***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 21:24***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
342.000 108.056 -141.863 5.232 -16.687 3.216 0 695.363 119.807 303.710 230.372 1.649.206 205.390 1.854.596
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-444.135 -84.522 81.663 44.678 -402.316 -5.972 -408.288
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
342.000 108.056 -585.998 5.232 -16.687 -81.306 0 695.363 119.807 385.373 275.050 1.246.890 199.418 1.446.308
Transferler
44.560 4.690 225.800 -275.050 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.320 12.247 -976 8.454 205.462 223.867 24.506 248.373
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-13.846 -13.846 0 -13.846
Kar Payları
-64.000 -64.000 -7.917 -71.917
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-10 -10 -4 -14
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000 108.056 -555.284 5.232 -18.007 -69.059 -976 703.817 124.497 547.163 205.462 1.392.901 216.003 1.608.904
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
342.000 108.056 -413.214 659.037 -15.401 -74.303 16.025 743.710 124.497 553.800 383.153 2.427.360 268.543 2.695.903
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-146.472 6.637 -6.637 14.106 -132.366 -132.366
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
342.000 108.056 -559.686 659.037 -15.401 -67.666 16.025 743.710 124.497 547.163 397.259 2.294.994 268.543 2.563.537
Transferler
61.016 -19.918 356.161 -397.259 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.517 -10.463 37.885 -29.219 370.320 367.006 62.241 429.247
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Kar Payları
-88.000 -88.000 -13.877 -101.877
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-31 -31 -11 -42
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000 108.056 -498.670 639.119 -16.918 -78.129 53.910 714.491 124.497 815.293 370.320 2.573.969 316.896 2.890.865


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-179.703 159.303
Dönem Karı (Zararı)
410.388 229.850
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
410.388 229.850
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
170.100 177.301
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12, 14 68.852 55.479
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.126 1.146
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 604 -1.050
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 110
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 2.502 2.086
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
153.108 60.388
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
40.793 25.847
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
39 466
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
112.276 34.075
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-102 -539
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
76.943 16.992
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-75.343 -62.201
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 152.286 79.193
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 110.507 46.141
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.071 -277
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.071 -277
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-27.649 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
18, 19 -211.018 15.555
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.738 -17.584
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-672.400 -193.897
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-617.444 -64.698
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-557.703 -13.545
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-59.741 -51.153
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.235 -50.443
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
73.957 -60.699
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-154.240 -27.030
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.207 -61.428
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-150.033 34.398
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.562 8.973
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-91.912 213.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-36.421 -25.529
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-80 -110
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-51.328 -28.314
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 38 2
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
883.867 -44.957
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
40.746 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.906 2.325
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.906 2.325
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-127.596 -84.043
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -124.212 -83.927
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -3.384 -116
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-12.494 -26.470
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-64.609 -26.470
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
52.115 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 -71.825
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 -71.825
Alınan Temettüler
102 539
Alınan Faiz
84.037 58.989
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
871.166 75.528
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-802.862 1.079.179
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
246.580 1.591.238
Kredilerden Nakit Girişleri
246.580 1.591.238
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-652.667 -420.959
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-645.388 -417.885
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-7.279 -3.074
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-238.511 30.980
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
1.901 5.462
Ödenen Temettüler
0 -71.917
Ödenen Faiz
-160.165 -55.625
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-98.698 1.193.525
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-98.698 1.193.525
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.189.865 2.288.339
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.091.167 3.481.864


