***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor

09.08.2021 19:21
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 723.962 0 115.979 693.898 -105.972 697.496 407.474 879.787 -43.358 0 23.631.390 3.180.500 0 32.681.156 871.134 33.552.290
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.500.000 723.962 0 115.979 693.898 -105.972 697.496 407.474 879.787 -43.358 0 23.631.390 3.180.500 0 32.681.156 871.134 33.552.290
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -889 -738 -1.089 61.279 484.279 -31.049 0 0 0 4.192.264 4.704.057 30.183 4.734.240
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.405.622 5.579.361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.984.983 0 6.984.983
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -132.732 0 0 0 0 0 0 0 55.385 10.768 0 -66.579 -204.533 -271.112
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.926.656 -2.926.656 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.926.656 -2.926.656 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.905.622 6.303.323 0 -16.753 693.009 -106.710 696.407 468.753 1.364.066 -74.407 0 26.613.431 264.612 4.192.264 44.303.617 696.784 45.000.401
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.905.622 6.303.347 0 -37.820 888.033 -181.150 896.713 525.776 1.038.528 -184.408 0 26.704.950 6.545.561 0 46.405.152 746.935 47.152.087
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.905.622 6.303.347 0 -37.820 888.033 -181.150 896.713 525.776 1.038.528 -184.408 0 26.704.950 6.545.561 0 46.405.152 746.935 47.152.087
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -122 -13.810 54.625 -219.851 97.601 0 0 0 1.694.713 1.613.156 59.830 1.672.986
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 -1 0 71.679 0 0 0 0 0 0 0 994.357 -1.208.777 0 -142.742 228.564 85.822
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 -80 0 0 0 0 0 0 5.218.798 -5.224.888 0 -6.170 -603 -6.773
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.162 0 -6.162 -603 -6.765
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 -80 0 0 0 0 0 0 5.215.447 -5.215.375 0 -8 0 -8
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.351 -3.351 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.905.622 6.303.346 0 33.859 887.953 -181.272 882.903 580.401 818.677 -86.807 0 32.918.105 111.896 1.694.713 47.869.396 1.034.726 48.904.122


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
188.537.414 306.677.605 495.215.019 168.755.052 278.884.858 447.639.910
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 48.487.090 77.861.051 126.348.141 43.928.944 58.547.258 102.476.202
Teminat Mektupları
V-III-1 47.640.216 41.043.888 88.684.104 43.395.971 32.027.856 75.423.827
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
2.600.266 12.359.011 14.959.277 2.594.448 10.005.488 12.599.936
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
2.436.344 0 2.436.344 2.335.826 0 2.335.826
Diğer Teminat Mektupları
42.603.606 28.684.877 71.288.483 38.465.697 22.022.368 60.488.065
Banka Kredileri
4.258 7.000.715 7.004.973 4.258 5.111.534 5.115.792
İthalat Kabul Kredileri
0 308.243 308.243 0 289.665 289.665
Diğer Banka Kabulleri
4.258 6.692.472 6.696.730 4.258 4.821.869 4.826.127
Akreditifler
289.813 29.031.341 29.321.154 253.982 20.667.442 20.921.424
Belgeli Akreditifler
289.813 29.031.341 29.321.154 253.982 20.667.442 20.921.424
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 6.903 6.903 0 5.925 5.925
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
217.440 647.939 865.379 1.000 474.188 475.188
Diğer Garantilerimizden
160.362 130.265 290.627 187.331 106.963 294.294
Diğer Kefaletlerimizden
175.001 0 175.001 86.402 153.350 239.752
TAAHHÜTLER
75.615.378 44.808.250 120.423.628 72.066.613 42.415.370 114.481.983
Cayılamaz Taahhütler
V-III-1 66.216.770 3.972.830 70.189.600 62.318.729 6.517.443 68.836.172
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
V-III-1 2.208.438 3.594.885 5.803.323 5.695.753 6.147.096 11.842.849
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
3.150 0 3.150 3.150 0 3.150
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
28.159.369 2.733 28.162.102 26.086.273 2.419 26.088.692
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
V-III-1 6.350.623 0 6.350.623 5.723.932 0 5.723.932
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
V-III-1 25.830.100 0 25.830.100 21.320.698 0 21.320.698
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
616.550 0 616.550 597.623 0 597.623
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
3.048.540 375.212 3.423.752 2.891.300 367.928 3.259.228
Cayılabilir Taahhütler
9.398.608 40.835.420 50.234.028 9.747.884 35.897.927 45.645.811
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
