Ülker/Tütüncü: iki yılda 2,1 milyon kişinin günlük su tüketimine denk gelen bir tasarruf sağlamış olduk

21.07.2017 11:11Kuruluşunun 80'inci yıldönümüne denk gelen 2024 yılına yönelik
sürdürülebilirlik ilke ve hedeflerini açıklayan Ülker, bu konudaki
çalışma ve ilerlemeleri anlatan Sürdürülebilirlik Raporu’nun
ikincisini yayımladı. Ülker, son iki yılda birim üretim başına su
tüketimini yüzde 15 azaltarak, 2024 yılı için hedeflediği yüzde 30
azaltım hedefinin yarısına ulaştı. Ülker, iki yılda 2,1 milyon kişinin
günlük su tüketimine denk gelen bir tasarruf sağladı.
Ülker, geçtiğimiz yıl yaptığı çalışmalarla küresel
sürdürülebilirlik endeksi olan FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar
Endeksi’ne girerek, önemli bir başarıya da imza attı. FTSE4Good’un
2016 yılında ilk kez hayata geçirilen “Gelişmekte Olan Piyasalar
Endeksi”, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetim konusundaki
performansını ölçüyor. Ülker CEO’su Mehmet Tütüncü, 2024 yılına kadar
Ülker fabrikalarında “karbon salım artışı” olmadan büyüme, enerji
verimliliğini yüzde 25 artırma, ambalaj fire miktarında yüzde 50
azaltım ve esnek ambalajlarda plastik kullanımını yüzde 20 azaltım
hedeflediklerini söyledi.
Sürdürülebilirlik ilke ve hedeflerini “Bu Dünya Bizim” söylemi
altında birleştiren Ülker, “Sürdürülebilirlik Raporu”nun ikincisini
yayımladı. Raporda Ülker’in 2016 yılında sürdürülebilirlik alanında
yaptığı çalışmalar, ilerlemeler ve yatırımlar hakkında detaylı bilgi
veriliyor.
Ülker, 2014 yılında, kuruluşunun 80'inci yıldönümü olan 2024
yılını işaret eden 10 yıllık Sürdürülebilirlik Hedefleri’ni açıklamış
ve bu konudaki çalışmaları da “Çevre”, “Değer Zinciri”, “İnovasyon”,
“Çalışanlar”, “Toplumsal Sorumluluk” ve “Liderlik” başlıkları altında
toplamıştı. Raporda Ülker’in, 2016 yılındaki sürdürülebilirlik
çalışmaları ile küresel sürdürülebilirlik endeksi olan FTSE4Good
“Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi”ne girmesine de dikkat çekiliyor.
Londra Borsası ve Financial Times’ın ortak sahipliğindeki bağımsız
organizasyon FTSE’nin (Financial Times Sustainability Index) 2016
yılında ilk kez hayata geçirilen ”Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi”,
şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetim konusundaki performansını
ölçüyor. FTSE4Good, sorumlu yatırım yapmaya önem veren kurumların
kaynak olarak aldıkları dünya çapında önemli endekslerden biri olarak
kabul görüyor. Ülker, endekse dâhil olan Türkiye’deki birkaç şirketten
birisi oldu.

“Bizi cesaretlendiren sonuçlar aldık”

Kurucusu Sabri Ülker’in “israfsız şirket modeli” üzerine inşa
edilen Ülker’in sürdürülebilirlik çalışmalarını, iş hayatının her
alanını kapsayacak şekilde ele aldıklarına işaret eden Ülker CEO’su
Mehmet Tütüncü, “Hedeflerimize doğru giden yolda bizi cesaretlendiren
sonuçlar aldık. Paydaşlarımızla yaptığımız çalıştaylar sonunda ortaya
çıkan öncelikli konular Ar-Ge ve inovasyon, gıda güvenliği ve
kalitesi, su riskleri ve su yönetimi, risk yönetimi, iklim değişikliği
ve enerji ile iş sağlığı ve güvenliği öncelikli konular olarak
belirlendi” dedi.
Ülker’in sürdürülebilirlik çalışmalarında, dünya liderlerinin
üzerinde anlaştığı “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”nin yol
gösterici olduğuna dikkat çeken Tütüncü gelişmelerle ilgili şu
bilgileri aktardı: “İki yılda birim üretim başına su tüketimini yüzde
15 azalttık. 2024 yılı için belirlediğimiz yüzde 30 azaltım hedefinin
yarısına ulaştık. Böylece, iki yılda 2,1 milyon kişinin günlük su
tüketimine denk gelen bir tasarruf sağlamış olduk. Enerji
verimliliğini yüzde 25 artırma hedefimiz kapsamında da 9.3 bin MWh
enerji tasarrufu gerçekleştirdik. Bu da yaklaşık 1,1 milyon kişinin
günlük elektrik tüketimini ifade ediyor. Lojistik alanında yaptığımız
araç doluluk oranları, tır kullanımı ve palet verimliliği gibi
çalışmalarla sefer sayılarını azalttık. 2014 yılından bu yana
fabrikalardan distribütörlerimize yapılan sevkiyatlarda karbon
salımını yaklaşık 430 ton azalttık. Böylece, 2015 yılına göre aynı
miktarda ürünü 2 milyon km daha az yol yaparak tüketiciye ulaştırdık.
Diğer yandan raporda paylaştığımız ve sürdürülebilirlik hedefleri
açısından önemli bir yere sahip olan 6 fabrikamızın elektrik ve
doğalgaz tüketim verilerine uluslararası bağımsız bir denetim şirketi
tarafından güvence verildi.”

