***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2019 18:14
***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor


***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 10.171.820 463.819 -119.466 1.086.035 10.276.655 26.685.117 5.596.781 64.160.761 64.160.761
Transferler
18 5.596.781 -5.596.781 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -73.315 964.569 15.663.350 16.554.604 16.554.604
Dönem Karı (Zararı)
18 15.663.350 15.663.350 15.663.350
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -73.315 964.569 891.254 891.254
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 10.171.820 390.504 845.103 1.086.035 10.276.655 32.281.898 15.663.350 80.715.365 80.715.365
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 10.171.820 328.732 421.847 1.086.035 10.276.655 32.281.898 7.180.281 71.747.268 71.747.268
Transferler
18 7.180.281 -7.180.281 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 74.355 500.544 -6.055.991 -5.481.092 -5.481.092
Dönem Karı (Zararı)
18 -6.055.991 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18 74.355 500.544
Sermaye Arttırımı
5.000.000 5.000.000 5.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 10.171.820 403.087 922.391 1.086.035 10.276.655 39.462.179 -6.055.991 71.266.176 71.266.176


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.037.144 -31.019.070
Dönem Karı (Zararı)
-6.055.991 15.663.350
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-6.055.991 15.663.350
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-31.425.384 -23.825.774
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 2.560.774 994.975
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-236.258 4.254.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -648.202 4.137.026
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 411.944 117.750
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
874.395 -1.103.697
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.103.697
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
874.395
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
0 -302.985
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.441.242 2.408.919
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.441.242 2.408.919
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -610.840 5.367.135
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-30.572.213 -35.444.897
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
38.169.838 -27.824.319
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
24.461.161 -4.463.693
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
24.461.161 -4.463.693
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
15.660.597 -23.139.960
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
15.660.597 -23.139.960
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
537.005 -106.438
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
537.005 -106.438
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.823.226 -854.898
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.823.226 -854.898
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
334.301 740.670
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
551.840 -624.844
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-217.539 1.365.514
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
688.463 -35.986.743
Alınan Faiz
3.407.542 9.213.099
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -7.316.228 -4.057.577
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 4.257.367 -187.849
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
6.619.523 -20.871.906
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -529.711 -826.313
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -364.871 -774.246
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -164.840 -52.067
Alınan Temettüler
21 205.608 302.985
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-20.348.578
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
6.943.626
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.096.216 -19.227.874
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-10.602.178 14.148.364
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-10.602.178 14.148.364
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.804.030 -25.628.110
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-8.804.030 -25.628.110
Ödenen Faiz
-4.690.008 -7.748.128
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18 5.000.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.439.549 -71.118.850
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
18.274.453 36.409.466
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.834.904 -34.709.384
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 37.378.103 70.147.920
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 44.213.007 35.438.536


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 273.522.832 276.166.514
Finansal Yatırımlar
5 4.914.631 16.214.010
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 4.914.631 16.214.010
Ticari Alacaklar
8 21.748.628 33.411.485
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 21.748.628 33.411.485
Diğer Alacaklar
9 30.332.442 46.198.647
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 842.700 905.977
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 29.489.742 45.292.670
Türev Araçlar
26 4.723.515 553.011
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
26 4.723.515 553.011
Peşin Ödenmiş Giderler
16 351.656 84.290
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 351.656 84.290
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 506.311 4.763.680
Diğer Dönen Varlıklar
17 365.200 1.184.406
ARA TOPLAM
336.465.215 378.576.043
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
336.465.215 378.576.043
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 2.651.763
Maddi Duran Varlıklar
11 4.061.294 2.503.363
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 1.865.851 1.956.764
Taşıtlar
11 129.600 155.520
Mobilya ve Demirbaşlar
11 149.310 175.071
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
11 1.705.377 0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11 211.156 216.008
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 764.461 855.613
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 764.461 855.613
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 1.432.409 840.158
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.775.418 6.850.897
TOPLAM VARLIKLAR
344.240.633 385.426.940
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
28.608.224 39.404.674
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 28.608.224 39.404.674
Banka Kredileri
6 20.937.560 6.218.434
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.992.420 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 5.678.244 10.872.966
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 22.313.274
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 5.274.093 15.876.271
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
7 5.274.093 15.876.271
Ticari Borçlar
8 229.434.033 238.748.551
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 17.483.589 25.422.938
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 211.950.444 213.325.613
Diğer Borçlar
9 2.935.788 7.331.043
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 384.750 58.291
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.551.038 7.272.752
Türev Araçlar
26 2.266.155 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
37.408 187.011
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
37.408 187.011
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.791.442 10.978.261
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.983.968 9.582.731
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.807.474 1.395.530
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 82.064 150.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 82.064 150.000
ARA TOPLAM
272.429.207 312.675.811
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
272.429.207 312.675.811
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
15 545.250 1.003.861
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 545.250 1.003.861
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
545.250 1.003.861
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
272.974.457 313.679.672
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
71.266.176 71.747.268
Ödenmiş Sermaye
18 15.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 10.171.820 10.171.820
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
403.087 328.732
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
403.087 328.732
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 403.087 328.732
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.008.426 1.507.882
Yabancı Para Çevrim Farkları
18 922.391 421.847
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.086.035 1.086.035
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
1.086.035 1.086.035
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.276.655 10.276.655
Yasal Yedekler
18 10.276.655 10.276.655
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
39.462.179 32.281.898
Net Dönem Karı veya Zararı
-6.055.991 7.180.281
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
71.266.176 71.747.268
TOPLAM KAYNAKLAR
344.240.633 385.426.940


