***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor

08.08.2022 19:31
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.905.622 6.303.347 0 -37.820 888.033 -181.150 896.713 525.776 1.038.528 -184.408 26.704.950 6.545.561 0 46.405.152 746.935 47.152.087
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.905.622 6.303.347 0 -37.820 888.033 -181.150 896.713 525.776 1.038.528 -184.408 26.704.950 6.545.561 0 46.405.152 746.935 47.152.087
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -122 -13.810 54.625 -219.851 97.601 0 0 1.694.713 1.613.156 59.830 1.672.986
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 -1 0 71.679 0 0 0 0 0 0 994.357 -1.208.777 0 -142.742 228.564 85.822
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 -80 0 0 0 0 0 5.218.798 -5.224.888 0 -6.170 -603 -6.773
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.162 0 -6.162 -603 -6.765
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 -80 0 0 0 0 0 5.215.447 -5.215.375 0 -8 0 -8
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.351 -3.351 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.905.622 6.303.346 0 33.859 887.953 -181.272 882.903 580.401 818.677 -86.807 32.918.105 111.896 1.694.713 47.869.396 1.034.726 48.904.122
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.905.622 6.303.367 0 -110.744 892.669 -233.150 1.627.520 977.197 1.703.781 -446.759 33.168.288 5.197.169 0 52.984.960 1.215.068 54.200.028
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.905.622 6.303.367 0 -110.744 892.669 -233.150 1.627.520 977.197 1.703.781 -446.759 33.168.288 5.197.169 0 52.984.960 1.215.068 54.200.028
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -25.911 13.173 -74.822 169.470 4.375.226 290.433 0 0 10.769.072 15.516.641 227.818 15.744.459
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
3.205.742 10.164.718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.370.460 0 13.370.460
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 1.366 0 59.183 0 0 0 0 0 0 538.750 -936.264 0 -336.965 29.912 -307.053
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.140.192 -4.140.227 0 -35 -965 -1.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19 0 -19 -965 -984
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.136.579 -4.136.595 0 -16 0 -16
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.613 -3.613 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.111.364 16.469.451 0 -51.561 866.758 -219.977 1.552.698 1.146.667 6.079.007 -156.326 37.847.230 120.678 10.769.072 81.535.061 1.471.833 83.006.894


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
258.978.731 560.604.804 819.583.535 212.228.885 498.811.450 711.040.335
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 86.845.226 156.527.279 243.372.505 62.457.727 130.998.199 193.455.926
Teminat Mektupları
V-III-1 83.716.753 90.406.336 174.123.089 61.406.815 72.673.220 134.080.035
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
4.038.974 30.673.738 34.712.712 3.507.026 19.605.204 23.112.230
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
4.235.275 0 4.235.275 2.542.604 0 2.542.604
Diğer Teminat Mektupları
75.442.504 59.732.598 135.175.102 55.357.185 53.068.016 108.425.201
Banka Kredileri
4.258 6.951.103 6.955.361 4.258 9.575.050 9.579.308
İthalat Kabul Kredileri
0 1.052.952 1.052.952 0 969.051 969.051
Diğer Banka Kabulleri
V-III-4 4.258 5.898.151 5.902.409 4.258 8.605.999 8.610.257
Akreditifler
V-III-4 845.862 56.672.673 57.518.535 568.802 48.276.760 48.845.562
Belgeli Akreditifler
845.862 56.672.673 57.518.535 568.802 48.276.760 48.845.562
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 13.277 13.277 0 10.657 10.657
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
1.681.824 1.470.494 3.152.318 117.441 277.393 394.834
Diğer Garantilerimizden
161.529 287.029 448.558 160.411 185.119 345.530
Diğer Kefaletlerimizden
435.000 726.367 1.161.367 200.000 0 200.000
TAAHHÜTLER
131.666.587 123.766.983 255.433.570 92.374.573 75.850.537 168.225.110
Cayılamaz Taahhütler
V-III-1 116.049.745 36.963.140 153.012.885 78.922.048 11.469.988 90.392.036
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
V-III-1 13.271.012 35.597.359 48.868.371 2.924.429 10.106.329 13.030.758
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
20.154 0 20.154 34.255 0 34.255
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
46.662.223 3.024 46.665.247 34.013.637 4.036 34.017.673
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
V-III-1 7.396.698 0 7.396.698 7.029.711 0 7.029.711
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
V-III-1 42.242.993 0 42.242.993 30.687.962 0 30.687.962
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
1.583.993 0 1.583.993 524.897 0 524.897
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
