***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2017 20:24***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
342.000.000 108.056.201 -218.268.442 5.231.735 -430.543 494.874 539.968.646 112.116.833 222.929.248 239.959.223 1.352.057.775 209.722.260 1.561.780.035
Transferler
7.690.000 232.269.223 -239.959.223 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.304.196 -5.761.224 5.140.035 86.981.844 85.056.459 3.910.719 88.967.178
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
29.667.456 29.667.456
Kar Payları
-94.000.000 -94.000.000 -94.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000.000 108.056.201 -218.268.442 5.231.735 -1.734.739 -5.266.350 545.108.681 119.806.833 361.198.471 86.981.844 1.343.114.234 213.632.979 1.556.747.213
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
342.000.000 108.056.201 -187.876.795 5.231.735 -16.686.755 -7.165.808 695.363.441 119.806.833 303.710.250 242.711.008 1.605.150.110 205.390.129 1.810.540.239
Transferler
12.339.445 4.690.000 225.681.563 -242.711.008 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-493.292 -893.721 3.600.504 98.722.636 100.936.127 16.773.283 117.709.410
Kar Payları
-64.000.000 -64.000.000 -7.916.635 -71.916.635
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-5.200 -5.200 -1.834 -7.034
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000.000 108.056.201 -175.537.350 5.231.735 -17.180.047 -8.059.529 698.963.945 124.496.833 465.386.613 98.722.636 1.642.081.037 214.244.943 1.856.325.980


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.336.495 83.828.499
Dönem Karı (Zararı)
112.311.941 97.239.835
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
112.311.941 97.239.835
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
98.296.896 66.442.716
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12, 13 25.126.922 20.321.251
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.458.218 597.768
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
38.104 84.214
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.420.114 513.554
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29.696.372 19.852.193
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.936.813 10.646.993
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
465.891 634.750
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17.293.668 8.570.450
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0 -260.336
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.515.403 1.916.721
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-28.362.730 -20.509.290
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 25.847.327 22.426.011
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 26.434.386 25.157.758
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
31.244 -110.346
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
31.244 -110.346
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
17, 18 19.881.704 708.960
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.816.547 -1.741.253
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-166.596.016 -64.954.493
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-87.026.514 95.525.467
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-59.545.180 59.660.878
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-27.481.334 35.864.589
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-68.866.180 19.965.344
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-98.218.687 -4.249.914
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
99.598.164 -155.986.602
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.218.844 -82.968.083
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
106.817.008 -73.018.519
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.082.799 -20.208.788
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
44.012.821 98.728.058
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.854.568 -6.247.236
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-110.583 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.712.948 -8.653.802
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 1.773 1.479
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.645.691 898.368.381
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
558.736 1.857.866
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
558.736 1.857.866
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-43.771.353 -73.771.004
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -43.715.095 -73.713.008
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -56.258 -57.996
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
2.916.657 947.770.640
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
2.916.657 947.770.640
Alınan Temettüler
0 260.336
Alınan Faiz
24.833.722 20.509.290
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.816.547 1.741.253
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
63.682.964 -100.568.920
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
112.000.290 130.059.020
Kredilerden Nakit Girişleri
112.000.290 130.059.020
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-128.575.623 -180.228.309
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-128.503.523 -180.142.067
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-72.100 -86.242
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
0 -14.341.801
Ödenen Faiz
-1.556.521 -6.383.599
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
81.814.818 -29.674.231
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
77.373.768 881.627.960
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
77.373.768 881.627.960
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.268.604.108 1.354.697.874
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.345.977.876 2.236.325.834