9.398.608 40.835.420 50.234.028 9.747.884 35.897.927 45.645.811
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
64.434.946 184.008.304 248.443.250 52.759.495 177.922.230 230.681.725
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
64.434.946 184.008.304 248.443.250 52.759.495 177.922.230 230.681.725
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
4.772.668 5.013.019 9.785.687 1.523.642 1.550.002 3.073.644
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.394.766 2.506.611 4.901.377 864.639 681.888 1.546.527
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.377.902 2.506.408 4.884.310 659.003 868.114 1.527.117
Para ve Faiz Swap İşlemleri
47.987.319 136.793.749 184.781.068 42.382.470 153.888.563 196.271.033
Swap Para Alım İşlemleri
241.893 49.755.622 49.997.515 1.626.406 56.087.175 57.713.581
Swap Para Satım İşlemleri
45.015.426 4.776.197 49.791.623 37.636.064 20.995.076 58.631.140
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.365.000 41.130.965 42.495.965 1.560.000 38.403.156 39.963.156
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.365.000 41.130.965 42.495.965 1.560.000 38.403.156 39.963.156
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.264.555 4.188.262 7.452.817 247.144 919.172 1.166.316
Para Alım Opsiyonları
1.699.707 1.998.864 3.698.571 143.814 430.420 574.234
Para Satım Opsiyonları
1.564.848 2.189.398 3.754.246 103.330 488.752 592.082
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 195.835 186.250 382.085
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 186.250 186.250
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 195.835 0 195.835
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
8.410.404 38.013.274 46.423.678 8.410.404 21.378.243 29.788.647
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
5.174.319.362 4.743.729.604 9.918.048.966 3.978.687.376 3.684.354.649 7.663.042.025
EMANET KIYMETLER
80.324.209 35.574.645 115.898.854 73.978.380 28.612.031 102.590.411
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.878.489 0 4.878.489 4.274.226 0 4.274.226
Emanete Alınan Menkul Değerler
52.081.521 9.473.223 61.554.744 47.305.937 8.853.001 56.158.938
Tahsile Alınan Çekler
14.901.395 2.178.369 17.079.764 11.974.344 1.763.897 13.738.241
Tahsile Alınan Ticari Senetler
5.948.257 1.603.271 7.551.528 8.327.754 1.406.998 9.734.752
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.152 347 2.499 2.152 298 2.450
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
593.986 12.713.137 13.307.123 636.516 10.335.188 10.971.704
Emanet Kıymet Alanlar
1.918.409 9.606.298 11.524.707 1.457.451 6.252.649 7.710.100
REHİNLİ KIYMETLER
811.243.194 311.448.813 1.122.692.007 775.302.799 312.599.654 1.087.902.453
Menkul Kıymetler
215.273 112.796 328.069 321.148 200.660 521.808
Teminat Senetleri
1.127.207 5.302.387 6.429.594 1.153.894 4.085.645 5.239.539
Emtia
120.199.039 3.974.744 124.173.783 111.710.308 3.495.630 115.205.938
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
550.628.654 259.195.356 809.824.010 529.461.764 262.692.582 792.154.346
Diğer Rehinli Kıymetler
138.603.632 42.705.007 181.308.639 132.138.333 41.983.730 174.122.063
Rehinli Kıymet Alanlar
469.389 158.523 627.912 517.352 141.407 658.759
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
4.282.751.959 4.396.706.146 8.679.458.105 3.129.406.197 3.343.142.964 6.472.549.161
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
5.362.856.776 5.050.407.209 10.413.263.985 4.147.442.428 3.963.239.507 8.110.681.935


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
4.056.268 5.470.111
Alınan Faizler
30.904.852 17.163.089
Ödenen Faizler
-23.923.086 -11.081.200
Alınan Temettüler
22.788 17.287
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.368.733 2.527.842
Elde Edilen Diğer Kazançlar
267.784 341.928
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
2.011.556 2.210.432
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.010.765 -1.806.330
Ödenen Vergiler
-706.131 -802.190
Diğer
-4.879.463 -3.100.747
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-8.388.921 497.563
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.855.715 -5.783.989
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-728.044 -236.264
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-45.147.949 -90.711.477
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
10.709.133 -767.330
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-5.330.369 963.697
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
22.294.090 83.251.876
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
12.852.612 2.374.052
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
817.321 11.406.998
