***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

04.05.2020 20:42***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
342.000 108.056 -498.670 647.779 -21.173 1.099.942 0 -89.429 52.481 131.587 822.885 700.779 3.296.237 383.495 3.679.732
Transferler
700.779 -700.779 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.894 10.331 365.476 394.701 50.917 445.618
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000 108.056 -498.670 647.779 -21.173 1.099.942 0 -70.535 62.812 131.587 1.523.664 365.476 3.690.938 434.412 4.125.350
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
342.000 108.056 -485.419 647.779 -26.435 513.939 817.879 -57.006 3.695 131.587 1.509.952 905.302 4.411.329 522.903 4.934.232
Transferler
905.302 -905.302 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.436 8.900 2.450 -98.292 -90.378 86.260 -4.118
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000 108.056 -485.419 647.779 -29.871 513.939 817.879 -48.106 6.145 131.587 2.415.254 -98.292 4.320.951 609.163 4.930.114


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
77.499 51.656
Dönem Karı (Zararı)
-44.143 399.446
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-44.143 399.446
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
659.566 71.305
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12, 14 44.015 41.289
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
574.354 -162.841
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 827 -1.356
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 568.686 -166.764
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 4.841 5.279
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
168.533 128.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29.412 23.419
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
47 304
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
139.074 105.017
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
62.209 31.774
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -31.291 -52.757
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 93.500 84.113
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 418
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -26.436 104.827
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.240 955
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -1.240 955
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-158.860 -71.035
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
18 -3.009 -2.404
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-492.378 -412.717
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-311.658 -369.138
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-283.874 -300.258
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-27.784 -68.880
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.175 3.797
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-70.117 18.897
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-83.492 -51.615
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-73.237 3.853
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.255 -55.468
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-936 -14.658
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
123.045 58.034
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-11.360 -5.890
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-47 -56
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-34.288 -780
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 149 348
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-788.957 123.289
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-943.351 -4.557
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.515 2.219
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.515 2.219
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.561 -22.587
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.821 -21.104
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.740 -1.483
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-77 -59
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-77 -59
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
2.478 2.563
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
2.478 2.563
Alınan Faiz
31.291 52.757
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
143.748 92.953
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-96.786 -68.822
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.215 0
Kredilerden Nakit Girişleri
17.215 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-79.060 -37.033
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-73.016 -21.104
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-6.044 -15.929
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
2.987 1.522
Ödenen Faiz
-37.928 -33.311
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-808.244 106.123
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-808.244 106.123
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.027.599 999.462
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.219.355 1.105.585


