***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor

06.05.2021 19:04
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 723.918 0 389.695 653.324 -106.165 2.240.754 80.727 789.300 0 22.952.429 2.802.291 0 33.026.273 0 33.026.273
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.500.000 723.918 0 389.695 653.324 -106.165 2.240.754 80.727 789.300 0 22.952.429 2.802.291 0 33.026.273 0 33.026.273
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -580.235 0 -667.158 0 0 0 1.716.170 468.777 0 468.777
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -29.323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.323 0 -29.323
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 723.918 0 360.372 653.324 -106.165 1.660.519 80.727 122.142 0 22.952.429 2.802.291 1.716.170 33.465.727 0 33.465.727
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.905.622 6.303.277 0 496.202 848.320 -180.215 2.516.168 80.727 848.510 0 25.754.720 5.911.327 46.484.658 0 46.484.658
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.905.622 6.303.277 0 496.202 848.320 -180.215 2.516.168 80.727 848.510 0 25.754.720 5.911.327 0 46.484.658 0 46.484.658
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 1.780.207 0 -1.041.685 0 0 0 750.124 1.488.646 0 1.488.646
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 14.335 0 0 0 0 0 0 818.133 -818.133 0 14.335 0 14.335
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.093.194 -5.093.194 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.093.194 -5.093.194 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.905.622 6.303.277 0 510.537 848.320 -180.215 4.296.375 80.727 -193.175 0 31.666.047 0 750.124 47.987.639 0 47.987.639


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
188.952.419 329.074.479 518.026.898 167.330.382 277.152.578 444.482.960
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 45.420.616 70.411.160 115.831.776 43.404.211 57.831.826 101.236.037
Teminat Mektupları
V-III-1 45.051.532 37.871.907 82.923.439 43.145.971 31.937.954 75.083.925
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
2.768.044 11.458.612 14.226.656 2.594.448 10.005.488 12.599.936
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
2.386.972 0 2.386.972 2.335.826 0 2.335.826
Diğer Teminat Mektupları
39.896.516 26.413.295 66.309.811 38.215.697 21.932.466 60.148.163
Banka Kredileri
4.258 8.131.553 8.135.811 4.258 5.111.534 5.115.792
İthalat Kabul Kredileri
0 1.307.516 1.307.516 0 289.665 289.665
Diğer Banka Kabulleri
V-III-4 4.258 6.824.037 6.828.295 4.258 4.821.869 4.826.127
Akreditifler
V-III-4 364.826 24.279.957 24.644.783 253.982 20.667.442 20.921.424
Belgeli Akreditifler
364.826 24.279.957 24.644.783 253.982 20.667.442 20.921.424
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 6.553 6.553 0 5.925 5.925
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 121.190 121.190 0 106.963 106.963
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 2.008 2.008
TAAHHÜTLER
70.532.683 40.380.036 110.912.719 71.111.618 42.045.023 113.156.641
Cayılamaz Taahhütler
V-III-1 61.262.127 3.513.960 64.776.087 61.363.734 6.147.096 67.510.830
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
V-III-1 1.756.943 3.513.960 5.270.903 5.695.753 6.147.096 11.842.849
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
3.150 0 3.150 3.150 0 3.150
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
V-III-1 26.699.600 0 26.699.600 26.086.273 0 26.086.273
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
V-III-1 6.242.036 0 6.242.036 5.723.932 0 5.723.932
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
V-III-1 24.030.174 0 24.030.174 21.320.698 0 21.320.698
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
631.220 0 631.220 597.623 0 597.623
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
1.899.004 0 1.899.004 1.936.305 0 1.936.305
Cayılabilir Taahhütler
9.270.556 36.866.076 46.136.632 9.747.884 35.897.927 45.645.811
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
9.270.556 36.866.076 46.136.632 9.747.884 35.897.927 45.645.811
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
72.999.120 218.283.283 291.282.403 52.814.553 177.275.729 230.090.282
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
72.999.120 218.283.283 291.282.403 52.814.553 177.275.729 230.090.282
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
4.221.102 4.444.081 8.665.183 1.523.642 1.550.002 3.073.644
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.218.023 2.119.184 4.337.207 864.639 681.888 1.546.527
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.003.079 2.324.897 4.327.976 659.003 868.114 1.527.117
Para ve Faiz Swap İşlemleri
55.994.158 168.766.005 224.760.163 42.437.528 153.242.062 195.679.590
Swap Para Alım İşlemleri
1.806.399 67.315.493 69.121.892 1.681.464 55.734.413 57.415.877
Swap Para Satım İşlemleri
51.387.759 15.886.022 67.273.781 37.636.064 20.701.337 58.337.401
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.400.000 42.782.245 44.182.245 1.560.000 38.403.156 39.963.156
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.400.000 42.782.245 44.182.245 1.560.000 38.403.156 39.963.156
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.177.621 5.165.825 9.343.446 247.144 919.172 1.166.316
Para Alım Opsiyonları
1.997.286 2.625.457 4.622.743 143.814 430.420 574.234
Para Satım Opsiyonları
2.180.335 2.540.368 4.720.703 103.330 488.752 592.082
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
195.835 206.000 401.835 195.835 186.250 382.085
Futures Para Alım İşlemleri
0 206.000 206.000 0 186.250 186.250
Futures Para Satım İşlemleri
195.835 0 195.835 195.835 0 195.835
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
8.410.404 39.701.372 48.111.776 8.410.404 21.378.243 29.788.647
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
4.783.993.516 4.370.054.442 9.154.047.958 3.965.223.799 3.674.944.874 7.640.168.673
EMANET KIYMETLER
63.431.528 22.257.864 85.689.392 60.514.803 19.202.256 79.717.059
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
48.344.151 9.521.588 57.865.739 46.735.132 8.853.001 55.588.133
Tahsile Alınan Çekler
12.280.300 1.915.164 14.195.464 10.884.832 1.621.141 12.505.973
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.415.804 711.573 2.127.377 1.449.460 425.459 1.874.919
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.152 330 2.482 2.152 298 2.450
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
309 2.148.229 2.148.538 309 2.049.708 2.050.017
Emanet Kıymet Alanlar
1.388.812 7.960.980 9.349.792 1.442.918 6.252.649 7.695.567
REHİNLİ KIYMETLER
787.414.273 300.553.805 1.087.968.078 775.302.799 312.599.654 1.087.902.453
Menkul Kıymetler
212.160 160.208 372.368 321.148 200.660 521.808
Teminat Senetleri
1.176.879 5.543.244 6.720.123 1.153.894 4.085.645 5.239.539
Emtia
116.576.175 3.762.741 120.338.916 111.710.308 3.495.630 115.205.938
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
533.773.186 250.163.071 783.936.257 529.461.764 262.692.582 792.154.346
Diğer Rehinli Kıymetler
135.155.558 40.784.883 175.940.441 132.138.333 41.983.730 174.122.063
Rehinli Kıymet Alanlar
520.315 139.658 659.973 517.352 141.407 658.759
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
3.933.147.715 4.047.242.773 7.980.390.488 3.129.406.197 3.343.142.964 6.472.549.161
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
4.972.945.935 4.699.128.921 9.672.074.856 4.132.554.181 3.952.097.452 8.084.651.633


