***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.05.2019 19:56***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
342.000 108.056 -413.214 659.037 -15.401 -74.303 16.025 743.710 124.497 553.800 383.153 2.427.360 268.543 2.695.903
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-10.652 -10.652 -288 -10.940
Diğer Düzeltmeler
-146.472 6.637 -6.637 14.106 -132.366 -132.366
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
342.000 108.056 -559.686 659.037 -15.401 -67.666 16.025 743.710 124.497 536.511 397.259 2.284.342 268.255 2.552.597
Transferler
61.016 -19.918 356.161 -397.259 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2 10.126 10.760 -3.105 133.177 150.956 24.701 175.657
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000 108.056 -498.670 639.119 -15.403 -57.540 26.785 740.605 124.497 892.672 133.177 2.435.298 292.956 2.728.254
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
342.000 108.056 -498.670 647.779 -21.173 1.099.942 -89.429 52.481 131.587 822.885 700.779 3.296.237 383.495 3.679.732
Transferler
700.779 -700.779 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.894 10.331 365.476 394.701 50.917 445.618
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000 108.056 -498.670 647.779 -21.173 1.099.942 -70.535 62.812 131.587 1.523.664 365.476 3.690.938 434.412 4.125.350


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
51.656 -55.843
Dönem Karı (Zararı)
399.446 152.277
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
399.446 152.277
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
71.256 162.911
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12, 14 41.289 34.507
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.874 3.652
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.356 3.347
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-49 39
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 5.279 266
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
128.740 84.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23.419 17.374
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
304 33
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
105.017 67.388
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-134.990 14.923
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-219.103 -52.453
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 84.113 67.376
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 104.827 43.661
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
955 376
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
955 376
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-71.035 -16.568
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.404 -2.435
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-412.668 -349.647
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-369.089 -387.789
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-300.258 -322.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-68.831 -65.299
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.797 -35.388
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
18.897 27.467
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-51.615 41.651
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.853 71.894
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-55.468 -30.243
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.658 4.412
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
58.034 -34.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.890 -6.793
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-56 -79
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-780 -14.544
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 348 32
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
468.411 298.183
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.219 24.493
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.219 24.493
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.587 -69.073
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -21.104 -66.289
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -1.483 -2.784
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-59 -802
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-59 -802
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
2.563 35.625
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
2.563 35.625
Alınan Faiz
219.521 58.295
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
266.754 249.645
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-68.822 65.749
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 225.101
Kredilerden Nakit Girişleri
0 225.101
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-37.033 -151.196
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.104 -147.002
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-15.929 -4.194
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
1.522 6.929
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 1.901
Ödenen Faiz
-33.311 -16.986
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
451.245 308.089
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
451.245 308.089
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.378.761 3.189.865
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.830.006 3.497.954


