***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor

04.11.2021 18:10
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 723.918 0 389.695 653.324 -106.165 2.240.754 80.727 789.300 0 22.952.429 2.802.291 0 33.026.273 0 33.026.273
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.500.000 723.918 0 389.695 653.324 -106.165 2.240.754 80.727 789.300 0 22.952.429 2.802.291 0 33.026.273 0 33.026.273
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -9.930 0 -720.141 0 -437.931 0 0 0 4.341.416 3.173.414 0 3.173.414
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.405.622 5.579.359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.984.981 0 6.984.981
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 100.573 0 0 0 0 0 0 72.815 828.056 0 1.001.444 0 1.001.444
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.729.476 -2.729.476 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.729.476 -2.729.476 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.905.622 6.303.277 0 490.268 643.394 -106.165 1.520.613 80.727 351.369 0 25.754.720 900.871 4.341.416 44.186.112 0 44.186.112
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.905.622 6.303.277 0 496.202 848.320 -180.215 2.516.168 80.727 848.510 0 25.754.720 5.911.327 0 46.484.658 0 46.484.658
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.905.622 6.303.277 0 496.202 848.320 -180.215 2.516.168 80.727 848.510 0 25.754.720 5.911.327 0 46.484.658 0 46.484.658
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -115.512 0 -247.757 0 0 0 2.177.873 1.814.604 0 1.814.604
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 202.779 0 0 0 0 0 0 818.133 -818.133 0 202.779 0 202.779
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.093.194 -5.093.194 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.093.194 -5.093.194 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.905.622 6.303.277 0 698.981 848.320 -180.215 2.400.656 80.727 600.753 0 31.666.047 0 2.177.873 48.502.041 0 48.502.041


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
213.944.286 334.371.599 548.315.885 167.330.382 277.152.578 444.482.960
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 52.299.730 83.701.944 136.001.674 43.404.211 57.831.826 101.236.037
Teminat Mektupları
V-III-1 52.195.829 45.339.058 97.534.887 43.145.971 31.937.954 75.083.925
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
2.743.495 13.012.197 15.755.692 2.594.448 10.005.488 12.599.936
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
2.695.782 0 2.695.782 2.335.826 0 2.335.826
Diğer Teminat Mektupları
46.756.552 32.326.861 79.083.413 38.215.697 21.932.466 60.148.163
Banka Kredileri
4.258 8.276.881 8.281.139 4.258 5.111.534 5.115.792
İthalat Kabul Kredileri
0 420.568 420.568 0 289.665 289.665
Diğer Banka Kabulleri
V-III-4 4.258 7.856.313 7.860.571 4.258 4.821.869 4.826.127
Akreditifler
V-III-4 99.643 29.950.018 30.049.661 253.982 20.667.442 20.921.424
Belgeli Akreditifler
99.643 29.950.018 30.049.661 253.982 20.667.442 20.921.424
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 7.062 7.062 0 5.925 5.925
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 128.925 128.925 0 106.963 106.963
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 2.008 2.008
TAAHHÜTLER
83.040.706 47.386.834 130.427.540 71.111.618 42.045.023 113.156.641
Cayılamaz Taahhütler
V-III-1 72.739.361 7.955.499 80.694.860 61.363.734 6.147.096 67.510.830
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
V-III-1 3.201.435 7.955.499 11.156.934 5.695.753 6.147.096 11.842.849
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
3.150 0 3.150 3.150 0 3.150
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
V-III-1 30.767.674 0 30.767.674 26.086.273 0 26.086.273
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
V-III-1 6.728.332 0 6.728.332 5.723.932 0 5.723.932
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
V-III-1 29.160.261 0 29.160.261 21.320.698 0 21.320.698
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
790.071 0 790.071 597.623 0 597.623
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.088.438 0 2.088.438 1.936.305 0 1.936.305
Cayılabilir Taahhütler
10.301.345 39.431.335 49.732.680 9.747.884 35.897.927 45.645.811
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
10.301.345 39.431.335 49.732.680 9.747.884 35.897.927 45.645.811
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
78.603.850 203.282.821 281.886.671 52.814.553 177.275.729 230.090.282
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
78.603.850 203.282.821 281.886.671 52.814.553 177.275.729 230.090.282
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
7.969.787 7.618.867 15.588.654 1.523.642 1.550.002 3.073.644
