***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2021 18:57
***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor


***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
46.846.881 -466.028 12.794 115.387.732 13.317.151 24.009.181 -8.523.181 190.584.530 190.584.530
Transferler
-8.523.181 8.523.181
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.851 7.784.574 -3.964.802 3.797.921 3.797.921
Dönem Karı (Zararı)
-3.964.802 -3.964.802 -3.964.802
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.851 7.784.574 7.762.723 7.762.723
Dönem Sonu Bakiyeler
46.846.881 -466.028 -9.057 123.172.306 13.317.151 15.486.000 -3.964.802 194.382.451 194.382.451
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
46.846.881 -466.028 -9.057 310.334.857 13.317.151 15.486.000 26.960.370 412.469.434 412.469.434
Transferler
26.960.370 -26.960.370
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.696 -66.973.152 -7.704.696 -74.672.152 -74.672.152
Dönem Karı (Zararı)
-7.704.696 -7.704.696 -7.704.696
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.696 -66.973.152 -66.967.456 -66.967.456
Dönem Sonu Bakiyeler
46.846.881 -466.028 -4.101 243.361.705 13.317.151 42.446.370 -7.704.696 337.797.282 337.797.282


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-134.861 -16.196.483
Dönem Karı (Zararı)
-7.704.696 -3.964.802
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.145.208 -5.081.143
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 0 558
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
42.705 94.854
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 42.705 94.854
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
49.462 41.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 24.587 14.835
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 24.875 26.515
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.274.417 -6.366.942
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -125.634 -113.999
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 5.400.051 -6.252.943
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18-19-20 8.712.159 2.505.577
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -250.000
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
7 0 -250.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 -1.933.535 -1.106.540
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.575.373 -7.150.538
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.704.077 -8.684.953
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.704.077 -8.684.953
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-93.566 -310.053
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.831 -117.528
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-87.735 -192.525
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.650.720 1.823.059
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.590.384 1.694.080
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
60.336 128.979
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
33.867 31.108
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.422 -468.006
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -481.187
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
21.422 13.181
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
516.261 458.307
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
516.261 458.307
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-134.861 -16.196.483
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
6.030.721 108.150
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.580 -5.849
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -11.580 -5.849
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5.916.667 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
125.634 113.999
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.941.845 16.189.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-1.117.668
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
21.506.710
Ödenen Faiz
-4.824.177 -5.317.710
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-45.985 100.667
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
101.785 9.734
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
55.800 110.401
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 145.211 212.798
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 201.011 323.199


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 201.011 145.211
Finansal Yatırımlar
88.663 95.871
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
88.663 95.871
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
4, 21 88.663 95.871
Ticari Alacaklar
20.223.483 11.562.111
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 20.223.483 11.562.111
Diğer Alacaklar
9.083.772 8.990.206
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11, 21 475.232 469.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 8.608.540 8.520.805
Peşin Ödenmiş Giderler
41.148 156.325
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 41.148 156.325
Diğer Dönen Varlıklar
2.560 83.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 2.560 83.949
ARA TOPLAM
29.640.637 21.033.673
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
133.617 134.198
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
29.774.254 21.167.871
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
381.154.009 450.268.112
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 381.154.009 450.268.112
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 103.640.000 109.556.667
Maddi Duran Varlıklar
26.342 13.276
Mobilya ve Demirbaşlar
8 26.342 13.276
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
484.820.351 559.838.055
TOPLAM VARLIKLAR
514.594.605 581.005.926
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4.022.155 371.435
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,21 3.604.502 14.118
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 417.653 357.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
92.130 58.263
Diğer Borçlar
291.543 270.121
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 291.543 270.121
Kısa Vadeli Karşılıklar
225.566 186.280
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 113.793 99.382
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 111.773 86.898
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.582.611 1.270.706
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.582.611 1.270.706
ARA TOPLAM
6.214.005 2.156.805
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.214.005 2.156.805
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
152.973.435 144.699.798
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 152.973.435 144.699.798
Uzun Vadeli Karşılıklar
131.043 127.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 131.043 127.987
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 17.478.840 21.551.902
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
170.583.318 166.379.687
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
176.797.323 168.536.492
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
337.797.282 412.469.434
Ödenmiş Sermaye
14 46.846.881 46.846.881
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -466.028 -466.028
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.101 -9.797
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.101 -9.797
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.101 -9.797
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
243.361.705 310.334.857
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
243.361.705 310.334.857
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
243.361.705 310.334.857
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13.317.151 13.317.151
Yasal Yedekler
14 6.758.642 6.758.642
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
14 6.558.509 6.558.509
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
42.446.370 15.486.000
Net Dönem Karı veya Zararı
-7.704.696 26.960.370
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
337.797.282 412.469.434
TOPLAM KAYNAKLAR
514.594.605 581.005.926


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 6.309.668 5.887.168
Satışların Maliyeti
17 -1.812.216 -1.835.398
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.497.452 4.051.770
BRÜT KAR (ZARAR)
4.497.452 4.051.770
Genel Yönetim Giderleri
16 -871.217 -458.040
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 1.306.963 726.729
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -331.765 -449.244
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.601.433 3.871.215
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 2.821.908 1.719.364
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -569 -160
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.422.772 5.590.419
Finansman Gelirleri
19 1.480.695 2.766.385
Finansman Giderleri
19 -18.541.698 -13.428.146
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-9.638.231 -5.071.342
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.933.535 1.106.540
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 1.933.535 1.106.540
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.704.696 -3.964.802
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.704.696 -3.964.802
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-7.704.696 -3.964.802
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.696 -21.851
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.696 -21.851
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-66.973.152 7.784.574
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-66.973.152 7.784.574
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
4 -66.973.152 7.784.574
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-66.967.456 7.762.723
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-74.672.152 3.797.921
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-74.672.152 3.797.921http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933625


BIST
18:053.020
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.979  
Önceki Kapanış :  3.020  
En Yüksek
3.034
En Düşük
2.925
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
EKIZ 9,35 2.122.890 % 10,00  
KZBGY 35,20 106.811.077 % 10,00  
GLCVY 15,96 117.713.308 % 9,99  
GOLTS 69,45 12.687.543 % 9,98  
COSMO 29,30 4.833.060 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,0601 18,1069 % 0,15  
Euro 18,2082 18,2611 % 0,00  
Sterlin 21,4457 21,5532 % -0,22  
Frank 18,7824 18,8956 % -0,12  
Riyal 4,7990 4,8231 % 0,07  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.753 1.753 -5,30  
Altın Gr. 1.018 1.019 -2,88  
Cumhuriyet 6.853 6.957 5,00  
Tam 6.814 6.920 -17,00  
Yarım 3.320 3.383 -9,00  
Çeyrek 1.665 1.691 -4,00  
Gümüş.Ons 19,35 19,37 -0,19  
Gümüş Gr. 11,24 11,26 -0,10  
B. Petrol 96,21 96,21 -0,38