***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor

10.05.2022 19:05
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.905.622 6.303.347 0 -37.820 888.033 -181.150 896.713 525.776 1.038.528 -184.408 26.704.950 6.545.561 0 46.405.152 746.935 47.152.087
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.905.622 6.303.347 0 -37.820 888.033 -181.150 896.713 525.776 1.038.528 -184.408 26.704.950 6.545.561 0 46.405.152 746.935 47.152.087
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 15 926 34.435 -1.062.130 144.222 0 0 922.003 39.471 26.879 66.350
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 832.538 -987.817 0 -155.280 -6.448 -161.728
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 -80 0 0 0 0 0 5.148.629 -5.154.719 0 -6.170 0 -6.170
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.162 0 -6.162 0 -6.162
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 -80 0 0 0 0 0 5.145.278 -5.145.206 0 -8 0 -8
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.351 -3.351 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.905.622 6.303.346 0 -37.820 887.953 -181.135 897.639 560.211 -23.602 -40.186 32.686.117 403.025 922.003 46.283.173 767.366 47.050.539
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.905.622 6.303.367 0 -110.744 892.669 -233.150 1.627.520 977.197 1.703.781 -446.759 33.168.288 5.197.169 0 52.984.960 1.215.068 54.200.028
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.905.622 6.303.367 0 -110.744 892.669 -233.150 1.627.520 977.197 1.703.781 -446.759 33.168.288 5.197.169 0 52.984.960 1.215.068 54.200.028
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -82 -730 1.015 81.659 6.562.796 375.735 0 0 3.259.630 10.280.023 111.128 10.391.151
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
3.205.742 10.164.718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.370.460 0 13.370.460
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 1.366 0 -32 0 0 0 0 0 0 216.744 -646.294 0 -428.216 31.504 -396.712
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.079.376 -4.079.411 0 -35 -965 -1.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19 0 -19 -965 -984
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.075.763 -4.075.779 0 -16 0 -16
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.613 -3.613 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.111.364 16.469.451 0 -110.776 892.587 -233.880 1.628.535 1.058.856 8.266.577 -71.024 37.464.408 471.464 3.259.630 76.207.192 1.356.735 77.563.927


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
217.450.743 521.040.196 738.490.939 212.228.885 498.811.450 711.040.335
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 74.375.855 151.591.123 225.966.978 62.457.727 130.998.199 193.455.926
Teminat Mektupları
V-III-1 71.716.142 84.618.610 156.334.752 61.406.815 72.673.220 134.080.035
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
3.685.587 26.318.477 30.004.064 3.507.026 19.605.204 23.112.230
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
3.304.106 0 3.304.106 2.542.604 0 2.542.604
Diğer Teminat Mektupları
64.726.449 58.300.133 123.026.582 55.357.185 53.068.016 108.425.201
Banka Kredileri
4.258 8.417.937 8.422.195 4.258 9.575.050 9.579.308
İthalat Kabul Kredileri
0 907.355 907.355 0 969.051 969.051
Diğer Banka Kabulleri
V-III-4 4.258 7.510.582 7.514.840 4.258 8.605.999 8.610.257
Akreditifler
V-III-4 908.657 56.934.588 57.843.245 568.802 48.276.760 48.845.562
Belgeli Akreditifler
908.657 56.934.588 57.843.245 568.802 48.276.760 48.845.562
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 11.675 11.675 0 10.657 10.657
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
976.387 1.367.271 2.343.658 117.441 277.393 394.834
Diğer Garantilerimizden
160.411 241.042 401.453 160.411 185.119 345.530
Diğer Kefaletlerimizden
610.000 0 610.000 200.000 0 200.000
TAAHHÜTLER
107.960.642 97.625.065 205.585.707 92.374.573 75.850.537 168.225.110
Cayılamaz Taahhütler
V-III-1 95.703.845 17.999.570 113.703.415 78.922.048 11.469.988 90.392.036
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
V-III-1 8.705.977 16.838.762 25.544.739 2.924.429 10.106.329 13.030.758
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
3.150 0 3.150 34.255 0 34.255
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
V-III-1 38.653.717 2.447 38.656.164 34.013.637 4.036 34.017.673
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
V-III-1 7.797.810 0 7.797.810 7.029.711 0 7.029.711
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
V-III-1 36.126.805 0 36.126.805 30.687.962 0 30.687.962
