***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor

09.08.2021 19:02
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 723.918 0 389.695 653.324 -106.165 2.240.754 80.727 789.300 0 22.952.429 2.802.291 0 33.026.273 0 33.026.273
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.500.000 723.918 0 389.695 653.324 -106.165 2.240.754 80.727 789.300 0 22.952.429 2.802.291 0 33.026.273 0 33.026.273
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -155 0 -972.633 0 520.187 0 0 0 3.241.387 2.788.786 0 2.788.786
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.405.622 5.579.359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.984.981 0 6.984.981
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -10.771 0 0 0 0 0 0 72.815 828.056 0 890.100 0 890.100
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.729.476 -2.729.476 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.729.476 -2.729.476 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.905.622 6.303.277 0 378.924 653.169 -106.165 1.268.121 80.727 1.309.487 0 25.754.720 900.871 3.241.387 43.690.140 0 43.690.140
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.905.622 6.303.277 0 496.202 848.320 -180.215 2.516.168 80.727 848.510 0 25.754.720 5.911.327 0 46.484.658 0 46.484.658
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.905.622 6.303.277 0 496.202 848.320 -180.215 2.516.168 80.727 848.510 0 25.754.720 5.911.327 0 46.484.658 0 46.484.658
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 17.530 0 -233.393 0 0 0 1.410.463 1.194.600 0 1.194.600
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 173.575 0 0 0 0 0 0 818.133 -818.133 0 173.575 0 173.575
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.093.194 -5.093.194 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.093.194 -5.093.194 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.905.622 6.303.277 0 669.777 848.320 -180.215 2.533.698 80.727 615.117 0 31.666.047 0 1.410.463 47.852.833 0 47.852.833


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
186.665.977 304.892.049 491.558.026 167.330.382 277.152.578 444.482.960
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 47.684.287 77.108.102 124.792.389 43.404.211 57.831.826 101.236.037
Teminat Mektupları
V-III-1 47.390.216 40.938.878 88.329.094 43.145.971 31.937.954 75.083.925
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
2.600.266 12.359.011 14.959.277 2.594.448 10.005.488 12.599.936
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
2.436.344 0 2.436.344 2.335.826 0 2.335.826
Diğer Teminat Mektupları
42.353.606 28.579.867 70.933.473 38.215.697 21.932.466 60.148.163
Banka Kredileri
4.258 7.000.715 7.004.973 4.258 5.111.534 5.115.792
İthalat Kabul Kredileri
0 308.243 308.243 0 289.665 289.665
Diğer Banka Kabulleri
V-III-4 4.258 6.692.472 6.696.730 4.258 4.821.869 4.826.127
Akreditifler
V-III-4 289.813 29.031.341 29.321.154 253.982 20.667.442 20.921.424
Belgeli Akreditifler
289.813 29.031.341 29.321.154 253.982 20.667.442 20.921.424
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 6.903 6.903 0 5.925 5.925
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 130.265 130.265 0 106.963 106.963
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 2.008 2.008
TAAHHÜTLER
74.546.744 44.430.305 118.977.049 71.111.618 42.045.023 113.156.641
Cayılamaz Taahhütler
V-III-1 65.148.136 3.594.885 68.743.021 61.363.734 6.147.096 67.510.830
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
V-III-1 2.208.438 3.594.885 5.803.323 5.695.753 6.147.096 11.842.849
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
3.150 0 3.150 3.150 0 3.150
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
V-III-1 28.159.369 0 28.159.369 26.086.273 0 26.086.273
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
V-III-1 6.350.623 0 6.350.623 5.723.932 0 5.723.932
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
V-III-1 25.830.100 0 25.830.100 21.320.698 0 21.320.698
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
616.550 0 616.550 597.623 0 597.623
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
1.979.906 0 1.979.906 1.936.305 0 1.936.305
Cayılabilir Taahhütler
9.398.608 40.835.420 50.234.028 9.747.884 35.897.927 45.645.811
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
9.398.608 40.835.420 50.234.028 9.747.884 35.897.927 45.645.811
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
64.434.946 183.353.642 247.788.588 52.814.553 177.275.729 230.090.282