4.872.672 1.362.757 6.235.429 3.707.157 1.359.623 5.066.780
Cayılabilir Taahhütler
15.616.842 86.803.843 102.420.685 13.452.525 64.380.549 77.833.074
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
15.616.842 86.803.843 102.420.685 13.452.525 64.380.549 77.833.074
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
40.466.918 280.310.542 320.777.460 57.396.585 291.962.714 349.359.299
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
40.466.918 280.310.542 320.777.460 57.396.585 291.962.714 349.359.299
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
4.146.127 4.041.678 8.187.805 6.266.455 8.227.370 14.493.825
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.547.469 724.293 4.271.762 3.142.731 4.115.500 7.258.231
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
598.658 3.317.385 3.916.043 3.123.724 4.111.870 7.235.594
Para ve Faiz Swap İşlemleri
20.431.014 207.339.245 227.770.259 40.183.475 216.164.627 256.348.102
Swap Para Alım İşlemleri
4.347.721 46.621.243 50.968.964 107.989 70.293.816 70.401.805
Swap Para Satım İşlemleri
14.573.293 26.834.777 41.408.070 37.905.486 20.450.158 58.355.644
Swap Faiz Alım İşlemleri
755.000 66.941.613 67.696.613 1.085.000 62.710.327 63.795.327
Swap Faiz Satım İşlemleri
755.000 66.941.612 67.696.612 1.085.000 62.710.326 63.795.326
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
7.162.072 8.989.173 16.151.245 2.536.251 4.745.424 7.281.675
Para Alım Opsiyonları
7.162.072 1.016.434 8.178.506 1.664.791 1.939.892 3.604.683
Para Satım Opsiyonları
0 7.972.739 7.972.739 871.460 2.805.532 3.676.992
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
2.891.951 2.596.752 5.488.703 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 2.596.752 2.596.752 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
2.891.951 0 2.891.951 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
5.835.754 57.343.694 63.179.448 8.410.404 62.825.293 71.235.697
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
8.620.799.340 10.030.282.453 18.651.081.793 6.551.262.425 7.947.865.967 14.499.128.392
EMANET KIYMETLER
109.776.509 63.909.156 173.685.665 89.655.684 48.710.897 138.366.581
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
8.796.196 0 8.796.196 5.458.322 0 5.458.322
Emanete Alınan Menkul Değerler
51.968.807 20.928.653 72.897.460 49.974.424 15.941.897 65.916.321
Tahsile Alınan Çekler
30.684.903 4.607.178 35.292.081 23.408.656 4.620.176 28.028.832
Tahsile Alınan Ticari Senetler
13.256.069 3.448.664 16.704.733 7.705.143 2.408.419 10.113.562
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.152 668 2.820 2.152 536 2.688
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
576.664 28.889.961 29.466.625 466.829 21.514.783 21.981.612
Emanet Kıymet Alanlar
4.491.718 6.034.032 10.525.750 2.640.158 4.225.086 6.865.244
REHİNLİ KIYMETLER
1.633.336.574 546.671.792 2.180.008.366 1.176.944.808 445.151.990 1.622.096.798
Menkul Kıymetler
2.046.409 1.120.278 3.166.687 415.988 555.091 971.079
Teminat Senetleri
3.026.960 8.443.065 11.470.025 1.435.450 7.150.950 8.586.400
Emtia
148.305.584 7.135.012 155.440.596 129.796.090 5.966.459 135.762.549
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
1.285.151.177 448.763.315 1.733.914.492 879.409.988 363.737.452 1.243.147.440
Diğer Rehinli Kıymetler
194.424.920 80.978.231 275.403.151 165.412.990 67.579.365 232.992.355
Rehinli Kıymet Alanlar
381.524 231.891 613.415 474.302 162.673 636.975
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
6.877.686.257 9.419.701.505 16.297.387.762 5.284.661.933 7.454.003.080 12.738.665.013
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
8.879.778.071 10.590.887.257 19.470.665.328 6.763.491.310 8.446.677.417 15.210.168.727


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
23.155.390 4.056.268
Alınan Faizler
48.169.291 30.904.852
Ödenen Faizler
-34.160.865 -23.923.086
Alınan Temettüler
53.387 22.788
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.158.168 2.368.733
Elde Edilen Diğer Kazançlar
981.693 267.784
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
2.139.672 2.011.556
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.296.768 -2.010.765
Ödenen Vergiler
-274.251 -706.131
Diğer
5.385.063 -4.879.463
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
16.445.831 -8.388.921
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.135.589 -3.855.715
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-22.252.457 -728.044
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-110.281.604 -45.147.949
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-11.470.698 10.709.133
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
12.230.062 -5.330.369
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
125.789.453 22.294.090
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-998.325 12.852.612
