***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2019 19:56***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
342.000 108.056 -413.214 659.037 -15.401 743.710 -74.303 16.025 124.497 553.800 383.153 2.427.360 268.543 2.695.903
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-10.652 -10.652 -288 -10.940
Diğer Düzeltmeler
-146.472 6.637 -6.637 14.106 -132.366 -132.366
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
342.000 108.056 -559.686 659.037 -15.401 743.710 -67.666 16.025 124.497 536.511 397.259 2.284.342 268.255 2.552.597
Transferler
61.016 -19.918 -24.078 380.239 -397.259 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.517 -5.141 -10.648 37.885 351.223 371.802 60.958 432.760
Kar Payları
-88.000 -88.000 -13.877 -101.877
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-31 -31 -11 -42
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000 108.056 -498.670 639.119 -16.918 714.491 -78.314 53.910 124.497 828.719 351.223 2.568.113 315.325 2.883.438
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
342.000 108.056 -498.670 647.779 -21.173 1.099.942 -89.429 52.481 131.587 822.885 700.779 3.296.237 383.495 3.679.732
Transferler
6.798 693.981 -700.779
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-149 348.608 9.836 -16.065 487.209 829.439 81.665 911.104
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000 108.056 -498.670 647.779 -21.322 1.448.550 -79.593 36.416 138.385 1.516.866 487.209 4.125.676 465.160 4.590.836


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
211.356 -181.585
Dönem Karı (Zararı)
545.380 387.961
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
545.380 387.961
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
298.817 201.050
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12, 14 84.764 68.852
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.837 5.948
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.204 3.426
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-117 20
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 9.158 2.502
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
175.667 153.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
50.628 40.793
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
722 39
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
124.317 112.276
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-83 -102
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-54.865 76.943
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -255.888 -84.037
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
201.023 160.980
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 119.687 110.985
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.277 1.071
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.277 1.071
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-30.324 -211.017
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.143 -4.738
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-523.997 -682.805
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-382.539 -617.444
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-321.682 -557.703
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-60.857 -59.741
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.731 -4.235
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-42.648 73.957
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-70.229 -154.240
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
45.652 -4.207
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-115.881 -150.033
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.850 19.157
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
320.200 -93.794
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-41.247 -36.421
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-225 -80
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-67.739 -51.328
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 367 38
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
587.848 883.866
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 40.746
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.693 27.906
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.693 27.906
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-49.581 -127.596
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-47.911 -124.212
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -1.670 -3.384
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-87 -64.609
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-87 -64.609
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
784 52.115
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
784 52.115
Alınan Temettüler
83 102
Alınan Faiz
255.888 84.037
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
374.068 871.165
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-59.690 -802.862
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
206.719 246.580
Kredilerden Nakit Girişleri
206.719 246.580
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-70.704 -652.667
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-57.102 -645.388
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-13.602 -7.279
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-821 -238.511
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 1.901
Ödenen Faiz
-194.884 -160.165
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
739.514 -100.581
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
739.514 -100.581
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.378.761 3.189.865
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.118.275 3.089.284


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.118.275 3.378.761
Finansal Yatırımlar
819 702
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
5 819 702
Ticari Alacaklar
2.312.978 1.899.086
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7, 22 1.886.371 1.564.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 426.607 334.397
Diğer Alacaklar
45.839 39.181
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8, 22 714 627
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 45.125 38.554
Türev Araçlar
9 376.431 323.087
Stoklar
10 661.139 604.554
Peşin Ödenmiş Giderler
84.598 76.058
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22 21.542 36.368
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
63.056 39.690
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22.384 16.899
Diğer Dönen Varlıklar
48.196 53.503
ARA TOPLAM
7.670.659 6.391.831
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.670.659 6.391.831
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.707.178 1.340.221
Diğer Alacaklar
462 234
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 462 234
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 21.036 21.036
Maddi Duran Varlıklar
12 2.363.467 2.276.366
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
644.682 589.733
Şerefiye
13 363.546 331.975
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 281.136 257.758
Peşin Ödenmiş Giderler
8.844 9.628
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.844 9.628
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 51.957 40.823
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.797.626 4.278.041
TOPLAM VARLIKLAR
12.468.285 10.669.872
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 263.751 85.519
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 2.618.159 369.129
Ticari Borçlar
1.081.901 1.114.097
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7, 22 565.960 520.308
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 515.941 593.789
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
51.368 33.332
Diğer Borçlar
10.438 6.808
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8, 22 356 1.177
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 10.082 5.631
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19.217 37.351
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 68.553 15.214
Kısa Vadeli Karşılıklar
264.051 142.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
48.400 51.301
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
215.651 90.968
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
24.547 41.146
ARA TOPLAM
4.401.985 1.844.865
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.401.985 1.844.865
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 3.069.779 4.791.105
Uzun Vadeli Karşılıklar
135.779 115.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
135.779 115.344
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 269.906 238.826
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.475.464 5.145.275
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.877.449 6.990.140
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.125.676 3.296.237
Ödenmiş Sermaye
342.000 342.000
Sermaye Düzeltme Farkları
108.056 108.056
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-498.670 -498.670
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.075.007 1.726.548
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.075.007 1.726.548
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
647.779 647.779
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.322 -21.173
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.448.550 1.099.942
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-43.177 -36.948
Yabancı Para Çevrim Farkları
-79.593 -89.429
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
36.416 52.481
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
36.416 52.481
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
138.385 131.587
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.516.866 822.885
Net Dönem Karı veya Zararı
487.209 700.779
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
465.160 383.495
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.590.836 3.679.732
TOPLAM KAYNAKLAR
12.468.285 10.669.872