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
64.434.946 183.353.642 247.788.588 52.814.553 177.275.729 230.090.282
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
4.772.668 5.013.019 9.785.687 1.523.642 1.550.002 3.073.644
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.394.766 2.506.611 4.901.377 864.639 681.888 1.546.527
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.377.902 2.506.408 4.884.310 659.003 868.114 1.527.117
Para ve Faiz Swap İşlemleri
47.987.319 136.139.087 184.126.406 42.437.528 153.242.062 195.679.590
Swap Para Alım İşlemleri
241.893 49.431.872 49.673.765 1.681.464 55.734.413 57.415.877
Swap Para Satım İşlemleri
45.015.426 4.445.285 49.460.711 37.636.064 20.701.337 58.337.401
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.365.000 41.130.965 42.495.965 1.560.000 38.403.156 39.963.156
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.365.000 41.130.965 42.495.965 1.560.000 38.403.156 39.963.156
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.264.555 4.188.262 7.452.817 247.144 919.172 1.166.316
Para Alım Opsiyonları
1.699.707 1.998.864 3.698.571 143.814 430.420 574.234
Para Satım Opsiyonları
1.564.848 2.189.398 3.754.246 103.330 488.752 592.082
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 195.835 186.250 382.085
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 186.250 186.250
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 195.835 0 195.835
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
8.410.404 38.013.274 46.423.678 8.410.404 21.378.243 29.788.647
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
5.161.982.244 4.732.526.710 9.894.508.954 3.965.223.799 3.674.944.874 7.640.168.673
EMANET KIYMETLER
67.987.091 24.371.751 92.358.842 60.514.803 19.202.256 79.717.059
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
50.922.267 9.473.223 60.395.490 46.735.132 8.853.001 55.588.133
Tahsile Alınan Çekler
13.751.368 2.033.255 15.784.623 10.884.832 1.621.141 12.505.973
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.418.515 911.360 2.329.875 1.449.460 425.459 1.874.919
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.152 347 2.499 2.152 298 2.450
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
309 2.347.268 2.347.577 309 2.049.708 2.050.017
Emanet Kıymet Alanlar
1.892.480 9.606.298 11.498.778 1.442.918 6.252.649 7.695.567
REHİNLİ KIYMETLER
811.243.194 311.448.813 1.122.692.007 775.302.799 312.599.654 1.087.902.453
Menkul Kıymetler
215.273 112.796 328.069 321.148 200.660 521.808
Teminat Senetleri
1.127.207 5.302.387 6.429.594 1.153.894 4.085.645 5.239.539
Emtia
120.199.039 3.974.744 124.173.783 111.710.308 3.495.630 115.205.938
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
550.628.654 259.195.356 809.824.010 529.461.764 262.692.582 792.154.346
Diğer Rehinli Kıymetler
138.603.632 42.705.007 181.308.639 132.138.333 41.983.730 174.122.063
Rehinli Kıymet Alanlar
469.389 158.523 627.912 517.352 141.407 658.759
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
4.282.751.959 4.396.706.146 8.679.458.105 3.129.406.197 3.343.142.964 6.472.549.161
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
5.348.648.221 5.037.418.759 10.386.066.980 4.132.554.181 3.952.097.452 8.084.651.633


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
3.696.809 5.394.143
Alınan Faizler
30.402.799 16.755.457
Ödenen Faizler
-23.801.223 -10.977.086
Alınan Temettüler
120.245 167.496
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.564.042 2.675.200
Elde Edilen Diğer Kazançlar
94.384 228.276
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.930.748 2.186.520
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.950.524 -1.784.927
Ödenen Vergiler
-684.306 -751.740
Diğer
-4.979.356 -3.105.053
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-8.043.878 320.555
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.836.976 -5.645.182
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-728.044 -253.644
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-45.080.345 -91.098.305
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
10.811.071 -274.689
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-5.298.671 963.694
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
22.776.959 83.515.507
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
12.726.207 1.638.527
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
585.921 11.474.647
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-4.347.069 5.714.698
