***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2017 19:25
***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor


***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
46.846.881 14.984 12.086.947 48.946.452 7.015.377 114.910.641 114.910.641
Transferler
-466.028 385.322 6.630.055 -7.015.377 -466.028 -466.028
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
57.990 30.495.000 9.313.130 39.866.120 39.866.120
Dönem Karı (Zararı)
9.313.130 9.313.130 9.313.130
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
57.990 30.495.000 30.552.990 30.552.990
Dönem Sonu Bakiyeler
46.846.881 -466.028 72.974 30.495.000 12.472.269 55.576.507 9.313.130 154.310.733 154.310.733
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
46.846.881 -466.028 72.974 30.495.000 12.472.269 55.576.507 9.313.130 154.310.733 154.310.733
Transferler
381.981 8.931.149 -9.313.130 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-54.532 -43.652.500 7.098.258 -36.608.774 -36.608.774
Dönem Karı (Zararı)
7.098.258 7.098.258 7.098.258
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-54.532 -43.652.500 -43.707.032 -43.707.032
Dönem Sonu Bakiyeler
46.846.881 -466.028 18.442 -13.157.500 12.854.250 64.507.656 7.098.258 117.701.959 117.701.959


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.605.908 79.407.608
Dönem Karı (Zararı)
7.098.258 9.313.130
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.461.045 -4.768.497
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23 10.559.303 14.081.627
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.412.996 -6.981.919
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 124.694 0
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
108.118 6.237.578
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 108.118 6.237.578
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
652.013 -57.160
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 652.013 -57.160
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.595.652 2.514.651
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -3.830.191 672.950
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 10.425.843 1.841.701
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
17.007.525 -954.679
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-17.341.695 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -17.341.695 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -640.682
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 0 -640.682
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-10.559.303 -14.081.627
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.680.346 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.029.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -13.029.000 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
348.654 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
348.654 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.995.084 2.331.211
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 0 118.089
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
23 5.389.176 76.958.308
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-97.056.692 -56.214.999
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
4 0 -102.400.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-37.883 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9 -37.883 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -95.920.000 -7.920.000
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-31.685.000 -16.887.264
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
5-22 -31.685.000 -16.887.264
Alınan Faiz
21 3.830.191 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
26.756.000 71.851.265
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
23 0 -859.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
100.648.781 -46.194.836
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
122.578.650 0
Kredilerden Nakit Girişleri
122.578.650 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.586.814 -29.812.808
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.586.814 -29.812.808
Ödenen Faiz
20 -5.343.055 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
23 0 -16.382.028
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.819 -23.002.227
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
167.250 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
153.431 -23.002.227
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
536.921 23.539.148
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
690.352 536.921