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
22.293.811 817.321
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
39.601.221 -4.332.653
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-38.491.171 -11.928.658
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-162.226 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
1.750 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.626.350 -1.236.567
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.126.259 1.041.298
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-10.551.778 -19.353.454
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-11.269.946 5.658.303
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-16.072.760 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.159.603 1.996.426
Diğer
-95.723 -34.664
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
8.665.414 32.349
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
17.585.499 6.622.558
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-9.268.038 -6.407.381
İhraç Edilen Sermaye Araçları
601.060 0
Temettü Ödemeleri
0 -603
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-253.107 -182.225
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-1.993.665 -114.997
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
7.781.799 -16.343.959
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
98.979.861 55.596.047
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
106.761.660 39.252.088


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
10.997.256 1.754.640
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
4.747.203 -81.654
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-87.926 -14.029
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-2.499 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.554 -275
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-57.617 -14.572
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-43.364 818
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.835.129 -67.625
Yabancı Para Çevrim Farkları
169.470 54.625
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
5.969.661 -275.366
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
290.433 97.601
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.594.435 55.515
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.744.459 1.672.986


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
112.189.383 312.205.576 424.394.959 101.130.561 248.362.721 349.493.282
Nakit ve Nakit Benzerleri
V-I-1 20.236.419 182.987.780 203.224.199 30.621.364 142.079.991 172.701.355
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 19.480.373 141.038.111 160.518.484 29.360.024 114.812.521 144.172.545
Bankalar
V-I-3 765.657 41.949.695 42.715.352 1.272.208 20.353.088 21.625.296
Para Piyasalarından Alacaklar
5.574 0 5.574 3.499 6.914.400 6.917.899
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
V-I-16 -15.185 -26 -15.211 -14.367 -18 -14.385
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-2 567.243 14.802.527 15.369.770 365.610 16.226.214 16.591.824
Devlet Borçlanma Senetleri
428.928 14.478.392 14.907.320 118.890 15.939.741 16.058.631
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
82.007 324.135 406.142 201.998 286.473 488.471
Diğer Finansal Varlıklar
56.308 0 56.308 44.722 0 44.722
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 78.433.271 112.485.860 190.919.131 50.971.953 87.981.724 138.953.677
Devlet Borçlanma Senetleri
77.869.097 109.655.944 187.525.041 50.435.798 85.501.032 135.936.830
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
14.732 9.027 23.759 14.732 7.246 21.978
Diğer Finansal Varlıklar
549.442 2.820.889 3.370.331 521.423 2.473.446 2.994.869
Türev Finansal Varlıklar
V-I-2 12.952.450 1.929.409 14.881.859 19.171.634 2.074.792 21.246.426
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
12.952.450 1.929.409 14.881.859 19.171.634 2.074.792 21.246.426
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
530.817.638 303.626.615 834.444.253 407.001.757 249.012.309 656.014.066
Krediler
V-I-5 477.346.221 269.291.808 746.638.029 377.286.644 219.413.299 596.699.943
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-10 2.183.692 3.974.977 6.158.669 1.340.492 3.640.839 4.981.331
Faktoring Alacakları
8.641.718 564.283 9.206.001 6.184.214 889.603 7.073.817
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-6 74.247.901 30.206.047 104.453.948 48.417.140 25.444.843 73.861.983
Devlet Borçlanma Senetleri
74.188.950 29.872.405 104.061.355 48.358.190 25.176.782 73.534.972
Diğer Finansal Varlıklar
58.951 333.642 392.593 58.950 268.061 327.011
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-410.500 -32.012.394 -26.226.733 -376.275 -26.603.008
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 501.557 0 501.557 755.253 0 755.253