Biyoçeşitlilik ve “Sürdürülebilir Fındık Tarımı” projesi

Tarım yapılan toprağın üretkenliğini etkileyen biyoçeşitliliğin
korunmasını öncelikli konular arasında gördüklerini belirten Tütüncü,
2015 yılında Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) ile başlattıkları
“Giresun’da Sürdürülebilir Fındık Tarımı Projesi”nin ilk etabını
tamamladıklarını kaydetti. Türkiye’nin en önemli tarım ihraç maddeleri
arasında yer alan ve Ülker’in de ana hammaddelerinden olan fındık
tarımını sosyo-ekonomik ve ekolojik açıdan ele aldıklarını ifade eden
Tütüncü, “Hedefimiz, kalitesi ile dünyada eşsiz bir ürün olan Giresun
fındığının üretiminin doğayla uyum içinde sürdürülmesi için gerekli
çözüm önerilerini ortaya koymak. Giresun’da seçilen pilot bahçelerde
iyi tarım uygulaması ve kapasite geliştirme çalışmalarına başladık”
diye konuştu.

“Ana hammaddemizin yarısını buğday oluşturuyor”

Kakao, fındık ve buğdayın tarladan tüketiciye ürün olarak
ulaşmasını sağlayan değer zincirinin sürdürülebilirlik konuları
arasındaki en önemli maddelerden biri olduğuna dikkat çeken Tütüncü,
şöyle devam etti: “Sürdürülebilirlik ilkeleri bu yolculuğun her
aşamasında çalışma şeklimize yön veriyor. Ürünlerin tüketicilere
ulaşana kadar ambalajlanma, taşınma ve dağıtım safhalarında çevresel,
sosyal ve ekonomik etkilerini gözetiyoruz. Tedarik Zinciri Politikası
oluşturarak, tedarikçilerin de sürdürülebilir iş pratiklerini
benimsemesi için ilk adımı attık. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO),
BirleşmişMilletler Küresel İlkeler Sözleşmesi gibi uluslararası
anlaşmalara dayanan politikamız, tedarikçilerin uluslararası
sertifikasyon sistemlerine katılımlarını destekliyor ve teşvik
ediyoruz. Özellikle gıda ve ambalaj satın alımı yaptığımız
tedarikçilerin uluslararası standartlara uyumunu değerlendirerek
denetimler düzenliyoruz. Denetimler sayesinde gelişime açık alanlarda
iyileştirmeler talep edebiliyor, tedarikçilerin küresel üretim
standartlarına uygun üretim yapmasını güvence altına alıyoruz.”
Ülker’in yıl boyunca kullandığı ana hammaddenin yarısını oluşturan
“buğday”a yönelik özel bir çalışma yürütüldüğünü anlatan Tütüncü,
“Mümkün olduğu kadar yerel ürünleri tedarik etme anlayışımızla buğday
ihtiyacımızın yüzde 80’ini yurtiçinden alıyoruz. Bahri Dağdaş
Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü ile 10 yıldır bisküvide
kullanmak üzere ideal buğday üretmek için ıslah çalışmaları yapıyoruz.
Bu çalışmalarımızın sonucunda Ali Ağa adını verdiğimiz yüksek verimli
bir buğday türü geliştirdik. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü tarafından
tescillendi. Bundan sonra Ali Ağa’nın yaygınlaşması için çalışacağız”
diye konuştu.

“Ar-ge yatırımlarımızı bir önceki yıla göre yüzde 40 artırdık”

Ar - Ge ve inovasyonun önemine vurgu yapılan açıklamada, “Artı
değer üretirken sürdürülebilir bir büyümenin sağlanması adına
inovasyon kritik önem taşıyor. Tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına
cevap veren çözümler üretmeye odaklanıyoruz. İnovasyonu 2024
sürdürülebilirlik hedeflerimize uzanan yolda sosyal ve çevresel
performansımızı geliştirecek bir araç olarak kullanıyoruz. Ar-ge
yatırımlarımızı bir önceki yıla göre yüzde 40 artırdık. Ar-ge birimi
çalışmaları kapsamında bu yıl yeni ürün geliştirme, mevcut ürün
iyileştirme, proses ve kalite geliştirme gibi alanlarda 1000’in
üzerinde projede çalıştık. İnovasyon süreçlerimize tüketicilerin yanı
sıra her birim ve seviyeden tüm çalışanları dahil ediyoruz. Bu yıl
çalışanlarımızdan 8.373 öneri aldık. Bu önerilerin yüzde 8.3’ünü
hayata geçirdik. Geçen seneye göre öneri sayısında yüzde 3 artış oldu.
Çalışanlardan gelen fikirler doğrultusunda Cocostar üretim prosesinde
yapılan iyileştirme sonucunda 270 dakika olan hazırlık süresi 70
dakikaya indi. Böylece hem işçilikten hem de enerjiden tasarruf
sağlandı. pladis Türkiye Çikolata Ar-Ge Departmanı, Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı’ndan “Ar-Ge Merkezi” belgesi aldı” denildi.