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 690.352 536.921
Finansal Yatırımlar
4 21.505 27.992
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
21.505 27.992
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
21.505 27.992
Ticari Alacaklar
66.238.422 64.221.810
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-22 49.610.823 64.221.810
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 16.627.599 0
Diğer Alacaklar
60.197.801 34.659.307
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12-22 48.678.130 17.429.534
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 11.519.671 17.229.773
Peşin Ödenmiş Giderler
6 80.223 615.199
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 91.882 869.130
Diğer Dönen Varlıklar
14 15.984 15.228
ARA TOPLAM
127.336.169 100.945.587
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
127.336.169 100.945.587
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 88.550.000 134.500.000
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
88.550.000 134.500.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 105.341.695 88.000.000
Maddi Duran Varlıklar
8 1.050.490 1.083.386
Arazi ve Arsalar
607.208 607.208
Binalar
103.987 106.306
Mobilya ve Demirbaşlar
18.717 49.294
Yapılmakta Olan Yatırımlar
320.578 320.578
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.922.376 13.458
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9-22 9.922.376 13.458
Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 249.765
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 10.414.238 10.134.291
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
215.278.799 233.980.900
TOPLAM VARLIKLAR
342.614.968 334.926.487
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 209.502.356 18.470.442
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
209.502.356 18.470.442
Banka Kredileri
209.502.356 18.470.442
Ticari Borçlar
12.244.266 96.138.727
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-22 11.959.464 74.810
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 284.802 96.063.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
28.292 63.056
Diğer Borçlar
574.592 469.398
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-22 87.621 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 486.971 469.398
Kısa Vadeli Karşılıklar
70.983 1.514.805
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 21.470 14.053
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 49.513 1.500.752
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.928.593 600.089
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.928.593 600.089
ARA TOPLAM
224.349.082 117.256.517
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
224.349.082 117.256.517
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 0 63.309.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 63.309.940
Banka Kredileri
0 63.309.940
Diğer Finansal Yükümlülükler
13 470.898 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 93.029 49.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
93.029 49.297
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
563.927 63.359.237
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
224.913.009 180.615.754
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
117.701.959 154.310.733
Ödenmiş Sermaye
15 46.846.881 46.846.881
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -466.028 -466.028
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18.442 72.974
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18.442 72.974
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18.442 72.974
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.157.500 30.495.000
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-13.157.500 30.495.000
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-13.157.500 30.495.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 12.854.250 12.472.269
Yasal Yedekler
6.758.642 6.376.661
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
6.095.608 6.095.608
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 64.507.656 55.576.507
Net Dönem Karı veya Zararı
15 7.098.258 9.313.130
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
117.701.959 154.310.733
TOPLAM KAYNAKLAR
342.614.968 334.926.487


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 9.696.541 0
Satışların Maliyeti
18 -3.723.301 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.973.240 0
BRÜT KAR (ZARAR)
5.973.240 0
Genel Yönetim Giderleri
17 -2.919.062 -548.249
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 17.806.292 264.307
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -790.616 -6.326.636
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.069.854 -6.610.578
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 26.043.833 1.314.479
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -7.145.952 -847
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
38.967.735 -5.296.946
Finansman Gelirleri
20 14.107.625 5.697.755
Finansman Giderleri
20 -56.608.683 -6.584.777
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.533.323 -6.183.968
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
72.278 1.415.471
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
868.552
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 72.278 546.919
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.461.045 -4.768.497
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23 10.559.303 14.081.627
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.098.258 9.313.130
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.098.258 9.313.130
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Zarar 16 -0,07000000 -0,10000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 16 0,23000000 0,30000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-54.532 57.990
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-68.165 72.488
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13.633 -14.498
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13.633 -14.498
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-43.652.500 30.495.000
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-45.950.000 32.100.000
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-45.950.000 32.100.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.297.500 -1.605.000
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.297.500 -1.605.000
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-43.707.032 30.552.990
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-36.608.774 39.866.120
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-36.608.774 39.866.120http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/589989


BIST13:492.990
Değişim :  0,33% |  9,82
Açılış :  2.979  
Önceki Kapanış :  2.980  
En Yüksek
2.998
En Düşük
2.960
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:47
KZBGY 35,20 80.796.447 % 10,00  
GOLTS 69,45 10.023.719 % 9,98  
TUKAS 15,77 229.705.611 % 9,97  
AZTEK 13,18 5.891.262 % 9,92  
COSMO 29,28 3.266.857 % 9,91  
13:47 Alış Satış %  
Dolar 18,0979 18,1444 % 1,09  
Euro 18,4225 18,4435 % 0,91  
Sterlin 21,5895 21,6978 % 0,12  
Frank 18,7749 18,8880 % -0,07  
Riyal 4,7708 4,7947 % 0,08  
13:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.769 1.769 7,14  
Altın Gr. 1.022 1.022 5,22  
Cumhuriyet 6.860 6.964 12,00  
Tam 6.897 6.948 32,00  
Yarım 3.361 3.397 16,00  
Çeyrek 1.686 1.698 8,00  
Gümüş.Ons 19,80 19,82 0,01  
Gümüş Gr. 11,45 11,47 0,03  
B. Petrol 95,11 95,11 1,46