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-11.849.018 -18.614.398
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-280.066 -254.380
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 700
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.010.842 -1.204.273
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.040.190 60.743
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-19.211.769 -28.885.328
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.650.646 12.341.625
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -7.230.533
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.996.426 6.578.646
Diğer
-33.603 -21.598
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
31.729 14.418.173
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
6.622.558 19.662.404
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-6.404.328 -12.051.312
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 7.000.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-186.501 -192.919
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-116.365 -723
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-16.280.723 1.517.750
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
55.051.595 29.765.174
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
38.770.872 31.282.924


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.410.463 3.241.387
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-215.863 -452.601
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17.530 -972.788
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 -173
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
18.480 -958.384
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-950 -14.231
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-233.393 520.187
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-294.991 648.699
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
61.598 -128.512
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.194.600 2.788.786


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
53.731.129 138.776.409 192.507.538 53.167.158 139.285.845 192.453.003
Nakit ve Nakit Benzerleri
V-I-1 9.689.050 70.711.173 80.400.223 14.847.059 81.111.670 95.958.729
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 8.576.565 57.588.507 66.165.072 14.662.009 78.526.777 93.188.786
Bankalar
V-I-3 1.120.403 13.122.666 14.243.069 26 2.584.893 2.584.919
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 187.753 0 187.753
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
V-I-16 -7.918 0 -7.918 -2.729 0 -2.729
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-2 169.483 11.037.678 11.207.161 169.893 7.161.038 7.330.931
Devlet Borçlanma Senetleri
0 10.837.387 10.837.387 0 7.000.000 7.000.000
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
169.483 200.291 369.774 169.482 161.038 330.520
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 411 0 411
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 38.021.979 55.534.304 93.556.283 31.011.998 49.420.202 80.432.200
Devlet Borçlanma Senetleri
37.449.417 55.529.610 92.979.027 30.422.704 49.416.174 79.838.878
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 4.694 4.694 0 4.028 4.028
Diğer Finansal Varlıklar
572.562 0 572.562 589.294 0 589.294
Türev Finansal Varlıklar
V-I-2 5.850.617 1.493.254 7.343.871 7.138.208 1.592.935 8.731.143
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.850.617 1.493.254 7.343.871 7.138.208 1.592.935 8.731.143
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
355.004.739 160.363.099 515.367.838 340.947.234 135.693.100 476.640.334
Krediler
V-I-5 331.546.920 144.750.281 476.297.201 318.277.715 121.209.701 439.487.416
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-10 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-6 44.998.301 15.665.447 60.663.748 44.218.605 14.528.647 58.747.252
Devlet Borçlanma Senetleri
44.939.350 15.448.453 60.387.803 44.159.655 14.342.399 58.502.054
Diğer Finansal Varlıklar
58.951 216.994 275.945 58.950 186.248 245.198
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-21.540.482 -52.629 -21.593.111 -21.549.086 -45.248 -21.594.334
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 1.165.148 0 1.165.148 1.256.254 0 1.256.254
Satış Amaçlı
1.165.148 0 1.165.148 1.256.254 0 1.256.254
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
4.563.615 1.052.576 5.616.191 4.110.226 935.314 5.045.540
İştirakler (Net)
V-I-7 1.269.269 0 1.269.269 1.394.406 0 1.394.406