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.997.625 3.809.464 7.807.089 864.639 681.888 1.546.527
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.972.162 3.809.403 7.781.565 659.003 868.114 1.527.117
Para ve Faiz Swap İşlemleri
60.090.950 153.739.343 213.830.293 42.437.528 153.242.062 195.679.590
Swap Para Alım İşlemleri
994.783 65.713.550 66.708.333 1.681.464 55.734.413 57.415.877
Swap Para Satım İşlemleri
56.656.167 5.866.873 62.523.040 37.636.064 20.701.337 58.337.401
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.220.000 41.079.460 42.299.460 1.560.000 38.403.156 39.963.156
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.220.000 41.079.460 42.299.460 1.560.000 38.403.156 39.963.156
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.132.709 3.327.131 5.459.840 247.144 919.172 1.166.316
Para Alım Opsiyonları
745.222 1.976.041 2.721.263 143.814 430.420 574.234
Para Satım Opsiyonları
1.387.487 1.351.090 2.738.577 103.330 488.752 592.082
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 195.835 186.250 382.085
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 186.250 186.250
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 195.835 0 195.835
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
8.410.404 38.597.480 47.007.884 8.410.404 21.378.243 29.788.647
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
5.715.144.950 5.198.615.659 10.913.760.609 3.965.223.799 3.674.944.874 7.640.168.673
EMANET KIYMETLER
69.787.508 18.299.051 88.086.559 60.514.803 19.202.256 79.717.059
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
50.327.532 9.757.756 60.085.288 46.735.132 8.853.001 55.588.133
Tahsile Alınan Çekler
15.780.410 2.467.031 18.247.441 10.884.832 1.621.141 12.505.973
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.535.565 924.374 2.459.939 1.449.460 425.459 1.874.919
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.152 355 2.507 2.152 298 2.450
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
309 2.382.643 2.382.952 309 2.049.708 2.050.017
Emanet Kıymet Alanlar
2.141.540 2.766.892 4.908.432 1.442.918 6.252.649 7.695.567
REHİNLİ KIYMETLER
953.025.033 302.199.935 1.255.224.968 775.302.799 312.599.654 1.087.902.453
Menkul Kıymetler
242.318 205.308 447.626 321.148 200.660 521.808
Teminat Senetleri
1.023.865 5.036.033 6.059.898 1.153.894 4.085.645 5.239.539
Emtia
123.927.043 4.008.007 127.935.050 111.710.308 3.495.630 115.205.938
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
687.281.175 247.819.297 935.100.472 529.461.764 262.692.582 792.154.346
Diğer Rehinli Kıymetler
140.060.529 44.988.035 185.048.564 132.138.333 41.983.730 174.122.063
Rehinli Kıymet Alanlar
490.103 143.255 633.358 517.352 141.407 658.759
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
4.692.332.409 4.878.116.673 9.570.449.082 3.129.406.197 3.343.142.964 6.472.549.161
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
5.929.089.236 5.532.987.258 11.462.076.494 4.132.554.181 3.952.097.452 8.084.651.633


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
3.880.340 3.686.070
Alınan Faizler
47.852.473 27.518.003
Ödenen Faizler
-37.988.755 -17.717.664
Alınan Temettüler
120.452 167.668
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.241.494 3.843.376
Elde Edilen Diğer Kazançlar
164.635 282.596
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
2.558.525 3.760.190
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.771.651 -2.614.106
Ödenen Vergiler
-2.630.694 -2.296.782
Diğer
-7.666.139 -9.257.211
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.170.701 36.274.778
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.382.176 -7.434.079
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-4.460.611 -7.490.100
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-63.525.049 -130.276.018
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
9.556.260 -9.786.879
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-2.382.885 2.316.916
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
53.235.505 140.445.599
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
10.267.640 6.958.985
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.862.017 41.540.354
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.051.041 39.960.848
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-18.998.394 -63.326.840
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-280.066 -256.117
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 700
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.396.757 -1.668.168
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.275.227 368.671
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-31.999.565 -73.075.764
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