Satış Amaçlı
501.557 0 501.557 755.253 0 755.253
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
3.087.173 3 3.087.176 2.825.834 3 2.825.837
İştirakler (Net)
V-I-7 2.475.791 3 2.475.794 2.306.545 3 2.306.548
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
708.997 0 708.997 607.936 0 607.936
Konsolide Edilmeyenler
1.766.794 3 1.766.797 1.698.609 3 1.698.612
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-8 611.382 0 611.382 519.289 0 519.289
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
611.382 0 611.382 519.289 0 519.289
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.761.459 37.772 4.799.231 4.110.997 30.054 4.141.051
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
359.645 8.806 368.451 298.931 474 299.405
Şerefiye
14.631 0 14.631 14.631 0 14.631
Diğer
345.014 8.806 353.820 284.300 474 284.774
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-12 914.174 0 914.174 972.154 0 972.154
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-13 4.194.952 1.049.822 5.244.774 72.767 0 72.767
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-15 23.860.990 8.223.018 32.084.008 10.753.294 3.573.989 14.327.283
VARLIKLAR TOPLAMI
680.686.971 625.151.612 1.305.838.583 527.921.548 500.979.550 1.028.901.098
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 385.211.158 406.693.971 791.905.129 254.392.314 341.417.664 595.809.978
ALINAN KREDİLER
V-II-3 5.642.903 108.233.820 113.876.723 3.507.327 94.929.344 98.436.671
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
123.645.093 30.153.497 153.798.590 123.991.383 24.725.979 148.717.362
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-3 11.105.915 56.711.811 67.817.726 11.332.808 51.204.819 62.537.627
Bonolar
6.756.431 1.679.591 8.436.022 6.031.337 871.154 6.902.491
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
4.349.484 55.032.220 59.381.704 5.301.471 50.333.665 55.635.136
FONLAR
3.005 0 3.005 3.005 0 3.005
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.005 0 3.005 3.005 0 3.005
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-2 873.666 4.463.771 5.337.437 1.609.212 3.881.066 5.490.278
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
873.666 4.463.771 5.337.437 1.609.212 3.881.066 5.490.278
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
447 38 485 7.309 0 7.309
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-5 1.040.799 4.702 1.045.501 954.389 4.204 958.593
KARŞILIKLAR
V-II-7 6.502.142 113.909 6.616.051 3.856.308 98.808 3.955.116
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.159.036 13.974 2.173.010 1.772.257 11.118 1.783.375
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
4.343.106 99.935 4.443.041 2.084.051 87.690 2.171.741
CARİ VERGİ BORCU
V-II-8 1.894.485 6.823 1.901.308 1.089.521 10.846 1.100.367
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-8 0 0 0 0 14.719 14.719
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-9 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-10 6.401.639 26.665.764 33.067.403 6.404.751 22.563.676 28.968.427
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
6.401.639 26.665.764 33.067.403 6.404.751 22.563.676 28.968.427
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-4 38.602.607 8.859.724 47.462.331 21.444.948 7.256.670 28.701.618
ÖZKAYNAKLAR
V-II-11 84.579.989 -1.573.095 83.006.894 52.229.638 1.970.390 54.200.028
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 7.111.364 0 7.111.364 3.905.622 0 3.905.622
Sermaye Yedekleri
16.417.890 0 16.417.890 6.192.623 0 6.192.623
Hisse Senedi İhraç Primleri
16.469.451 0 16.469.451 6.303.367 0 6.303.367
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-51.561 0 -51.561 -110.744 0 -110.744
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.199.479 0 2.199.479 2.287.039 0 2.287.039
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
9.500.935 -2.431.587 7.069.348 1.283.355 950.864 2.234.219
Kar Yedekleri
37.341.867 505.363 37.847.230 32.727.539 440.749 33.168.288
Yasal Yedekler
3.969.729 26.550 3.996.279 3.515.810 21.149 3.536.959
Statü Yedekleri
6.337 0 6.337 6.337 0 6.337
Olağanüstü Yedekler
31.799.780 475.198 32.274.978 26.510.023 415.985 26.926.008
Diğer Kar Yedekleri
1.566.021 3.615 1.569.636 2.695.369 3.615 2.698.984
Kar veya Zarar
10.541.291 348.459 10.889.750 4.623.062 574.107 5.197.169
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
26.907 93.771 120.678 1.157 30.156 31.313
Dönem Net Kâr veya Zararı
10.514.384 254.688 10.769.072 4.621.905 543.951 5.165.856
Azınlık Payları
1.467.163 4.670 1.471.833 1.210.398 4.670 1.215.068
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
665.503.848 640.334.735 1.305.838.583 480.822.913 548.078.185 1.028.901.098


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-1 59.480.470 31.212.567 34.224.130 16.541.348