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-4.332.653 5.967.674
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-11.928.658 -18.806.678
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -254.380
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 700
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.236.567 -1.260.342
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.041.298 63.626
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-19.353.454 -29.521.793
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.658.303 12.839.699
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -7.230.533
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.996.426 6.578.646
Diğer
-34.664 -22.301
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
32.349 14.405.375
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
6.622.558 20.001.435
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-6.407.381 -12.399.725
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 7.000.000
Temettü Ödemeleri
-603 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-182.225 -196.335
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-114.997 974
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-16.343.959 1.567.345
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
55.596.047 29.986.852
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
39.252.088 31.554.197


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.754.640 4.223.467
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-81.654 510.773
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-14.029 -3.736
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 9.021
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-275 -1.450
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-14.572 -3.475
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
818 -7.832
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-67.625 514.509
Yabancı Para Çevrim Farkları
54.625 61.279
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-275.366 611.869
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
97.601 -31.049
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
55.515 -127.590
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.672.986 4.734.240


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
53.963.399 143.156.705 197.120.104 53.386.866 143.243.468 196.630.334
Nakit ve Nakit Benzerleri
V-I-1 9.759.471 71.121.964 80.881.435 14.925.286 81.577.857 96.503.143
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 8.577.930 57.600.788 66.178.718 14.662.490 78.544.752 93.207.242
Bankalar
V-I-3 1.178.467 13.521.202 14.699.669 58.997 3.033.183 3.092.180
Para Piyasalarından Alacaklar
11.032 0 11.032 206.589 0 206.589
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
V-I-16 -7.958 -26 -7.984 -2.790 -78 -2.868
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-2 316.601 11.037.678 11.354.279 297.243 7.161.038 7.458.281
Devlet Borçlanma Senetleri
110.830 10.837.387 10.948.217 110.576 7.000.000 7.110.576
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
170.588 200.291 370.879 170.609 161.038 331.647
Diğer Finansal Varlıklar
35.183 0 35.183 16.058 0 16.058
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 38.036.710 59.503.607 97.540.317 31.026.129 52.901.796 83.927.925
Devlet Borçlanma Senetleri
37.449.417 57.592.860 95.042.277 30.422.704 51.083.898 81.506.602
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
14.731 4.694 19.425 14.131 4.028 18.159
Diğer Finansal Varlıklar
572.562 1.906.053 2.478.615 589.294 1.813.870 2.403.164
Türev Finansal Varlıklar
V-I-2 5.850.617 1.493.456 7.344.073 7.138.208 1.602.777 8.740.985
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.850.617 1.493.456 7.344.073 7.138.208 1.602.777 8.740.985
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
358.255.800 167.166.019 525.421.819 343.944.228 142.525.708 486.469.936
Krediler
V-I-5 330.274.989 148.931.640 479.206.629 315.239.878 125.612.148 440.852.026
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-10 952.459 2.633.802 3.586.261 903.110 2.367.900 3.271.010
Faktoring Alacakları
3.934.707 192.371 4.127.078 5.481.094 270.646 5.751.740
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-6 44.998.301 15.665.447 60.663.748 44.218.605 14.528.647 58.747.252
Devlet Borçlanma Senetleri
44.939.350 15.448.453 60.387.803 44.159.655 14.342.399 58.502.054
Diğer Finansal Varlıklar
58.951 216.994 275.945 58.950 186.248 245.198
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-21.904.656 -257.241 -22.161.897 -21.898.459 -253.633 -22.152.092
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 1.165.543 0 1.165.543 1.256.254 0 1.256.254
Satış Amaçlı
1.165.543 0 1.165.543 1.256.254 0 1.256.254