11.957.133 17.515.545
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.261.761 -10.987.874
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.748.820 4.824.545
Diğer
-41.425 -48.378
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.741.642 20.001.603
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
13.513.786 27.937.104
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-9.486.573 -14.650.212
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 7.000.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-285.571 -285.289
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
89.507 174.137
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-10.116.204 -3.190.252
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
55.051.595 29.765.174
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
44.935.391 26.574.922


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.177.873 4.341.416
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-363.269 -1.168.002
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-115.512 -730.071
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 -11.034
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-121.565 -690.927
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.053 -28.110
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-247.757 -437.931
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-309.948 -550.292
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
62.191 112.361
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.814.604 3.173.414


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
67.404.241 143.121.716 210.525.957 53.167.158 139.285.845 192.453.003
Nakit ve Nakit Benzerleri
V-I-1 15.645.332 74.653.460 90.298.792 14.847.059 81.111.670 95.958.729
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 14.532.318 63.255.599 77.787.917 14.662.009 78.526.777 93.188.786
Bankalar
V-I-3 1.120.380 11.397.861 12.518.241 26 2.584.893 2.584.919
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 187.753 0 187.753
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
V-I-16 -7.366 0 -7.366 -2.729 0 -2.729
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-2 169.483 11.577.792 11.747.275 169.893 7.161.038 7.330.931
Devlet Borçlanma Senetleri
0 11.382.587 11.382.587 0 7.000.000 7.000.000
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
169.483 195.205 364.688 169.482 161.038 330.520
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 411 0 411
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 45.306.966 55.463.387 100.770.353 31.011.998 49.420.202 80.432.200
Devlet Borçlanma Senetleri
44.738.993 55.458.585 100.197.578 30.422.704 49.416.174 79.838.878
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 4.802 4.802 0 4.028 4.028
Diğer Finansal Varlıklar
567.973 0 567.973 589.294 0 589.294
Türev Finansal Varlıklar
V-I-2 6.282.460 1.427.077 7.709.537 7.138.208 1.592.935 8.731.143
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
6.282.460 1.427.077 7.709.537 7.138.208 1.592.935 8.731.143
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
371.972.172 164.321.851 536.294.023 340.947.234 135.693.100 476.640.334
Krediler
V-I-5 347.978.691 147.250.091 495.228.782 318.277.715 121.209.701 439.487.416
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-10 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-6 45.589.140 17.125.790 62.714.930 44.218.605 14.528.647 58.747.252
Devlet Borçlanma Senetleri
45.530.190 16.903.769 62.433.959 44.159.655 14.342.399 58.502.054
Diğer Finansal Varlıklar
58.950 222.021 280.971 58.950 186.248 245.198
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-21.595.659 -54.030 -21.649.689 -21.549.086 -45.248 -21.594.334
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 1.105.232 0 1.105.232 1.256.254 0 1.256.254
Satış Amaçlı
1.105.232 0 1.105.232 1.256.254 0 1.256.254
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
4.452.923 1.052.004 5.504.927 4.110.226 935.314 5.045.540
İştirakler (Net)
V-I-7 1.254.491 0 1.254.491 1.394.406 0 1.394.406
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
1.254.491 0 1.254.491 1.394.406 0 1.394.406
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-8 3.198.432 1.052.004 4.250.436 2.715.820 935.314 3.651.134
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
2.822.812 1.052.004 3.874.816 2.337.548 935.314 3.272.862
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
375.620 0 375.620 378.272 0 378.272
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.925.386 17.286 4.942.672 4.812.482 13.120 4.825.602
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
276.237 0 276.237 255.263 0 255.263
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