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 36.196.893 23.680.912 19.684.356 12.343.620
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
273.019 364.232 38.933 226.096
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 51.144 14.810 32.339 6.202
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.221 3.033 460 710
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 22.462.600 6.989.679 14.135.708 3.884.864
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
197.556 79.832 104.110 47.605
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
9.929.042 3.426.368 5.916.372 1.896.612
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
12.336.002 3.483.479 8.115.226 1.940.647
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
355.490 148.385 209.006 77.096
Diğer Faiz Gelirleri
140.103 11.516 123.328 2.760
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-2 -35.108.799 -24.996.099 -19.326.327 -13.180.751
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -22.033.197 -15.052.401 -12.306.637 -7.745.198
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -1.735.270 -790.086 -960.222 -441.866
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-6.868.746 -6.266.830 -3.691.106 -3.532.384
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
V-IV-2 -3.694.501 -2.744.943 -1.941.251 -1.413.508
Kiralama Faiz Giderleri
-103.051 -68.094 -54.673 -36.325
Diğer Faiz Giderleri
-674.034 -73.745 -372.438 -11.470
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
24.371.671 6.216.468 14.897.803 3.360.597
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3.953.029 1.712.260 2.284.532 982.062
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.106.241 2.317.976 2.935.202 1.308.618
Gayri Nakdi Kredilerden
787.016 449.790 428.154 231.082
Diğer
4.319.225 1.868.186 2.507.048 1.077.536
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.153.212 -605.716 -650.670 -326.556
Gayri Nakdi Kredilere
-21.804 -3.981 -15.762 -2.215
Diğer
-1.131.408 -601.735 -634.908 -324.341
TEMETTÜ GELİRLERİ
53.387 22.788 27.466 7.024
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-3 1.967.675 -1.875.791 711.983 -1.405.762
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 614.497 554.147 82.744 154.228
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
V-IV-3 -722.117 -2.836.147 -678.281 -1.793.425
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 2.075.295 406.209 1.307.520 233.435
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-4 5.660.723 5.246.715 2.265.453 1.557.268
FAALİYET BRÜT KÂRI
36.006.485 11.322.440 20.187.237 4.501.189
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-5 -11.745.712 -4.507.243 -5.053.072 -1.453.202
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-5 -2.426.442 -411.966 -2.011.728 -4.044
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-3.091.771 -1.864.940 -1.688.749 -899.374
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-6 -4.095.344 -2.492.287 -2.260.026 -1.311.881
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
14.647.216 2.046.004 9.173.662 832.688
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
129.897 41.159 77.915 21.502
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-7 14.777.113 2.087.163 9.251.577 854.190
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-10 -3.779.857 -332.523 -1.624.907 -48.432
Cari Vergi Karşılığı
V-IV-10 -10.601.450 -221.389 -724.445 -190.299
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
V-IV-10 -3.878.204 -1.643.592 -2.882.537 -277.738
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
V-IV-10 10.699.797 1.532.458 1.982.075 419.605
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-9 10.997.256 1.754.640 7.626.670 805.758
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
10.997.256 1.754.640 7.626.670 805.758
Grubun Karı (Zararı)
10.769.072 1.694.713 7.509.442 772.710
Azınlık Payları Karı (Zararı)
228.184 59.927 117.228 33.048
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

100 Adet Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL) 1,83290000 0,44930000 1,07240000 0,20630000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053178


BIST'
18:0510.677
Değişim :  -1,07% |  -115,88
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DIRIT 19,80 8.608.721 % 10,00  
ORCAY 15,62 393.292.742 % 10,00  
BJKAS 39,64 3.255.832.149 % 9,99  
DESPC 53,50 168.109.640 % 9,99  
BURVA 158,60 164.980.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1985 32,2247 % 0,14  
Euro 34,8747 34,9384 % 0,27  
Sterlin 40,7565 40,9608 % 0,30  
Frank 34,9858 35,1612 % -0,03  
Riyal 8,5319 8,5747 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,33 30,38 % 0,66  
Platin 1.025,78 1.029,24 % 0,66  
Paladyum 965,02 971,95 % 0,66  
Brent Pet. 82,13 82,13 % 0,66  
Altın Ons 2.333,61 2.334,31 % 0,66