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.274.226 0 4.274.226 2.113.691 0 2.113.691
Emanete Alınan Menkul Değerler
47.305.937 8.853.001 56.158.938 57.617.522 5.230.911 62.848.433
Tahsile Alınan Çekler
11.974.344 1.763.897 13.738.241 8.743.308 1.190.464 9.933.772
Tahsile Alınan Ticari Senetler
8.327.754 1.406.998 9.734.752 6.704.176 1.084.425 7.788.601
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.152 298 2.450 2.152 238 2.390
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
636.516 10.335.188 10.971.704 204.705 4.909.862 5.114.567
Emanet Kıymet Alanlar
1.457.451 6.252.649 7.710.100 1.181.009 2.752.657 3.933.666
REHİNLİ KIYMETLER
775.302.799 312.599.654 1.087.902.453 775.988.471 242.582.316 1.018.570.787
Menkul Kıymetler
321.148 200.660 521.808 299.466 44.434 343.900
Teminat Senetleri
1.153.894 4.085.645 5.239.539 837.716 1.783.494 2.621.210
Emtia
111.710.308 3.495.630 115.205.938 106.248.275 2.762.344 109.010.619
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
529.461.764 262.692.582 792.154.346 552.289.678 193.747.833 746.037.511
Diğer Rehinli Kıymetler
132.138.333 41.983.730 174.122.063 115.697.559 44.107.197 159.804.756
Rehinli Kıymet Alanlar
517.352 141.407 658.759 615.777 137.014 752.791
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
3.129.406.197 3.343.142.964 6.472.549.161 1.445.050.471 1.320.523.643 2.765.574.114
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
4.147.442.428 3.963.239.507 8.110.681.935 2.428.463.803 1.784.563.770 4.213.027.573


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
5.117.759 4.227.641
Alınan Faizler
39.899.527 38.572.024
Ödenen Faizler
-27.588.024 -29.315.375
Alınan Temettüler
17.633 8.682
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.488.853 4.900.049
Elde Edilen Diğer Kazançlar
310.576 1.436.108
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
4.620.474 2.588.979
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.734.404 -3.421.139
Ödenen Vergiler
-2.463.361 -2.611.647
Diğer
V-VI-1 -10.433.515 -7.930.040
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
59.904.144 9.311.696
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-5.098.212 -2.483.456
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-28.573.163 5.186.759
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-142.419.565 -58.002.787
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-10.222.523 -3.704.373
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
12.514.480 3.467.320
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
149.575.049 68.765.791
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
6.313.324 -232.410
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
V-VI-1 77.814.754 -3.685.148
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
65.021.903 13.539.337
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-63.480.374 -16.208.303
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-86.913 -181.576
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
700 1.342
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.869.989 -446.485
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.084.778 617.688
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-78.589.443 -23.053.852
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
22.321.668 11.743.882
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-10.980.105 -6.514.751
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
5.718.504 1.664.238
Diğer
V-VI-1 -79.574 -38.789
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
22.936.449 11.836.288
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
36.069.490 31.528.262
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-19.755.746 -19.336.122
İhraç Edilen Sermaye Araçları
7.000.000 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-377.295 -355.852
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V-VI-1 25.608 545.639
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
24.503.586 9.712.961
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
V-VI-4 31.092.461 21.379.500
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
V-VI-4 55.596.047 31.092.461


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.407.380 3.508.829
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
453.443 1.139.363
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
317.450 -16.681
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
222.193 -270.011
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-94.754 -75.694
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
204.035 207.492
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-14.024 121.532
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
135.993 1.156.044
Yabancı Para Çevrim Farkları
259.352 100.132
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
28.544 1.231.273
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-141.050 58.934
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.853 -234.295
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.860.823 4.648.192


