***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.05.2018 18:41***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
342.000 108.056 -141.863 5.232 -16.687 3.216 0 695.363 119.807 303.710 230.372 1.649.206 205.390 1.854.596
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-295.277 -84.919 88.301 42.291 -249.604 -5.972 -255.576
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
342.000 108.056 -437.140 5.232 -16.687 -81.703 0 695.363 119.807 392.011 272.663 1.399.602 199.418 1.599.020
Transferler
42.174 4.690 225.799 -272.663 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-493 -7.216 3.601 112.921 108.813 16.773 125.586
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-13.136 -13.136 0 -13.136
Kar Payları
-64.000 -64.000 -7.917 -71.917
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-5 -5 -2 -7
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000 108.056 -408.102 5.232 -17.180 -88.919 0 698.964 124.497 553.805 112.921 1.431.274 208.272 1.639.546
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
342.000 108.056 -413.214 659.037 -15.401 -74.303 16.025 743.710 124.497 553.800 383.153 2.427.360 268.543 2.695.903
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
46.910 -19.918 356.161 -383.153 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2 5.738 10.760 -3.105 121.824 135.215 25.591 160.806
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Kar Payları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000 108.056 -366.304 639.119 -15.403 -68.565 26.785 740.605 124.497 909.961 121.824 2.562.575 294.134 2.856.709


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-69.302 31.014
Dönem Karı (Zararı)
141.957 126.510
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
141.957 126.510
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
136.448 88.120
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12, 14 31.621 25.129
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
413 1.502
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 108 44
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
39 38
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 266 1.420
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
68.683 30.837
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.039 12.079
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
33 466
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
51.611 18.292
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14.313 -2.291
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-58.295 -28.502
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
72.608 26.211
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 40.101 26.690
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
376 31
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
376 31
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-16.624 21.175
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.435 -14.953
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-326.132 -166.970
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-384.408 -90.159
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-322.509 -57.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-61.899 -32.501
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.290 -71.552
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
29.503 -98.001
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
51.411 97.550
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
72.222 -11.113
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-20.811 108.663
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.652 -4.808
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-47.727 47.660
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.775 -4.884
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-79 -110
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-14.753 -11.654
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 32 2
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
300.821 33.254
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.493 560
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.493 560
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-67.122 -43.770
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -64.338 -43.714
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -2.784 -56
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-802 -26.470
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-802 -26.470
Alınan Faiz
58.295 24.973
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
285.957 77.961
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
70.294 16.680
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
225.101 116.419
Kredilerden Nakit Girişleri
225.101 116.419
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-147.756 -130.245
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-143.581 -129.354
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-4.175 -891
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
3.797 29.219
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
1.901 2.845
Ödenen Faiz
-12.749 -1.558
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
301.813 80.948
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
301.813 80.948
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.181.120 2.272.571
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.482.933 2.353.519


