***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2018 19:14
***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor


***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 46.846.881 -466.028 18.442 -13.157.500 12.854.250 64.507.656 7.098.258 117.701.959 117.701.959
Transferler
7.098.258 -7.098.258 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.646 30.495.000 1.071.721 31.553.075 31.553.075
Dönem Karı (Zararı)
1.071.721 1.071.721 1.071.721
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.646 30.495.000 30.481.354 30.481.354
Dönem Sonu Bakiyeler
15 46.846.881 -466.028 4.796 17.337.500 12.854.250 71.605.914 1.071.721 149.255.034 149.255.034
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 46.846.881 -466.028 11.480 180.969.637 12.854.250 71.605.914 -17.249.485 294.572.649 294.572.649
Transferler
-17.249.485 17.249.485 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-617 -28.104.431 -2.270.407 -30.375.455 -30.375.455
Dönem Karı (Zararı)
-2.270.407 -2.270.407 -2.270.407
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-617 -28.104.431 -28.105.048 -28.105.048
Dönem Sonu Bakiyeler
15 46.846.881 -466.028 10.863 152.865.206 12.854.250 54.356.429 -2.270.407 264.197.194 264.197.194


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
153.422.162 3.877.880
Dönem Karı (Zararı)
-2.270.407 1.071.721
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.270.407 1.071.721
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.400.920 -2.052.273
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8, 9 2.855 -2.025
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-112.328 7.786
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-112.328 7.786
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.263.201 2.187.704
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -62.351 -857.652
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 5.325.552 3.045.356
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.808 -4.245.738
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
250.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
7 250.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
150.291.649 4.858.432
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.845.405 3.542.177
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.845.405 3.542.177
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
32.471.794 1.264.682
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
32.606.306 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-134.512 1.264.682
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.365.028 51.573
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.615.483 51.573
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-250.455 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
112.609.422 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
112.601.985 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.437 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
153.422.162 3.877.880
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.384.636 37.615.013
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8,9 567.708 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
567.708 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-9.014.695 36.757.361
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-9.014.695 36.757.361
Alınan Faiz
62.351 857.652
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-144.763.866 -40.496.784
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-139.438.314 -39.028.410
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-139.438.314 -39.028.410
Ödenen Faiz
20 -5.325.552 -1.468.374
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
273.660 996.109
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-95.335 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
178.325 996.109
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 135.340 690.352
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 313.665 1.686.461


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 313.665 135.340
Finansal Yatırımlar
4, 22 57.307 67.999
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
57.307 67.999
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
57.307 67.999
Ticari Alacaklar
3.869.929 24.524
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.869.929 24.524
Diğer Alacaklar
9.728.921 42.200.715
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12, 22 520.677 33.126.983
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 9.208.244 9.073.732
Peşin Ödenmiş Giderler
6 28.555 80.410
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
28.555 80.410
Diğer Dönen Varlıklar
14 34.303 38.354
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
34.303 38.354
ARA TOPLAM
14.032.680 42.547.342
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
8 140.584 708.873
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.173.264 43.256.215
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 262.614.362 292.260.387
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
262.614.362 292.260.387
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 97.166.667 97.416.667
Maddi Duran Varlıklar
8 2.913 5.011
Mobilya ve Demirbaşlar
2.913 5.011
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 528 704
Diğer Haklar
528 704
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 7.134.133 4.562.737
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
366.918.603 394.245.506
TOPLAM VARLIKLAR
381.091.867 437.501.721
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 0 139.402.186
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 139.402.186
Banka Kredileri
0 139.402.186
Ticari Borçlar
3.005.179 1.640.151
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 22 2.920.968 1.305.485
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 84.211 334.666
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
44.666 26.038
Diğer Borçlar
113.046.543 437.121
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12, 22 112.601.985 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 444.558 437.121
Kısa Vadeli Karşılıklar
179.359 150.064
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 67.231 60.362
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 112.128 89.702
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 412.345 958.611
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
412.345 958.611
ARA TOPLAM
116.688.092 142.614.171
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
116.688.092 142.614.171
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 25.466 133.786
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25.466 133.786
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
14 181.115 181.115
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
181.115 181.115
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
206.581 314.901
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
116.894.673 142.929.072
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
264.197.194 294.572.649
Ödenmiş Sermaye
15 46.846.881 46.846.881
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -466.028 -466.028
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.863 11.480
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.863 11.480
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.863 11.480
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
152.865.206 180.969.637
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
152.865.206 180.969.637
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
152.865.206 180.969.637
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.854.250 12.854.250
Yasal Yedekler
15 6.758.642 6.758.642
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
15 6.095.608 6.095.608
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
54.356.429 71.605.914
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.270.407 -17.249.485
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
264.197.194 294.572.649
TOPLAM KAYNAKLAR
381.091.867 437.501.721


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 3.813.660 3.594.590
Satışların Maliyeti
18 -1.413.423 -1.119.727
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.400.237 2.474.863
BRÜT KAR (ZARAR)
2.400.237 2.474.863
Genel Yönetim Giderleri
17 -537.740 -500.706
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 197.150 4.588.816
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -580.139 -261.405
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.479.508 6.301.568
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 69.698 9.233.543
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -102.682 -5.594.964
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.446.524 9.940.147
Finansman Gelirleri
20 574.880 16.752.875
Finansman Giderleri
20 -5.342.702 -25.547.420
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.321.298 1.145.602
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.050.891 -73.881
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 1.050.891 -73.881
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.270.407 1.071.721
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.270.407 1.071.721
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.270.407 1.071.721
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Zarar 16 -0,05000000 0,02000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-617 -13.646
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-617 -13.646
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-28.104.431 30.495.000
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-28.104.431 30.495.000
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
4 -28.104.431 30.495.000
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-28.105.048 30.481.354
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-30.375.455 31.553.075
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-30.375.455 31.553.075http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680091


BIST
18:053.020
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.979  
Önceki Kapanış :  3.020  
En Yüksek
3.034
En Düşük
2.925
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
EKIZ 9,35 2.122.890 % 10,00  
KZBGY 35,20 106.811.077 % 10,00  
GLCVY 15,96 117.713.308 % 9,99  
GOLTS 69,45 12.687.543 % 9,98  
COSMO 29,30 4.833.060 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,0593 18,0961 % 0,09  
Euro 18,1978 18,2574 % -0,02  
Sterlin 21,4347 21,5422 % -0,27  
Frank 18,7654 18,8784 % -0,21  
Riyal 4,7952 4,8193 % -0,01  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.753 1.753 -5,44  
Altın Gr. 1.018 1.018 -3,51  
Cumhuriyet 6.853 6.957 5,00  
Tam 6.818 6.923 -14,00  
Yarım 3.322 3.384 -8,00  
Çeyrek 1.666 1.692 -3,00  
Gümüş.Ons 19,34 19,36 -0,20  
Gümüş Gr. 11,24 11,26 -0,10  
B. Petrol 96,18 96,18 -0,41