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 3.762.858 2.719.959 1.820.498 1.312.269
Satışların Maliyeti
16 -2.715.520 -2.011.475 -1.311.332 -985.004
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.047.338 708.484 509.166 327.265
BRÜT KAR (ZARAR)
1.047.338 708.484 509.166 327.265
Genel Yönetim Giderleri
17 -94.585 -74.577 -55.972 -39.869
Pazarlama Giderleri
17 -379.650 -270.668 -172.846 -118.292
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -9.089 -6.775 -5.253 -3.130
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
48.155 49.057 16.379 26.499
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-37.688 -48.183 -13.374 -23.900
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
574.481 357.338 278.100 168.573
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
696.531 962.317 143.209 646.472
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-10.261 -8.084 14.794 197
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.260.751 1.311.571 436.103 815.242
Finansman Gelirleri
18 84.619 17.849 82.614 12.531
Finansman Giderleri
19 -680.303 -830.474 -357.923 -524.765
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
665.067 498.946 160.794 303.008
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -119.687 -110.985 -14.860 -67.324
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-115.593 -71.414 -6.824 -38.206
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.094 -39.571 -8.036 -29.118
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
545.380 387.961 145.934 235.684
DÖNEM KARI (ZARARI)
545.380 387.961 145.934 235.684
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
58.171 36.738 24.201 17.638
Ana Ortaklık Payları
487.209 351.223 121.733 218.046
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 21 1,42000000 1,03000000 0,36000000 0,64000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
348.472 -7.180 348.472 -7.178
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-170 -1.965 -170 -1.963
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
366.956 -5.903 366.956 -5.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-18.314 688 -18.314 688
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
34 393 34 393
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-18.348 295 -18.348 295
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
17.252 51.979 -28.920 28.597
Yabancı Para Çevrim Farkları
33.317 14.093 -2.524 -1.914
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
33.317 14.093 -2.524 -1.914
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 3.564
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 3.564
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.596 49.085 -33.841 35.289
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-20.596 49.085 -33.841 35.289
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.531 -11.199 7.445 -8.342
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0 0 -178
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
4.531 -11.199 7.445 -8.164
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
365.724 44.799 319.552 21.419
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
911.104 432.760 465.486 257.103
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
81.665 60.958 30.748 36.257
Ana Ortaklık Payları
829.439 371.802 434.738 220.846http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780700


BIST
18:051.386
Değişim :  -0,45% |  -6,30
Açılış :  1.401  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.404
En Düşük
1.383
BIST En Aktif Hisseler18:05
YEOTK 55,00 169.739.865 % 10,00  
PENTA 148,50 31.200.633 % 10,00  
ORCAY 17,17 219.107.868 % 9,99  
UZERB 30,82 409.109 % 9,99  
RALYH 4,19 14.504.370 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6253 8,6274 % -0,43  
Euro 10,1226 10,1247 % -0,36  
Sterlin 11,7446 11,8035 % -0,47  
Frank 9,2977 9,3537 % -0,06  
Riyal 2,2928 2,3043 % -0,49  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.777 12,11  
Altın Gr. 493 493 1,28  
Cumhuriyet 3.266 3.315 19,00  
Tam 3.250 3.332 18,07  
Yarım 1.571 1.612 8,74  
Çeyrek 788 806 4,37  
Gümüş.Ons 22,63 22,65 0,38  
Gümüş Gr. 6,28 6,29 0,08  
B. Petrol 74,20 74,20 0,28