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.830.006 3.378.761
Finansal Yatırımlar
6 751 702
Ticari Alacaklar
2.291.394 1.899.086
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8, 22 1.864.947 1.564.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 426.447 334.397
Diğer Alacaklar
48.748 39.181
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9, 22 686 627
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 48.062 38.554
Türev Araçlar
379.683 323.087
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
379.683 323.087
Stoklar
10 596.242 604.554
Peşin Ödenmiş Giderler
69.562 76.058
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22 16.561 36.368
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
53.001 39.690
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
477 16.899
Diğer Dönen Varlıklar
63.159 53.503
ARA TOPLAM
7.280.022 6.391.831 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.280.022 6.391.831 0
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.340.221 1.340.221
Diğer Alacaklar
3.373 234
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.373 234
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 21.036 21.036
Maddi Duran Varlıklar
12 2.297.472 2.276.366
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
643.384 589.733
Şerefiye
13 366.036 331.975
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 277.348 257.758
Peşin Ödenmiş Giderler
7.065 9.628
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.065 9.628
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 50.461 40.823
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.363.012 4.278.041
TOPLAM VARLIKLAR
11.643.034 10.669.872 0
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 77.245 85.519
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 392.560 369.129
Ticari Borçlar
1.089.000 1.114.097
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8, 22 524.161 520.308
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 564.839 593.789
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
50.087 33.332
Diğer Borçlar
9.146 6.808
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9, 22 2.699 1.177
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 6.447 5.631
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26.018 37.351
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 123.983 15.214
Kısa Vadeli Karşılıklar
256.041 142.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
59.889 51.301
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
196.152 90.968
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28.704 41.146
ARA TOPLAM
2.052.784 1.844.865
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.052.784 1.844.865
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 5.087.497 4.791.105
Uzun Vadeli Karşılıklar
128.770 115.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
128.770 115.344
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 248.633 238.826
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.464.900 5.145.275
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.517.684 6.990.140
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.690.938 3.296.237
Ödenmiş Sermaye
342.000 342.000
Sermaye Düzeltme Farkları
108.056 108.056
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-498.670 -498.670
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.726.548 1.726.548
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.726.548 1.726.548
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
647.779 647.779
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.173 -21.173
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.099.942 1.099.942
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.723 -36.948
Yabancı Para Çevrim Farkları
-70.535 -89.429
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
62.812 52.481
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
62.812 52.481
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
131.587 131.587
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.523.664 822.885
Net Dönem Karı veya Zararı
365.476 700.779
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
434.412 383.495
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.125.350 3.679.732
TOPLAM KAYNAKLAR
11.643.034 10.669.872


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 1.942.360 1.407.690
Satışların Maliyeti
16 -1.404.188 -1.026.471
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
538.172 381.219
BRÜT KAR (ZARAR)
538.172 381.219
Genel Yönetim Giderleri
17 -38.613 -34.708
Pazarlama Giderleri
17 -206.804 -152.376
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -3.836 -3.645
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31.776 22.558
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-24.314 -24.283
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
296.381 188.765
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
553.322 315.845
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-25.055 -8.281
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
824.648 496.329
Finansman Gelirleri
18 2.005 5.318
Finansman Giderleri
19 -322.380 -305.709
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
504.273 195.938
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -104.827 -43.661
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-108.769 -33.208
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.942 -10.453
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
399.446 152.277
DÖNEM KARI (ZARARI)
399.446 152.277
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33.970 19.100
Ana Ortaklık Payları
365.476 133.177
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına kazanç 21 1,07000000 0,39000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -2
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -2
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
46.172 23.382
Yabancı Para Çevrim Farkları
35.841 16.007
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -3.564
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 -3.564
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13.245 13.796
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
13.245 13.796
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.914 -2.857
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 178
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-2.914 -3.035
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
46.172 23.380
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
445.618 175.657
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
50.917 24.701
Ana Ortaklık Payları
394.701 150.956http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762341


BIST
18:051.385
Değişim :  -1,20% |  -16,78
Açılış :  1.397  
Önceki Kapanış :  1.401  
En Yüksek
1.397
En Düşük
1.376
BIST En Aktif Hisseler18:05
ALBRK 1,65 77.517.940 % 10,00  
IEYHO 0,99 34.472.305 % 10,00  
PKENT 2.364,80 5.081.559 % 10,00  
TKURU 210,10 8.440.780 % 10,00  
YEOTK 73,20 163.854.042 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,8575 8,8618 % -0,06  
Euro 10,3877 10,4004 % -0,27  
Sterlin 12,1117 12,1725 % 1,06  
Frank 9,5719 9,6296 % 1,42  
Riyal 2,3611 2,3729 % 1,38  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.749 1.750 -1,08  
Altın Gr. 499 499 8,51  
Cumhuriyet 3.293 3.343 39,00  
Tam 3.277 3.359 37,24  
Yarım 1.584 1.625 18,01  
Çeyrek 794 812 9,01  
Gümüş.Ons 22,44 22,46 0,03  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 -0,01  
B. Petrol 77,97 77,97 0,74