***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor

08.08.2022 18:48
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.905.622 6.303.277 0 496.202 848.320 -180.215 2.516.168 80.727 848.510 0 25.754.720 5.911.327 0 46.484.658 0 46.484.658
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.905.622 6.303.277 0 496.202 848.320 -180.215 2.516.168 80.727 848.510 0 25.754.720 5.911.327 0 46.484.658 0 46.484.658
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 17.530 0 -233.393 0 0 0 1.410.463 1.194.600 0 1.194.600
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 173.575 0 0 0 0 0 0 818.133 -818.133 0 173.575 0 173.575
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.093.194 -5.093.194 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.093.194 -5.093.194 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.905.622 6.303.277 0 669.777 848.320 -180.215 2.533.698 80.727 615.117 0 31.666.047 0 1.410.463 47.852.833 0 47.852.833
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.905.622 6.303.277 0 766.228 845.324 -230.911 2.819.908 80.727 1.621.054 0 31.666.047 4.175.464 0 51.952.740 0 51.952.740
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.905.622 6.303.277 0 766.228 845.324 -230.911 2.819.908 80.727 1.621.054 0 31.666.047 4.175.464 0 51.952.740 0 51.952.740
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -25.773 14.432 -155.041 0 4.915.565 0 0 0 10.018.614 14.767.797 0 14.767.797
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
3.205.742 10.165.282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.371.024 0 13.371.024
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 425.795 0 0 0 0 0 0 188.919 -188.919 0 425.795 0 425.795
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.986.545 -3.986.545 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.986.545 -3.986.545 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.111.364 16.468.559 0 1.192.023 819.551 -216.479 2.664.867 80.727 6.536.619 0 35.841.511 0 10.018.614 80.517.356 0 80.517.356


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
253.120.485 556.035.611 809.156.096 210.908.100 496.587.816 707.495.916
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 83.816.873 154.855.287 238.672.160 61.729.875 130.409.453 192.139.328
Teminat Mektupları
V-III-1 82.966.753 90.204.838 173.171.591 61.156.815 72.361.867 133.518.682
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
4.038.974 30.673.738 34.712.712 3.507.026 19.605.204 23.112.230
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
4.235.275 0 4.235.275 2.542.604 0 2.542.604
Diğer Teminat Mektupları
74.692.504 59.531.100 134.223.604 55.107.185 52.756.663 107.863.848
Banka Kredileri
4.258 6.951.103 6.955.361 4.258 9.575.050 9.579.308
İthalat Kabul Kredileri
0 1.052.952 1.052.952 0 969.051 969.051
Diğer Banka Kabulleri
V-III-4 4.258 5.898.151 5.902.409 4.258 8.605.999 8.610.257
Akreditifler
V-III-4 845.862 56.672.673 57.518.535 568.802 48.276.760 48.845.562
Belgeli Akreditifler
845.862 56.672.673 57.518.535 568.802 48.276.760 48.845.562
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 13.277 13.277 0 10.657 10.657
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 287.029 287.029 0 185.119 185.119
Diğer Kefaletlerimizden
0 726.367 726.367 0 0 0
TAAHHÜTLER
129.332.319 122.401.202 251.733.521 91.039.887 74.486.878 165.526.765
Cayılamaz Taahhütler
V-III-1 113.715.477 35.597.359 149.312.836 77.587.362 10.106.329 87.693.691
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
V-III-1 13.271.012 35.597.359 48.868.371 2.924.429 10.106.329 13.030.758
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
20.154 0 20.154 34.255 0 34.255
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
V-III-1 46.662.223 0 46.662.223 34.013.637 0 34.013.637
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
V-III-1 7.396.698 0 7.396.698 7.029.711 0 7.029.711
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
V-III-1 42.242.993 0 42.242.993 30.687.962 0 30.687.962
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
1.583.993 0 1.583.993 524.897 0 524.897
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.538.404 0 2.538.404 2.372.471 0 2.372.471
Cayılabilir Taahhütler
15.616.842 86.803.843 102.420.685 13.452.525 64.380.549 77.833.074
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
15.616.842 86.803.843 102.420.685 13.452.525 64.380.549 77.833.074
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
39.971.293 278.779.122 318.750.415 58.138.338 291.691.485 349.829.823
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
39.971.293 278.779.122 318.750.415 58.138.338 291.691.485 349.829.823
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
4.146.127 4.041.678 8.187.805 6.266.455 8.227.370 14.493.825
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.547.469 724.293 4.271.762 3.142.731 4.115.500 7.258.231
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
