***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor

10.05.2022 18:46
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.905.622 6.303.277 0 496.202 848.320 -180.215 2.516.168 80.727 848.510 0 25.754.720 5.911.327 0 46.484.658 0 46.484.658
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.905.622 6.303.277 0 496.202 848.320 -180.215 2.516.168 80.727 848.510 0 25.754.720 5.911.327 0 46.484.658 0 46.484.658
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 1.780.207 0 -1.041.685 0 0 0 750.124 1.488.646 0 1.488.646
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 14.335 0 0 0 0 0 0 818.133 -818.133 0 14.335 0 14.335
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.093.194 -5.093.194 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.093.194 -5.093.194 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.905.622 6.303.277 0 510.537 848.320 -180.215 4.296.375 80.727 -193.175 0 31.666.047 0 750.124 47.987.639 0 47.987.639
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.905.622 6.303.277 0 766.228 845.324 -230.911 2.819.908 80.727 1.621.054 0 31.666.047 4.175.464 0 51.952.740 0 51.952.740
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.905.622 6.303.277 0 766.228 845.324 -230.911 2.819.908 80.727 1.621.054 0 31.666.047 4.175.464 0 51.952.740 0 51.952.740
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 119.103 0 6.776.932 0 0 0 3.002.181 9.898.216 0 9.898.216
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
3.205.742 10.165.282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.371.024 0 13.371.024
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 28.848 0 0 0 0 0 0 188.919 -188.919 0 28.848 0 28.848
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.986.545 -3.986.545 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.986.545 -3.986.545 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.111.364 16.468.559 0 795.076 845.324 -230.911 2.939.011 80.727 8.397.986 0 35.841.511 0 3.002.181 75.250.828 0 75.250.828


