***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 18:36
***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor


***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 46.846.881 -466.028 72.974 30.495.000 12.472.269 55.576.507 9.313.130 154.310.733 154.310.733
Transferler
381.981 8.931.149 -9.313.130 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-54.532 -43.652.500 7.098.258 -36.608.774 -36.608.774
Dönem Karı (Zararı)
7.098.258 7.098.258 7.098.258
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-54.532 -43.652.500 -43.707.032 -43.707.032
Dönem Sonu Bakiyeler
15 46.846.881 -466.028 18.442 -13.157.500 12.854.250 64.507.656 7.098.258 117.701.959 117.701.959
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 46.846.881 -466.028 18.442 -13.157.500 12.854.250 64.507.656 7.098.258 117.701.959 117.701.959
Transferler
7.098.258 -7.098.258 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.962 194.127.137 -17.249.485 176.870.690 176.870.690
Dönem Karı (Zararı)
-17.249.485 -17.249.485 -17.249.485
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.962 194.127.137 194.120.175 194.120.175
Dönem Sonu Bakiyeler
15 46.846.881 -466.028 11.480 180.969.637 12.854.250 71.605.914 -17.249.485 294.572.649 294.572.649


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
110.970.442 -3.605.908
Dönem Karı (Zararı)
-17.249.485 7.098.258
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-17.249.485 -3.461.045
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23 0 10.559.303
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
33.354.978 -3.412.996
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8, 9 21.033 124.694
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
144.155 108.118
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
144.155 108.118
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 652.013
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 652.013
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.215.821 6.595.652
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -1.668.470 -3.830.191
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 10.884.291 10.425.843
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6.132.274 17.007.525
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
17.841.695 -17.341.695
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 17.841.695 -17.341.695
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -10.559.303
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
94.864.949 -12.680.346
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
66.213.898 -13.029.000
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
49.610.823 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
16.603.075 -13.029.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
17.997.086 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
15.551.147 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.445.939 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.604.115 348.654
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.653.979 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-49.864 348.654
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
49.850 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
49.850 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
110.970.442 -8.995.084
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
23 0 5.389.176
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.887.259 -97.056.692
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -37.883
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8, 9 0 -37.883
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 0 -95.920.000
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-20.381.169 -31.685.000
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-20.381.169 -31.685.000
Alınan Faiz
1.668.470 3.830.191
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.825.440 26.756.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-94.663.198 100.648.781
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 122.578.650
Kredilerden Nakit Girişleri
0 122.578.650
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-84.569.352 -16.586.814
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-84.569.352 -16.586.814
Ödenen Faiz
20 -10.093.846 -5.343.055
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-580.015 -13.819
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
25.003 167.250
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-555.012 153.431
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 690.352 536.921
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 135.340 690.352