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017 Bir Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.091.167 3.189.865 2.288.339
Finansal Yatırımlar
6 599 619 755
Ticari Alacaklar
1.392.139 776.922 763.266
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8, 22 1.092.696 534.993 587.415
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 299.443 241.929 175.851
Diğer Alacaklar
106.049 24.242 26.561
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9, 22 65.037 428 5.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 41.012 23.814 20.716
Türev Araçlar
220.895 55.912 0
Stoklar
10 506.807 583.581 406.274
Peşin Ödenmiş Giderler
147.766 138.973 117.861
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22 103.791 97.094 78.047
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
43.975 41.879 39.814
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
89 0 11.064
Diğer Dönen Varlıklar
37.198 60.594 48.438
ARA TOPLAM
5.502.709 4.830.708 3.662.558
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.502.709 4.830.708 3.662.558
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 934.483 981.132 928.800
Diğer Alacaklar
1.823 183 271
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.823 183 271
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 16.185 16.196 14.588
Maddi Duran Varlıklar
12 2.196.005 2.098.780 1.118.765
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
522.146 436.386 383.212
Şerefiye
13 298.452 253.507 215.513
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 223.694 182.879 167.699
Peşin Ödenmiş Giderler
9.510 61.625 14.160
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.510 61.625 14.160
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 48.475 46.336 43.316
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.728.627 3.640.638 2.503.112
TOPLAM VARLIKLAR
9.231.336 8.471.346 6.165.670
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 246.773 433.371 544.791
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 170.622 457.356 1.821.637
Ticari Borçlar
799.780 945.326 669.499
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8, 22 349.258 353.465 341.189
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 450.522 591.861 328.310
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
38.700 28.577 31.676
Diğer Borçlar
111.106 201.148 199.338
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9, 22 67.679 193.060 192.333
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 43.427 8.088 7.005
Ertelenmiş Gelirler
31.125 18.710 20.047
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 41.652 21.477 15.262
Kısa Vadeli Karşılıklar
203.697 90.327 60.500
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
41.195 40.060 34.542
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
162.502 50.267 25.958
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22.804 15.172 14.786
ARA TOPLAM
1.666.259 2.211.464 3.377.536
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.666.259 2.211.464 3.377.536
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 4.381.652 3.419.676 586.498
Diğer Borçlar
0 47.749 633.397
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 47.749 633.397
Uzun Vadeli Karşılıklar
94.876 82.958 74.073
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
94.876 82.958 74.073
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 197.684 145.962 47.858
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.674.212 3.696.345 1.341.826
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.340.471 5.907.809 4.719.362
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.573.969 2.294.994 1.246.890
Ödenmiş Sermaye
342.000 342.000 342.000
Sermaye Düzeltme Farkları
108.056 108.056 108.056
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-498.670 -559.686 -585.998
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
622.201 643.636 -11.455
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
622.201 643.636 -11.455
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
639.119 659.037 5.232
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.918 -15.401 -16.687
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
690.272 692.069 614.057
Yabancı Para Çevrim Farkları
-78.129 -67.666 -81.306
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
53.910 16.025 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
53.910 16.025 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
714.491 743.710 695.363
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
714.491 743.710 695.363
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
124.497 124.497 119.807
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
815.293 547.163 385.373
Net Dönem Karı veya Zararı
370.320 397.259 275.050
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
316.896 268.543 199.418
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.890.865 2.563.537 1.446.308
TOPLAM KAYNAKLAR
9.231.336 8.471.346 6.165.670


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 2.757.596 2.461.199 1.329.525 1.167.137
Satışların Maliyeti
16 -2.011.475 -1.801.924 -985.004 -860.796
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
746.121 659.275 344.521 306.341
BRÜT KAR (ZARAR)
746.121 659.275 344.521 306.341
Genel Yönetim Giderleri
17 -74.577 -71.375 -39.869 -39.817
Pazarlama Giderleri
17 -308.305 -276.196 -135.548 -126.521
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -6.775 -6.336 -3.130 -3.410
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
40.506 27.963 26.556 11.272
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-45.333 -22.922 -24.365 -15.258
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
351.637 310.409 168.165 132.607
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
989.967 153.100 674.122 39.787
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-8.084 -17.767 197 -13.028
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.333.520 445.742 842.484 159.366
Finansman Gelirleri
18 17.849 21.303 12.531 9.991
Finansman Giderleri
19 -830.474 -191.054 -524.765 -49.558
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
520.895 275.991 330.250 119.799
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -110.507 -46.141 -68.575 -18.702
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-71.414 -44.422 -38.206 -18.337
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-39.093 -1.719 -30.369 -365
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
410.388 229.850 261.675 101.097
DÖNEM KARI (ZARARI)
410.388 229.850 261.675 101.097
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
40.068 24.388 19.935 10.799
Ana Ortaklık Payları
370.320 205.462 241.740 90.298
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 21 1,08000000 0,60000000 0,71000000 0,26000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.572 -1.338 -1.570 -844
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.965 -1.672 -1.963 -1.055
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
393 334 393 211
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
393 334 393 211
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
20.431 19.861 -1.196 19.124
Yabancı Para Çevrim Farkları
14.420 11.615 168 14.806
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.552 9.707 -29.988 5.572
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-33.552 9.707 -29.988 5.572
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
49.085 -1.220 35.289 -1.220
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
49.085 -1.220 35.289 -1.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.522 -241 -6.665 -34
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
1.678 -485 1.500 -278
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-11.200 244 -8.165 244
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.859 18.523 -2.766 18.280
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
429.247 248.373 258.909 119.377
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
62.241 24.506 36.510 7.733
Ana Ortaklık Payları
367.006 223.867 222.399 111.644http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702235


BIST12:101.398
Değişim :  0,43% |  6,05
Açılış :  1.401  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.404
En Düşük
1.398
BIST En Aktif Hisseler12:10
KTSKR 64,25 24.953.784 % 9,92  
KRGYO 6,00 17.738.188 % 9,89  
BALAT 10,38 224.997 % 9,73  
SODSN 24,26 86.172 % 7,82  
IHYAY 0,79 6.720.667 % 6,76  
12:10 Alış Satış %  
Dolar 8,6261 8,6277 % -0,43  
Euro 10,1234 10,1300 % -0,30  
Sterlin 11,7636 11,8226 % -0,31  
Frank 9,2811 9,3370 % -0,24  
Riyal 2,2928 2,3043 % -0,49  
12:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.765 1.765 1,06  
Altın Gr. 489 489 -2,12  
Cumhuriyet 3.246 3.296 19,00  
Tam 3.232 3.314 21,45  
Yarım 1.562 1.603 10,38  
Çeyrek 784 801 5,18  
Gümüş.Ons 22,51 22,53 0,26  
Gümüş Gr. 6,25 6,26 0,05  
B. Petrol 74,97 74,97 1,05