***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

04.11.2021 20:16
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
18 3.228.865.530 1.920.208.543 1.283.132.255 634.703.268
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
18 -3.030.480.127 -1.770.437.997 -1.221.202.323 -585.054.398
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
198.385.403 149.770.546 61.929.932 49.648.870
BRÜT KAR (ZARAR)
198.385.403 149.770.546 61.929.932 49.648.870
Genel Yönetim Giderleri
19 -144.373.232 -115.341.344 -50.189.084 -37.442.481
Pazarlama Giderleri
19 -12.696.232 -6.031.099 -3.847.013 -2.786.811
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.133.957 1.545.754 409.085 175.778
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-301.886 -1.675.419 -51.762 -1.297.682
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
43.148.010 28.268.438 8.251.158 8.297.674
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 0 3.056.147 0 6.880.705
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4,7 1.176.367 2.402.067 837.056 -784.750
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
44.324.377 33.726.652 9.088.214 14.393.629
Finansman Gelirleri
20 75.813.319 61.427.548 26.751.849 18.651.036
Finansman Giderleri
20 -67.779.867 -75.449.891 -19.596.676 -21.219.024
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
52.357.829 19.704.309 16.243.387 11.825.641
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-16.515.785 -8.189.058 -3.957.116 -5.536.862
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -18.969.674 -213.941 -7.379.568 -146.367
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 2.453.889 -7.975.117 3.422.452 -5.390.495
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35.842.044 11.515.251 12.286.271 6.288.779
DÖNEM KARI (ZARARI)
35.842.044 11.515.251 12.286.271 6.288.779
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-7.541 -20.542 0 -14.719
Ana Ortaklık Payları
35.849.585 11.535.793 12.286.271 6.303.498
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.558.787 -81.852.581
Dönem Karı (Zararı)
35.849.585 11.535.793
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
35.849.585 11.535.793
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.144.895 627.311
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 6.793.317 4.453.455
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.112.288 1.852.873
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.088.744 1.223.137
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23.544 144.182
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 485.554
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.354.562 1.306.948
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-8.550.504 -12.618.453
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-14.080.553 -2.556.570
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16.515.785 8.189.058
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-67.156.960 -94.187.022
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-47.505.678 -28.195.602
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -13.902.338 -67.218.635
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 549.438 -40.836.641
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -14.451.776 -26.381.994
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 6.204.854 370.023
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 10.957 -423.496
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 6.193.897 793.519
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.213.324 -2.172.152
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.213.324 -2.172.152
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-154.721 145.081
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-660.656 -69.993
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.729.136 -1.243.795
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.958.798 -3.731.790
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.229.662 2.487.995
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.195.961 4.198.051
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.205.718 6.084.808
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.401.679 -1.886.757
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-24.162.480 -82.023.918
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-13.396.307 171.337
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
17.573.446 42.628.965
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.627.983 -1.305.611
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -1.516.454 -714.162
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -5.111.529 -591.449
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
635.087 40.287.682
Alınan Temettüler
212.974 383.835
Alınan Faiz
23.353.368 3.263.059
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
143.643.818 24.908.893
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
210.450.971 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 210.450.971 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
17 37.269.158 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 28.700.713
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 28.700.713
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-99.401.921 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-99.401.921 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.674.390 -3.791.820
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
123.658.477 -14.314.723
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
15.676.815 24.932.985
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
139.335.292 10.618.262
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
112.597.426 81.762.925
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
251.932.718 92.381.187