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
613.281 0 613.281 524.897 0 524.897
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
3.803.105 1.158.361 4.961.466 3.707.157 1.359.623 5.066.780
Cayılabilir Taahhütler
12.256.797 79.625.495 91.882.292 13.452.525 64.380.549 77.833.074
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
12.256.797 79.625.495 91.882.292 13.452.525 64.380.549 77.833.074
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
35.114.246 271.824.008 306.938.254 57.396.585 291.962.714 349.359.299
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
35.114.246 271.824.008 306.938.254 57.396.585 291.962.714 349.359.299
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
6.888.323 8.362.977 15.251.300 6.266.455 8.227.370 14.493.825
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.507.486 3.298.606 7.806.092 3.142.731 4.115.500 7.258.231
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.380.837 5.064.371 7.445.208 3.123.724 4.111.870 7.235.594
Para ve Faiz Swap İşlemleri
19.621.212 202.493.280 222.114.492 40.183.475 216.164.627 256.348.102
Swap Para Alım İşlemleri
768.638 42.987.262 43.755.900 107.989 70.293.816 70.401.805
Swap Para Satım İşlemleri
16.742.574 20.171.494 36.914.068 37.905.486 20.450.158 58.355.644
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.055.000 69.666.969 70.721.969 1.085.000 62.710.327 63.795.327
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.055.000 69.667.555 70.722.555 1.085.000 62.710.326 63.795.326
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
697.888 3.038.134 3.736.022 2.536.251 4.745.424 7.281.675
Para Alım Opsiyonları
497.836 1.402.618 1.900.454 1.664.791 1.939.892 3.604.683
Para Satım Opsiyonları
200.052 1.635.516 1.835.568 871.460 2.805.532 3.676.992
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
2.071.069 1.769.674 3.840.743 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 1.769.674 1.769.674 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
2.071.069 0 2.071.069 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
5.835.754 56.159.943 61.995.697 8.410.404 62.825.293 71.235.697
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
7.515.721.246 8.877.951.275 16.393.672.521 6.551.262.425 7.947.865.967 14.499.128.392
EMANET KIYMETLER
91.770.322 57.975.837 149.746.159 89.655.684 48.710.897 138.366.581
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
5.590.225 0 5.590.225 5.458.322 0 5.458.322
Emanete Alınan Menkul Değerler
49.312.160 17.992.049 67.304.209 49.974.424 15.941.897 65.916.321
Tahsile Alınan Çekler
24.436.696 5.804.151 30.240.847 23.408.656 4.620.176 28.028.832
Tahsile Alınan Ticari Senetler
8.755.432 2.711.305 11.466.737 7.705.143 2.408.419 10.113.562
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.152 587 2.739 2.152 536 2.688
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
475.647 25.669.259 26.144.906 466.829 21.514.783 21.981.612
Emanet Kıymet Alanlar
3.198.010 5.798.486 8.996.496 2.640.158 4.225.086 6.865.244
REHİNLİ KIYMETLER
1.425.601.485 482.298.223 1.907.899.708 1.176.944.808 445.151.990 1.622.096.798
Menkul Kıymetler
395.428 824.643 1.220.071 415.988 555.091 971.079
Teminat Senetleri
2.416.199 7.262.254 9.678.453 1.435.450 7.150.950 8.586.400
Emtia
134.769.292 6.453.176 141.222.468 129.796.090 5.966.459 135.762.549
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
1.111.749.197 395.991.840 1.507.741.037 879.409.988 363.737.452 1.243.147.440
Diğer Rehinli Kıymetler
175.842.520 71.540.131 247.382.651 165.412.990 67.579.365 232.992.355
Rehinli Kıymet Alanlar
428.849 226.179 655.028 474.302 162.673 636.975
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
5.998.349.439 8.337.677.215 14.336.026.654 5.284.661.933 7.454.003.080 12.738.665.013
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
7.733.171.989 9.398.991.471 17.132.163.460 6.763.491.310 8.446.677.417 15.210.168.727


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
4.130.751 1.635.292
Alınan Faizler
15.371.816 14.260.797
Ödenen Faizler
-14.959.513 -11.632.840
Alınan Temettüler
25.921 15.764
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.675.037 1.038.105
Elde Edilen Diğer Kazançlar
387.085 41.934
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
986.713 1.230.105
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.483.341 -1.020.947
Ödenen Vergiler
-138.035 -602.607
Diğer
2.265.068 -1.695.019
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-6.090.830 -13.660.942
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.556.652 -1.508.877
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