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Bir Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.345.977.876 2.268.604.108 1.354.697.874
Finansal Yatırımlar
6 716.831 754.935 704.437
Ticari Alacaklar
855.874.360 763.995.743 755.683.492
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8, 21 650.488.817 586.367.653 560.216.232
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 205.385.543 177.628.090 195.467.260
Diğer Alacaklar
29.043.097 24.725.649 843.581.144
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9, 21 1.618.637 4.535.293 807.438.501
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 27.424.460 20.190.356 36.142.643
Türev Araçlar
2.845.250 0 0
Stoklar
10 489.528.915 392.730.342 331.183.102
Peşin Ödenmiş Giderler
169.501.363 115.544.918 170.381.560
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
91.039.195 78.046.637 116.813.193
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
78.462.168 37.498.281 53.568.367
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
5.758.357 11.063.641 825.280
Diğer Dönen Varlıklar
50.150.309 48.147.614 45.410.374
ARA TOPLAM
3.949.396.358 3.625.566.950 3.502.467.263
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.949.396.358 3.625.566.950 3.502.467.263
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 932.934.844 928.800.295 765.334.184
Diğer Alacaklar
187.769 185.292 176.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 187.769 185.292 176.911
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 14.582.200 14.587.592 12.904.161
Maddi Duran Varlıklar
12 1.077.588.447 1.050.639.625 904.816.223
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 1.628.768 1.740.109 1.946.354
Peşin Ödenmiş Giderler
19.830.518 14.160.059 28.562.343
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 44.011.080 43.315.619 27.271.681
Diğer Duran Varlıklar
0 0 48.090
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.090.763.626 2.053.428.591 1.741.059.947
TOPLAM VARLIKLAR
6.040.159.984 5.678.995.541 5.243.527.210
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 559.455.897 544.791.623 1.011.718.472
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.899.996.287 1.815.575.753 27.836.991
Ticari Borçlar
747.646.306 646.478.021 601.708.303
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8, 21 336.044.970 341.344.634 315.390.068
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 411.601.336 305.133.387 286.318.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
28.291.292 31.381.281 27.927.868
Diğer Borçlar
78.901.560 8.431.010 90.922.096
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9, 21 45.343.629 0 86.239.625
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 33.557.931 8.431.010 4.682.471
Ertelenmiş Gelirler
37.689.651 48.439.307 39.964.444
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 23.031.638 14.818.549 9.514.388
Kısa Vadeli Karşılıklar
81.697.788 56.849.749 51.514.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
39.952.876 32.753.813 27.503.600
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
41.744.912 24.095.936 24.011.257
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15.047.523 14.373.810 12.940.037
ARA TOPLAM
3.471.757.942 3.181.139.103 1.874.047.456
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.471.757.942 3.181.139.103 1.874.047.456
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 590.032.861 569.609.803 1.735.335.344
Uzun Vadeli Karşılıklar
75.701.528 72.356.363 37.439.725
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
75.701.528 72.356.363 37.439.725
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 46.341.673 45.350.033 34.924.650
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
712.076.062 687.316.199 1.807.699.719
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.183.834.004 3.868.455.302 3.681.747.175
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.642.081.037 1.605.150.110 1.352.057.775
Ödenmiş Sermaye
342.000.000 342.000.000 342.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
108.056.201 108.056.201 108.056.201
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-175.537.350 -187.876.795 -218.268.442
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.948.312 -11.455.020 4.801.192
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.948.312 -11.455.020 4.801.192
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5.231.735 5.231.735 5.231.735
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.180.047 -16.686.755 -430.543
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
690.904.416 688.197.633 540.463.520
Yabancı Para Çevrim Farkları
-8.059.529 -7.165.808 494.874
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
698.963.945 695.363.441 539.968.646
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
698.963.945 695.363.441 539.968.646
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
124.496.833 119.806.833 112.116.833
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
465.386.613 303.710.250 222.929.248
Net Dönem Karı veya Zararı
98.722.636 242.711.008 239.959.223
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
214.244.943 205.390.129 209.722.260
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.856.325.980 1.810.540.239 1.561.780.035
TOPLAM KAYNAKLAR
6.040.159.984 5.678.995.541 5.243.527.210


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 1.231.896.978 1.035.360.123
Satışların Maliyeti
15 -928.746.270 -782.789.818
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
303.150.708 252.570.305
BRÜT KAR (ZARAR)
303.150.708 252.570.305
Genel Yönetim Giderleri
16 -27.469.455 -28.241.258
Pazarlama Giderleri
16 -122.238.187 -100.208.292
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -2.926.137 -2.082.777
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16.637.060 7.643.223
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.609.298 -6.801.763
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
159.544.691 122.879.438
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
113.173.232 68.879.059
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-4.739.389 -76.052.004
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
267.978.534 115.706.493
Finansman Gelirleri
17 10.762.221 86.084.434
Finansman Giderleri
18 -139.994.428 -79.393.334
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
138.746.327 122.397.593
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19 -26.434.386 -25.157.758
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-25.231.321 -21.359.276
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.203.065 -3.798.482
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
112.311.941 97.239.835
DÖNEM KARI (ZARARI)
112.311.941 97.239.835
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.589.305 10.257.991
Ana Ortaklık Payları
98.722.636 86.981.844
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 20 0,29000000 0,25000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-493.292 -1.328.300
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-616.615 -1.660.375
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
123.323 332.075
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
123.323 332.075
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.890.761 -6.944.357
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.962.939 -12.551.464
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.134.549 5.902.218
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
4.134.549 5.902.218
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-206.727 -295.111
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-206.727 -295.111
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.397.469 -8.272.657
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
117.709.410 88.967.178
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.773.283 3.910.719
Ana Ortaklık Payları
100.936.127 85.056.459http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606209


BIST
11:531.400
Değişim :  0,62% |  8,56
Açılış :  1.401  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.404
En Düşük
1.400
BIST En Aktif Hisseler11:53
KTSKR 64,25 24.896.666 % 9,92  
KRGYO 6,00 17.586.520 % 9,89  
BALAT 10,38 224.997 % 9,73  
SODSN 24,26 86.172 % 7,82  
PENTA 144,60 13.123.178 % 7,11  
11:53 Alış Satış %  
Dolar 8,6238 8,6279 % -0,42  
Euro 10,1224 10,1313 % -0,29  
Sterlin 11,7612 11,8202 % -0,33  
Frank 9,2692 9,3250 % -0,37  
Riyal 2,2915 2,3029 % -0,55  
11:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.765 1.765 0,38  
Altın Gr. 488 489 -3,01  
Cumhuriyet 3.246 3.296 19,00  
Tam 3.232 3.314 21,45  
Yarım 1.562 1.603 10,38  
Çeyrek 784 801 5,18  
Gümüş.Ons 22,51 22,54 0,26  
Gümüş Gr. 6,22 6,22 0,01  
B. Petrol 75,05 75,05 1,13