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 252.441.501 113.013.033
Finansal Yatırımlar
6 121.209.731 58.636.647
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 114.101.083 52.932.834
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 114.101.083 52.932.834
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 7.108.648 5.703.813
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 7.108.648 5.703.813
Ticari Alacaklar
8 178.530.288 170.870.381
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 2.335.618 2.885.056
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 176.194.670 167.985.325
Diğer Alacaklar
9 39.203.291 45.432.365
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 250.051 261.008
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 38.953.240 45.171.357
Türev Araçlar
25 4.493.620 4.948.509
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
25 4.493.620 4.948.509
Peşin Ödenmiş Giderler
11 5.143.980 4.780.626
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 5.143.980 4.780.626
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 333.547 0
Diğer Dönen Varlıklar
739.310 2.308.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
739.310 2.308.382
ARA TOPLAM
602.095.268 399.989.943
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
490.546 122.099
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
602.585.814 400.112.042
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 1.517.254 1.517.254
Ticari Alacaklar
8 140.452.548 134.210.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 140.452.548 134.210.117
Diğer Alacaklar
9 201.847 157.094
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 201.847 157.094
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 14.477.730 17.066.712
Maddi Duran Varlıklar
14 6.378.581 6.275.044
Kullanım Hakkı Varlıkları
7.943.507 10.325.185
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
35.926.214 32.792.887
Şerefiye
15 29.198.326 29.198.326
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 6.727.888 3.594.561
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 434.132 156.840
Diğer Duran Varlıklar
11.870 11.869
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
11.870 11.869
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
207.343.683 202.513.002
TOPLAM VARLIKLAR
809.929.497 602.625.044
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
104.686.334 178.870.869
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
104.686.334 178.870.869
Banka Kredileri
13 35.517.659 129.736.826
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 4.391.948 4.282.870
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 64.776.727 44.851.173
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 69.540.943 51.376.773
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 17.836.819
Banka Kredileri
0 17.836.819
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 69.540.943 33.539.954
Banka Kredileri
13 69.540.943 33.539.954
Diğer Finansal Yükümlülükler
13 0 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
13 0 0
Ticari Borçlar
8 3.586.406 6.799.730
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 3.586.406 6.799.730
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 4.081.044 14.410.433
Diğer Borçlar
9 9.950.583 9.189.662
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 23.090 491.831
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 9.927.493 8.697.831
Türev Araçlar
25 3.360.558 4.505.403
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
25 3.360.558 4.505.403
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
53.604 208.325
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 6.859.711 952.797
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.570.829 11.167.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11.108.745 9.728.921
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.462.084 1.438.540
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
296.277 250.087
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
296.277 250.087
ARA TOPLAM
214.986.289 277.731.540
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
214.986.289 277.731.540
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
32.296.419 50.890.612
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 17.227.724
Banka Kredileri
0 17.227.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
32.296.419 33.662.888
Banka Kredileri
13 27.566.640 26.223.674
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 4.729.779 7.439.214
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.031.427 2.271.046
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.031.427 2.271.046
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 25.131.946 27.068.105
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
33.582 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
33.582 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
59.493.374 80.229.763
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
274.479.663 357.961.303
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
535.438.381 244.644.747
Ödenmiş Sermaye
17 175.000.000 137.730.842
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -4.020.977 -4.020.977
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 210.450.971 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 -298.623 -311.779
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -298.623 -311.779
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -298.623 -311.779
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 24.596.066 17.385.302
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 18.236.142 11.973.975
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
17 6.359.924 5.411.327
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
17 6.359.924 5.411.327
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 93.861.359 32.588.633
Net Dönem Karı veya Zararı
35.849.585 61.272.726
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 11.453 18.994
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
535.449.834 244.663.741
TOPLAM KAYNAKLAR
809.929.497 602.625.044


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
137.730.842 -4.020.977 331.168 36.037.396 5.351.209 19.878.140 12.710.493 208.018.271 14.487 208.032.758
Transferler
17 12.710.493 -12.710.493 0 0
Dönem Karı (Zararı)
17 11.535.793 11.535.793 -20.542 11.515.251
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 67.844 6.053.114 271.458 6.392.416 6.392.416
Dönem Sonu Bakiyeler
137.730.842 -4.020.977 399.012 42.090.510 5.622.667 32.588.633 11.535.793 225.946.480 -6.055 225.940.425
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
137.730.842 -4.020.977 -311.779 11.973.975 5.411.327 32.588.633 61.272.726 244.644.747 18.994 244.663.741
Transferler
17 61.272.726 -61.272.726 0 0
Dönem Karı (Zararı)
17 35.849.585 35.849.585 -7.541 35.842.044
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 13.156 6.262.167 948.597 7.223.920 7.223.920
Sermaye Arttırımı
17 37.269.158 37.269.158 37.269.158
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
210.450.971 210.450.971 210.450.971
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000.000 -4.020.977 210.450.971 -298.623 18.236.142 6.359.924 93.861.359 35.849.585 535.438.381 11.453 535.449.834


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
35.842.044 11.515.251 12.286.271 6.288.779
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
13.156 67.844 -20.167 -198.468
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.445 84.805 -25.209 -248.085
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.289 -16.961 5.042 49.617
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -3.289 -16.961 5.042 49.617
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.210.765 6.324.572 811.630 2.497.133
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.185.747 348.023 416.423 -1.132.143
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
17 1.185.747 348.023 416.423 -1.132.143
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.262.167 6.053.114 478.491 3.380.204
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
17 6.262.167 6.053.114 478.491 3.380.204
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-237.149 -76.565 -83.284 249.072
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
22 -237.149 -76.565 -83.284 249.072
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.223.921 6.392.416 791.463 2.298.665
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
43.065.965 17.907.667 13.077.734 8.587.444
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-7.541 -20.542 0 -14.719
Ana Ortaklık Payları
43.073.506 17.928.209 13.077.734 8.602.163http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974989


BIST11:251.962
Değişim :  0,89% |  17,23
Açılış :  1.951  
Önceki Kapanış :  1.945  
En Yüksek
1.968
En Düşük
1.946
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:23
YBTAS 19.334,70 638.045 % 10,00  
KONTR 102,40 67.000.221 % 9,93  
EUKYO 4,34 4.416.586 % 8,77  
KAPLM 51,75 25.855.326 % 8,13  
RYSAS 4,57 7.657.048 % 7,53  
11:23 Alış Satış %  
Dolar 13,4881 13,4948 % 0,13  
Euro 15,2496 15,2647 % 0,15  
Sterlin 18,1907 18,2819 % 0,17  
Frank 14,6242 14,7123 % -0,02  
Riyal 3,5898 3,6078 % 0,17  
11:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.845 1.846 -2,10  
Altın Gr. 801 802 0,43  
Cumhuriyet 5.308 5.388 40,00  
Tam 5.280 5.412 38,73  
Yarım 2.552 2.618 18,74  
Çeyrek 1.280 1.309 9,37  
Gümüş.Ons 23,83 23,86 0,01  
Gümüş Gr. 10,33 10,34 -0,00  
B. Petrol 87,52 87,52 0,34