598.658 3.317.385 3.916.043 3.123.724 4.111.870 7.235.594
Para ve Faiz Swap İşlemleri
19.935.389 205.807.825 225.743.214 40.925.228 215.893.398 256.818.626
Swap Para Alım İşlemleri
3.852.096 46.160.117 50.012.213 849.742 69.892.062 70.741.804
Swap Para Satım İşlemleri
14.573.293 25.764.483 40.337.776 37.905.486 20.580.683 58.486.169
Swap Faiz Alım İşlemleri
755.000 66.941.613 67.696.613 1.085.000 62.710.327 63.795.327
Swap Faiz Satım İşlemleri
755.000 66.941.612 67.696.612 1.085.000 62.710.326 63.795.326
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
7.162.072 8.989.173 16.151.245 2.536.251 4.745.424 7.281.675
Para Alım Opsiyonları
7.162.072 1.016.434 8.178.506 1.664.791 1.939.892 3.604.683
Para Satım Opsiyonları
0 7.972.739 7.972.739 871.460 2.805.532 3.676.992
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
2.891.951 2.596.752 5.488.703 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 2.596.752 2.596.752 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
2.891.951 0 2.891.951 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
5.835.754 57.343.694 63.179.448 8.410.404 62.825.293 71.235.697
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
8.598.658.230 10.006.619.294 18.605.277.524 6.536.087.428 7.929.123.346 14.465.210.774
EMANET KIYMETLER
87.653.799 40.245.997 127.899.796 74.480.687 29.968.276 104.448.963
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
51.668.016 20.928.653 72.596.669 48.632.002 15.941.897 64.573.899
Tahsile Alınan Çekler
28.472.541 4.376.819 32.849.360 20.996.825 4.284.423 25.281.248
Tahsile Alınan Ticari Senetler
3.045.083 2.126.346 5.171.429 2.240.089 1.384.626 3.624.715
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.152 668 2.820 2.152 536 2.688
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
309 6.779.479 6.779.788 309 4.131.708 4.132.017
Emanet Kıymet Alanlar
4.465.698 6.034.032 10.499.730 2.609.310 4.225.086 6.834.396
REHİNLİ KIYMETLER
1.633.318.174 546.671.792 2.179.989.966 1.176.944.808 445.151.990 1.622.096.798
Menkul Kıymetler
2.046.409 1.120.278 3.166.687 415.988 555.091 971.079
Teminat Senetleri
3.008.560 8.443.065 11.451.625 1.435.450 7.150.950 8.586.400
Emtia
148.305.584 7.135.012 155.440.596 129.796.090 5.966.459 135.762.549
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
1.285.151.177 448.763.315 1.733.914.492 879.409.988 363.737.452 1.243.147.440
Diğer Rehinli Kıymetler
194.424.920 80.978.231 275.403.151 165.412.990 67.579.365 232.992.355
Rehinli Kıymet Alanlar
381.524 231.891 613.415 474.302 162.673 636.975
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
6.877.686.257 9.419.701.505 16.297.387.762 5.284.661.933 7.454.003.080 12.738.665.013
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
8.851.778.715 10.562.654.905 19.414.433.620 6.746.995.528 8.425.711.162 15.172.706.690


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
22.106.684 3.696.809
Alınan Faizler
47.210.988 30.402.799
Ödenen Faizler
-33.858.508 -23.801.223
Alınan Temettüler
146.348 120.245
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.297.251 2.564.042
Elde Edilen Diğer Kazançlar
261.986 70.162
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
2.093.121 1.930.748
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.190.888 -1.950.524
Ödenen Vergiler
-267.778 -684.306
Diğer
5.414.164 -4.955.134
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
15.821.314 -8.043.878
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.448.830 -3.836.976
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-22.252.457 -728.044
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-110.905.389 -45.080.345
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-10.997.223 10.811.071
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
12.230.062 -5.298.671
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
127.216.094 22.776.959
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.104.154 12.726.207
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
20.185.551 585.921
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
37.927.998 -4.347.069
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-36.985.999 -11.849.018
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-162.226 -280.066
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
1.750 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.620.003 -1.010.842
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.068.035 1.040.190
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-8.577.393 -19.211.769
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-11.699.992 5.650.646
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-16.072.760 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.159.603 1.996.426
Diğer
-83.013 -33.603
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
8.910.276 31.729
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
17.656.060 6.622.558