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.562.379 3.596.758
Alınan Faizler
14.047.260 8.773.964
Ödenen Faizler
-11.597.962 -5.352.571
Alınan Temettüler
15.764 151.402
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.170.614 1.469.013
Elde Edilen Diğer Kazançlar
47.919 70.943
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.219.397 781.810
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-991.891 -827.876
Ödenen Vergiler
-599.495 -644.517
Diğer
-1.749.227 -825.410
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-13.636.134 -4.597.151
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.478.414 -4.229.408
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-5.447.654 -200.579
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-34.288.531 -36.020.055
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
11.070.890 -1.333.076
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
147.888 1.141.992
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
15.706.288 16.336.778
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
10.089.148 1.701.237
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-9.435.749 18.005.960
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-12.073.755 -1.000.393
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-7.477.969 -11.232.006
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -104.200
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 350
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-792.885 -32.131
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
654.569 13.859
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-12.263.976 -15.659.534
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.435.649 2.595.228
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -161.933
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.492.981 2.120.948
Diğer
-4.307 -4.593
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.860.952 5.979.953
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
6.872.143 15.031.953
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-3.919.851 -8.956.338
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-91.340 -95.662
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
615.437 270.473
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-16.075.335 -5.981.973
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
55.051.595 29.765.174
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
38.976.260 23.783.201


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
750.124 1.716.170
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
738.522 -1.247.393
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.780.207 -580.235
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.873.916 -532.080
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-93.709 -48.155
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.041.685 -667.158
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-1.302.373 -834.848
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
260.688 167.690
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.488.646 468.777


