***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor

02.05.2017 18:42
***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor


***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
46.846.881 -466.028 72.794 30.495.000 12.472.269 55.576.507 9.313.130 154.310.733 154.310.733
Transferler
9.313.130 -9.313.130 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.142 -125.000 1.717.430 1.589.288 1.589.288
Dönem Karı (Zararı)
1.717.430 1.717.430 1.717.430
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.142 -125.000 -128.142 -128.142
Dönem Sonu Bakiyeler
46.846.881 -466.028 69.832 30.370.000 12.472.269 64.889.637 1.717.430 155.900.021 155.900.021
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
46.846.881 -466.028 18.442 -13.157.500 12.854.250 64.507.656 7.098.258 117.701.959 117.701.959
Transferler
7.098.258 -7.098.258 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.646 30.495.000 1.071.721 31.553.075 31.553.075
Dönem Karı (Zararı)
1.071.721 1.071.721 1.071.721
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.646 30.495.000 30.481.354 30.481.354
Dönem Sonu Bakiyeler
46.946.881 -466.028 4.796 17.337.500 12.854.250 71.605.914 1.071.721 149.255.034 149.255.034


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.877.880 3.653.313
Dönem Karı (Zararı)
1.071.721 1.717.430
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.071.721 1.717.430
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23 0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.052.273 574.728
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 -2.025 0
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.786 309.739
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.786 309.739
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19 0 -65.921
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -65.921
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.187.704 552.864
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -857.652 1.484.435
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 3.045.356 -931.571
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-4.245.738 -221.954
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
4 0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.858.432 1.361.155
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.542.177 1.044.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.542.177 1.044.864
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
51.573 -975.534
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
51.573 -975.534
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.264.682 1.291.825
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.877.880 3.653.313
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
37.615.013 -819.646
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
36.757.361 -819.646
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
36.757.361 -819.646
Alınan Faiz
21 857.652 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.496.784 -290.056
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-39.028.410 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-39.028.410 0
Ödenen Faiz
20 -1.468.374 -290.056
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
996.109 2.543.611
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
996.109 2.543.611
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 690.352 536.921
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.686.461 3.080.532


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.686.461 690.352
Finansal Yatırımlar
4-22 27.152 21.505
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
27.152 21.505
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
27.152 21.505
Ticari Alacaklar
60.767.727 66.238.422
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-22 39.864.969 49.610.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 20.902.758 16.627.599
Diğer Alacaklar
34.416.316 60.197.801
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12-22 21.666.623 48.678.130
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 12.749.693 11.519.671
Peşin Ödenmiş Giderler
6 26.368 80.223
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26.368 80.223
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 0 91.882
Diğer Dönen Varlıklar
14 14.310 15.984
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14.310 15.984
ARA TOPLAM
96.938.334 127.336.169
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
96.938.334 127.336.169
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 120.650.000 88.550.000
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
120.650.000 88.550.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 105.341.695 105.341.695
Maddi Duran Varlıklar
8 1.046.483 1.050.490
Arazi ve Arsalar
607.208 607.208
Binalar
103.406 103.987
Mobilya ve Demirbaşlar
15.291 18.717
Yapılmakta Olan Yatırımlar
320.578 320.578
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9-22 9.671.124 9.922.376
Diğer Haklar
9.671.124 9.922.376
Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 8.738.769 10.414.238
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
245.448.071 215.278.799
TOPLAM VARLIKLAR
342.386.405 342.614.968
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 178.684.766 209.502.356
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
178.684.766 209.502.356
Banka Kredileri
178.684.766 209.502.356
Ticari Borçlar
12.185.368 12.244.266
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-22 12.011.037 11.959.464
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 174.331 284.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
37.715 28.292
Diğer Borçlar
421.308 574.592
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-22 0 87.621
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5-12 421.308 486.971
Kısa Vadeli Karşılıklar
63.461 70.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 44.422 21.470
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 19.039 49.513
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.151.376 1.928.593
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.151.376 1.928.593
ARA TOPLAM
192.543.994 224.349.082
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
192.543.994 224.349.082
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 116.479 93.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
116.479 93.029
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
14 470.898 470.898
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
470.898 470.898
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
587.377 563.927
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
193.131.371 224.913.009
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
149.255.034 117.701.959
Ödenmiş Sermaye
15 46.846.881 46.846.881
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -466.028 -466.028
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.796 18.442
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.796 18.442
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.796 18.442
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.337.500 -13.157.500
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
17.337.500 -13.157.500
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
17.337.500 -13.157.500
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 12.854.250 12.854.250
Yasal Yedekler
6.758.642 6.758.642
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
6.095.608 6.095.608
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 71.605.914 64.507.656
Net Dönem Karı veya Zararı
15 1.071.721 7.098.258
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
149.255.034 117.701.959
TOPLAM KAYNAKLAR
342.386.405 342.614.968


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 3.594.590 2.125.050
Satışların Maliyeti
18 -1.369.727 -837.333
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.224.863 1.287.717
BRÜT KAR (ZARAR)
2.224.863 1.287.717
Genel Yönetim Giderleri
17 -500.706 -565.465
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 4.588.816 531.946
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -11.405 -1.373
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.301.568 1.252.825
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 9.233.543 1.484.435
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -5.594.964 -721
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.940.147 2.736.539
Finansman Gelirleri
20 16.752.875 5.011.696
Finansman Giderleri
20 -25.547.420 -5.721.066
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.145.602 2.027.169
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-73.881 -309.739
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -73.881 -309.739
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.071.721 1.717.430
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.071.721 1.717.430
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.071.721 1.717.430
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 16 0,02000000 0,04000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13.646 -3.142
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.646 -3.142
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
30.495.000 -125.000
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
30.495.000 -125.000
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
4 30.495.000 -125.000
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.481.354 -128.142
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.553.075 1.589.288
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
31.553.075 1.589.288http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/604231


BIST
14:012.973
Değişim :  -0,25% |  -7,40
Açılış :  2.979  
Önceki Kapanış :  2.980  
En Yüksek
2.998
En Düşük
2.960
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:59
KZBGY 35,20 81.478.371 % 10,00  
GOLTS 69,45 10.027.191 % 9,98  
TUKAS 15,77 230.829.129 % 9,97  
AZTEK 13,18 5.911.428 % 9,92  
COSMO 29,28 3.266.857 % 9,91  
13:59 Alış Satış %  
Dolar 18,0979 18,1080 % 0,89  
Euro 18,4243 18,4492 % 0,94  
Sterlin 21,5978 21,7061 % 0,16  
Frank 18,7754 18,8885 % -0,06  
Riyal 4,7714 4,7953 % 0,10  
13:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.770 1.770 8,33  
Altın Gr. 1.022 1.022 5,42  
Cumhuriyet 6.845 6.948 -4,00  
Tam 6.859 6.949 33,00  
Yarım 3.342 3.397 16,00  
Çeyrek 1.676 1.698 8,00  
Gümüş.Ons 19,84 19,87 0,06  
Gümüş Gr. 11,45 11,46 0,02  
B. Petrol 94,98 94,98 1,33