***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2021 18:18
***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor


***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
46.846.881 -466.028 9.773 20.675.408 13.317.151 53.893.528 -29.884.347 104.392.366 104.392.366
Transferler
-29.884.347 29.884.347 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.021 94.712.324 -8.523.181 86.192.164 86.192.164
Dönem Karı (Zararı)
-8.523.181 -8.523.181 -8.523.181
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.021 94.712.324 94.715.345 94.715.345
Dönem Sonu Bakiyeler
46.846.881 -466.028 12.794 115.387.732 13.317.151 24.009.181 -8.523.181 190.584.530 190.584.530
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
46.846.881 -466.028 12.794 115.387.732 13.317.151 24.009.181 -8.523.181 190.584.530 190.584.530
Transferler
-8.523.181 8.523.181 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.591 194.947.125 26.960.370 221.884.904 221.884.904
Dönem Karı (Zararı)
26.960.370 26.960.370 26.960.370
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.591 194.947.125 194.924.534 194.924.534
Dönem Sonu Bakiyeler
46.846.881 -466.028 -9.797 310.334.857 13.317.151 15.486.000 26.960.370 412.469.434 412.469.434


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.451.384 2.902.270
Dönem Karı (Zararı)
26.960.370 -8.523.181
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
26.960.370 -8.523.181
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-20.465.251 21.301.045
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 2.472 2.536
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
349.574 241.381
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
349.574 241.381
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
74.922 -25.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 82.096 -19.994
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 -7.174 -5.590
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-9.011.014 23.424.419
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -24.976.464 -175.386
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 15.965.450 23.599.805
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18-19-20 5.818.975 4.163.083
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-14.622.861 -3.904.412
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
7 -14.622.861 -3.904.412
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 -3.077.319 -2.600.378
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.956.265 -9.875.594
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.026.084 -4.768.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.026.084 -4.768.236
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-86.664 229.681
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-304.521 193.134
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
217.857 36.547
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.564.396 -5.080.760
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.894.277 -4.909.366
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
329.881 -171.394
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.768 5.310
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.171.999 -35.369
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.802.936 -200.674
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-369.063 165.305
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
760.008 -226.220
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
760.008 -226.220
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.451.384 2.902.270
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.907.628 -485.202
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.580 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9 -11.580 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -2.457.139 -660.588
Alınan Faiz
561.091 175.386
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.713.128 -2.325.216
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
2.971.243 18.436.901
Ödenen Faiz
-13.684.371 -20.762.117
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-169.372 91.852
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
101.785 11.115
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-67.587 102.967
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
212.798 109.831
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
145.211 212.798


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 145.211 212.798
Finansal Yatırımlar
95.871 61.752
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
95.871 61.752
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
4, 21 95.871 61.752
Ticari Alacaklar
11.562.111 21.937.769
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 11.562.111 21.937.769
Diğer Alacaklar
8.990.206 8.903.542
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11, 21 469.401 164.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 8.520.805 8.738.662
Peşin Ödenmiş Giderler
156.325 96.981
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 156.325 96.981
Diğer Dönen Varlıklar
83.949 12.956
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 83.949 12.956
ARA TOPLAM
21.033.673 31.225.798
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
134.198 136.520
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.167.871 31.362.318
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
450.268.112 223.081.162
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 450.268.112 223.081.162
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 109.556.667 92.476.667
Maddi Duran Varlıklar
13.276 4.168
Mobilya ve Demirbaşlar
8 13.276 4.168
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 0 7.604.956
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
559.838.055 323.166.953
TOPLAM VARLIKLAR
581.005.926 354.529.271
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
371.435 2.935.831
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 21 14.118 2.908.395
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 357.317 27.436
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
58.263 65.031
Diğer Borçlar
270.121 2.442.120
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11, 21 0 1.802.936
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 270.121 639.184
Kısa Vadeli Karşılıklar
186.280 151.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 99.382 57.489
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 86.898 94.072
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.270.706 348.564
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.270.706 348.564
ARA TOPLAM
2.156.805 5.943.107
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.156.805 5.943.107
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
144.699.798 157.942.089
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 144.699.798 157.942.089
Uzun Vadeli Karşılıklar
127.987 59.545
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 127.987 59.545
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 21.551.902 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
166.379.687 158.001.634
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
168.536.492 163.944.741
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
412.469.434 190.584.530
Ödenmiş Sermaye
14 46.846.881 46.846.881
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -466.028 -466.028
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.797 12.794
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.797 12.794
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.797 12.794
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
310.334.857 115.387.732
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
310.334.857 115.387.732
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
310.334.857 115.387.732
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13.317.151 13.317.151
Yasal Yedekler
14 6.758.642 6.758.642
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
14 6.558.509 6.558.509
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15.486.000 24.009.181
Net Dönem Karı veya Zararı
26.960.370 -8.523.181
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
412.469.434 190.584.530
TOPLAM KAYNAKLAR
581.005.926 354.529.271


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 17.318.726 21.735.375
Satışların Maliyeti
17 -7.901.473 -7.403.919
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.417.253 14.331.456
BRÜT KAR (ZARAR)
9.417.253 14.331.456
Genel Yönetim Giderleri
16 -2.118.532 -2.024.546
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 18.569.138 7.898.303
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -3.487.962 -2.613.537
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.379.897 17.591.676
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 7.928.744 3.784.189
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -3.391.174 -2.253.535
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.917.467 19.122.330
Finansman Gelirleri
19 45.710.282 7.308.682
Finansman Giderleri
19 -48.744.698 -37.554.571
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.883.051 -11.123.559
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.077.319 2.600.378
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 3.077.319 2.600.378
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26.960.370 -8.523.181
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.960.370 -8.523.181
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
26.960.370 -8.523.181
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-22.591 3.021
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.591 3.021
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
194.947.125 94.712.324
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
194.947.125 94.712.324
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
4 194.947.125 94.712.324
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
194.924.534 94.715.345
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
221.884.904 86.192.164
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
221.884.904 86.192.164http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914040


BIST
14:332.963
Değişim :  -0,56% |  -16,77
Açılış :  2.979  
Önceki Kapanış :  2.980  
En Yüksek
2.998
En Düşük
2.925
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:33
EKIZ 9,35 1.793.200 % 10,00  
GOLTS 69,45 10.669.465 % 9,98  
COSMO 29,30 3.849.840 % 9,98  
TUKAS 15,77 246.095.929 % 9,97  
AZTEK 13,18 6.642.852 % 9,92  
14:33 Alış Satış %  
Dolar 18,0715 18,0782 % 0,73  
Euro 18,4077 18,4485 % 0,94  
Sterlin 21,7581 21,8672 % 0,90  
Frank 18,9223 19,0363 % 0,72  
Riyal 4,8058 4,8299 % 0,82  
14:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.772 1.772 10,64  
Altın Gr. 1.031 1.031 14,02  
Cumhuriyet 6.876 6.980 28,00  
Tam 6.902 6.976 60,00  
Yarım 3.363 3.410 29,00  
Çeyrek 1.687 1.705 15,00  
Gümüş.Ons 19,88 19,92 0,10  
Gümüş Gr. 11,54 11,57 0,13  
B. Petrol 94,77 94,77 1,12