***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 19:55
***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor


***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 46.846.881 -466.028 9.773 20.675.408 13.317.151 53.893.528 -29.884.347 104.392.366 104.392.366
Transferler
-29.884.347 29.884.347
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
813 -5.838.431 -5.322.220 -11.159.838 -11.159.838
Dönem Karı (Zararı)
-5.322.220 -5.322.220 -5.322.220
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
813 -5.838.431 -5.837.618 -5.837.618
Dönem Sonu Bakiyeler
14 46.846.881 -466.028 10.586 14.836.977 13.317.151 24.009.181 -5.322.220 93.232.528 93.232.528
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 46.846.881 -466.028 12.794 115.387.732 13.317.151 24.009.181 -8.523.181 190.584.530 190.584.530
Transferler
-8.523.181 8.523.181
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.018 83.035.461 -14.972.702 68.040.741 68.040.741
Dönem Karı (Zararı)
-14.972.702 -14.972.702 -14.972.702
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.018 83.035.461 83.013.443 83.013.443
Dönem Sonu Bakiyeler
14 46.846.881 -466.028 -9.224 198.423.193 13.317.151 15.486.000 -14.972.702 258.625.271 258.625.271


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.835.376 11.951.340
Dönem Karı (Zararı)
-14.972.702 -5.322.220
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-14.972.702 -5.322.220
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
37.381.762 13.678.336
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 1.116 1.268
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
396.175 272.156
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
396.175 272.156
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12.629.345 9.676.213
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -228.023 -26.084
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 12.857.368 9.702.297
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
23.855.126 3.228.699
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 500.000 500.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.573.684 3.595.224
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.225.017 6.205.734
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.225.017 6.205.734
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-103.192 353.511
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-235.056 177.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
131.864 176.116
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.197.566 -3.800.946
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.655.311 -3.548.239
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-542.255 -252.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-83.130 9.997
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.964.779 826.928
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.943.141 988.460
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-21.638 -161.532
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.835.376 11.951.340
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.143.671 113.842
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.849 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -5.849 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.365.845 87.758
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.365.845 87.758
Alınan Faiz
228.023 26.084
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.764.470 -12.070.649
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 -3.200.077
Ödenen Faiz
-10.764.470 -8.870.572
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-72.765 -5.467
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
15.604 7.317
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-57.161 1.850
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 212.798 109.831
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 155.637 111.681


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 155.637 212.798
Finansal Yatırımlar
61.511 61.752
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4,21 61.511 61.752
Ticari Alacaklar
28.162.786 21.937.769
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 28.162.786 21.937.769
Diğer Alacaklar
9.006.734 8.903.542
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,21 399.936 164.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 8.606.798 8.738.662
Peşin Ödenmiş Giderler
391.057 96.981
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 391.057 96.981
Diğer Dönen Varlıklar
460.713 12.956
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 460.713 12.956
ARA TOPLAM
38.238.438 31.225.798
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
135.360 136.520
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
38.373.798 31.362.318
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
310.671.311 223.081.162
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 310.671.311 223.081.162
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 91.976.667 92.476.667
Maddi Duran Varlıklar
8.901 4.168
Mobilya ve Demirbaşlar
8 8.901 4.168
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 7.311.315 7.604.956
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
409.968.194 323.166.953
TOPLAM VARLIKLAR
448.341.992 354.529.271
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5.133.397 2.935.831
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,21 4.563.706 2.908.395
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 569.691 27.436
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 89.078 65.031
Diğer Borçlar
4.406.899 2.442.120
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,21 3.746.077 1.802.936
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 660.822 639.184
Kısa Vadeli Karşılıklar
148.228 151.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 95.198 57.489
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 53.030 94.072
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
498.050 348.564
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 498.050 348.564
ARA TOPLAM
10.275.652 5.943.107
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.275.652 5.943.107
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
179.336.103 157.942.089
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 179.336.103 157.942.089
Uzun Vadeli Karşılıklar
104.966 59.545
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 104.966 59.545
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
179.441.069 158.001.634
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
189.716.721 163.944.741
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
258.625.271 190.584.530
Ödenmiş Sermaye
14 46.846.881 46.846.881
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -466.028 -466.028
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.224 12.794
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.224 12.794
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.224 12.794
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
198.423.193 115.387.732
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
198.423.193 115.387.732
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
198.423.193 115.387.732
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 13.317.151 13.317.151
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15.486.000 24.009.181
Net Dönem Karı veya Zararı
-14.972.702 -8.523.181
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
258.625.271 190.584.530
TOPLAM KAYNAKLAR
448.341.992 354.529.271