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4, 2.3 1.219.355 2.027.599
Finansal Yatırımlar
3.820.230 3.057.459
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
5, 2.3 3.820.230 3.057.459
Ticari Alacaklar
2.726.899 2.365.802
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7, 23 2.390.615 2.106.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 336.284 259.061
Diğer Alacaklar
180.177 152.902
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8, 23 115.696 115.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 64.481 37.283
Türev Araçlar
9 438.068 358.919
Stoklar
10 671.929 592.698
Peşin Ödenmiş Giderler
112.169 84.491
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
23 37.856 41.545
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
74.313 42.946
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
4.815 4.583
Diğer Dönen Varlıklar
50.884 75.655
ARA TOPLAM
9.224.526 8.720.108
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.224.526 8.720.108
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
946.029 946.029
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 946.029 946.029
Diğer Alacaklar
327 460
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 327 460
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 21.155 21.155
Maddi Duran Varlıklar
12 2.394.753 2.383.177
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
719.884 680.235
Şerefiye
13 402.089 388.047
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 317.795 292.188
Peşin Ödenmiş Giderler
5.124 7.602
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.124 7.602
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 40.508 32.986
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.127.780 4.071.644
TOPLAM VARLIKLAR
13.352.306 12.791.752
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 140.003 150.764
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 5.576.647 5.088.239
Ticari Borçlar
1.163.014 1.224.598
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7, 23 534.128 607.365
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 628.886 617.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
55.926 44.822
Diğer Borçlar
6.492 5.107
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8, 23 3.100 113
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.392 4.994
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.062 11.854
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 102.249 68.967
Kısa Vadeli Karşılıklar
327.652 169.697
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
85.415 66.366
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
242.237 103.331
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
37.053 35.963
ARA TOPLAM
7.422.098 6.800.011
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.422.098 6.800.011
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 711.872 701.318
Uzun Vadeli Karşılıklar
176.946 161.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
176.946 161.010
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 111.276 195.181
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.000.094 1.057.509
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.422.192 7.857.520
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.320.951 4.411.329
Ödenmiş Sermaye
342.000 342.000
Sermaye Düzeltme Farkları
108.056 108.056
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-485.419 -485.419
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.949.726 1.953.162
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.131.847 1.135.283
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
647.779 647.779
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-29.871 -26.435
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
513.939 513.939
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
817.879 817.879
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-41.961 -53.311
Yabancı Para Çevrim Farkları
-48.106 -57.006
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
6.145 3.695
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
6.145 3.695
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
131.587 131.587
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.415.254 1.509.952
Net Dönem Karı veya Zararı
-98.292 905.302
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
609.163 522.903
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.930.114 4.934.232
TOPLAM KAYNAKLAR
13.352.306 12.791.752


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 2.376.126 1.942.360
Satışların Maliyeti
16 -1.659.845 -1.404.188
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
716.281 538.172
BRÜT KAR (ZARAR)
716.281 538.172
Genel Yönetim Giderleri
17 -63.816 -38.613
Pazarlama Giderleri
17 -275.631 -206.804
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -5.682 -3.836
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
54.783 31.776
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-28.728 -24.314
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
397.207 296.381
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 725.238 553.322
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -672.328 -25.055
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
450.117 824.648
Finansman Gelirleri
19 7.697 2.005
Finansman Giderleri
20 -528.393 -322.380
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-70.579 504.273
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
26.436 -104.827
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -67.338 -108.769
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 93.774 3.942
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-44.143 399.446
DÖNEM KARI (ZARARI)
-44.143 399.446
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
54.149 33.970
Ana Ortaklık Payları
-98.292 365.476
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına kazanç (zarar) 22 -0,29000000 1,07000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.516 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.395 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
879 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
879 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
43.541 46.172
Yabancı Para Çevrim Farkları
41.091 35.841
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
41.091 35.841
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.141 13.245
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
3.141 13.245
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-691 -2.914
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-691 -2.914
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.025 46.172
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.118 445.618
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
86.260 50.917
Ana Ortaklık Payları
-90.378 394.701http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842441


BIST17:591.419
Değişim :  0,10% |  1,40
Açılış :  1.424  
Önceki Kapanış :  1.418  
En Yüksek
1.427
En Düşük
1.412
BIST En Aktif Hisseler17:59
TEZOL 18,44 13.342.207 % 9,96  
GARFA 10,28 5.345.984 % 9,95  
AKYHO 2,71 32.637.000 % 9,72  
GLRYH 2,62 15.259.778 % 8,71  
SNKRN 26,56 1.045.989 % 8,41  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 8,6280 8,6605 % 1,58  
Euro 10,1258 10,1884 % 1,29  
Sterlin 11,8457 11,9051 % 1,07  
Frank 9,2438 9,2995 % 1,03  
Riyal 2,3008 2,3123 % 1,54  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.754 1.755 0,74  
Altın Gr. 488 488 7,24  
Cumhuriyet 3.210 3.258 18,00  
Tam 3.191 3.273 18,03  
Yarım 1.542 1.583 8,72  
Çeyrek 774 792 4,36  
Gümüş.Ons 22,38 22,43 -0,51  
Gümüş Gr. 6,22 6,23 -0,04  
B. Petrol 75,25 75,25 -0,42