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
54.933.525 140.458.252 195.391.777 53.167.158 139.285.845 192.453.003
Nakit ve Nakit Benzerleri
V-I-1 8.580.780 76.746.831 85.327.611 14.847.059 81.111.670 95.958.729
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 7.465.730 61.134.575 68.600.305 14.662.009 78.526.777 93.188.786
Bankalar
V-I-3 1.120.367 15.612.256 16.732.623 26 2.584.893 2.584.919
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 187.753 0 187.753
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
V-I-16 -5.317 0 -5.317 -2.729 0 -2.729
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-2 212.080 8.608.641 8.820.721 169.893 7.161.038 7.330.931
Devlet Borçlanma Senetleri
0 8.436.228 8.436.228 0 7.000.000 7.000.000
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
169.483 172.413 341.896 169.482 161.038 330.520
Diğer Finansal Varlıklar
42.597 0 42.597 411 0 411
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 34.193.118 53.545.583 87.738.701 31.011.998 49.420.202 80.432.200
Devlet Borçlanma Senetleri
33.605.640 53.541.127 87.146.767 30.422.704 49.416.174 79.838.878
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 4.456 4.456 0 4.028 4.028
Diğer Finansal Varlıklar
587.478 0 587.478 589.294 0 589.294
Türev Finansal Varlıklar
V-I-2 11.947.547 1.557.197 13.504.744 7.138.208 1.592.935 8.731.143
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
11.947.547 1.557.197 13.504.744 7.138.208 1.592.935 8.731.143
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
350.931.142 151.616.207 502.547.349 340.947.234 135.693.100 476.640.334
Krediler
V-I-5 328.413.497 136.856.497 465.269.994 318.277.715 121.209.701 439.487.416
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-10 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-6 43.907.349 14.809.725 58.717.074 44.218.605 14.528.647 58.747.252
Devlet Borçlanma Senetleri
43.848.399 14.603.703 58.452.102 44.159.655 14.342.399 58.502.054
Diğer Finansal Varlıklar
58.950 206.022 264.972 58.950 186.248 245.198
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-21.389.704 -50.015 -21.439.719 -21.549.086 -45.248 -21.594.334
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 1.190.445 0 1.190.445 1.256.254 0 1.256.254
Satış Amaçlı
1.190.445 0 1.190.445 1.256.254 0 1.256.254
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
5.984.379 989.599 6.973.978 4.110.226 935.314 5.045.540
İştirakler (Net)
V-I-7 1.294.011 0 1.294.011 1.394.406 0 1.394.406
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
1.294.011 0 1.294.011 1.394.406 0 1.394.406
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-8 4.690.368 989.599 5.679.967 2.715.820 935.314 3.651.134
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
4.312.096 989.599 5.301.695 2.337.548 935.314 3.272.862
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
378.272 0 378.272 378.272 0 378.272
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.155.164 14.435 5.169.599 4.812.482 13.120 4.825.602
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
249.201 0 249.201 255.263 0 255.263
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
249.201 0 249.201 255.263 0 255.263
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-12 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
160.149 0 160.149 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-13 1.036.721 0 1.036.721 1.125.282 0 1.125.282
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-15 5.472.806 2.537.110 8.009.916 6.740.911 10.554.929 17.295.840
VARLIKLAR TOPLAMI
425.113.532 295.615.603 720.729.135 412.414.810 286.482.308 698.897.118
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 216.308.994 214.010.808 430.319.802 215.145.544 198.897.999 414.043.543
ALINAN KREDİLER
V-II-3 784.042 56.307.726 57.091.768 796.230 46.190.568 46.986.798
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
65.921.394 21.667.728 87.589.122 79.728.673 19.322.791 99.051.464
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-3 10.964.333 36.975.012 47.939.345 10.451.852 35.061.115 45.512.967
Bonolar
5.618.694 825.659 6.444.353 5.150.249 2.188.163 7.338.412
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
5.345.639 36.149.353 41.494.992 5.301.603 32.872.952 38.174.555
FONLAR
3.047 0 3.047 3.053 0 3.053
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.047 0 3.047 3.053 0 3.053
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-2 3.482.415 2.555.701 6.038.116 4.063.184 2.022.130 6.085.314
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.482.415 2.555.701 6.038.116 4.063.184 2.022.130 6.085.314
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-5 984.656 984.656 974.793 0 974.793
KARŞILIKLAR
V-II-7 3.013.112 11.220 3.024.332 2.960.665 11.742 2.972.407
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.244.571 0 1.244.571 1.540.264 0 1.540.264
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.768.541 11.220 1.779.761 1.420.401 11.742 1.432.143
CARİ VERGİ BORCU
V-II-8 693.587 4.145 697.732 898.173 4.329 902.502
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-8 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-9 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-10 6.250.148 14.320.099 20.570.247 6.401.461 13.057.337 19.458.798
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
6.250.148 14.320.099 20.570.247 6.401.461 13.057.337 19.458.798
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-4 13.860.854 4.622.475 18.483.329 12.681.408 3.739.413 16.420.821
ÖZKAYNAKLAR
V-II-11 47.649.960 337.679 47.987.639 45.541.699 942.959 46.484.658
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 3.905.622 0 3.905.622 3.905.622 0 3.905.622
Sermaye Yedekleri
6.552.489 261.325 6.813.814 6.552.489 246.990 6.799.479
Hisse Senedi İhraç Primleri
6.303.277 0 6.303.277 6.303.277 0 6.303.277
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
249.212 261.325 510.537 249.212 246.990 496.202
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.968.782 -4.302 4.964.480 3.188.339 -4.066 3.184.273
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-193.104 80.656 -112.448 229.202 700.035 929.237
Kar Yedekleri
31.666.047 0 31.666.047 25.754.720 0 25.754.720
Yasal Yedekler
3.333.514 0 3.333.514 2.742.381 0 2.742.381
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
25.712.274 0 25.712.274 21.210.213 0 21.210.213
Diğer Kar Yedekleri
2.620.259 0 2.620.259 1.802.126 0 1.802.126
Kar veya Zarar
750.124 0 750.124 5.911.327 0 5.911.327
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 900.871 0 900.871
Dönem Net Kâr veya Zararı
750.124 0 750.124 5.010.456 0 5.010.456
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
369.916.542 350.812.593 720.729.135 379.646.735 319.250.383 698.897.118


