***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor )

09.08.2016 20:20
***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor  )


***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
46.846.881 14.984 12.086.947 48.946.452 7.015.377 114.910.641
Transferler
385.322 6.630.055 -7.015.377 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.164 6.517.974 6.539.138
Dönem Karı (Zararı)
6.517.974 6.517.974
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21.164 21.164
Dönem Sonu Bakiyeler
46.846.881 36.148 12.472.269 55.576.507 6.517.974 121.449.779 121.449.779
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
46.846.881 -466.028 72.974 30.495.000 12.472.269 55.576.507 9.313.130 154.310.733
Transferler
381.981 8.931.149 -9.313.130 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.355 -16.910.000 -739.428 -17.684.783
Dönem Karı (Zararı)
-739.428 -739.428
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.355 -16.910.000 -16.945.355
Dönem Sonu Bakiyeler
46.846.881 -466.028 37.619 13.585.000 12.854.250 64.507.656 -739.428 136.625.950 136.625.950


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.311.401 28.409.297
Dönem Karı (Zararı)
-739.428 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.543.529 0
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
804.101 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
784.593 0
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.682 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-133.414 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-133.414 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.022.673 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -2.073.947 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 5.096.620 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.335.877 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.764 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.764
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 502.593 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.961.054 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.473.697 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.632.568 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.754.240 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.121.672 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.413.292 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.255.973 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
157.319 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
362.920 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
362.920 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-45.346 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
115.616 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
115.616 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
994.647 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
994.647 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.518.862 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -46.031 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
22 838.570 28.409.297
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-95.957.883 35.440
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -37.883 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -95.920.000 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 35.440
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
86.445.465 -311.255
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
102.901.173 0
Kredilerden Nakit Girişleri
102.901.173 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.455.708 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.455.708 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 -311.255
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.798.983 28.133.482
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-14.890 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.784.093 28.133.482
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
536.921 23.539.148
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.321.014 51.672.630


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.321.014 536.921
Finansal Yatırımlar
4 30.756 27.992
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
30.756 27.992
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
30.756 27.992
Ticari Alacaklar
57.589.242 64.221.810
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,21 52.467.570 64.221.810
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 5.121.672 0
Diğer Alacaklar
31.246.015 34.659.307
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12,21 9.881.168 17.429.534
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 21.364.847 17.229.773
Peşin Ödenmiş Giderler
6 210.281 615.199
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 91.882 869.130
Diğer Dönen Varlıklar
14 452.512 15.228
ARA TOPLAM
92.941.702 100.945.587
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
92.941.702 100.945.587
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
116.700.000 134.500.000
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 116.700.000 134.500.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 88.000.000 88.000.000
Maddi Duran Varlıklar
8 1.067.293 1.083.386
Arazi ve Arsalar
607.208 607.208
Binalar
105.145 106.306
Mobilya ve Demirbaşlar
34.362 49.294
Yapılmakta Olan Yatırımlar
320.578 320.578
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 9.584 13.458
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.584 13.458
Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 249.765
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 10.461.599 10.134.291
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
216.238.476 233.980.900
TOPLAM VARLIKLAR
309.180.178 334.926.487
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 168.911.707 18.470.442
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
168.911.707 18.470.442
Banka Kredileri
168.911.707 18.470.442
Ticari Borçlar
835.155 96.138.727
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,21 328.318 74.810
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 506.837 96.063.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17.710 63.056
Diğer Borçlar
12 585.014 469.398
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
585.014 469.398
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.479.367 1.514.805
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 12.750 14.053
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.466.617 1.500.752
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 674.325 600.089
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
674.325 600.089
ARA TOPLAM
172.503.278 117.256.517
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
172.503.278 117.256.517
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 0 63.309.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 63.309.940
Banka Kredileri
0 63.309.940
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 50.950 49.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
50.950 49.297
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.950 63.359.237
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
172.554.228 180.615.754
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
136.625.950 154.310.733
Ödenmiş Sermaye
15 46.846.881 46.846.881
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -466.028 -466.028
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
37.619 72.974
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
37.619 72.974
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
37.619 72.974
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.585.000 30.495.000
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
13.585.000 30.495.000
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
13.585.000 30.495.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 12.854.250 12.472.269
Yasal Yedekler
6.758.642 6.376.661
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
6.095.608 6.095.608
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 64.507.656 55.576.507
Net Dönem Karı veya Zararı
15 -739.428 9.313.130
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
136.625.950 154.310.733
TOPLAM KAYNAKLAR
309.180.178 334.926.487


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 4.287.800 0 2.162.750 0
Satışların Maliyeti
18 -1.714.894 0 -877.561 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.572.906 0 1.285.189 0
BRÜT KAR (ZARAR)
2.572.906 0 1.285.189 0
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.645.299 0 -1.079.833 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 232.745 0 110.363 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -9.449 0 -7.355 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.150.903 0 308.364 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.150.903 0 308.364 0
Finansman Gelirleri
20 15.167.761 0 8.974.219 0
Finansman Giderleri
20 -17.325.131 0 -11.604.067 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.006.467 0 -2.321.484 0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-537.062 0 -220.759 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -537.062 0 -220.759 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.543.529 0 -2.542.243 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22 804.101 6.517.974 92.051 3.960.000
DÖNEM KARI (ZARARI)
-739.428 6.517.974 -2.450.192 3.960.000
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-739.428 6.517.974 -2.450.192 3.960.000
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına (kayıp)/kazanç 16 -0,03290000 0,00000000 -0,05430000 0,00000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına (kayıp)/kazanç 16 0,01720000 0,01391000 0,02000000 0,08450000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-35.355 21.164 -13.258 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-35.355 21.164 -13.258 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-16.910.000 0 -16.778.750 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-16.910.000 0 -16.778.750 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-16.910.000 0 -16.778.750 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.945.355 21.164 -16.792.008 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17.684.783 6.539.138 -19.242.200 3.960.000
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-17.684.783 6.539.138 -19.242.200 3.960.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/551651


BIST
13:482.989
Değişim :  0,32% |  9,39
Açılış :  2.979  
Önceki Kapanış :  2.980  
En Yüksek
2.998
En Düşük
2.960
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:47
KZBGY 35,20 80.796.447 % 10,00  
GOLTS 69,45 10.023.719 % 9,98  
TUKAS 15,77 229.705.611 % 9,97  
AZTEK 13,18 5.891.262 % 9,92  
COSMO 29,28 3.266.857 % 9,91  
13:47 Alış Satış %  
Dolar 18,0979 18,1444 % 1,09  
Euro 18,4225 18,4435 % 0,91  
Sterlin 21,5895 21,6978 % 0,12  
Frank 18,7749 18,8880 % -0,07  
Riyal 4,7708 4,7947 % 0,08  
13:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.769 1.769 7,58  
Altın Gr. 1.023 1.023 5,80  
Cumhuriyet 6.860 6.964 12,00  
Tam 6.901 6.952 36,00  
Yarım 3.362 3.399 18,00  
Çeyrek 1.686 1.699 9,00  
Gümüş.Ons 19,80 19,83 0,02  
Gümüş Gr. 11,45 11,46 0,02  
B. Petrol 95,07 95,07 1,42