***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2020 18:23
***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor

-29.884.347 29.884.347
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.534 40.220.302 -6.839.851 33.382.985 33.382.985
Dönem Karı (Zararı)
-6.839.851 -6.839.851 -6.839.851
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.534 40.220.302 40.222.836 40.222.836
Dönem Sonu Bakiyeler
14 46.846.881 -466.028 12.307 60.895.710 13.317.151 24.009.181 -6.839.851 137.775.351 137.775.351
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 46.846.881 -466.028 12.794 115.387.732 13.317.151 24.009.181 -8.523.181 190.584.530 190.584.530
Transferler
-8.523.181 8.523.181
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.685 176.450.355 -14.050.058 162.383.612 162.383.612
Dönem Karı (Zararı)
-14.050.058 -14.050.058 -14.050.058
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.685 176.450.355 176.433.670 176.433.670
Dönem Sonu Bakiyeler
14 46.846.881 -466.028 -3.891 291.838.087 13.317.151 15.486.000 -14.050.058 352.968.142 352.968.142


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.072.477 8.728.928
Dönem Karı (Zararı)
-14.050.058 -6.839.851
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-14.050.058 -6.839.851
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.447.771 19.048.891
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 1.675 1.902
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
730.246 251.155
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
730.246 251.155
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.555.107 15.413.221
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -357.224 -46.906
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 11.912.331 15.460.127
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
10.410.743 2.632.613
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 750.000 750.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.674.764 -3.480.112
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.021.348 883.512
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.021.348 883.512
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-320.141 225.329
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-297.024 289.877
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-23.117 -64.548
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.597.636 -5.692.707
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.474.867 -5.616.820
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-122.769 -75.887
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-83.853 44.147
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.697.742 1.059.607
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
18.744.188 1.217.385
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-46.446 -157.778
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
22.072.477 8.728.928
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.448.625 3.466.118
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.849 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -5.849 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-12.800.000 3.419.212
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-12.800.000 3.419.212
Alınan Faiz
357.224 46.906
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.089.623 -12.152.429
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 1.406.236
Ödenen Faiz
-10.089.623 -13.558.665
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-465.771 42.617
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
417.663 5.935
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-48.108 48.552
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 212.798 109.831
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 164.690 158.383


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 164.690 212.798
Finansal Yatırımlar
67.158 61.752
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4,23 67.158 61.752
Ticari Alacaklar
24.959.117 21.937.769
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 24.959.117 21.937.769
Diğer Alacaklar
9.223.683 8.903.542
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,21 461.904 164.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 8.761.779 8.738.662
Peşin Ödenmiş Giderler
270.572 96.981
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 270.572 96.981
Diğer Dönen Varlıklar
992.267 12.956
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 992.267 12.956
ARA TOPLAM
35.677.487 31.225.798
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
134.779 136.520
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
35.812.266 31.362.318
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
409.210.229 223.081.162
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4,23 409.210.229 223.081.162
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 91.726.667 92.476.667
Maddi Duran Varlıklar
8.342 4.168
Mobilya ve Demirbaşlar
8 8.342 4.168
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 1.950.549 7.604.956
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
502.895.787 323.166.953
TOPLAM VARLIKLAR
538.708.053 354.529.271
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5.533.467 2.935.831
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,21 5.383.262 2.908.395
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 150.205 27.436
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 61.806 65.031
Diğer Borçlar
685.630 2.442.120
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,21 1.802.936
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 685.630 639.184
Kısa Vadeli Karşılıklar
158.441 151.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 93.267 57.489
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 65.174 94.072
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
703.734 348.564
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 703.734 348.564
ARA TOPLAM
7.143.078 5.943.107
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.143.078 5.943.107
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
178.489.213 157.942.089
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 178.489.213 157.942.089
Uzun Vadeli Karşılıklar
107.620 59.545
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 107.620 59.545
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
178.596.833 158.001.634
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
185.739.911 163.944.741
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
352.968.142 190.584.530
Ödenmiş Sermaye
14 46.846.881 46.846.881
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -466.028 -466.028
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.891 12.794
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.891 12.794
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.891 12.794
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
291.838.087 115.387.732
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
291.838.087 115.387.732
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
291.838.087 115.387.732
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 13.317.151 13.317.151
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15.486.000 24.009.181
Net Dönem Karı veya Zararı
-14.050.058 -8.523.181
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
352.968.142 190.584.530
TOPLAM KAYNAKLAR
538.708.053 354.529.271


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 12.183.747 16.201.080 9.700.386 5.473.125
Satışların Maliyeti
17 -5.805.428 -5.002.225 -2.067.335 -1.796.963
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.378.319 11.198.855 7.633.051 3.676.162
BRÜT KAR (ZARAR)
6.378.319 11.198.855 7.633.051 3.676.162
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.499.924 -1.554.660 -451.820 -467.500
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 3.820.903 1.741.710 1.119.410 830.369
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -4.511.159 -2.141.065 -2.140.039 -1.184.056
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.188.139 9.244.840 6.160.602 2.854.975
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 6.373.147 60.994 3.168.950 25.044
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -460.447 -8.153 -5.604
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.100.839 9.297.681 9.329.552 2.874.415
Finansman Gelirleri
19 8.994.726 10.117.886 2.436.219 4.615.658
Finansman Giderleri
19 -37.165.757 -28.184.666 -10.607.719 -9.472.865
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-18.070.192 -8.769.099 1.158.052 -1.982.792
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.020.134 1.929.248 -235.408 465.161
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 4.020.134 1.929.248 -235.408 465.161
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.050.058 -6.839.851 922.644 -1.517.631
DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.050.058 -6.839.851 922.644 -1.517.631
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-14.050.058 -6.839.851 922.644 -1.517.631
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Zarar 15 -0,30000000 -0,15000000 0,02000000 -0,03000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-16.685 2.534 5.333 1.721
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.685 2.534 5.333 1.721
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
176.450.355 40.220.302 93.414.894 46.058.733
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
176.450.355 40.220.302 93.414.894 46.058.733
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
4 176.450.355 40.220.302 93.414.894 46.058.733
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
176.433.670 40.222.836 93.420.227 46.060.454
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
162.383.612 33.382.985 94.342.871 44.542.823
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
162.383.612 33.382.985 94.342.871 44.542.823http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884460


BIST
18:053.020
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.979  
Önceki Kapanış :  3.020  
En Yüksek
3.034
En Düşük
2.925
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
EKIZ 9,35 2.122.890 % 10,00  
KZBGY 35,20 106.811.077 % 10,00  
GLCVY 15,96 117.713.308 % 9,99  
GOLTS 69,45 12.687.543 % 9,98  
COSMO 29,30 4.833.060 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,0669 18,0882 % 0,05  
Euro 18,1905 18,2480 % -0,07  
Sterlin 21,4413 21,5488 % -0,24  
Frank 18,7705 18,8836 % -0,18  
Riyal 4,7963 4,8203 % 0,01  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.753 1.753 -5,54  
Altın Gr. 1.019 1.019 -2,08  
Cumhuriyet 6.853 6.957 5,00  
Tam 6.817 6.922 -15,00  
Yarım 3.322 3.384 -8,00  
Çeyrek 1.666 1.692 -3,00  
Gümüş.Ons 19,30 19,34 -0,22  
Gümüş Gr. 11,23 11,26 -0,10  
B. Petrol 96,19 96,19 -0,40