***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

06.05.2021 18:26***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
342.000 108.056 -485.419 422.738 647.779 -26.435 817.879 -57.006 3.695 131.587 1.509.952 996.503 4.411.329 522.903 4.934.232
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
996.503 -996.503 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.436 8.900 2.450 -98.292 -90.378 86.260 -4.118
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000 108.056 -485.419 422.738 647.779 -29.871 817.879 -48.106 6.145 131.587 2.506.455 -98.292 4.320.951 609.163 4.930.114
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
342.000 108.056 -485.419 459.069 812.025 -35.463 22.444 -1.400 131.587 3.324.334 1.016.415 5.693.648 779.913 6.473.561
Transferler
-5.232 1.021.647 -1.016.415 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.332 95.698 312 479.294 572.972 118.848 691.820
Kar Payları
-66.025 -66.025
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000 108.056 -485.419 459.069 806.793 -37.795 118.142 -1.088 131.587 4.345.981 479.294 6.266.620 832.736 7.099.356


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
467.612 77.499
Dönem Karı (Zararı)
541.124 -44.143
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
541.124 -44.143
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
143.957 659.566
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12, 14 49.471 44.015
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-103.791 574.354
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -930 827
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -103.336 568.686
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 475 4.841
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
170.738 168.533
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
48.491 29.412
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
131 47
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
122.116 139.074
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
18 -45 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
93.557 62.209
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -75.145 -31.291
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 168.748 93.500
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-46 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 123.694 -26.436
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.325 -1.240
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -1.325 -1.240
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
18, 19, 20 -185.008 -158.860
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
18 -3.334 -3.009
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-160.322 -492.378
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-314.002 -311.658
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-110.335 -283.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-203.667 -27.784
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
59.028 -26.175
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.123 -70.117
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
156.242 -83.492
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
204.164 -73.237
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-47.922 -10.255
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.467 -936
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
524.759 123.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-33.011 -11.360
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-49 -47
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-24.087 -34.288
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 0 149
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-788.119 -788.957
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-1.192.808 -943.351
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.719 2.515
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.719 2.515
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.699 -25.561
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.623 -23.821
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -76 -1.740
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.145 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-21.198 -77
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-4.196 -77
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-17.002 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 2.478
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 2.478
Alınan Temettüler
45 0
Alınan Faiz
75.145 31.291
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
345.532 143.748
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-136.179 -96.786
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12:031.398
Değişim :  0,44% |  6,07
Açılış :  1.401  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.404
En Düşük
1.398
BIST En Aktif Hisseler12:03
KTSKR 64,25 24.907.460 % 9,92  
KRGYO 6,00 17.664.592 % 9,89  
BALAT 10,38 224.997 % 9,73  
IHYAY 0,80 6.688.737 % 8,11  
SODSN 24,26 86.172 % 7,82  
12:03 Alış Satış %  
Dolar 8,6226 8,6265 % -0,44  
Euro 10,1239 10,1300 % -0,30  
Sterlin 11,7589 11,8179 % -0,35  
Frank 9,2749 9,3308 % -0,30  
Riyal 2,2915 2,3030 % -0,54  
12:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.764 1.765 0,26  
Altın Gr. 488 488 -3,44  
Cumhuriyet 3.246 3.296 19,00  
Tam 3.232 3.314 21,45  
Yarım 1.562 1.603 10,38  
Çeyrek 784 801 5,18  
Gümüş.Ons 22,52 22,56 0,27  
Gümüş Gr. 6,21 6,22 0,01  
B. Petrol 75,06 75,06 1,14