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-1 14.435.815 10.231.814
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 11.189.155 8.290.255
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
138.136 17.256
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 5.637 27.300
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.719 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 3.097.286 1.894.251
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
24.765 12.849
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.529.689 737.453
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.542.832 1.143.949
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
3.882 2.752
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-2 -11.755.491 -5.323.417
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -7.340.961 -3.002.893
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -278.768 -367.980
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-2.722.713 -715.310
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
V-IV-2 -1.322.106 -1.134.755
Kiralama Faiz Giderleri
-31.644 -39.134
Diğer Faiz Giderleri
-59.299 -63.345
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
2.680.324 4.908.397
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
874.355 1.021.291
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.141.867 1.239.894
Gayri Nakdi Kredilerden
219.104 180.877
Diğer
922.763 1.059.017
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-267.512 -218.603
Gayri Nakdi Kredilere
-64 -209
Diğer
-267.448 -218.394
TEMETTÜ GELİRLERİ
15.764 151.402
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-3 -505.334 -641.828
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 398.765 149.196
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
V-IV-3 -1.036.208 -260.823
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 132.109 -530.201
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-4 3.512.861 2.545.911
FAALİYET BRÜT KÂRI
6.577.970 7.985.173
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-5 -3.024.128 -3.086.386
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-5 -401.934 -32.014
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-936.967 -779.961
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-6 -1.212.528 -1.958.991
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.002.413 2.127.821
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-7 1.002.413 2.127.821
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-8 -252.289 -411.651
Cari Vergi Karşılığı
V-IV-10 0 -82.162
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
V-IV-10 -1.362.617 -440.840
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
V-IV-10 1.110.328 111.351
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-9 750.124 1.716.170
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-11 750.124 1.716.170
Grubun Karı (Zararı)
750.124 1.716.170
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

100 Adet Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL) I-XXIV 0,19210000 0,68650000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935055


BIST'
17:5010.481
Değişim :  0,02% |  2,14
Açılış :  10.501  
Önceki Kapanış :  10.479  
En Düşük
10.414
En Yüksek
10.550
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:50
TDGYO 12,87 89.748.576 % 10,00  
ISATR 3.054.962,50 3.054.963 % 10,00  
ODINE 67,30 571.041.244 % 9,97  
SKYMD 12,81 226.400.417 % 9,96  
SAMAT 52,10 288.674.163 % 9,96  
17:50 Alış Satış %  
Dolar 32,1827 32,1944 % -0,07  
Euro 34,9455 34,9906 % 0,44  
Sterlin 40,6247 40,8284 % 0,27  
Frank 35,2939 35,4708 % 1,04  
Riyal 8,5038 8,5464 % -0,01  
17:50 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,22 31,25 % 0,66  
Platin 1.027,69 1.028,27 % 0,66  
Paladyum 951,75 955,40 % 0,66  
Brent Pet. 82,01 82,01 % 0,66  
Altın Ons 2.342,61 2.342,96 % 0,66