***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2019 19:59
***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor


***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 46.846.881 -466.028 18.442 -13.157.500 12.854.250 64.507.656 7.098.258 117.701.959 117.701.959
Transferler
7.098.258 -7.098.258 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.962 194.127.137 -17.249.485 176.870.690 176.870.690
Dönem Karı (Zararı)
-17.249.485 -17.249.485 -17.249.485
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.962 194.127.137 194.120.175 194.120.175
Dönem Sonu Bakiyeler
15 46.846.881 -466.028 11.480 180.969.637 12.854.250 71.605.914 -17.249.485 294.572.649 294.572.649
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 46.846.881 -466.028 11.480 180.969.637 12.854.250 71.605.914 -17.249.485 294.572.649 294.572.649
Transferler
462.901 -17.712.386 17.249.485 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.707 -160.294.229 -29.884.347 -190.180.283 -190.180.283
Dönem Karı (Zararı)
-29.884.347 -29.884.347 -29.884.347
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.707 -160.294.229 -160.295.936 -160.295.936
Dönem Sonu Bakiyeler
15 46.846.881 -466.028 9.773 20.675.408 13.317.151 53.893.528 -29.884.347 104.392.366 104.392.366


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.234.964 110.970.442
Dönem Karı (Zararı)
-29.884.347 -17.249.485
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-29.884.347 -17.249.485
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
35.851.407 33.354.978
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8, 9 9.097 21.033
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
134.345 144.155
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
134.345 144.155
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19.170.001 9.215.821
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -90.813 -1.668.470
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 19.260.814 10.884.291
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7.032.964 6.132.274
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9.505.000 17.841.695
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
7 9.505.000 17.841.695
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.267.904 94.864.949
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.386.390 66.213.898
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 49.610.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.386.390 16.603.075
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
33.067.492 17.997.086
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
32.768.969 15.551.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
298.523 2.445.939
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.376.440 10.604.115
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.512.276 10.653.979
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
135.836 -49.864
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.758 49.850
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-36.758 49.850
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.234.964 110.970.442
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
7.688.457 -16.887.259
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 -10.086 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
570.030 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
7.037.700 -20.381.169
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
7.037.700 -20.381.169
Alınan Faiz
90.813 1.668.470
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.825.440
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.010.326 -94.663.198
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-139.438.314 -84.569.352
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-139.438.314 -84.569.352
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
134.496.912 0
Ödenen Faiz
-18.068.924 -10.093.846
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-86.905 -580.015
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
61.396 25.003
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.509 -555.012
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 135.340 690.352
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 109.831 135.340


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 109.831 135.340
Finansal Yatırımlar
32.077 67.999
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4, 22 32.077 67.999
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4, 22 32.077 67.999
Ticari Alacaklar
17.410.914 24.524
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 17.410.914 24.524
Diğer Alacaklar
9.133.223 42.200.715
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12, 22 358.014 33.126.983
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 8.775.209 9.073.732
Peşin Ödenmiş Giderler
188.457 80.410
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 188.457 80.410
Diğer Dönen Varlıklar
11.542 38.354
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 11.542 38.354
ARA TOPLAM
26.886.044 42.547.342
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
8 138.843 708.873
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27.024.887 43.256.215
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
123.173.648 292.260.387
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 123.173.648 292.260.387
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 87.911.667 97.416.667
Maddi Duran Varlıklar
6.704 5.011
Mobilya ve Demirbaşlar
8 6.704 5.011
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 704
Diğer Haklar
9 0 704
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 10.200.524 4.562.737
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
221.292.543 394.245.506
TOPLAM VARLIKLAR
248.317.430 437.501.721
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 139.402.186
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 0 139.402.186
Banka Kredileri
10 0 139.402.186
Ticari Borçlar
8.016.591 1.640.151
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 22 7.817.761 1.305.485
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 198.830 334.666
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
59.721 26.038
Diğer Borçlar
2.477.489 437.121
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12, 22 2.003.610 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 473.879 437.121
Kısa Vadeli Karşılıklar
199.062 150.064
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 99.400 60.362
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 99.662 89.702
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
456.379 958.611
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 456.379 958.611
ARA TOPLAM
11.209.242 142.614.171
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.209.242 142.614.171
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
132.493.302 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 132.493.302 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
41.405 133.786
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 41.405 133.786
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
181.115 181.115
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
14 181.115 181.115
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
132.715.822 314.901
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
143.925.064 142.929.072
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
104.392.366 294.572.649
Ödenmiş Sermaye
15 46.846.881 46.846.881
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -466.028 -466.028
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.773 11.480
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.773 11.480
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.773 11.480
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20.675.408 180.969.637
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
20.675.408 180.969.637
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
20.675.408 180.969.637
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 13.317.151 12.854.250
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
53.893.528 71.605.914
Net Dönem Karı veya Zararı
-29.884.347 -17.249.485
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
104.392.366 294.572.649
TOPLAM KAYNAKLAR
248.317.430 437.501.721


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 18.740.163 14.322.744
Satışların Maliyeti
18 -7.709.435 -5.854.198
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.030.728 8.468.546
BRÜT KAR (ZARAR)
11.030.728 8.468.546
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.929.335 -2.005.729
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 544.514 6.804.685
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -10.009.267 -20.250.510
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-363.360 -6.983.008
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 187.296 12.970.966
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -157.879 -8.316.818
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-333.943 -2.328.860
Finansman Gelirleri
20 18.568.959 34.648.067
Finansman Giderleri
20 -44.985.456 -54.343.519
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-26.750.440 -22.024.312
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.133.907 4.774.827
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -3.133.907 4.774.827
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-29.884.347 -17.249.485
DÖNEM KARI (ZARARI)
-29.884.347 -17.249.485
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-29.884.347 -17.249.485
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Zarar 16 -0,64000000 -0,37000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.707 -6.962
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.707 -6.962
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-160.294.229 194.127.137
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-160.294.229 194.127.137
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
4 -160.294.229 194.127.137
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-160.295.936 194.120.175
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-190.180.283 176.870.690
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-190.180.283 176.870.690http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743442


BIST18:053.020
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.979  
Önceki Kapanış :  3.020  
En Yüksek
3.034
En Düşük
2.925
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
EKIZ 9,35 2.122.890 % 10,00  
KZBGY 35,20 106.811.077 % 10,00  
GLCVY 15,96 117.713.308 % 9,99  
GOLTS 69,45 12.687.543 % 9,98  
COSMO 29,30 4.833.060 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,0625 18,1090 % 0,17  
Euro 18,1976 18,2507 % -0,06  
Sterlin 21,4475 21,5550 % -0,22  
Frank 18,7846 18,8977 % -0,10  
Riyal 4,7998 4,8239 % 0,09  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.753 1.753 -5,20  
Altın Gr. 1.018 1.018 -3,23  
Cumhuriyet 6.853 6.957 5,00  
Tam 6.815 6.919 -18,00  
Yarım 3.321 3.383 -9,00  
Çeyrek 1.665 1.691 -4,00  
Gümüş.Ons 19,36 19,38 -0,18  
Gümüş Gr. 11,23 11,24 -0,12  
B. Petrol 96,20 96,20 -0,39