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-8.501.547 -6.404.328
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-244.237 -186.501
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-2.052.445 -116.365
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
7.799.830 -16.280.723
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
98.641.540 55.051.595
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
106.441.370 38.770.872


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
10.018.614 1.410.463
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
4.749.183 -215.863
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-166.382 17.530
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-2.619 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-126.133 18.480
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-37.630 -950
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.915.565 -233.393
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
6.679.252 -294.991
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.763.687 61.598
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.767.797 1.194.600


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
111.564.610 306.089.581 417.654.191 101.014.790 242.702.869 343.717.659
Nakit ve Nakit Benzerleri
V-I-1 20.131.144 182.760.125 202.891.269 30.466.068 141.889.415 172.355.483
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 19.480.245 141.011.223 160.491.468 29.359.910 114.789.077 144.148.987
Bankalar
V-I-3 666.012 41.748.902 42.414.914 1.120.400 20.185.938 21.306.338
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 6.914.400 6.914.400
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
V-I-16 -15.113 0 -15.113 -14.242 0 -14.242
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-2 62.477 14.802.527 14.865.004 177.289 16.226.214 16.403.503
Devlet Borçlanma Senetleri
0 14.478.392 14.478.392 0 15.939.741 15.939.741
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
42.152 324.135 366.287 169.483 286.473 455.956
Diğer Finansal Varlıklar
20.325 0 20.325 7.806 0 7.806
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 78.418.539 106.597.520 185.016.059 50.957.221 82.514.082 133.471.303
Devlet Borçlanma Senetleri
77.869.097 106.257.593 184.126.690 50.435.798 82.233.247 132.669.045
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 9.027 9.027 0 7.246 7.246
Diğer Finansal Varlıklar
549.442 330.900 880.342 521.423 273.589 795.012
Türev Finansal Varlıklar
V-I-2 12.952.450 1.929.409 14.881.859 19.414.212 2.073.158 21.487.370
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
12.952.450 1.929.409 14.881.859 19.414.212 2.073.158 21.487.370
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
527.382.348 291.219.458 818.601.806 402.569.743 237.367.487 639.937.230
Krediler
V-I-5 484.330.491 261.107.263 745.437.754 380.005.846 212.004.025 592.009.871
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-10 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-6 74.247.901 30.206.047 104.453.948 48.417.140 25.444.843 73.861.983
Devlet Borçlanma Senetleri
74.188.950 29.872.405 104.061.355 48.358.190 25.176.782 73.534.972
Diğer Finansal Varlıklar
58.951 333.642 392.593 58.950 268.061 327.011
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-31.196.044 -93.852 -31.289.896 -25.853.243 -81.381 -25.934.624
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 501.337 0 501.337 755.033 0 755.033
Satış Amaçlı
501.337 0 501.337 755.033 0 755.033
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
5.757.447 1.566.516 7.323.963 5.328.755 1.369.078 6.697.833
İştirakler (Net)
V-I-7 2.242.564 0 2.242.564 2.047.712 0 2.047.712
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.242.564 0 2.242.564 2.047.712 0 2.047.712
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-8 3.514.883 1.566.516 5.081.399 3.281.043 1.369.078 4.650.121
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
2.916.583 1.566.516 4.483.099 2.772.557 1.369.078 4.141.635
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
598.300 0 598.300 508.486 0 508.486
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6.422.317 36.059 6.458.376 4.838.056 28.796 4.866.852
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
336.793 0 336.793 276.221 0 276.221
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
336.793 0 336.793 276.221 0 276.221
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-12 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-13 4.099.499 907.387 5.006.886 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-15 18.982.756 7.251.092 26.233.848 7.964.715 2.998.154 10.962.869
VARLIKLAR TOPLAMI
675.047.107 607.070.093 1.282.117.200 522.747.313 484.466.384 1.007.213.697
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 387.002.865 400.668.805 787.671.670 255.395.817 335.547.570 590.943.387
ALINAN KREDİLER
V-II-3 2.544.984 104.516.589 107.061.573 1.060.376 90.370.154 91.430.530