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
53.386.866 143.243.468 196.630.334 23.839.465 51.504.253 75.343.718
Nakit ve Nakit Benzerleri
V-I-1 14.925.286 81.577.857 96.503.143 2.399.213 40.329.046 42.728.259
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 14.662.490 78.544.752 93.207.242 2.387.874 34.116.718 36.504.592
Bankalar
V-I-3 58.997 3.033.183 3.092.180 6.120 6.212.378 6.218.498
Para Piyasalarından Alacaklar
206.589 0 206.589 14.535 0 14.535
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
V-I-18 -2.790 -78 -2.868 -9.316 -50 -9.366
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-2 297.243 7.161.038 7.458.281 178.298 2.129.634 2.307.932
Devlet Borçlanma Senetleri
110.576 7.000.000 7.110.576 198 2.017.593 2.017.791
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
170.609 161.038 331.647 173.286 112.041 285.327
Diğer Finansal Varlıklar
16.058 0 16.058 4.814 0 4.814
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 31.026.129 52.901.796 83.927.925 17.673.354 8.126.945 25.800.299
Devlet Borçlanma Senetleri
30.422.704 51.083.898 81.506.602 17.089.209 7.011.397 24.100.606
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
14.131 4.028 18.159 14.131 3.924 18.055
Diğer Finansal Varlıklar
589.294 1.813.870 2.403.164 570.014 1.111.624 1.681.638
Türev Finansal Varlıklar
V-I-2 7.138.208 1.602.777 8.740.985 3.588.600 918.628 4.507.228
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
7.138.208 1.602.777 8.740.985 3.588.600 918.628 4.507.228
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
343.944.228 142.525.708 486.469.936 224.392.334 106.479.466 330.871.800
Krediler
V-I-5 315.239.878 125.612.148 440.852.026 202.068.252 92.213.963 294.282.215
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-10 903.110 2.367.900 3.271.010 696.678 2.077.438 2.774.116
Faktoring Alacakları
5.481.094 270.646 5.751.740 2.504.062 369.208 2.873.270
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-6 44.218.605 14.528.647 58.747.252 35.004.414 12.010.219 47.014.633
Devlet Borçlanma Senetleri
44.159.655 14.342.399 58.502.054 34.945.546 11.700.580 46.646.126
Diğer Finansal Varlıklar
58.950 186.248 245.198 58.868 309.639 368.507
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-21.898.459 -253.633 -22.152.092 -15.881.072 -191.362 -16.072.434
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-16 1.256.254 0 1.256.254 7.240.607 456.388 7.696.995
Satış Amaçlı
1.256.254 0 1.256.254 7.240.607 456.388 7.696.995
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.883.825 3 1.883.828 1.481.250 3 1.481.253
İştirakler (Net)
V-I-7 1.495.974 3 1.495.977 1.138.780 3 1.138.783
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
530.191 0 530.191 447.762 0 447.762
Konsolide Edilmeyenler
965.783 3 965.786 691.018 3 691.021
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-8 387.851 0 387.851 342.470 0 342.470
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
387.851 0 387.851 342.470 0 342.470
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-12 4.882.144 14.266 4.896.410 3.029.550 11.417 3.040.967
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-13 273.776 348 274.124 237.755 304 238.059
Şerefiye
14.631 0 14.631 14.631 0 14.631
Diğer
259.145 348 259.493 223.124 304 223.428
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-14 502.143 0 502.143 608.990 0 608.990
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-15 1.234.832 0 1.234.832 801.616 0 801.616
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-17 8.005.234 10.937.422 18.942.656 5.328.857 7.628.874 12.957.731
VARLIKLAR TOPLAMI
415.369.302 296.721.215 712.090.517 266.960.424 166.080.705 433.041.129
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 214.241.507 203.280.375 417.521.882 142.276.343 111.854.405 254.130.748
ALINAN KREDİLER
V-II-3 2.450.296 49.238.699 51.688.995 2.286.766 42.776.918 45.063.684
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
79.758.688 21.553.517 101.312.205 19.825.274 5.598.794 25.424.068
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-3 11.262.156 34.892.367 46.154.523 11.792.577 17.455.479 29.248.056
Bonolar
5.960.553 2.188.163 8.148.716 6.494.825 0 6.494.825
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
5.301.603 32.704.204 38.005.807 5.297.752 17.455.479 22.753.231
FONLAR
3.053 0 3.053 3.053 0 3.053
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.053 0 3.053 3.053 0 3.053
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-2 4.061.171 2.022.130 6.083.301 2.226.099 1.085.898 3.311.997
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.061.171 2.022.130 6.083.301 2.226.099 1.085.898 3.311.997
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
672 0 672 1.823 549 2.372
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-5 978.735 0 978.735 935.839 99 935.938
KARŞILIKLAR
V-II-7 2.980.102 70.295 3.050.397 2.219.860 39.067 2.258.927
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.555.683 5.534 1.561.217 1.153.968 3.997 1.157.965
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.424.419 64.761 1.489.180 1.065.892 35.070 1.100.962
CARİ VERGİ BORCU
V-II-8 950.476 4.329 954.805 1.138.988 3.003 1.141.991
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-8 103 57.525 57.628 1.232 30.758 31.990
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-9 0 0 0 5.018.668 353.532 5.372.200
Satış Amaçlı
0 0 0 5.018.668 353.532 5.372.200
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-10 6.401.461 13.057.337 19.458.798 6.394.877 12.850.576 19.245.453
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
6.401.461 13.057.337 19.458.798 6.394.877 12.850.576 19.245.453
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-4 13.798.644 3.874.792 17.673.436 9.705.538 3.612.824 13.318.362
ÖZKAYNAKLAR
V-II-11 45.408.347 1.743.740 47.152.087 32.573.508 978.782 33.552.290
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 3.905.622 0 3.905.622 2.500.000 0 2.500.000
Sermaye Yedekleri
6.265.527 0 6.265.527 839.941 0 839.941
Hisse Senedi İhraç Primleri
6.303.347 0 6.303.347 723.962 0 723.962
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-37.820 0 -37.820 115.979 0 115.979
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.603.596 0 1.603.596 1.285.422 0 1.285.422
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
169.087 1.210.809 1'
18:0510.740
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.661  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.634
En Yüksek
10.775
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKART 123,20 154.811.083 % 10,00  
GSDDE 11,55 65.255.918 % 10,00  
DYOBY 64,90 156.151.115 % 10,00  
DIRIT 19,25 5.778.842 % 10,00  
BALAT 39,60 4.730.854 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1964 32,2059 % 0,08  
Euro 34,9752 35,0137 % 0,07  
Sterlin 40,6874 40,8914 % -0,01  
Frank 35,1476 35,3238 % -0,06  
Riyal 8,5406 8,5834 % 0,02  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,39 31,43 % 0,66  
Platin 1.034,53 1.036,22 % 0,66  
Paladyum 1.007,85 1.013,65 % 0,66  
Brent Pet. 83,23 83,23 % 0,66  
Altın Ons 2.413,40 2.413,80 % 0,66