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.905.928 3 1.905.931 1.883.825 3 1.883.828
İştirakler (Net)
V-I-7 1.520.729 3 1.520.732 1.495.974 3 1.495.977
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
559.513 0 559.513 530.191 0 530.191
Konsolide Edilmeyenler
961.216 3 961.219 965.783 3 965.786
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-8 385.199 0 385.199 387.851 0 387.851
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
385.199 0 385.199 387.851 0 387.851
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.069.687 16.310 5.085.997 4.882.144 14.266 4.896.410
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
294.885 356 295.241 273.776 348 274.124
Şerefiye
14.631 0 14.631 14.631 0 14.631
Diğer
280.254 356 280.610 259.145 348 259.493
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-12 659.593 0 659.593 502.143 0 502.143
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-13 1.180.745 0 1.180.745 1.234.832 0 1.234.832
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-15 7.256.403 2.303.640 9.560.043 8.005.234 10.937.422 18.942.656
VARLIKLAR TOPLAMI
429.751.983 312.643.033 742.395.016 415.369.302 296.721.215 712.090.517
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 219.672.219 215.708.088 435.380.307 214.241.507 203.280.375 417.521.882
ALINAN KREDİLER
V-II-3 2.151.738 62.428.969 64.580.707 2.450.296 49.238.699 51.688.995
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
75.151.683 23.021.850 98.173.533 79.758.688 21.553.517 101.312.205
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-3 11.782.224 33.275.410 45.057.634 11.262.156 34.892.367 46.154.523
Bonolar
6.389.810 358.625 6.748.435 5.960.553 2.188.163 8.148.716
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
5.392.414 32.916.785 0 3.005 3.053 0 3.053
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.005 0 3.005 3.053 0 3.053
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-2 275.674 2.213.045 2.488.719 4.061.171 2.022.130 6.083.301
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
275.674 2.213.045 2.488.719 4.061.171 2.022.130 6.083.301
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
231 0 231 672 0 672
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-5 890.689 0 890.689 978.735 0 978.735
KARŞILIKLAR
V-II-7 3.212.386 63.805 3.276.191 2.980.102 70.295 3.050.397
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.459.533 7.527 1.467.060 1.555.683 5.534 1.561.217
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.752.853 56.278 1.809.131 1.424.419 64.761 1.489.180
CARİ VERGİ BORCU
V-II-8 707.050 2.482 709.532 950.476 4.329 954.805
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-8 0 63.407 63.407 103 57.525 57.628
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-9 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-10 6.400.216 14.758.929 21.159.145 6.401.461 13.057.337 19.458.798
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
6.400.216 14.758.929 21.159.145 6.401.461 13.057.337 19.458.798
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-4 15.766.443 5.941.351 21.707.794 13.798.644 3.874.792 17.673.436
ÖZKAYNAKLAR
V-II-11 46.973.528 1.930.594 48.904.122 45.408.347 1.743.740 47.152.087
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 3.905.622 0 3.905.622 3.905.622 0 3.905.622
Sermaye Yedekleri
6.337.205 0 6.337.205 6.265.527 0 6.265.527
Hisse Senedi İhraç Primleri
6.303.346 0 6.303.346 6.303.347 0 6.303.347
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
33.859 0 33.859 -37.820 0 -37.820
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.589.584 0 1.589.584 1.603.596 0 1.603.596
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-120.409 1.432.680 1.312.271 169.087 1.210.809 1.379.896
Kar Yedekleri
32.613.263 304.842 32.918.105 26.431.074 273.876 26.704.950
Yasal Yedekler
3.444.538 17.882 3.462.420 2.811.181 17.882 2.829.063
Statü Yedekleri
6.337 0 6.337 6.337 0 6.337
Olağanüstü Yedekler
26.541.337 283.345 26.824.682 21.810.638 252.379 22.063.017
Diğer Kar Yedekleri
2.621.051 3.615 2.624.666 1.802.918 3.615 1.806.533
Kar veya Zarar
1.618.207 188.402 1.806.609 6.291.176 254.385 6.545.561
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
49.508 62.388 111.896 196.734 11.374 208.108
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.568.699 126.014 1.694.713 6.094.442 243.011 6.337.453
Azınlık Payları
1.030.056 4.670 1.034.726 742.265 4.670 746.935
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
382.987.086 359.407.930 742.395.016 382.295.411 329.795.106 712.090.517


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-1 31.212.567 21.523.890 16.541.348 11.069.144