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
122.699.118 24.839.154 147.538.272 123.441.143 20.439.641 143.880.784
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-3 10.524.440 56.966.548 67.490.988 10.566.317 51.408.580 61.974.897
Bonolar
6.174.956 1.679.591 7.854.547 5.264.846 871.154 6.136.000
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
4.349.484 55.286.957 59.636.441 5.301.471 50.537.426 55.838.897
FONLAR
3.005 0 3.005 3.005 0 3.005
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.005 0 3.005 3.005 0 3.005
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-2 754.473 4.450.815 5.205.288 1.609.212 3.881.066 5.490.278
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
754.473 4.450.815 5.205.288 1.609.212 3.881.066 5.490.278
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-5 1.037.113 4.702 1.041.815 949.708 4.204 953.912
KARŞILIKLAR
V-II-7 6.465.809 22.035 6.487.844 3.832.161 17.687 3.849.848
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.125.416 0 2.125.416 1.751.607 0 1.751.607
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
4.340.393 22.035 4.362.428 2.080.554 17.687 2.098.241
CARİ VERGİ BORCU
V-II-8 1.775.792 6.823 1.782.615 933.094 10.846 943.940
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-8 0 0 0 0 46.378 46.378
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-9 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-10 6.401.639 26.665.764 33.067.403 6.404.751 22.563.676 28.968.427
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
6.401.639 26.665.764 33.067.403 6.404.751 22.563.676 28.968.427
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-4 36.066.448 8.182.923 44.249.371 19.825.574 6.949.997 26.775.571
ÖZKAYNAKLAR
V-II-11 83.178.045 -2.660.689 80.517.356 51.370.487 582.253 51.952.740
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 7.111.364 0 7.111.364 3.905.622 0 3.905.622
Sermaye Yedekleri
17.190.773 469.809 17.660.582 6.658.909 410.596 7.069.505
Hisse Senedi İhraç Primleri
16.468.559 0 16.468.559 6.303.277 0 6.303.277
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
722.214 469.809 1.192.023 355.632 410.596 766.228
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.474.483 -206.544 3.267.939 3.617.240 -182.919 3.434.321
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
9.541.300 -2.923.954 6.617.346 1.347.205 354.576 1.701.781
Kar Yedekleri
35.841.511 0 35.841.511 31.666.047 0 31.666.047
Yasal Yedekler
3.828.329 0 3.828.329 3.410.783 0 3.410.783
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
30.522.271 0 30.522.271 25.635.005 0 25.635.005
Diğer Kar Yedekleri
1.490.911 0 1.490.911 2.620.259 0 2.620.259
Kar veya Zarar
10.018.614 0 10.018.614 4.175.464 0 4.175.464
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
10.018.614 0 10.018.614 4.175.464 0 4.175.464
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
658.453.731 623.663.469 1.282.117.200 475.391.645 531.822.052 1.007.213.697


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-1 58.522.053 30.706.127 33.720.940 16.270.312
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 35.705.071 23.384.180 19.448.757 12.195.025
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
273.019 364.232 38.933 226.096
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 34.751 9.347 24.620 3.710
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
612 1.719 159 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 22.372.293 6.942.186 14.086.782 3.844.900
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
169.046 66.788 88.887 42.023
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
9.867.245 3.391.919 5.882.669 1.862.230
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
12.336.002 3.483.479 8.115.226 1.940.647
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
136.307 4.463 121.689 581
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-2 -34.806.442 -24.847.649 -19.211.069 -13.092.158
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -22.146.638 -15.116.395 -12.376.348 -7.775.434
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -1.428.724 -640.962 -817.922 -362.194
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
'
16:2110.603
Değişim :  -0,69% |  -73,17
Açılış :  10.701  
Önceki Kapanış :  10.677  
En Düşük
10.585
En Yüksek
10.759
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:18
ORCAY 17,18 329.754.731 % 9,99  
FENER 118,20 630.249.284 % 9,95  
OSTIM 6,63 17.801.039 % 9,95  
MEGAP 8,78 159.846.839 % 9,89  
MEGAP 8,78 159.846.839 % 9,89  
16:18 Alış Satış %  
Dolar 32,1667 32,1842 % -0,13  
Euro 34,9163 34,9628 % 0,07  
Sterlin 40,6949 40,8989 % -0,05  
Frank 34,8751 35,0500 % -0,20  
Riyal 8,5040 8,5466 % -0,22  
16:18 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,31 31,34 % 0,66  
Platin 1.048,82 1.050,40 % 0,66  
Paladyum 993,66 997,21 % 0,66  
Brent Pet. 82,59 82,59 % 0,66  
Altın Ons 2.350,50 2.350,86 % 0,66