***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2019 18:33
***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor


***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 46.846.881 -466.028 11.480 180.969.637 12.854.250 71.605.914 -17.249.485 294.572.649 294.572.649
Transferler
-17.249.485 17.249.485 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-617 -28.104.431 -2.270.407 -30.375.455 -30.375.455
Dönem Karı (Zararı)
-2.270.407 -2.270.407 -2.270.407
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-617 -28.104.431 -28.105.048 -28.105.048
Dönem Sonu Bakiyeler
14 46.846.881 -466.028 10.863 152.865.206 12.854.250 54.356.429 -2.270.407 264.197.194 264.197.194
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 46.846.881 -466.028 9.773 20.675.408 13.317.151 53.893.528 -29.884.347 104.392.366 104.392.366
Transferler
-29.884.347 29.884.347 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.249 -21.407.580 -24.412.349 -24.412.349
Dönem Karı (Zararı)
-3.006.018 -3.006.018 -3.006.018
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.249 -21.407.580 -21.406.331 -21.406.331
Dönem Sonu Bakiyeler
14 46.846.881 -466.028 11.022 -732.172 13.317.151 24.009.181 -3.006.018 79.980.017 79.980.017


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.363.200 153.422.162
Dönem Karı (Zararı)
-3.006.018 -2.270.407
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.006.018 -2.270.407
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.564.383 5.400.920
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8, 9 634 2.855
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
209.630 -112.328
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
209.630 -112.328
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.669.833 5.263.201
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -20.569 -62.351
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 4.690.402 5.325.552
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.434.286 -2.808
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
250.000 250.000
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
7 250.000 250.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.921.565 150.291.649
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.931.667 3.845.405
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.931.667 3.845.405
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.919.145 32.471.794
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.907.151 32.606.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.994 -134.512
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.634.823 1.365.028
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.745.410 1.615.483
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
110.587 -250.455
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-299.264 112.609.422
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 112.601.985
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-299.264 7.437
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.363.200 153.422.162
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
341.066 -8.384.636
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 0 567.708
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
320.497 -9.014.695
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
320.497 -9.014.695
Alınan Faiz
20.569 62.351
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.002.945 -144.763.866
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -139.438.314
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -139.438.314
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
8.359.691 0
Ödenen Faiz
-4.356.746 -5.325.552
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.189 273.660
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.434 -95.335
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.755 178.325
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 109.831 135.340
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 96.076 313.665


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 96.076 109.831
Finansal Yatırımlar
41.448 32.077
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
41.448 32.077
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4, 21 41.448 32.077
Ticari Alacaklar
5.479.247 17.410.914
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 5.479.247 17.410.914
Diğer Alacaklar
28.052.368 9.133.223
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11, 21 19.265.165 358.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 8.787.203 8.775.209
Peşin Ödenmiş Giderler
95.873 188.457
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 95.873 188.457
Diğer Dönen Varlıklar
7.497 11.542
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 7.497 11.542
ARA TOPLAM
33.772.509 26.886.044
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
8 138.261 138.843
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
33.910.770 27.024.887
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
100.591.812 123.173.648
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 100.591.812 123.173.648
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 87.661.667 87.911.667
Maddi Duran Varlıklar
6.070 6.704
Mobilya ve Demirbaşlar
8 6.070 6.704
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Diğer Haklar
9 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 12.156.749 10.200.524
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
200.416.298 221.292.543
TOPLAM VARLIKLAR
234.327.068 248.317.430
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
9.651.414 8.016.591
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 21 9.563.171 7.817.761
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 88.243 198.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
181.089 59.721
Diğer Borçlar
1.243.257 2.477.489
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11, 21 470.114 2.003.610
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 773.143 473.879
Kısa Vadeli Karşılıklar
114.470 199.062
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 82.601 99.400
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 31.869 99.662
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
544.877 456.379
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 544.877 456.379
ARA TOPLAM
11.735.107 11.209.242
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.735.107 11.209.242
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
142.386.489 132.493.302
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 142.386.489 132.493.302
Uzun Vadeli Karşılıklar
44.340 41.405
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 44.340 41.405
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
181.115 181.115
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 181.115 181.115
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
142.611.944 132.715.822
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
154.347.051 143.925.064
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
79.980.017 104.392.366
Ödenmiş Sermaye
14 46.846.881 46.846.881
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -466.028 -466.028
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.022 9.773
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.022 9.773
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.022 9.773
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-732.172 20.675.408
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-732.172 20.675.408
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-732.172 20.675.408
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 13.317.151 13.317.151
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24.009.181 53.893.528
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.006.018 -29.884.347
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
79.980.017 104.392.366
TOPLAM KAYNAKLAR
234.327.068 248.317.430


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 5.114.992 3.813.660
Satışların Maliyeti
17 -1.536.965 -1.413.423
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.578.027 2.400.237
BRÜT KAR (ZARAR)
3.578.027 2.400.237
Genel Yönetim Giderleri
16 -509.296 -537.740
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 114.480 197.150
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -306.483 -580.139
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.876.728 1.479.508
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 1.209.665 69.698
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -610.585 -102.682
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.475.808 1.446.524
Finansman Gelirleri
19 1.690.245 574.880
Finansman Giderleri
19 -8.954.353 -5.342.702
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.788.300 -3.321.298
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
782.282 1.050.891
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 782.282 1.050.891
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.006.018 -2.270.407
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.006.018 -2.270.407
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.006.018 -2.270.407
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Zarar 15 -0,06000000 -0,05000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.249 -617
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.249 -617
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-21.407.580 -28.104.431
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-21.407.580 -28.104.431
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
4 -21.407.580 -28.104.431
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-21.406.331 -28.105.048
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-24.412.349 -30.375.455
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-24.412.349 -30.375.455http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758838


BIST
18:053.020
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.979  
Önceki Kapanış :  3.020  
En Yüksek
3.034
En Düşük
2.925
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
EKIZ 9,35 2.122.890 % 10,00  
KZBGY 35,20 106.811.077 % 10,00  
GLCVY 15,96 117.713.308 % 9,99  
GOLTS 69,45 12.687.543 % 9,98  
COSMO 29,30 4.833.060 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,0895 18,1002 % 0,12  
Euro 18,2397 18,2730 % 0,07  
Sterlin 21,4905 21,5983 % -0,01  
Frank 18,7868 18,9000 % -0,09  
Riyal 4,8031 4,8271 % 0,15  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.754 1.755 -3,79  
Altın Gr. 1.018 1.018 -3,73  
Cumhuriyet 6.853 6.957 5,00  
Tam 6.818 6.922 -15,00  
Yarım 3.322 3.384 -8,00  
Çeyrek 1.666 1.692 -3,00  
Gümüş.Ons 19,32 19,37 -0,20  
Gümüş Gr. 11,21 11,24 -0,12  
B. Petrol 96,18 96,18 -0,41