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
213.419.051 516.833.406 730.252.457 210.908.100 496.587.816 707.495.916
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 72.279.057 149.912.400 222.191.457 61.729.875 130.409.453 192.139.328
Teminat Mektupları
V-III-1 71.366.142 84.307.158 155.673.300 61.156.815 72.361.867 133.518.682
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
3.685.587 26.318.477 30.004.064 3.507.026 19.605.204 23.112.230
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
3.304.106 0 3.304.106 2.542.604 0 2.542.604
Diğer Teminat Mektupları
64.376.449 57.988.681 122.365.130 55.107.185 52.756.663 107.863.848
Banka Kredileri
4.258 8.417.937 8.422.195 4.258 9.575.050 9.579.308
İthalat Kabul Kredileri
0 907.355 907.355 0 969.051 969.051
Diğer Banka Kabulleri
V-III-4 4.258 7.510.582 7.514.840 4.258 8.605.999 8.610.257
Akreditifler
V-III-4 908.657 56.934.588 57.843.245 568.802 48.276.760 48.845.562
Belgeli Akreditifler
908.657 56.934.588 57.843.245 568.802 48.276.760 48.845.562
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 11.675 11.675 0 10.657 10.657
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 241.042 241.042 0 185.119 185.119
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
106.521.373 96.464.257 202.985.630 91.039.887 74.486.878 165.526.765
Cayılamaz Taahhütler
V-III-1 94.264.576 16.838.762 111.103.338 77.587.362 10.106.329 87.693.691
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
V-III-1 8.705.977 16.838.762 25.544.739 2.924.429 10.106.329 13.030.758
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
3.150 0 3.150 34.255 0 34.255
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
V-III-1 38.653.717 0 38.653.717 34.013.637 0 34.013.637
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
V-III-1 7.797.810 0 7.797.810 7.029.711 0 7.029.711
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
V-III-1 36.126.805 0 36.126.805 30.687.962 0 30.687.962
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
613.281 0 613.281 524.897 0 524.897
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.363.836 0 2.363.836 2.372.471 0 2.372.471
Cayılabilir Taahhütler
12.256.797 79.625.495 91.882.292 13.452.525 64.380.549 77.833.074
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
12.256.797 79.625.495 91.882.292 13.452.525 64.380.549 77.833.074
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
34.618.621 270.456.749 305.075.370 58.138.338 291.691.485 349.829.823
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
34.618.621 270.456.749 305.075.370 58.138.338 291.691.485 349.829.823
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
6.888.323 8.362.977 15.251.300 6.266.455 8.227.370 14.493.825
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.507.486 3.298.606 7.806.092 3.142.731 4.115.500 7.258.231
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.380.837 5.064.371 7.445.208 3.123.724 4.111.870 7.235.594
Para ve Faiz Swap İşlemleri
19.125.587 201.126.021 220.251.608 40.925.228 215.893.398 256.818.626
Swap Para Alım İşlemleri
273.013 42.572.468 42.845.481 849.742 69.892.062 70.741.804
Swap Para Satım İşlemleri
16.742.574 19.219.029 35.961.603 37.905.486 20.580.683 58.486.169
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.055.000 69.666.969 70.721.969 1.085.000 62.710.327 63.795.327
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.055.000 69.667.555 70.722.555 1.085.000 62.710.326 63.795.326
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
697.888 3.038.134 3.736.022 2.536.251 4.745.424 7.281.675
Para Alım Opsiyonları
497.836 1.402.618 1.900.454 1.664.791 1.939.892 3.604.683
Para Satım Opsiyonları
200.052 1.635.516 1.835.568 871.460 2.805.532 3.676.992
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
2.071.069 1.769.674 3.840.743 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 1.769.674 1.769.674 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
2.071.069 0 2.071.069 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
5.835.754 56.159.943 61.995.697 8.410.404 62.825.293 71.235.697
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
7.500.663.332 8.856.456.845 16.357.120.177 6.536.087.428 7.929.123.346 14.465.210.774
EMANET KIYMETLER
76.712.408 36.481.407 113.193.815 74.480.687 29.968.276 104.448.963
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
48.758.751 17.992.049 66.750.800 48.632.002 15.941.897 64.573.899
Tahsile Alınan Çekler
22.219.083 5.488.158 27.707.241 20.996.825 4.284.423 25.281.248
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.559.043 1.539.269 4.098.312 2.240.089 1.384.626 3.624.715
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.152 587 2.739 2.152 536 2.688
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
309 5.662.858 5.663.167 309 4.131.708 4.132.017
Emanet Kıymet Alanlar
3.173.070 5.798.486 8.971.556 2.609.310 4.225.086 6.834.396
REHİNLİ KIYMETLER
1.425.601.485 482.298.223 1.907.899.708 1.176.944.808 445.151.990 1.622.096.798
Menkul Kıymetler
395.428 824.643 1.220.071 415.988 555.091 971.079
Teminat Senetleri
2.416.199 7.262.254 9.678.453 1.435.450 7.150.950 8.586.400
Emtia
134.769.292 6.453.176 141.222.468 129.796.090 5.966.459 135.762.549
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
1.111.749.197 395.991.840 1.507.741.037 879.409.988 363.737.452 1.243.147.440
Diğer Rehinli Kıymetler
175.842.520 71.540.131 247.382.651 165.412.990 67.579.365 232.992.355
Rehinli Kıymet Alanlar
428.849 226.179 655.028 474.302 162.673 636.975
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
5.998.349.439 8.337.677.215 14.336.026.654 5.284.661.933 7.454.003.080 12.738.665.013
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
7.714.082.383 9.373.290.251 17.087.372.634 6.746.995.528 8.425.711.162 15.172.706.690


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
3.449.194 1.562.379
Alınan Faizler
14.916.932 14.047.260
Ödenen Faizler
-14.772.414 -11.597.962
Alınan Temettüler
122.358 15.764
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.722.287 1.170.614
Elde Edilen Diğer Kazançlar
139.233 47.919
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
944.354 1.219.397
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.439.040 -991.891
Ödenen Vergiler
-133.010 -599.495
Diğer
1.948.494 -1.749.227
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-5.721.681 -13.636.134
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.585.134 -1.478.414
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
2.693.550 -5.447.654
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-52.374.372 -34.288.531
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.174.192 11.070.890
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.803.855 147.888
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
67.577.092 15.706.288
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
9.397.233 10.089.148
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-35.229.981 -9.435.749
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-2.272.487 -12.073.755
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-27.537.699 -7.477.969
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-64.994 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-825.172 -792.885
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
755.265 654.569
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-3.821.857 -12.263.976
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-9.483.243 3.435.649
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-14.599.060 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
512.412 1.492.981
Diğer
-11.050 -4.307
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
17.195.074 2.860.952
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
8.485.628 6.872.143
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.572.921 -3.919.851
İhraç Edilen Sermaye Araçları
13.400.000 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-117.633 -91.340
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-205.900 615.437
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-12.821.012 -16.075.335
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
98.641.540 55.051.595
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
85.820.528 38.976.260


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.002.181 750.124
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
6.896.035 738.522
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
119.103 1.780.207
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
125.371 1.873.916
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.268 -93.709
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.776.932 -1.041.685
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
8.469.304 -1.302.373
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.692.372 260.688
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.898.216 1.488.646