2.693.550 -5.447.654
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-54.705.842 -34.310.483
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-286.201 10.941.405
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.803.805 195.309
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
68.244.217 15.329.837
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
8.653.668 10.263.682
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-34.050.679 -9.124.161
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.960.079 -12.025.650
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-27.619.317 -7.707.477
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-64.994 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.050.943 -926.740
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
754.741 655.802
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-3.850.164 -12.367.699
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-9.290.728 3.443.306
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-14.599.060 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
512.412 1.492.981
Diğer
-30.581 -5.127
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
17.196.818 2.863.157
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
8.485.628 6.872.143
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.574.345 -3.922.284
İhraç Edilen Sermaye Araçları
13.400.000 0
Temettü Ödemeleri
-965 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-113.500 -86.702
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-204.531 616.294
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-12.587.109 -16.253.676
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
98.987.321 55.596.047
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
86.400.212 39.342.371


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.370.586 948.882
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
7.020.565 -882.532
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
375 941
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
32 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-975 19
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.118 926
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
200 -4
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.020.190 -883.473
Yabancı Para Çevrim Farkları
81.659 34.435
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
8.182.815 -1.323.012
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
375.735 144.222
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.620.019 260.882
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.391.151 66.350


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
94.139.623 261.222.403 355.362.026 101.130.561 248.362.721 349.493.282
Nakit ve Nakit Benzerleri
V-I-1 12.980.679 144.343.497 157.324.176 30.621.364 142.079.991 172.701.355
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 11.994.247 120.858.989 132.853.236 29.360.024 114.812.521 144.172.545
Bankalar
V-I-3 997.772 23.484.532 24.482.304 1.272.208 20.353.088 21.625.296
Para Piyasalarından Alacaklar
5.490 0 5.490 3.499 6.914.400 6.917.899
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
V-I-16 -16.830 -24 -16.854 -14.367 -18 -14.385
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-2 276.851 14.682.692 14.959.543 365.610 16.226.214 16.591.824
Devlet Borçlanma Senetleri
120.414 14.361.526 14.481.940 118.890 15.939.741 16.058.631
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
116.941 321.166 438.107 201.998 286.473 488.471
Diğer Finansal Varlıklar
39.496 0 39.496 44.722 0 44.722
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 69.363.324 100.637.234 170.000.558 50.971.953 87.981.724 138.953.677
Devlet Borçlanma Senetleri
68.825.903 97.978.308 166.804.211 50.435.798 85.501.032 135.936.830
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
14.732 7.938 22.670 14.732 7.246 21.978
Diğer Finansal Varlıklar
522.689 2.650.988 3.173.677 521.423 2.473.446 2.994.869
Türev Finansal Varlıklar
V-I-2 11.518.769 1.558.980 13.077.749 19.171.634 2.074.792 21.246.426
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
11.518.769 1.558.980 13.077.749 19.171.634 2.074.792 21.246.426
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
459.786.890 281.981.350 741.768.240 407.001.757 249.012.309 656.014.066
Krediler
V-I-5 415.248.501 250.424.659 665.673.160 377.286.644 219.413.299 596.699.943
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-10 1.514.464 4.044.653 5.559.117 1.340.492 3.640.839 4.981.331
Faktoring Alacakları