276.237 0 276.237 255.263 0 255.263
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-12 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-13 790.895 0 790.895 1.125.282 0 1.125.282
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-15 6.850.985 2.434.822 9.285.807 6.740.911 10.554.929 17.295.840
VARLIKLAR TOPLAMI
457.778.071 310.947.679 768.725.750 412.414.810 286.482.308 698.897.118
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 239.930.386 225.782.188 465.712.574 215.145.544 198.897.999 414.043.543
ALINAN KREDİLER
V-II-3 633.492 57.778.032 58.411.524 796.230 46.190.568 46.986.798
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
74.333.233 21.513.023 95.846.256 79.728.673 19.322.791 99.051.464
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-3 10.427.500 38.113.703 48.541.203 10.451.852 35.061.115 45.512.967
Bonolar
4.983.737 442.940 5.426.677 5.150.249 2.188.163 7.338.412
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
5.443.763 37.670.763 43.114.526 5.301.603 32.872.952 38.174.555
FONLAR
3.005 0 3.005 3.053 0 3.053
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.005 0 3.005 3.053 0 3.053
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-2 269.492 2.417.021 2.686.513 4.063.184 2.022.130 6.085.314
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
269.492 2.417.021 2.686.513 4.063.184 2.022.130 6.085.314
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-5 947.018 0 947.018 974.793 0 974.793
KARŞILIKLAR
V-II-7 3.259.894 11.721 3.271.615 2.960.665 11.742 2.972.407
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.515.744 0 1.515.744 1.540.264 0 1.540.264
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.744.150 11.721 1.755.871 1.420.401 11.742 1.432.143
CARİ VERGİ BORCU
V-II-8 747.032 2.523 749.555 898.173 4.329 902.502
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-8 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-9 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-10 6.251.641 15.139.672 21.391.313 6.401.461 13.057.337 19.458.798
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
6.251.641 15.139.672 21.391.313 6.401.461 13.057.337 19.458.798
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-4 17.293.124 5.370.009 22.663.133 12.681.408 3.739.413 16.420.821
ÖZKAYNAKLAR
V-II-11 47.500.269 1.001.772 48.502.041 45.541.699 942.959 46.484.658
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 3.905.622 0 3.905.622 3.905.622 0 3.905.622
Sermaye Yedekleri
6.724.454 277.804 7.002.258 6.552.489 246.990 6.799.479
Hisse Senedi İhraç Primleri
6.303.277 0 6.303.277 6.303.277 0 6.303.277
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
421.177 277.804 698.981 249.212 246.990 496.202
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.073.334 -4.573 3.068.761 3.188.339 -4.066 3.184.273
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-47.061 728.541 681.480 229.202 700.035 929.237
Kar Yedekleri
31.666.047 0 31.666.047 25.754.720 0 25.754.720
Yasal Yedekler
3.345.238 0 3.345.238 2.742.381 0 2.742.381
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
25.700.550 0 25.700.550 21.210.213 0 21.210.213
Diğer Kar Yedekleri
2.620.259 0 2.620.259 1.802.126 0 1.802.126
Kar veya Zarar
2.177.873 0 2.177.873 5.911.327 0 5.911.327
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 900.871 0 900.871
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.177.873 0 2.177.873 5.010.456 0 5.010.456
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
401.596.086 367.129.664 768.725.750 379.646.735 319.250.383 698.897.118


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-1 48.922.498 33.442.027 18.216.371 12.271.795
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 36.621.848 26.640.667 13.237.668 9.539.849
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
620.443 89.803 256.211 55.552
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 13.277 37.321 3.930 3.907
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
'
17:5010.481
Değişim :  0,02% |  2,14
Açılış :  10.501  
Önceki Kapanış :  10.479  
En Düşük
10.414
En Yüksek
10.550
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:50
TDGYO 12,87 89.748.576 % 10,00  
ISATR 3.054.962,50 3.054.963 % 10,00  
ODINE 67,30 571.041.244 % 9,97  
SKYMD 12,81 226.400.417 % 9,96  
SAMAT 52,10 288.674.163 % 9,96  
17:50 Alış Satış %  
Dolar 32,1898 32,2053 % 0,08  
Euro 34,8355 35,0682 % 0,30  
Sterlin 40,6008 40,8043 % -0,02  
Frank 35,3095 35,4865 % 0,01  
Riyal 8,5038 8,5464 % 0,00  
17:50 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,15 31,21 % 0,66  
Platin 1.027,44 1.030,65 % 0,66  
Paladyum 950,53 951,79 % 0,66  
Brent Pet. 81,94 81,94 % 0,66  
Altın Ons 2.342,77 2.343,81 % 0,66