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
93.569.841 255.124.544 348.694.385 101.014.790 242.702.869 343.717.659
Nakit ve Nakit Benzerleri
V-I-1 12.643.309 144.101.085 156.744.394 30.466.068 141.889.415 172.355.483
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 11.993.821 120.838.141 132.831.962 29.359.910 114.789.077 144.148.987
Bankalar
V-I-3 666.045 23.262.944 23.928.989 1.120.400 20.185.938 21.306.338
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 6.914.400 6.914.400
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
V-I-16 -16.557 0 -16.557 -14.242 0 -14.242
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-2 59.171 14.682.692 14.741.863 177.289 16.226.214 16.403.503
Devlet Borçlanma Senetleri
0 14.361.526 14.361.526 0 15.939.741 15.939.741
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
58.284 321.166 379.450 169.483 286.473 455.956
Diğer Finansal Varlıklar
887 0 887 7.806 0 7.806
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 69.348.592 94.783.485 164.132.077 50.957.221 82.514.082 133.471.303
Devlet Borçlanma Senetleri
68.825.903 94.483.273 163.309.176 50.435.798 82.233.247 132.669.045
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 7.938 7.938 0 7.246 7.246
Diğer Finansal Varlıklar
522.689 292.274 814.963 521.423 273.589 795.012
Türev Finansal Varlıklar
V-I-2 11.518.769 1.557.282 13.076.051 19.414.212 2.073.158 21.487.370
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
11.518.769 1.557.282 13.076.051 19.414.212 2.073.158 21.487.370
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
456.321.491 269.456.810 725.778.301 402.569.743 237.367.487 639.937.230
Krediler
V-I-5 419.697.397 242.119.315 661.816.712 380.005.846 212.004.025 592.009.871
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-10 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-6 65.855.506 27.420.591 93.276.097 48.417.140 25.444.843 73.861.983
Devlet Borçlanma Senetleri
65.796.555 26.951.021 92.747.576 48.358.190 25.176.782 73.534.972
Diğer Finansal Varlıklar
58.951 469.570 528.521 58.950 268.061 327.011
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-29.231.412 -83.096 -29.314.508 -25.853.243 -81.381 -25.934.624
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 597.956 0 597.956 755.033 0 755.033
Satış Amaçlı
597.956 0 597.956 755.033 0 755.033
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
5.532.648 1.465.270 6.997.918 5.328.755 1.369.078 6.697.833
İştirakler (Net)
V-I-7 2.118.335 0 2.118.335 2.047.712 0 2.047.712
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.118.335 0 2.118.335 2.047.712 0 2.047.712
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-8 3.414.313 1.465.270 4.879.583 3.281.043 1.369.078 4.650.121
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
2.905.827 1.465.270 4.371.097 2.772.557 1.369.078 4.141.635
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
508.486 0 508.486 508.486 0 508.486
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.100.460 31.330 5.131.790 4.838.056 28.796 4.866.852
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
276.743 0 276.743 276.221 0 276.221
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
276.743 0 276.743 276.221 0 276.221
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-12 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-13 6.018.090 0 6.018.090 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-15 8.199.039 3.610.032 11.809.071 7.964.715 2.998.154 10.962.869
VARLIKLAR TOPLAMI
575.616.268 529.687.986 1.105.304.254 522.747.313 484.466.384 1.007.213.697
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 346.265.289 337.946.557 684.211.846 255.395.817 335.547.570 590.943.387
ALINAN KREDİLER
V-II-3 1.943.173 92.373.170 94.316.343 1.060.376 90.370.154 91.430.530
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
78.518.586 26.998.929 105.517.515 123.441.143 20.439.641 143.880.784
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-3 8.347.936 56.300.426 64.648.362 10.566.317 51.408.580 61.974.897
Bonolar
4.069.274 1.317.132 5.386.406 5.264.846 871.154 6.136.000
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
4.278.662 54.983.294 59.261.956 5.301.471 50.537.426 55.838.897
FONLAR
3.005 0 3.005 3.005 0 3.005
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.005 0 3.005 3.005 0 3.005
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-2 1.266.800 3.087.773 4.354.573 1.609.212 3.881.066 5.490.278
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.266.800 3.087.773 4.354.573 1.609.212 3.881.066 5.490.278
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-5 962.724 4.444 967.168 949.708 4.204 953.912
KARŞILIKLAR
V-II-7 3.843.235 19.376 3.862.611 3.832.161 17.687 3.849.848
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.515.464 0 1.515.464 1.751.607 0 1.751.607
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.327.771 19.376 2.347.147 2.080.554 17.687 2.098.241
CARİ VERGİ BORCU
V-II-8 10.758.943 9.413 10.768.356 933.094 10.846 943.940
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-8 0 0 0 0 46.378 46.378
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-9 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-10 6.253.030 24.781.532 31.034.562 6.404.751 22.563.676 28.968.427
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
6.253.030 24.781.532 31.034.562 6.404.751 22.563.676 28.968.427
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-4 21.501.156 8.867.929 30.369.085 19.825.574 6.949.997 26.775.571
ÖZKAYNAKLAR
V-II-11 74.891.233 359.595 75.250.828 51.370.487 582.253 51.952.740
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 7.111.364 0 7.111.364 3.905.622 0 3.905.622
Sermaye Yedekleri
16.824.191 439.444 17.263.635 6.658.909 410.596 7.069.505
Hisse Senedi İhraç Primleri
16.468.559 0 16.468.559 6.303.277 0 6.303.277
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
355.632 439.444 795.076 355.632 410.596 766.228
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.749.194 -195.770 3.553.424 3.617.240 -182.919 3.434.321
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
8.362.792 115.921 8.478.713 1.347.205 354.576 1.701.781
Kar Yedekleri
35.841.511 0 35.841.511 31.666.047 0 31.666.047
Yasal Yedekler
3.828.329 0 3.828.329 3.410.783 0 3.410.783
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
30.522.271 0 30.522.271 25.635.005 0 25.635.005
Diğer Kar Yedekleri
1.490.911 0 1.490.911 2.620.259 0 2.620.259
Kar veya Zarar
3.002.181 0 3.002.181 4.175.464 0 4.175.464
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
3.002.181 0 3.002.181 4.175.464 0 4.175.464
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
554.555.110 550.749.144 1.105.304.254 475.391.645 531.822.052 1.007.213.697


