***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2019 19:45
***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor


***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 46.846.881 -466.028 11.480 180.969.637 12.854.250 71.605.914 -17.249.485 294.572.649 0 294.572.649
Transferler
462.901 -17.712.386 17.249.485
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-115.532.925 -5.666.436 -121.200.825 -121.200.825
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.464
Dönem Sonu Bakiyeler
46.846.881 -466.028 10.016 65.436.712 13.317.151 53.893.528 -5.666.436 173.371.824 173.371.824
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
46.846.881 -466.028 9.773 20.675.408 13.317.151 53.893.528 -29.884.347 104.392.366 104.392.366
Transferler
-29.884.347 29.884.347
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.838.431 -5.322.220 11.159.838 11.159.838
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
813
Dönem Sonu Bakiyeler
46.846.881 -466.028 10.586 14.836.977 13.317.151 24.009.181 -5.322.220 93.232.528 93.232.528


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.951.340 144.857.621
Dönem Karı (Zararı)
-5.322.220 -5.666.436
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.678.336 10.590.090
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.268 5.710
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
272.156 179.070
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
272.156 179.070
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.676.213 9.758.796
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -26.084 -63.055
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 9.702.297 9.821.851
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.228.699 146.514
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
500.000 500.000
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
4 500.000 500.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.595.224 139.933.967
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.205.734 -7.039.167
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.205.734 -7.039.167
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
353.511 32.277.086
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
177.395 32.751.056
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
176.116 -473.970
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.800.946 -2.917.361
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.548.239 -3.039.532
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-252.707 122.171
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9.997 -8.693
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
826.928 117.622.102
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
988.460 117.601.559
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-161.532 20.543
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.951.340 144.857.621
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
113.842 3.450.146
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8,9 567.708
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
87.758 2.819.383
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
87.758 2.819.383
Alınan Faiz
26.084 63.055
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.070.649 -148.163.471
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -139.438.314
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-139.438.314
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-3.200.077
Ödenen Faiz
-8.870.572 -8.725.157
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.467 144.296
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
7.317 -86.888
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.850 57.408
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
109.831 135.340
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
111.681 192.748


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 111.681 109.831
Finansal Yatırımlar
4,21 32.077 32.077
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
32.077 32.077
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
32.077 32.077
Ticari Alacaklar
11.205.180 17.410.914
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 11.205.180 17.410.914
Diğer Alacaklar
8.779.712 9.133.223
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,21 180.619 358.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 8.599.093 8.775.209
Peşin Ödenmiş Giderler
6 284.221 188.457
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
284.221 188.457
Diğer Dönen Varlıklar
13 3.536 11.542
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.536 11.542
ARA TOPLAM
20.416.407 26.886.044
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
8 137.681 138.843
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.554.088 27.024.887
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
117.014.965 123.173.648
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 117.014.965 123.173.648
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 87.411.667 87.911.667
Maddi Duran Varlıklar
5.436 6.704
Mobilya ve Demirbaşlar
8 5.436 6.704
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 11.984.659 10.200.524
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
216.416.727 221.292.543
TOPLAM VARLIKLAR
236.970.815 248.317.430
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
11.817.537 8.016.591
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,21 11.366.000 7.817.761
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 451.537 198.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
81.600 59.721
Diğer Borçlar
12 1.650.561 2.477.489
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,21 1.015.150 2.003.610
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 635.411 473.879
Kısa Vadeli Karşılıklar
144.330 199.062
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 80.591 99.400
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 63.739 99.662
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 700.817 456.379
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 700.817 456.379
ARA TOPLAM
14.394.845 11.209.242
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.394.845 11.209.242
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
13 181.115
Diğer Borçlar
21 129.293.225 132.493.302
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
129.293.225 132.493.302
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 50.217 41.405
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
50.217 41.405
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
129.343.442 132.715.822
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
143.738.287 143.925.064
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
93.232.528 104.392.366
Ödenmiş Sermaye
14 46.846.881 46.846.881
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -466.028 -466.028
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.586 9.773
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.586 9.773
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.836.977 20.675.408
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
14.836.977 20.675.408
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
14.836.977 20.675.408
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 13.317.151 13.317.151
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24.009.181 53.893.528
Net Dönem Karı veya Zararı
-5.322.220 -29.884.347
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
93.232.528 104.392.366
TOPLAM KAYNAKLAR
236.970.815 248.317.430


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 10.727.955 8.063.442 5.612.963 4.249.782
Satışların Maliyeti
17 -3.205.262 -4.132.610 -1.668.297 -2.719.187
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.522.693 3.930.832 3.944.666 1.530.595
BRÜT KAR (ZARAR)
7.522.693 3.930.832 3.944.666 1.530.595
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.087.160 -1.026.151 -577.864 -488.411
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 911.341 970.952 435.626 659.979
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -957.009 -912.527 -649.147 -327.159
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.389.865 2.963.106 3.153.281 1.375.004
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 35.950 79.717 9.948 10.019
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -2.549 -103.550 -2.548 -868
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.423.266 2.939.273 3.160.681 1.384.155
Finansman Gelirleri
19 5.502.228 465.289 2.989.556 4.233
Finansman Giderleri
19 -18.711.801 -11.013.138 -9.148.244 -5.675.666
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-6.786.307 -7.608.576 -2.998.007 -4.287.278
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
10 1.464.087 1.942.140 681.805 891.249
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.322.220 -5.666.436 -2.316.202 -3.396.029
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.322.220 -5.666.436 -2.316.202 -3.396.029
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.322.220 -5.666.436 -2.316.202 -3.396.029
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
813 -1.464 -436 -847
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
813 -1.464 -436 -847
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.838.431 -115.532.925 15.569.149 -87.428.494
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-5.838.431 -115.532.925 15.569.149 -87.428.494
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
4 -5.838.431 -115.532.925 15.569.149 -87.428.494
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.837.618 -115.534.389 15.568.713 -87.429.341
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.159.838 -121.200.825 13.252.511 -90.825.370
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-11.159.838 -121.200.825 13.252.511 -90.825.370http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780677


BIST
18:053.020
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.979  
Önceki Kapanış :  3.020  
En Yüksek
3.034
En Düşük
2.925
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
EKIZ 9,35 2.122.890 % 10,00  
KZBGY 35,20 106.811.077 % 10,00  
GLCVY 15,96 117.713.308 % 9,99  
GOLTS 69,45 12.687.543 % 9,98  
COSMO 29,30 4.833.060 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,0634 18,1061 % 0,15  
Euro 18,1983 18,2581 % -0,02  
Sterlin 21,4331 21,5406 % -0,28  
Frank 18,7581 18,8711 % -0,25  
Riyal 4,7938 4,8179 % -0,04  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.753 1.753 -5,54  
Altın Gr. 1.019 1.019 -2,08  
Cumhuriyet 6.853 6.957 5,00  
Tam 6.817 6.922 -15,00  
Yarım 3.322 3.384 -8,00  
Çeyrek 1.666 1.692 -3,00  
Gümüş.Ons 19,30 19,34 -0,22  
Gümüş Gr. 11,23 11,26 -0,10  
B. Petrol 96,19 96,19 -0,40