6.764.061 509.549 7.273.610 6.184.214 889.603 7.073.817
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-6 65.855.506 27.420.591 93.276.097 48.417.140 25.444.843 73.861.983
Devlet Borçlanma Senetleri
65.796.555 26.951.021 92.747.576 48.358.190 25.176.782 73.534.972
Diğer Finansal Varlıklar
58.951 469.570 528.521 58.950 268.061 327.011
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-29.595.642 -418.102 -30.013.744 -26.226.733 -376.275 -26.603.008
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 598.176 0 598.176 755.253 0 755.253
Satış Amaçlı
598.176 0 598.176 755.253 0 755.253
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
2.945.806 3 2.945.809 2.825.834 3 2.825.837
İştirakler (Net)
V-I-7 2.426.517 3 2.426.520 2.306.545 3 2.306.548
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
662.914 0 662.914 607.936 0 607.936
Konsolide Edilmeyenler
1.763.603 3 1.763.606 1.698.609 3 1.698.612
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-8 519.289 0 519.289 519.289 0 519.289
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
519.289 0 519.289 519.289 0 519.289
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.371.535 32.718 4.404.253 4.110.997 30.054 4.141.051
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
299.416 482 299.898 298.931 474 299.405
Şerefiye
14.631 0 14.631 14.631 0 14.631
Diğer
284.785 482 285.267 284.300 474 284.774
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-12 1.131.074 0 1.131.074 972.154 0 972.154
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-13 6.105.125 50.506 6.155.631 72.767 0 72.767
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-15 11.738.980 4.324.088 16.063.068 10.753.294 3.573.989 14.327.283
VARLIKLAR TOPLAMI
581.116.625 547.611.550 1.128.728.175 527.921.548 500.979.550 1.028.901.098
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 345.212.434 344.535.738 689.748.172 254.392.314 341.417.664 595.809.978
ALINAN KREDİLER
V-II-3 4.420.190 96.616.496 101.036.686 3.507.327 94.929.344 98.436.671
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
79.166.480 32.472.963 111.639.443 123.991.383 24.725.979 148.717.362
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-3 8.649.156 56.077.033 64.726.189 11.332.808 51.204.819 62.537.627
Bonolar
4.370.494 1.317.132 5.687.626 6.031.337 871.154 6.902.491
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
4.278.662 54.759.901 59.038.563 5.301.471 50.333.665 55.635.136
FONLAR
3.005 0 3.005 3.005 0 3.005
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.005 0 3.005 3.005 0 3.005
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-2 1.322.920 3.089.597 4.412.517 1.609.212 3.881.066 5.490.278
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.322.920 3.089.597 4.412.517 1.609.212 3.881.066 5.490.278
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6.673 0 6.673 7.309 0 7.309
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-5 966.857 4.444 971.301 954.389 4.204 958.593
KARŞILIKLAR
V-II-7 3.868.217 114.390 3.982.607 3.856.308 98.808 3.955.116
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.537.341 11.119 1.548.460 1.772.257 11.118 1.783.375
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.330.876 103.271 2.434.147 2.084.051 87.690 2.171.741
CARİ VERGİ BORCU
V-II-8 10.857.030 9.413 10.866.443 1.089.521 10.846 1.100.367
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-8 0 0 0 0 14.719 14.719
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-9 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-10 6.253.030 24.781.532 31.034.562 6.404.751 22.563.676 28.968.427
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
6.253.030 24.781.532 31.034.562 6.404.751 22.563.676 28.968.427
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-4 23.624.859 9.111.791 32.736.650 21.444.948 7.256.670 28.701.618
ÖZKAYNAKLAR
V-II-11 75.941.028 1.622.899 77.563.927 52.229.638 1.970.390 54.200.028
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 7.111.364 0 7.111.364 3.905.622 0 3.905.622
Sermaye Yedekleri
16.358.675 0 16.358.675 6.192.623 0 6.192.623
Hisse Senedi İhraç Primleri
16.469.451 0 16.469.451 6.303.367 0 6.303.367
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-110.776 0 -110.776 -110.744 0 -110.744
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.287.242 0 2.287.242 2.287.039 0 2.287.039
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
8.303.763 950.646 9.254.409 1.283.355 950.864 2.234.219
Kar Yedekleri
36.994.811 469.597 37.464.408 32.727.539 440.749 33.168.288
Yasal Yedekler
3.938.294 21.149 3.959.443 3.515.810 21.149 3.536.959
Statü Yedekleri