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-1 24.801.113 14.435.815
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 16.256.314 11.189.155
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
234.086 138.136
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 10.131 5.637
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
453 1.719
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 8.285.511 3.097.286
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
80.159 24.765
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
3.984.576 1.529.689
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
4.220.776 1.542.832
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
14.618 3.882
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-2 -15.595.373 -11.755.491
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -9.770.290 -7.340.961
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -610.802 -278.768
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-3.155.209 -2.722.713
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
V-IV-2 -1.740.415 -1.322.106
Kiralama Faiz Giderleri
-48.145 -31.644
Diğer Faiz Giderleri
-270.512 -59.299
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
9.205.740 2.680.324
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.736.323 874.355
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.218.289 1.141.867
Gayri Nakdi Kredilerden
359.638 219.104
Diğer
1.858.651 922.763
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-481.966 -267.512
Gayri Nakdi Kredilere
-74 -64
Diğer
-481.892 -267.448
TEMETTÜ GELİRLERİ
122.358 15.764
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-3 1.125.038 -505.334
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 520.920 398.765
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
V-IV-3 -262.436 -1.036.208
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 866.554 132.109
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-4 2.995.506 3.512.861
FAALİYET BRÜT KÂRI
15.184.965 6.577.970
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-5 -6.661.003 -3.024.128
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-5 -405.800 -401.934
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.359.429 -936.967
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-6 -1.683.422 -1.212.528
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.075.311 1.002.413
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-7 5.075.311 1.002.413
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-8 -2.073.130 -252.289
Cari Vergi Karşılığı
V-IV-10 -9.841.777 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
V-IV-10 -943.755 -1.362.617
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
V-IV-10 8.712.402 1.110.328
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-9 3.002.181 750.124
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-11 3.002.181 750.124
Grubun Karı (Zararı)
3.002.181 750.124
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

100 Adet Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL) III-XXIV 0,68250000 0,19210000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028681


BIST
'
18:0510.677
Değişim :  -1,07% |  -115,88
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DIRIT 19,80 8.608.721 % 10,00  
ORCAY 15,62 393.292.742 % 10,00  
BJKAS 39,64 3.255.832.149 % 9,99  
DESPC 53,50 168.109.640 % 9,99  
BURVA 158,60 164.980.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1985 32,2247 % 0,14  
Euro 34,8747 34,9384 % 0,27  
Sterlin 40,7565 40,9608 % 0,30  
Frank 34,9858 35,1612 % -0,03  
Riyal 8,5319 8,5747 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,33 30,38 % 0,66  
Platin 1.025,78 1.029,24 % 0,66  
Paladyum 965,02 971,95 % 0,66  
Brent Pet. 82,13 82,13 % 0,66  
Altın Ons 2.333,61 2.334,31 % 0,66