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 23.680.912 17.244.675 12.343.620 8.863.470
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
364.232 34.251 226.096 16.995
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 14.810 65.793 6.202 14.882
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
3.033 750 710 271
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 6.989.679 4.042.983 3.884.864 2.115.509
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
79.832 55.012 47.605 20.669
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
3.426.368 1.702.839 1.896.612 953.657
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
3.483.479 2.285.132 1.940.647 1.141.183
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
148.385 123.424 77.096 61.655
Diğer Faiz Gelirleri
11.516 12.014 2.760 -3.638
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-2 -24.996.099 -10.900.196 -13.180.751 -5.526.588
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -15.052.401 -6.104.374 -7.745.198 -3.121.734
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -790.086 -799.995 -441.866 -381.045
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-6.266.830 -1.574.239 -3.532.384 -857.999
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
V-IV-2 -2.744.943 -2.219.868 -1.413.508 -1.080.207
Kiralama Faiz Giderleri
-68.094 -76.818 -36.325 -37.460
Diğer Faiz Giderleri
-73.745 -124.902 -11.470 -48.143
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
6.216.468 10.623.694 3.360.597 5.542.556
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.712.260 1.604.913 982.062 804.518
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.317.976 2.008.991 1.308.618 983.265
Gayri Nakdi Kredilerden
449.790 362.436 231.082 182.110
Diğer
1.868.186 1.646.555 1.077.536 801.155
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-605.716 -404.078 -326.556 -178.747
Gayri Nakdi Kredilere
-3.981 -4.317 -2.215 -2.771
Diğer
-601.735 -399.761 -324.341 -175.976
TEMETTÜ GELİRLERİ
22.788 17.287 7.024 16.898
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-3 -1.875.791 -766.656 -1.405.762 -186.821
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 554.147 733.698 154.228 580.993
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
V-IV-3 -2.836.147 -1.035.944 -1.793.425 -774.960
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 406.209 -464.410 233.435 7.146
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-4 5.270.937 5.295.242 1.572.571 1.891.339
FAALİYET BRÜT KÂRI
11.346.662 16.774.480 4.516.492 8.068.490
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-5 -4.507.243 -6.368.294 -1.453.202 -3.218.864
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-5 -411.966 -78.167 -4.044 -3.232
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.864.940 -1.749.805 -899.374 -887.346
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-6 -2.516.509 -3.342.620 -1.327.184 -973.996
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.046.004 5.235.594 832.688 2.985.052
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
41.159 27.957 21.502 14.571
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-7 2.087.163 5.263.551 854.190 2.999.623
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-10 -332.523 -1.040.084 -48.432 -579.592
Cari Vergi Karşılığı
V-IV-10 -221.389 -1.773.065 -190.299 -1.624.293
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
V-IV-10 -1.643.592 -626.768 -277.738 -172.217
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
V-IV-10 1.532.458 1.359.749 419.605 1.216.918
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-9 1.754.640 4.223.467 805.758 2.420.031
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-11 1.754.640 4.223.467 805.758 2.420.031
Grubun Karı (Zararı)
1.694.713 4.192.264 772.710 2.425.909
Azınlık Payları Karı (Zararı)
59.927 31.203 33.048 -5.878
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

100 Adet Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL) III-XXIV 0,44930000 1,35750000 0,20630000 0,63610000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956368


BIST'
18:0510.677
Değişim :  -1,07% |  -115,88
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DIRIT 19,80 8.608.721 % 10,00  
ORCAY 15,62 393.292.742 % 10,00  
BJKAS 39,64 3.255.832.149 % 9,99  
DESPC 53,50 168.109.640 % 9,99  
BURVA 158,60 164.980.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1911 32,2182 % 0,12  
Euro 34,9440 34,9744 % 0,37  
Sterlin 40,7565 40,9608 % 0,30  
Frank 34,9858 35,1612 % -0,03  
Riyal 8,5319 8,5747 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,32 30,35 % 0,66  
Platin 1.027,21 1.029,29 % 0,66  
Paladyum 966,15 967,92 % 0,66  
Brent Pet. 82,14 82,14 % 0,66  
Altın Ons 2.332,46 2.332,77 % 0,66