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
1.269.269 0 1.269.269 1.394.406 0 1.394.406
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-8 3.294.346 1.052.576 4.346.922 2.715.820 935.314 3.651.134
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
2.918.726 1.052.576 3.971.302 2.337.548 935.314 3.272.862
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
375.620 0 375.620 378.272 0 378.272
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.996.680 15.282 5.011.962 4.812.482 13.120 4.825.602
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
274.898 0 274.898 255.263 0 255.263
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
274.898 0 274.898 255.263 0 255.263
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-12 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-13 1.071.113 0 1.071.113 1.125.282 0 1.125.282
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-15 6.023.212 2.002.578 8.025.790 6.740.911 10.554.929 17.295.840
VARLIKLAR TOPLAMI
426.830.534 302.209.944 729.040.478 412.414.810 286.482.308 698.897.118
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 220.766.170 211.646.040 432.412.210 215.145.544 198.897.999 414.043.543
ALINAN KREDİLER
V-II-3 598.144 59.132.968 59.731.112 796.230 46.190.568 46.986.798
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
74.941.572 20.635.834 95.577.406 79.728.673 19.322.791 99.051.464
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-3 11.046.147 33.474.691 44.520.838 10.451.852 35.061.115 45.512.967
Bonolar
5.653.733 358.625 6.012.358 5.150.249 2.188.163 7.338.412
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
5.392.414 33.116.066 38.508.480 5.301.603 32.872.952 38.174.555
FONLAR
3.005 0 3.005 3.053 0 3.053
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.005 0 3.005 3.053 0 3.053
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-2 275.674 2.205.681 2.481.355 4.063.184 2.022.130 6.085.314
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
275.674 2.205.681 2.481.355 4.063.184 2.022.130 6.085.314
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-5 886.413 0 886.413 974.793 0 974.793
KARŞILIKLAR
V-II-7 3.190.970 11.820 3.202.790 2.960.665 11.742 2.972.407
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.442.128 0 1.442.128 1.540.264 0 1.540.264
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.748.842 11.820 1.760.662 1.420.401 11.742 1.432.143
CARİ VERGİ BORCU
V-II-8 652.835 2.482 655.317 898.173 4.329 902.502
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-8 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-9 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-10 6.400.216 14.758.929 21.159.145 6.401.461 13.057.337 19.458.798
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
6.400.216 14.758.929 21.159.145 6.401.461 13.057.337 19.458.798
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-4 14.799.816 5.758.238 20.558.054 12.681.408 3.739.413 16.420.821
ÖZKAYNAKLAR
V-II-11 46.825.417 1.027.416 47.852.833 45.541.699 942.959 46.484.658
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 3.905.622 0 3.905.622 3.905.622 0 3.905.622
Sermaye Yedekleri
6.695.098 277.956 6.973.054 6.552.489 246.990 6.799.479
Hisse Senedi İhraç Primleri
6.303.277 0 6.303.277 6.303.277 0 6.303.277
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
391.821 277.956 669.777 249.212 246.990 496.202
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.206.379 -4.576 3.201.803 3.188.339 -4.066 3.184.273
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-58.192 754.036 695.844 229.202 700.035 929.237
Kar Yedekleri
31.666.047 0 31.666.047 25.754.720 0 25.754.720
Yasal Yedekler
3.345.238 0 3.345.238 2.742.381 0 2.742.381
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
25.700.550 0 25.700.550 21.210.213 0 21.210.213
Diğer Kar Yedekleri
2.620.259 0 2.620.259 1.802.126 0 1.802.126
Kar veya Zarar
1.410.463 0 1.410.463 5.911.327 0 5.911.327
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 900.871 0 900.871
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.410.463 0 1.410.463 5.010.456 0 5.010.456
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
380.386.379 348.654.099 729.040.478 379.646.735 319.250.383 698.897.118


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-1 30.706.127 21.170.232 16.270.312 10.938.418
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 23.384.180 17.100.818 12.195.025 8.810.563
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