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
1.141.016.303 1.319.718.570 621.298.400 414.022.598
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
19 1.104.071.868 1.267.428.997 614.265.373 404.222.984
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
19 36.944.435 52.289.573 7.033.027 9.799.614
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-1.101.721.809 -1.266.289.312 -613.800.138 -403.861.075
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
19 -1.101.721.809 -1.266.289.312 -613.800.138 -403.861.075
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.294.494 53.429.258 7.498.262 10.161.523
BRÜT KAR (ZARAR)
39.294.494 53.429.258 7.498.262 10.161.523
Genel Yönetim Giderleri
20 -45.645.404 -49.842.142 -14.414.314 -18.004.420
Pazarlama Giderleri
20 -4.757.120 -3.086.440 -1.825.031 -814.713
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
676.967 78.381 0 -39.205
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-10.431.063 579.057 -8.741.083 -8.696.815
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-10.431.063 579.057 -8.741.083 -8.696.815
Finansman Gelirleri
21 27.644.162 41.404.432 7.144.939 24.401.166
Finansman Giderleri
22 -23.750.274 -20.953.004 -5.746.550 -10.989.363
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-6.537.175 21.030.485 -7.342.694 4.714.988
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
481.184 -5.367.135 1.542.881 -1.394.283
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 -8.088.467 0 -2.371.505
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
481.184 2.721.332 1.542.881 977.222
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.055.991 15.663.350 -5.799.813 3.320.705
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.055.991 15.663.350 -5.799.813 3.320.705
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-6.055.991 15.663.350 -5.799.813 3.320.705
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
74.355 -73.315 165.684 -40.907
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
92.944 -91.644 207.105 -51.134
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-18.589 18.329 -41.421 10.227
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-18.589 18.329 -41.421 10.227
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
934.274 964.569 820.589 604.053
Yabancı Para Çevrim Farkları
934.274 964.569 820.589 604.053
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
934.274 964.569 820.589 604.053
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.008.629 891.254 986.273 563.146
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.047.362 16.554.604 -4.813.540 3.883.851
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.047.362 16.554.604 -4.813.540 3.883.851http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797668


BIST
17:041.966
Değişim :  1,09% |  21,20
Açılış :  1.951  
Önceki Kapanış :  1.945  
En Yüksek
1.975
En Düşük
1.946
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:03
PCILT 13,20 138.017.832 % 10,00  
IDGYO 2,31 12.199.413 % 10,00  
YBTAS 19.334,70 1.160.082 % 10,00  
YEOTK 61,25 164.827.108 % 9,96  
KONTR 102,40 71.664.848 % 9,93  
17:03 Alış Satış %  
Dolar 13,5670 13,5776 % 0,75  
Euro 15,3267 15,3354 % 0,61  
Sterlin 18,2655 18,3571 % 0,59  
Frank 14,6855 14,7740 % 0,40  
Riyal 3,6057 3,6238 % 0,62  
17:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.840 1.840 -7,73  
Altın Gr. 804 804 2,84  
Cumhuriyet 5.334 5.414 26,00  
Tam 5.303 5.438 25,66  
Yarım 2.563 2.630 12,41  
Çeyrek 1.286 1.315 6,21  
Gümüş.Ons 23,77 23,80 -0,05  
Gümüş Gr. 10,40 10,41 0,06  
B. Petrol 88,60 88,60 1,42