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 135.340 690.352
Finansal Yatırımlar
4, 22 67.999 21.505
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
67.999 21.505
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
67.999 21.505
Ticari Alacaklar
24.524 66.238.422
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5, 22 0 49.610.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 24.524 16.627.599
Diğer Alacaklar
42.200.715 60.197.801
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12, 22 33.126.983 48.678.130
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 9.073.732 11.519.671
Peşin Ödenmiş Giderler
6 80.410 80.223
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
80.410 80.223
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 0 91.882
Diğer Dönen Varlıklar
14 38.354 15.984
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
38.354 15.984
ARA TOPLAM
42.547.342 127.336.169
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
8 708.873 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
43.256.215 127.336.169
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 292.260.387 88.550.000
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
292.260.387 88.550.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 97.416.667 115.258.362
Maddi Duran Varlıklar
8 5.011 1.050.490
Arazi ve Arsalar
607.208
Binalar
103.987
Mobilya ve Demirbaşlar
5.011 18.717
Yapılmakta Olan Yatırımlar
320.578
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 704 5.709
Diğer Haklar
704 5.709
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 4.562.737 10.414.238
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
394.245.506 215.278.799
TOPLAM VARLIKLAR
437.501.721 342.614.968
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 139.402.186 209.502.356
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
139.402.186 209.502.356
Banka Kredileri
139.402.186 209.502.356
Ticari Borçlar
1.640.151 12.244.266
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 22 1.305.485 11.959.464
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 334.666 284.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26.038 28.292
Diğer Borçlar
437.121 574.592
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12, 22 0 87.621
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 437.121 486.971
Kısa Vadeli Karşılıklar
150.064 70.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 60.362 21.470
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 89.702 49.513
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 958.611 1.928.593
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
958.611 1.928.593
ARA TOPLAM
142.614.171 224.349.082
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
142.614.171 224.349.082
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 133.786 93.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
133.786 93.029
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
14 181.115 470.898
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
181.115 470.898
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
314.901 563.927
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
142.929.072 224.913.009
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
294.572.649 117.701.959
Ödenmiş Sermaye
15 46.846.881 46.846.881
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -466.028 -466.028
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.480 18.442
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.480 18.442
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.480 18.442
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
180.969.637 -13.157.500
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
180.969.637 -13.157.500
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
180.969.637 -13.157.500
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.854.250 12.854.250
Yasal Yedekler
15 6.758.642 6.758.642
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
15 6.095.608 6.095.608
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 71.605.914 64.507.656
Net Dönem Karı veya Zararı
15 -17.249.485 7.098.258
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
294.572.649 117.701.959
TOPLAM KAYNAKLAR
437.501.721 342.614.968


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 14.322.744 9.696.541
Satışların Maliyeti
18 -5.854.198 -3.723.301
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.468.546 5.973.240
BRÜT KAR (ZARAR)
8.468.546 5.973.240
Genel Yönetim Giderleri
17 -2.005.729 -2.835.729
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 6.804.685 17.806.292
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -20.250.510 -873.949
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.983.008 20.069.854
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 12.970.966 26.043.833
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -8.316.818 -7.145.952
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.328.860 38.967.735
Finansman Gelirleri
20 34.648.067 14.107.625
Finansman Giderleri
20 -54.343.519 -56.608.683
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-22.024.312 -3.533.323
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.774.827 72.278
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 4.774.827 72.278
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.249.485 -3.461.045
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23 0 10.559.303
DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.249.485 7.098.258
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-17.249.485 7.098.258
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Zarar 16 -0,37000000 -0,07000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 16 0,00000000 0,22000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.962 -54.532
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.962 -54.532
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
194.127.137 -43.652.500
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
194.127.137 -43.652.500
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
4 194.127.137 -43.652.500
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
194.120.175 -43.707.032
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
176.870.690 -36.608.774
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
176.870.690 -36.608.774http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664867


BIST
12:542.984
Değişim :  0,13% |  3,99
Açılış :  2.979  
Önceki Kapanış :  2.980  
En Yüksek
2.998
En Düşük
2.960
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:54
GOLTS 69,45 9.741.474 % 9,98  
TUKAS 15,77 228.110.491 % 9,97  
AZTEK 13,18 5.714.347 % 9,92  
COSMO 29,28 949.404 % 9,91  
KZBGY 35,16 62.660.554 % 9,87  
12:54 Alış Satış %  
Dolar 17,9621 17,9656 % 0,10  
Euro 18,2881 18,2992 % 0,12  
Sterlin 21,5767 21,6849 % 0,06  
Frank 18,7545 18,8674 % -0,17  
Riyal 4,7693 4,7932 % 0,05  
12:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.770 1.770 8,38  
Altın Gr. 1.020 1.021 3,72  
Cumhuriyet 6.854 6.958 6,00  
Tam 6.888 6.939 23,00  
Yarım 3.356 3.392 11,00  
Çeyrek 1.683 1.696 6,00  
Gümüş.Ons 19,82 19,85 0,04  
Gümüş Gr. 11,41 11,43 -0,01  
B. Petrol 95,12 95,12 1,47