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.482.933 3.181.120
Finansal Yatırımlar
6 580 619
Ticari Alacaklar
1.156.344 772.500
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8, 22 856.115 533.606
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 300.229 238.894
Diğer Alacaklar
28.865 24.101
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9, 22 1.218 416
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 27.647 23.685
Türev Araçlar
86.913 55.912
Stoklar
10 534.614 564.685
Peşin Ödenmiş Giderler
169.847 137.066
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22 119.258 97.094
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
50.589 39.972
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
167 0
Diğer Dönen Varlıklar
58.094 60.547
ARA TOPLAM
5.518.357 4.796.550
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.518.357 4.796.550
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 977.567 981.132
Diğer Alacaklar
183 183
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 183 183
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 16.192 16.192
Maddi Duran Varlıklar
12 2.053.211 2.028.532
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
429.305 396.252
Şerefiye
13 265.848 243.854
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 163.457 152.398
Peşin Ödenmiş Giderler
24.963 61.275
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24.963 61.275
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 52.292 46.336
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.553.713 3.529.902
TOPLAM VARLIKLAR
9.072.070 8.326.452
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 320.021 433.371
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 479.879 450.952
Ticari Borçlar
995.974 938.721
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8, 22 425.114 352.892
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 570.860 585.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
44.729 27.674
Diğer Borçlar
9.428 8.218
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9, 22 3.927 130
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 5.501 8.088
Ertelenmiş Gelirler
13.860 18.710
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 35.125 18.729
Kısa Vadeli Karşılıklar
149.989 87.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
50.094 39.274
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
99.895 48.330
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.122 15.172
ARA TOPLAM
2.062.127 1.999.151
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.062.127 1.999.151
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 3.906.693 3.407.606
Uzun Vadeli Karşılıklar
86.347 81.387
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
86.347 81.387
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 160.194 142.405
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.153.234 3.631.398
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.215.361 5.630.549
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.562.575 2.427.360
Ödenmiş Sermaye
342.000 342.000
Sermaye Düzeltme Farkları
108.056 108.056
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-366.304 -413.214
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
623.716 643.636
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
623.716 643.636
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
639.119 659.037
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.403 -15.401
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
698.825 685.432
Yabancı Para Çevrim Farkları
-68.565 -74.303
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
26.785 16.025
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
26.785 16.025
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
740.605 743.710
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
740.605 743.710
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
124.497 124.497
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
909.961 553.800
Net Dönem Karı veya Zararı
121.824 383.153
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
294.134 268.543
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.856.709 2.695.903
TOPLAM KAYNAKLAR
9.072.070 8.326.452


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 1.404.822 1.272.927
Satışların Maliyeti
16 -1.025.055 -932.940
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
379.767 339.987
BRÜT KAR (ZARAR)
379.767 339.987
Genel Yönetim Giderleri
17 -32.870 -29.577
Pazarlama Giderleri
17 -162.015 -142.834
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -3.645 -2.926
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13.950 18.529
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-20.968 -7.664
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
174.219 175.515
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
315.845 113.313
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-8.281 -4.739
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
481.783 284.089
Finansman Gelirleri
18 5.307 9.474
Finansman Giderleri
19 -305.032 -140.363
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
182.058 153.200
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -40.101 -26.690
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-30.982 -25.487
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-9.119 -1.203
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
141.957 126.510
DÖNEM KARI (ZARARI)
141.957 126.510
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20.133 13.589
Ana Ortaklık Payları
121.824 112.921
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 21 0,36000000 0,33000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2 -494
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2 -617
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 123
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 123
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
18.851 -430
Yabancı Para Çevrim Farkları
11.476 -4.358
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.564 4.135
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-3.564 4.135
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13.796 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
13.796 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.857 -207
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
178 -207
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-3.035 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.849 -924
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
160.806 125.586
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.591 16.773
Ana Ortaklık Payları
135.215 108.813http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682043


BIST
18:051.392
Değişim :  -1,94% |  -27,52
Açılış :  1.408  
Önceki Kapanış :  1.419  
En Yüksek
1.408
En Düşük
1.386
BIST En Aktif Hisseler18:05
BALAT 9,46 2.101.609 % 10,00  
OYLUM 8,15 25.292.039 % 9,99  
EDIP 3,76 61.073.276 % 9,94  
HUBVC 11,61 73.658.243 % 9,94  
GARFA 11,30 8.485.183 % 9,92  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6776 8,6820 % 0,41  
Euro 10,1832 10,1879 % 0,47  
Sterlin 11,8109 11,8701 % -0,24  
Frank 9,3182 9,3743 % 0,87  
Riyal 2,3079 2,3195 % 0,39  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.763 1.763 8,08  
Altın Gr. 492 492 3,84  
Cumhuriyet 3.246 3.296 19,00  
Tam 3.232 3.314 21,45  
Yarım 1.562 1.603 10,38  
Çeyrek 784 801 5,18  
Gümüş.Ons 22,21 22,23 -0,18  
Gümüş Gr. 6,19 6,20 -0,04  
B. Petrol 73,97 73,97 -1,37