Çöp sahalarına giden atık oranı düşüyor

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Doğal kaynak verimliliğini
sağlamada, sürdürülebilir üretim ve tüketim alışkanlıklarının
yaygınlaşmasında atık yönetiminin önemli bir yeri olduğuna inanıyoruz.
Daha az atık oluşturarak ve atıkları geri dönüştürerek doğal kaynak
kullanımını azaltmayı hedefliyoruz. “Yüzde 100 geri dönüşüm ile
düzenli depolama sahalarında sıfır atık” hedefiyle çalışmalarımıza
devam ediyoruz. Her sene daha fazla atığı geri dönüştürüyor ve atık
sahasına daha az çöp yolluyoruz. Çöp sahalarına giden atık oranı yüzde
9’a düşürüldü.”

2016’da neler yapıldı?

Birim üretim başına su tüketimi yüzde 10 azaldı. Böylece iki
yıllık su tasarrufu yüzde 15’e ulaştı. Ar-Ge yatırımları, yaklaşık
yüzde 40 artırıldı. pladis Türkiye Çikolata Ar-Ge Departmanı, Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan “Ar-Ge Merkezi” belgesi aldı.
2016 yılında her kademedeki Ülker çalışanlarından 8.373 öneri
toplandı. Bu önerilerin yüzde 8.3’ ü hayata geçti. Geçen seneye göre
öneri sayısında yüzde 3 artış oldu. Ambalaj kullanımı konusunda
yenilikçi uygulamalar geliştirilerek 1 milyon TL’nin üzerinde tasarruf
sağlandı. Çalışan başına eğitimler ortalama 17 saatten 22 saate çıktı.
Sevkiyatlarda tır kullanma yüzde 78’den yüzde 82’ye, çift katlı tır
kullanma ise yüzde 35’ten yüzde 43’e yükseldi. Çöp sahalarına giden
atık oranı yüzde 9’a düştü. FTSE4Good Gelişmekte olan Piyasalar
Endeksi’ne girildi. 2015 yılında ilk gıda şirketi olarak dahil olunan
Borsa İstanbul (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki yer almaya devam
edildi.

2024 sürdürülebilirlik hedefleri

Salım artışı olmadan büyümek, birim üretim başına karbon salımını
yüzde 40 azaltmak, enerji verimliliğini yüzde 25 artırmak, birim
üretim başına su kullanımını yüzde 30 azaltmak, yüzde 100 geri dönüşüm
ile düzenli depolama sahalarına sıfır atık göndermek, Lojistik
kaynaklı karbon salımlarını yüzde 20 azaltmak, Kişi başı eğitim
saatini yüzde 40 artırmak, Koli ve kutularda kâğıt kullanımını yüzde
20 azaltmak, Gün kayıplı iş kazalarını sıfırlamak, Alanında lider
kurumlarla toplum sağlığı ve geleceğine yönelik proje ve
işbirliklerine devam etmek, Personel değişimini yüzde 3.5 seviyelerine
düşürmek, Çalışan bağlılığını yüzde 85 seviyesine yükseltmek.

İHA
18:051.407
Değişim :  1,58% |  21,85
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.386  
En Yüksek
1.407
En Düşük
1.385
BIST En Aktif Hisseler18:05
KIMMR 3,85 1.021.621 % 10,00  
YEOTK 60,50 19.104.569 % 10,00  
BERA 10,47 170.596.119 % 9,98  
UNLU 6,39 130.441.516 % 9,98  
FRIGO 19,86 29.252.291 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6350 8,6375 % 0,12  
Euro 10,1423 10,1456 % 0,28  
Sterlin 11,7608 11,8198 % 0,09  
Frank 9,3191 9,3753 % 0,17  
Riyal 2,2958 2,3073 % 0,10  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.779 4,24  
Altın Gr. 494 494 1,55  
Cumhuriyet 3.266 3.315 0,00  
Tam 3.250 3.332 0,00  
Yarım 1.571 1.612 0,00  
Çeyrek 788 806 0,00  
Gümüş.Ons 22,92 22,94 0,45  
Gümüş Gr. 6,36 6,37 0,12  
B. Petrol 75,81 75,81 1,45