6.337 0 6.337 6.337 0 6.337
Olağanüstü Yedekler
31.484.159 444.833 31.928.992 26.510.023 415.985 26.926.008
Diğer Kar Yedekleri
1.566.021 3.615 1.569.636 2.695.369 3.615 2.698.984
Kar veya Zarar
3.533.108 197.986 3.731.094 4.623.062 574.107 5.197.169
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
372.292 99.172 471.464 1.157 30.156 31.313
Dönem Net Kâr veya Zararı
3.160.816 98.814 3.259.630 4.621.905 543.951 5.165.856
Azınlık Payları
1.352.065 4.670 1.356.735 1.210.398 4.670 1.215.068
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
560.291.879 568.436.296 1.128.728.175 480.822.913 548.078.185 1.028.901.098


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-1 25.256.340 14.671.219
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 16.512.537 11.337.292
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
234.086 138.136
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 18.805 8.608
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
761 2.323
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 8.326.892 3.104.815
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
93.446 32.227
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
4.012.670 1.529.756
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
4.220.776 1.542.832
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
146.484 71.289
Diğer Faiz Gelirleri
16.775 8.756
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-2 -15.782.472 -11.815.348
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -9.726.560 -7.307.203
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -775.048 -348.220
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-3.177.640 -2.734.446
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
V-IV-2 -1.753.250 -1.331.435
Kiralama Faiz Giderleri
-48.378 -31.769
Diğer Faiz Giderleri
-301.596 -62.275
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
9.473.868 2.855.871
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.668.497 730.198
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.171.039 1.009.358
Gayri Nakdi Kredilerden
358.862 218.708
Diğer
1.812.177 790.650
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-502.542 -279.160
Gayri Nakdi Kredilere
-6.042 -1.766
Diğer
-496.500 -277.394
TEMETTÜ GELİRLERİ
25.921 15.764
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-3 1.255.692 -470.029
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 531.753 399.919
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
V-IV-3 -43.836 -1.042.722
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 767.775 172.774
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-4 3.395.270 3.698.366
FAALİYET BRÜT KÂRI
15.819.248 6.830.170
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-5 -6.692.640 -3.054.041
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-5 -414.714 -407.922
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.403.022 -965.566
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-6 -1.835.318 -1.189.325
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.473.554 1.213.316
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
51.982 19.657
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-7 5.525.536 1.232.973
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-8 -2.154.950 -284.091
Cari Vergi Karşılığı
V-IV-10 -9.877.005 -31.090
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
V-IV-10 -995.667 -1.365.854
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
V-IV-10 8.717.722 1.112.853
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-9 3.370.586 948.882
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-11 3.370.586 948.882
Grubun Karı (Zararı)
3.259.630 922.003
Azınlık Payları Karı (Zararı)
110.956 26.879
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

100 Adet Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL) III-XXIV 0,76050000 0,23610000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028780


BIST
'
18:0510.677
Değişim :  -1,07% |  -115,88
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DIRIT 19,80 8.608.721 % 10,00  
ORCAY 15,62 393.292.742 % 10,00  
BJKAS 39,64 3.255.832.149 % 9,99  
DESPC 53,50 168.109.640 % 9,99  
BURVA 158,60 164.980.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,2259 32,2349 % 0,17  
Euro 34,9546 34,9680 % 0,35  
Sterlin 40,7613 40,9657 % 0,31  
Frank 35,0203 35,1958 % 0,07  
Riyal 8,5321 8,5749 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,26 30,30 % 0,66  
Platin 1.028,39 1.030,33 % 0,66  
Paladyum 969,49 971,98 % 0,66  
Brent Pet. 82,14 82,14 % 0,66  
Altın Ons 2.334,32 2.334,69 % 0,66