364.232 34.251 226.096 16.995
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 9.347 33.414 3.710 6.114
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.719 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 6.942.186 3.997.707 3.844.900 2.103.456
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
66.788 36.153 42.023 23.304
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
3.391.919 1.676.422 1.862.230 938.969
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
3.483.479 2.285.132 1.940.647 1.141.183
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
4.463 4.042 581 1.290
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-2 -24.847.649 -10.795.176 -13.092.158 -5.471.759
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -15.116.395 -6.121.849 -7.775.434 -3.118.956
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -640.962 -695.494 -362.194 -327.514
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-6.248.122 -1.572.231 -3.525.409 -856.921
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
V-IV-2 -2.703.834 -2.210.322 -1.381.728 -1.075.567
Kiralama Faiz Giderleri
-67.762 -76.271 -36.118 -37.137
Diğer Faiz Giderleri
-70.574 -119.009 -11.275 -55.664
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
5.858.478 10.375.056 3.178.154 5.466.659
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.928.578 1.764.507 1.054.223 743.216
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.513.285 2.156.349 1.371.418 916.455
Gayri Nakdi Kredilerden
450.668 363.529 231.564 182.652
Diğer
2.062.617 1.792.820 1.139.854 733.803
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-584.707 -391.842 -317.195 -173.239
Gayri Nakdi Kredilere
-130 -300 -66 -91
Diğer
-584.577 -391.542 -317.129 -173.148
TEMETTÜ GELİRLERİ
120.245 167.496 104.481 16.094
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-3 -1.967.631 -859.798 -1.462.297 -217.970
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 551.888 729.605 153.123 580.409
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
V-IV-3 -2.839.573 -1.035.783 -1.803.365 -774.960
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 320.054 -553.620 187.945 -23.419
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-4 4.949.207 3.881.786 1.436.346 1.335.875
FAALİYET BRÜT KÂRI
10.888.877 15.329.047 4.310.907 7.343.874
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-5 -4.468.592 -6.280.627 -1.444.464 -3.194.241
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-5 -402.641 -52.330 -707 -20.316
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.805.706 -1.662.241 -868.739 -882.280
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-6 -2.531.559 -3.118.196 -1.319.031 -1.159.205
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.680.379 4.215.653 677.966 2.087.832
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-7 1.680.379 4.215.653 677.966 2.087.832
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-8 -269.916 -974.266 -17.627 -562.615
Cari Vergi Karşılığı
V-IV-10 -160.330 -1.704.326 -160.330 -1.622.164
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
V-IV-10 -1.640.715 -620.540 -278.098 -179.700
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
V-IV-10 1.531.129 1.350.600 420.801 1.239.249
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-9 1.410.463 3.241.387 660.339 1.525.217
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-11 1.410.463 3.241.387 660.339 1.525.217
Grubun Karı (Zararı)
1.410.463 3.241.387 660.339 1.525.217
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

100 Adet Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL) III-XXIV 0,36110000 1,08780000 0,16900000 0,40140000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956340


BIST'
17:5010.481
Değişim :  0,02% |  2,14
Açılış :  10.501  
Önceki Kapanış :  10.479  
En Düşük
10.414
En Yüksek
10.550
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:50
TDGYO 12,87 89.748.576 % 10,00  
ISATR 3.054.962,50 3.054.963 % 10,00  
ODINE 67,30 571.041.244 % 9,97  
SKYMD 12,81 226.400.417 % 9,96  
SAMAT 52,10 288.674.163 % 9,96  
17:50 Alış Satış %  
Dolar 32,2163 32,2560 % 0,24  
Euro 34,9367 35,0098 % 0,13  
Sterlin 40,6088 40,8123 % -0,00  
Frank 35,3134 35,4904 % 0,02  
Riyal 8,5039 8,5465 % 0,00  
17:50 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,17 31,21 % 0,66  
Platin 1.028,86 1.030,04 % 0,66  
Paladyum 950,48 953,80 % 0,66  
Brent Pet. 81,96 81,96 % 0,66  
Altın Ons 2.343,25 2.343,76 % 0,66