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 2.483.361 10.727.955 -3.403.807 5.612.963
Satışların Maliyeti
17 -3.738.093 -3.205.262 -1.902.695 -1.668.297
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-1.254.732 7.522.693 -5.306.502 3.944.666
BRÜT KAR (ZARAR)
-1.254.732 7.522.693 -5.306.502 3.944.666
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.048.104 -1.087.160 -590.064 -577.864
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 2.701.493 911.341 1.974.764 435.626
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -2.371.120 -957.009 -1.921.876 -649.147
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.972.463 6.389.865 -5.843.678 3.153.281
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 3.204.197 35.950 1.484.833 9.948
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -460.447 -2.549 -460.287 -2.548
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
771.287 6.423.266 -4.819.132 3.160.681
Finansman Gelirleri
19 6.558.507 5.502.228 3.792.122 2.989.556
Finansman Giderleri
19 -26.558.038 -18.711.801 -13.129.892 -9.148.244
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-19.228.244 -6.786.307 -14.156.902 -2.998.007
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.255.542 1.464.087 3.149.002 681.805
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 4.255.542 1.464.087 3.149.002 681.805
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.972.702 -5.322.220 -11.007.900 -2.316.202
DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.972.702 -5.322.220 -11.007.900 -2.316.202
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-14.972.702 -5.322.220 -11.007.900 -2.316.202
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Zarar 15 -0,32000000 -0,11000000 -0,23000000 -0,05000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-22.018 813 -167 -436
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.018 813 -167 -436
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
83.035.461 -5.838.431 75.250.887 15.569.149
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
83.035.461 -5.838.431 75.250.887 15.569.149
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
4 83.035.461 -5.838.431 75.250.887 15.569.149
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
83.013.443 -5.837.618 75.250.720 15.568.713
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
68.040.741 -11.159.838 64.242.820 13.252.511
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
68.040.741 -11.159.838 64.242.820 13.252.511http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867638


BIST
14:072.976
Değişim :  -0,13% |  -3,81
Açılış :  2.979  
Önceki Kapanış :  2.980  
En Yüksek
2.998
En Düşük
2.948
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:05
KZBGY 35,20 81.861.171 % 10,00  
EKIZ 9,35 1.793.200 % 10,00  
GOLTS 69,45 10.027.191 % 9,98  
COSMO 29,30 3.849.840 % 9,98  
TUKAS 15,77 230.958.758 % 9,97  
14:05 Alış Satış %  
Dolar 18,1091 18,1225 % 0,97  
Euro 18,4410 18,4767 % 1,09  
Sterlin 21,7716 21,8808 % 0,96  
Frank 18,9283 19,0424 % 0,75  
Riyal 4,8089 4,8330 % 0,88  
14:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.770 1.770 8,33  
Altın Gr. 1.022 1.022 5,42  
Cumhuriyet 6.845 6.948 -4,00  
Tam 6.859 6.949 33,00  
Yarım 3.342 3.397 16,00  
Çeyrek 1.676 1.698 8,00  
Gümüş.Ons 19,84 19,87 0,06  
Gümüş Gr. 11,45 11,46 0,02  
B. Petrol 94,98 94,98 1,33